Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "maksuvaba" leiti 281 faili

maksuvaba on maa, millel asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele.
8
xlsx

ISEGENEREERUV ARVENÄIDIS

7) Arvele tuleb märkida: 1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev; 2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number; 3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress; 4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on  mak...

Õigus -
7 allalaadimist
14
pdf

Eesti maksusüsteem

Maksuseadustest tuleb kaotada põhjendamatud piirangud, mis tekitavad tulude topeltmaksustamist ja käibemaksu kumuleerumist. Maksusüsteemi saab lugeda neutraalseks siis, kui iga tööjõutundi maksustatakse ühesuguse maksumääraga. Tegelik majanduselu on aga teistsugune- isegi kui maksusüsteem oleks proportsionaalne ehk kõikidel oleks ühesugune maksumäär, rakendatakse tavaliselt tulumaksuvabastusi( osa palgast, mille peale tulumaksu maksma ei pea ehk maksuvaba 3 miinimum). Seega on väikese sissetulekuga inimestel maksumäär madalam, kui suure sissetulekuga inimestel. Maksusüsteem Eestis Kõik Eesti strateegiad ja arengukavad on ühel meelel selles osas, et maksupoliitika peab aitama kaasa majandusarengule ja motiveerima ettevõtlust. Sellest järeldatakse, et maksud ettevõt...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
7
doc

Eesti maksusüsteem

Kool Eesti maksusüsteem Referaat Nimi Linn 2015 Sisukord Eesti maksusüsteem................................................................................................................1 Sisukord..................................................................................................................................2 Sissejuh...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
12
docx

Sõnamoodustuse kordamisküsimused eksamiks 2015

Liitetaolisteks sõnadeks (sufiksoidideks) on kujunenud:-vaene: andevaene, hapnikuvaene, kultuurivaene, õunavaene; -rikas: anderikas, hapnikurikas, kultuuririkas, õunarikas; -rohke: lasterohke, kaubarohke, lillerohke; -kindel: ilmastikukindel, iseloomukindel; -sõbralik: inimsõbralik, lastesõbralik;-vaenulik: inimvaenulik, lastevaenulik; -vaba: alkoholivaba, maksuvaba jne. NB! sõbralik-liitsõnadega kiputakse liialdama, unustades et sõnas -sõbralik säilib midagi tema lähtetähendusest ka siis, kui ta esineb liitsõna osana. Sobimatud on sellised väljendid, nagu käesõbralik kellarihm, kandjasõbralik pesu, keskkonnasõbralik pesupulber, elusõbralik mööbel, inimsõbralik värv, kasutajasõbralik tööriist. 14. Liittegusõnad. Liittegusõnad on mingi sõna või sõnatüve ja tegusõna püsi...

Eesti keele sõnamoodustus -
28 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Otsesed maksud on need, mida makse koguv ametkond (maksuamet) otseselt maksumaksjatelt sisse kasseerib (tulumaks), kaudsed maksud aga need, mis on kaupade ja teenuste hinna sees (käibemaks, aktsiis, tollimaks). 3. Otsemaksu peamine liik on tulumaks. Tulumaksu võib määrata kolme moodi: proportsionaalselt, regresseeruvalt või progresseeruvalt. Tulumaksu juures on oluline lahendada küsimus, milline on maksuvaba miinimum ning milliseid maksusoodustusi teha. 4. Mitmed laekumised on aga üldisest riigieelarvest lahutatud ning antakse otse vastavaile sihtkapitalidele (ravikindlustusmaks haigekassadele, sotsiaalmaks sotsiaalfondi, kohustuslikud kindlustusmaksed liikluskindlustusfondi jne) Mis on riigieelarve? Eesti 2015. aasta eelarve tulude pool on planeeritud 8,445 miljardit eurot (kasv eelmise aastaga võrreldes 7%) ning kulude p...

Politoloogia - Keskkool
9 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

o Kohalik omavalitsus – ülesanne osutada kohalikke haridus-, keskkonna-, sotsiaal-, jt teenuseid, teenuste rahastamine toimub kohalikest maksu- ja rendituludest, toetab keskvalitsus. o Heategevusorganisatsioonil on ulatuslik eesmärkide loetelu, rahastamine annetuste kaudu, inimesed tegelevad sellega vabatahtlikkuse alusel või sümboolse tasu eest; heategevus on maksuvaba .  ETTEVÕTJATE ÜHENDUSED o Konsortsiumi puhul liitutakse lepingulistel alustel mingi projekti tegemiseks. o Kartell on sõltumatute tootjate kokkulepe konkurentsi piiramise eesmärgil. o Sündikaat põhineb kartellipiirangutel, kuid lisaks luuakse ühine turustussüsteem o Huviühing tekib, kui iseseisvad ettevõtted ühinevad ühistegevuseks (nt arendustegevus) o Ühisettevõte...

Analüüsimeetodid... -
88 allalaadimist
24
docx

Maksunduse eksam

Käibemaksu maksumäärad Üldine käibemaksumäär on alates 2009. aasta 1. juulist 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest (KMS § 15 lg 1). Standardmäära rakendatakse käibemaksustamisel alati, kui puudub erisättest tulenev alus soodusmäära või maksuvabastuse rakendamiseks. Käibemaksumäär on 9% järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest: 1) raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud õppevahend, mille alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolituse osutaja võõrandab teenuse saajale; 2) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud medits...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe) Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid. I loeng Ettevõtlusega alustaja bürokraatia *Sobiv ettevõtlusvorm *Registreerimine äriregistris *Raamatupidamise korraldamine *Riigile nõutavad maksud vastavalt esitatud deklaratsioonid...

Raamatupidamine -
10 allalaadimist
10
docx

Finantsarvestuse kordamine

Selleks arvutatakse välja kõigepealt kas kogumispensioni makse või kindlustatu töötuskindlustusmakse, järjekord antud juhul ei ole oluline, kuna mõlemad maksed arvutatakse kokku arvutatud töötasult. Seejärel leitakse tulumaksuga maksustatav summa, milleks töötasust lahutatakse kogumispensioni makse summa, kindlustatu töötuskindlustusmakse summa ja maksuvaba tulu. Tulumaksu summa leitakse tulumaksuga maksustava summa korrutamisel tulumaksumääraga. Kui on leitud kõik töötasust kinnipidamisele kuuluvad maksud ja maksed, lahutatakse töötasust nende summad ja nii leitakse väljamaksmisele kuuluv töötasu. 12. Millised maksud ja maksed kuuluvad töötasult arvutamisele ja maksmisele tööandja poolt?  Tööandja võlgnevus töötajale on töötasu summa, millest t...

Finantsarvestus - Kutsekool
44 allalaadimist
16
docx

Rikkaks saamise õpik - J. Roosare

Ettevõttena tegutsedes saab ka esitada oma tööandjale tehtud töö eest arve ja nii on võimalik säästa maksude pealt. Samuti on võimalik viia mõned väljaminekud (tel. arve, autokulud) firma kuludesse ja nõnda veelgi vähendada endale makstava palgaga seotud kulusid. Tähtajalised hoiused ehk deposiidid on tähtajalise lepinguga laenud pangale, mille eest pank maksab hoiustajale intressi. Saadud intress on tulumaksuvaba ja kuni 100k € summas riikliku garantii all. Pikaajaliseks rikastumiseks deposiit ei sobi, sest intress on üliväike. Hoiusel on jumet vaid siis, kui on plaan hiljemalt aasta või paari pärast osta näiteks eluase või mõni muu suurem planeeritud väljaminek. Kõrgemat intressi on võimalik teenida hoiu-laenu-ühistutes. Näiteks maksab Tartu Hoiu-laenuühistu (www.yhistupank.ee) tähtajalise hoiuse eest 5,5% intressi, mis on kordad...

Investeeringute alused - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
16
docx

Majanduse mõisted

Äriidee on idee, mille eesmärk on teenida kasumit. Hea äriidee omadused: uuenduslik iseloom, orienteeritus tarbijale, turu valmisolek äriidee realiseerimiseks. Kogumispensionimakse 2% Üksikisiku tulumaksumäär 20% RPK sotsiaalmaksumäär 33% SM maksmise aluseks olev kuumäär 355 eurot, tööandja minimaalne SM kohustus 117,15 eurot. Miinimum töötasu aastal 2015 kuus 390 eurot, tunnis 2.13 eurot. Maksuvaba tulu kuus 154 eurot, aastas 1848 eurot. Töötuskindlustusmakse 1,6% (töötaja) ja 0,8% (tööandja). Fiskaalpoliitika on riigi eelarvepoliitika. Situatsioonikohane fiskaalpoliitika nõuab valitsuse spetsigilisi otsuseid ja tegevusi. Ekspansiivne fiskaalpoliitika. Avaliku sektori kulutusi suurendatakse, maksutulud jäävad samaks. Kitsendav fiskaalpoliitika. Avaliku sektori kulutusi vähendatakse, maksutulud jäävad muutumatuteks. Automaatne fiskaalp...

Majandus -
26 allalaadimist
38
docx

VAESUS JA SELLEGA KAASNEVAD PROBLEEMID

Vaatamata madalale palgale tuleb tasuda suured arved, mis kaasnevad eluasemega. Sageli ei saa üksikvanem soetada isegi eluks hädavajalikke tarbeid. 12 3.VAESUSE LEEVENDAMINE 3.1.Vaesuse leevendamise meetmed Lastega perede vaesuse leevendamiseks makstakse erinevaid rahalisi toetuseid.Alates teisest lapsest on ette nähtud tulumaksuseadusega võimaldatud täiendav maksuvaba tulu aastas. Väiksema sissetulekuga peredele makstakse lisaks vajaduspõhist lastetoetust. Riiklike peretoetuste seadus § 3 on öeldud, et perekonna sissetulekust sõltuv peretoetus on vajaduspõhine peretoetus.(Riiklike peretoetuste seadud 2011). See toetus on ette nähtud vähemkindlustatud peredele. § 12 Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab valla- või linnavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingi...

Ühiskond -
25 allalaadimist
142
doc

Riigiõiguse konspekt

Igas kvartalis palka korrigeeritakse sõltuvalt eelmise kvartali palgamuutusest. Selle seaduse järgi saab ametipalga väljamaksmisel võtta arvesse tegelikku tööst osavõttu Riigikogus, kui selle kohta on vastav säte Riigikogu töökorra seaduses. Kuna töökorra seaduses vastavat sätet pole, siis tööst osavõtt saadavat palka ei mõjuta. Veel on ette nähtud 20% palgast esinduskuludeks ja esinduskulud on maksuvabad (faktiliselt -- palgalisa). Valitsuse poolt kehtestatud korras kompenseeritakse sõidukulud ühissõidukites, v.a taksod. Eraldi on ette nähtud parlamendi pensionid vanaduspensionina, invaliidsuspensionina, toitjakaotuspensionina. Riigikogu liikmete pensioneerimise süsteem erineb kapitaalselt praegu riiklike elatusrahade seadusega ette nähtud praegu kehtivast pensioneerimissüsteemist. Riigikogu liikmete süsteemi aluseks olid tolla...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
29 allalaadimist
6
docx

Mikro- ja makroökonoomika

päeva(28300617) 45,87 eur Puhkusetasu 2244,42 eur Septembrikuu tasu 1500 eur Kokku 3744,42 eur Töötuskindlustus (1,6%) 59,91 eur Kogumispensioon (2%) 74,89 eur Tulumaks ((töötasu – pensioon – töötuskind. –maksuvaba miinimum)*20%) 691,12 eur Väljamaksmiseks 2918,5 eur http:sisuadvisory.eewiki201304riigipuhad-2013-riigipuhade-kalender-puhkuse- ja-palgaarvestuseks II Arvuta haigusraha, kui on teada, et laevapereliige viibis haiguslehel 01.09 – 20.09.2015, eelmine aasta laekus riigile tema töötasult sotsiaalmaksu 50 000.-, tema igakuine brutotöötasu on 1600€. 20 päeva – 3 p. tasuta , 4-8 – tööandja , 9-20- haigekassa 5 päeva. Tööandj...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
11 allalaadimist
48
doc

Äriplaani koostamine

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE Õppematerjal Äriplaan SISUKORD SISUKORD...............................................................................................................2 1. ÄRIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PÕHIMÕTTED...................................3 2. ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA KOMPONEN...

Majandus -
4 allalaadimist
38
docx

Tööjõu maksustamine Eestis ja Euroopa Liidus

aastal. Seejärel antakse ülevaade peamistest muudatustest, mis on toimunud tööjõu maksusüsteemis ning lõpetuseks kirjeldatakse, kuidas võib muutuda tööjõu maksukoormus tulevikus. 2.1 Tööjõumaksud ja -kulud Eestis loetakse tööjõumaksudeks järgmiseid makse: tulumaks (21%), töötuskindlustusmakse (2%) ning kogumispensionimakse (2%). Lisaks on töötajal võimalik kasutada tulumaksuvaba miinimumi (144€kuus), mille pealt töötaja oma brutopalgast makse maksma ei pea ning see ühtlasi vähendab ka töötaja maksukoormust. Täiendav maksuvaba tulu esineb veel pensioni korral (210€kuus) ning rakendub ainult I ja II samba pensioni saajatele. Lisaks on olemas täiendav maksuvaba tulu tööõnnetuse- või kutsehaigusehüvitise korral (64€kuus) ning selle rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. Tööjõ...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
30
docx

Majanduse eksam

RPP Õige… Roheline Partisanide Pataljon d. KMD Väär… käibedeklaratsioon 13. c Question 13 Sotsiaalmaksu aluseks olev kuumäär 2012.a. on : Vali üks vastus. a. 278 € Väär b. 290 € Väär c. 278,02 € Õige 14. c Question 14 füüsilise isiku maksuvaba tulu suurus on 2012.a. Vali üks vastus. a. 143 € kuus ja 1723 € aastas Väär b. 143,80 € kuus ja 1723,48 € aastas Väär c. 144 € kuus ja 1728 € aastas Õige 15. b Question 15 Kui pikk on riigi eelarveaasta? Vali üks vastus. a. 18 kuud Väär b. 12 kuud Õige c. määratakse kindlaks eelarve vastuvõtmisel Väär Põhiseaduse 8. peatükk "Rahandus ja riigieelarve" Riigieelarv...

Majandus - Kutsekool
12 allalaadimist
28
pptx

Astmeline tulumaks vs proportsionaalne tulumaks

• Maksustatav tulu – tulu, millelt arvestatakse tulumaksu (kogutulu – maksuvaba miinimum) Türi, Maasikas, Rand 3 Allikas: http:nn44.org?m=3&f=368&lg=et 4 Positiivsed küljed Negatiivsed küljed • Ei vaja keskmise palga kasvuga...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
21 allalaadimist
12
pdf

ETTEVÕTTE JA ORGANISATSIOONI ASUTAMINE

198 ÜLDTEADMISED Tulumaks Tulumaksumäär on Eestis praegu 23%. Maksumäär võib vastavalt seadusele muutuda. Tulumaksu summa leidmiseks lahutatakse brutopalgast töötaja töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse ja maksuvaba tulu ning arvutatakse saadud summast 23%. 2006. aastal on maksuvaba tulu Eestis 2000 krooni. Käesoleva näite puhul oleks tulumaksu suurus järgmine: 13 011 kr (brutopalk) miinus 195 kr (töötaja töötuskindlustus) miinus 260 kr (kogumispension) miinus 2000 kr (maksuvaba tulu 2006. aastal). Saadud summast 10 556 krooni leitakse 23%, mis on 2427 krooni. Sotsiaalmaks Sotsiaalmaksu määr on 33% brutopalgast, millest 2...

Ettevõtlus - Kutsekool
5 allalaadimist
28
doc

FIE-füüsilisest isikust ettevõtja

Kohustus registreerida käibemaksukohuslaseks tekib 250 000 kroonise käibe piiri ületamisega kalendriaasta algusest. Käibemaksu tuleb arvutada alates registreerimise päevast. Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatav käive on 0% maksustatav, ei ole käive või on maksuvaba käive (va kauba ühendusesisene käive). Väiksema käibe puhul on registreerimine vabatahtlik. Kas registreerida oma ettevõte käibemaksukohuslaseks enne 250 000 kroonise käibe täitumist sõltub ettevõtte tegevuse iseloomust. Üldjuhul tasub ettevõte registreerida käibemaksukohuslaseks, kui plaanitakse soetada kallist põhivara (arvuti, masinadaparaadid, tootmisseadmed jms) või toorainet toodangu valmistamiseks. Sellisel juhul on...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Kutsekool
6 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun