Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "meeleavalduse" leiti 102 faili

1
doc

Millest sõltus Eesti Vabariigi iseseisvus?

aastal 24. veebruaril. Eesti kaotas iseseisvuse 1940. aastal. 20. sajandi lõpul kujunes välja Euroopas olukord, kus Eesti sai taastada om iseseisvuse. Millest sõltus Eesti vabariigi iseseisvus? Mina arvan, et esimeseks suureks asjaoluks oli Endel Lippmaa töö Ameerikast toodud salaprotokollide koopiat...

Ajalugu - Põhikool
5 allalaadimist
7
doc

NSV Liidu lagunemine, Idabloki lagunemine, Eesti taasiseseisvumine

NSV Liidu lagunemine, Idabloki lagunemine, Eesti taasiseseisvumine Kontrolltöö Nõukogude Liidu lagunemine: 1. Millal sai M. Gorbatsov NSV Liidu juhiks ning miks alustas ta reforme? (õp. lk 100) Gorbatsov sai NSV Liidu juhiks ehk NLKP peasekretäriks 1985. aasta märtsis. Ta alustas reforme kuna ta tuli võimule Nõukogude Liidu jaoks keerulisel ajal: impeeriumi areng oli viinud riigi sise- ja välispolii...

Ajalugu - Põhikool
27 allalaadimist
16
pdf

Uurimustöö - BALTI KETT

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium Kairi Roosipuu BALTI KETT Uurimuslik töö Juhendaja: Kadri Markus Kuressaare 2013 Sisukord Sissejuhatus ............................................................................................................................................. 3 1. Taust...

Ühiskond - Keskkool
12 allalaadimist
7
pptx

Suurbritannia ja Prantsusmaa kahe maailmasõja vahel

Suurbritannia ja Prantsusmaa kahe maailmasõja vahel Suurbritannia majandus Üheks valusaimaks probleemiks oli riigis valitsev tööpuudus. Raskeiks koormaks kujunesid võlg USA-le ning turu kahanemine. Tööstuskaubad vahetati toidu ja toorainete vastu. 1920. aastal valitses väikeettevõtlus, kus kasutati vananenud tehnikat. Kriis söetööstuses p...

20. sajand maailmas - Keskkool
15 allalaadimist
22
docx

Eesti ajalugu: eksami teemad 2012–2013

Esimene Vene revolutsioon (1905­1907). Peamised sündmused ja tähtsus. Parteid. 1.1 Esimene Vene revolutsioon (1905-1907). Peamised sündmused ja tähtsus · 1905. aastaks olid sotsiaalsed ja rahvuslikud vastuolud Vene impeeriumis teravnenud äärmuseni. Olulist osa etendas seal Venemaa lüüasaamine Vene-Jaapani sõjas. · 9. Jaanuaril 1905toimus Peterb...

Eesti ajalugu -
7 allalaadimist
6
doc

Eesti NSV, Hiina ja Kolmanda maailma riigid

kl. Eesti NSV, Hiina ja Kolmanda maailma riigid 1. HIINA: · millal ja kuidas tekkis kommunistlik Hiina Pärast jaapanlaste väljatõrjumist 1945. aastal algas Hiinas taas kodusõda, milles kommunistide sõjajõud NSV Liidu toetusel purustasid Guomindangi armee. Guomindangi valitsus lahkus mandrilt, säilitades võimu ainult Taiwani saarel. 1949. aasta...

Ajalugu -
11 allalaadimist
6
doc

Eesti NSV, Hiina ja Kolmanda maailma riigid

kl. Eesti NSV, Hiina ja Kolmanda maailma riigid 1. HIINA: · millal ja kuidas tekkis kommunistlik Hiina Pärast jaapanlaste väljatõrjumist 1945. aastal algas Hiinas taas kodusõda, milles kommunistide sõjajõud NSV Liidu toetusel purustasid Guomindangi armee. Guomindangi valitsus lahkus mandrilt, säilitades võimu ainult Taiwani saarel. 1949. aasta...

Ajalugu - Põhikool
6 allalaadimist
12
odt

Salvador Dali – rohkem kui lihtsalt kunstnik

Salvador Dali ­ rohkem kui lihtsalt kunstnik Tallinn 2012 SISSEJUHATUS Salvador Dali oli 20. sajandi üks tähtsamaid sürrealiste. Tema elu ja looming on omavahel lahutamatult seotud. Paljud tema elus aset leidnud sündmused peegeldusi otseselt ka tema loomingus ja arvukaid maale saab tõlgendada vaid elulooliste andmete põhjal. Ja maale oli tal palju. Oma eluajal maalis Dali k...

Kunstiajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
12
docx

Eesti ja maailm 20. Sajandi esimesel poolel.

LÄHIAJALUGU I Suuline arvestus Eesti ja maailm 20. Sajandi esimesel poolel I Maailma Esimese maailmasõja eel Imperialismiajastu iseloomulikud jooned Riikidel saavutada võimalikult suur võim maailmas Imperialistlik riik arvab huvisid olevat enam-vähem kõikjal maailmas Majandusliku m...

Eesti ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
8
pptx

Eesti taasiseseisvumine

Eesti taasiseseisvumine Eesti taasiseseisvumise eeldused NSV Liidu tasandil: NSV Liit oli jõudnud nii sügavasse majanduslikku ja välispoliitilisse kriisi, et reformid olid möödapääsmatud M. Gorbatsovi võimuletulek 1985.a. märtsis NSV Liidus. uutmise e. perestroika käivitamine, mille eesmärgiks oli kehtiva reziimi kriisist väljaviimine, täiustamine ja reformimine, kuid eesmärki ei saavutatud; tagurlike jõudude...

Eesti ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
3
docx

Maailmasõja eelne tegevus

Maailmasõja eelne tegevus , eraldi lepingud ja sõjategevus 1935- tühistas saksamaa versailli rahulepingu ja hakkas uuesti looma lennu ja sõjaväge. Suurriigid teda ei takistanud ja sellest sai saksamaa hoopis hoogu juurde. 1935- ründas Itaalia etioopiat, mille ta ka vallutas, lääneriikide manitsustest hoolimata. 1935- tegi saksamaa ja jaapan kompterni vastase pakti mis oli suunatud nsv liidu vastu, sel...

Ajalugu -
2 allalaadimist
6
docx

20. sajandi ajalugu

sajandi algul 1879.aastal sõlmiti liiduleping Saksamaa ja Austria-Ungari vahel. 1882.aastal ühines nendega Itaalia.See nn Kolmikliit tekitas teistes Euroopa riikides rahutust.Noor Sakasa keiser Wilhel II valas õli tulle, loobudes kergekäeliselt riigikantsler Otto von Bismarcki poolt Venemaaga sõlmitud nn edasi kindlustu...

Ajalugu - Kutsekool
4 allalaadimist
81
docx

Võrdleva Poliitika kodutööd

Hiljuti USAs aset leidnud sündmuste ülevaade Obama kirjutas alla seaduseelnõule, mis suurendab USA võlalimiiti President Obama kirjutas alla Kongressi mõlemast kojast läbi pääsenud seaduseelnõule, mis laseb valitsusel laenata rohkem raha, et maksta sotsiaalkindlustushüvitisi ja riigitöötajate palkasid. Seega on riigi rahandusministeeriumil võimalus laenata $17.2 triljoni piirini, ilma et sellega kaa...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
15 allalaadimist
1
doc

Mida tähendab minu jaoks Balti kett?

augustil 1989 nõukogude võimu mõjutamiseks ja vabadustahte demonstreerimiseks algatatud massiüritus, mis kujutas endast läbi kolme Balti riigi Tallinnast Vilniuseni kulgevat katkematut inimketti. Aastal 1898 suve lõpus toimus üritus, mis oli kajastatud kogu maailma meedias ­ Balti kett. Selle idee peale, et korraldada 23. au...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
8
pptx

Eesti taasiseseisvumine

a. • Eestis algas uus ärkamisaeg 1987.a. kevadel, mil avalikustati Moskva kavad rajada Eestisse ulatuslikud fosforiidikaevandused. Fosforiidikampaania äratas Eestimaa – protest Moskva kava vastu rajada Virumaale uusi kaevandusi. • 23.aug.1987.a. toimus Tallinnas Hirvepargis meeleavaldus, kus nõuti MRP salaprotokollide avalikustamist ja selle tagajärgede likvideerimist. Meeleavalduse korraldajaks oli T. Madisson. • MRP-AEG – MRP Avalikustamise Eesti Grupp. • 1987.a. sept.-s esitati IME projekt, ettepanek Eesti üleminekust isemajandamisele – Titma, Kallas, Made ja Savisaar esitasid üleskutse minna Eestis üle isemajandamisele. • 1987. dets. – asutati Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS) – esimene võimudest sõltumatu legaalne massiorganisatsioon. Esimees T. Velliste. 1988.a. – laulev...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
12
docx

Eesti iseseisvumine ja maailmasõda

eesmärgiks sai autonoomia kehtestamine st. Eesti oleks olnud omavalitsus Vene riigi ees. Eesti rahvuslikud organisatsioonid koostasid ise autonoomiaseaduse eelnõu ja esitasid ise seaduse eelnõu ja esitasid selle kinnitamiseks Ajutisele Valitsusele. Surveavaldamiseks valitsusele korraldasid Petrogradis elavad eestlased 26.märtsil 1917 võimsa meeleavalduse . Ära hirmutatud AV kinnitaski Eestile omavalitsuse andmise seaduse 30. märts 1917. Seaduse kohaselt: *P.E ja L-E ühendati ühtseks Eestimaa kubermanguks. Komissariks sai J. Poska. *valiti rahvaesindus-Maapäev e. Ajutine Maanõukogu ja selle juurde organ Maavalitsus. (K. Päts) Bolševikud e enamlased (VSDTP) ei pooldanud iseseisvust, kuna et see kahjustab maailmarevolutsiooni huve. Eestis olid Veebruarirevolutsiooni ajal tekkinud...

Ajalugu - Keskkool
34 allalaadimist
6
docx

Liberalism ja rahvuslik liikumine Euroopas

Poliitlised tõekspidamised ei ole eriti olulised. b. Rahvusliku liikumise põhjused – Viini kongressil taastati Euroopas absolutislik valitsemiskord, ei arvestatud rahva nõudmistega ja kokkukuuluvustundega. Rahva õigus ja sõnavabadust piirati väga, kuid rahvas muutus julgemaks ja rahvuslik liikumine kogus aina rohkem hoogu. Itaalias, Saksamaal, Kreekas, Madalmaades, Hispaanias ja mujal puhkesid meeleavalduse , nõuti rahvale kõrgemat võimutäiust, konstitusiooni, parlamentaarset valitsust, kodanikuõigusi. Austri ja Osmanite impeeriumi rahvas hakkas taotlema võõrvõimust vabanemist. Itaalias ja Saksamaal sooviti rahvuslikku ühtsust. Seetõttu toimusid tihti rahvaülestõusud ja meeleavaldused. 4. 1848.aasta revulutsioonid Euroopas. a. Revulutsioonide põhjused – rahva poliitilise aktiivsuse kasv, ikaldus, töötus, rahulolematus poliitilise...

Ajalugu - Põhikool
11 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

loeng- 12.veebruar U 17% kogu maakera maismaast oli Venemaa territoorium, võrreldav oli vaid Briti impeerium- maad olid killustatud erinevatel kontinentidel, samas Vm moodustas ühtse territooriumi. Üks maailma suurimaid maid. 20.saj alguses suuruse absoluutses tipus. 19.saj oli möödunud Vm jätkuva ekspansiooni tähe all, 19.saj lään...

Ajalugu -
22 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

Ka kainenemine tuli kohe. Programm võeti vastu 1961- see oli juba see aeg, kui majandusnäitajad ja prognoosid olid selgelt negatiivse alatooniga. Majandusinimesed mõistsid, et see, mis 50ndate II poolel või lõpus oli, ei jätku, sellega on mõne aja pärast lõpp. 1963 oldi sunnitud tõstma kuni 30% lihatoodete hindu- tõi kaasa rahva väljaastumise, Novotšerkasskis isegi tööliste meeleavalduse ja tulistamise. Hruštšov ütles, et „NL inimeste praegune põlvkond hakkab elama kommunismis“. Kokkuvõttes tuleb tunnistada, et utoopia jäi utoopiaks. Välispoliitika Välispoliitikat üldisemalt vaadates toimus selles vallas päris suur muutus- Stalini ajal NL oli väga kinnine ühiskond. Stalin kui NL liider sisuliselt välismaal ei käinud, välissuhtlus oli väga tagasihoidlik. Hruštsov on see liider, kes välismaad e...

Ajalugu -
20 allalaadimist
14
docx

Ajaloo külma sõja kontrolltöö materjal

hõivatud. põgenes võistlus tunginud. Rünnak Maailmasõd 150 000 Rahulolematu Maailm Budapest a kartes inimest. s Meeleavalduse vaatas ile ütlesid Langes 3 sotsialismiga d Ungari tsiviilelan NSVL-le, et ja vahist tragöödiat ike pihta. ei sekku. 20000 osavõtmatult Mõistavad inimest. pealt....

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun