Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "loomapidamismaks" leiti 122 faili

loomapidamismaks - Loomapidamismaksu maksavad loomade omanikud. Kuigi KoMS ei piira, milliste loomade pidamist maksustada, maksustatakse selle maksuga tavaliselt koduloomade (peamiselt koerte) pidamist linnades.
10
docx

Maksuraha kasutamine

Sisekaitseakadeemia MAKSURAHA KASUTAMINE Essee Tallinn 2015 Maksuraha kasutamine „Riik ja kodanik käivad kokku, üks ilma teiseta ei saa“ (Siseministeerium, 2007, lk 5). Inimene täidab kohustusi riigi ees ja saab selle eest vastavad õigused ja hüved. Kodaniku põhiline ülesanne on maksta makse ning riik kasutab saadud tulu meie heaolu saavutamise...

Riigiõpe - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3 allalaadimist
14
pdf

Eesti maksusüsteem

Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne. Maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast. Eestis on kehtestatud kaheksa riiklikku maksu: Tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks. Kohalikke makse võib olla kuni kaheksa: Müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks , lõbustusmaks ja parkimistasu. Maksusüsteemi stabiilsus Maksusüsteemi stabiilsus on väga oluline riigi usaldusväärsuse seisukohalt. Stabiilne ja teadaolev reeglistik võimaldab maksukohustuslastel, kohalikel omavalitsustel ja riigil koostada täpsemaid pikemaajalisi arengukavasid ning neid paremini ellu viia. Seetõttu tuleks hoiduda maksuseaduste kergekäelisest muutmisest ja iga vajalik muudatus peab olema otsustatud pikalt ett...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
7
doc

Eesti maksusüsteem

Kool Eesti maksusüsteem Referaat Nimi Linn 2015 Sisukord Eesti maksusüsteem................................................................................................................1 Sisukord..................................................................................................................................2 Sissejuh...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
8
docx

Majandus- ja ettevõtluskeskkonna tundmine

Kohalikke makse võib olla kuni kaheksa:  müügimaks;  paadimaks;  reklaamimaks;  teede ja tänavate sulgemise maks;  mootorsõidukimaks;  loomapidamismaks ;  lõbustusmaks;  parkimistasu. Majandusteoreetiliselt jaotatakse maksud kaheks: otsesed ja kaudsed maksud. Otsesed maksud võetakse maha otse isiku sissetulekutelt:  tulumaks,  sotsiaalmaks. Kaudsed maksud mõjutavad sissetulekut kaudselt, kuna nendega maksustatakse tarbimist:  aktsiis,  käibemaks. 3. Kirjeldage olulisemaid pangateenuseid ning nendega kaasnevai...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
24
docx

Mittekehtivad kohalikud maksud

5 3.2.Mootorsõidukimaksu kehtetuks muutmine.......................................................................6 4.Loomapidamismaks.................................................................................................................7 5.Lõbustusmaks...........................................................................................................................8 6.Tallinnas kehtivad kohalikud maksud......................................................................................9 7.Kokkuvõte...

Maksundus - Keskkool
10 allalaadimist
24
docx

Maksunduse eksam

Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele. KOHALIKUD Müügimaks (kuni 2012) Paadimaks (kuni 2012) Reklaamimaks Teede ja tänavate sulgemise maks Mootorsõidukimaks Loomapidamismaks Lõbustusmaks Parkimistasu 9. Maksusüsteemid • PROPORTSIONAALNE Samasugune protsent tuludest olenemata tulu suurusest • PROGRESSIIVNE Astmeline sõltuvalt tulu suurusest • REGRESSIIVNE Madalalt sissetulekult suurem protsent kui kõrge sissetulekuga (näit. käibemaks) 10. Töötamise registreerimise põhimõtted - Maksukohustuslaste registri alamregister ( MKS § 251 kehtib alates 01.07.2014) - Töötamise...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
18
docx

Riigi juhtimine

Millised on kaudsed maksud? Makstakse kaupade ja teenuste tarbimisel, nt käibemaks 20% (rakendatakse ka 9% ja 0% määra), aktsiisid, tollimaks. Millised on kohalikud maksud? Kohalikud maksud, mida võivad linna- või vallavolikogud kehtestada: a. reklaamimaks; b. teede ja tänavate sulgemise maks; c. mootorsõidukimaks; d. loomapidamismaks ; e. lõbustusmaks; f. parkimistasu. Millised on riigieelarve suurimad kulu- ja tuluallikad? Kuluallikad: haridusele, meditsiinile, politseile, sõjaväele, tuletõrjele ja paljude teiste avalike teenuste osutamiseks. Tuluallikad: maksu- ja sotsiaalkindlustusmaksed, välistoetused, tulumaksud, aktsiisimaksud ja muud tuluallikad Palkade võrdlus: Rohkem saavad palka: Valdkondade lõikes on kõrgeim keskmine töötasu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
4 allalaadimist
50
docx

Raha ajalugu ja rahasüsteemid

Need ettepanekud, mis tingivad kas tulude vähendamise või kulude suurendamise või tulude ümberjaotamise, nende kohta tuleb esitada arvutuslikud põhjendused. Eelarve täitmist korraldab KOH OV volikogu poolt kehtestatud korras. 49.Nimetage kohalikud maksud, mis on nende sisu. Loomapidamismaks - Loomapidamismaksu maksavad loomade omanikud. Kuigi KoMS ei piira, milliste loomade pidamist maksustada, maksustatakse selle maksuga tavaliselt koduloomade (peamiselt koerte) pidamist linnades. Loomapidamismaks on tarbimismaks mis kehtib hetkel ainult Narva linnas. Mootorsõidukimaks maksavad liiklusregistris registreeritud mootorsõiduki omanikud...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
8
docx

Valitsuse roll majanduses

Valitsuse roll majanduses Riigi roll ja turu puudulikkus  Riigi osakaal SKP loomisel – Eestis 1/3  Riigi sektor ehk avalik sektor – keskvalitsus, omavalitsus, nende allasutused, haridus, tervishoid, korra-, riigikaitse  Seadusloome  Maksud Riiklik majanduspoliitika MP eesmärk – majanduskasv, inimeste elujärje parandamine Erinevad riigid – eri...

Majandusõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
6
pdf

Maksuõigus

Mõned riiklikud maksud võivad osaliselt KOV- le laekuda (füüsilise isiku tulumaksust 11,57% KOV- le, maamaks laekub 100% KOV-le) b. kohalikud maksud – ei laeku kunagi riigieelarvesse (mootorsõidukimaks) ja kehtestatakse KOV poolt oma haldusterritooriumil (isikumaks, müügimaks, paadimaks, reklaami- ja kuulutuste maks, teede sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks , lõbustusmaks – nendest mõned ei ole Eestis mitte kunagi kehtinud). 4) Püsivuse järgi: a. Ühekordsed maksud – üksikute tehingute ja toimingute maksustamine – teede sulgemise-, tolli- ja mitteresidentidelt kinnipeetav tulumaks. Maksukohustus tekib teatava toimingu sooritamisel ning lõpeb maksu tasumisega. Mingit tulevast kohustust sellega ei kaasne. Näiteks teede sulgemise maks – paned raekoja platsi...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
44 allalaadimist
30
docx

Majanduse eksam

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks ning aktsiisideks. Eestis kehtivad riiklikud maksud on: tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, tollimaks ja raskeveokimaks ning aktsiisid: alkoholi-, tubaka-, pakendi-, kütuse- ja elektriaktsiis. Kohalikud maksud on müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõiduki maks, loomapidamismaks , lõbustusmaks ja parkimistasu. Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet, kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus. Maksuhalduril on õigus kontrollida kõiki maksukohustuslase maksustamisega seotud dokumente. Töötuskindlustusmakse on töötuskindlustuse sihtotstarbeliseks rahastamiseks töötuskindlustuse seadusega (edaspidi TKindlS) kehtestatud sundkindlustuse makse. Töötuskindlustusmaksele rakendatakse...

Majandus - Kutsekool
12 allalaadimist
9
rtf

Majandusarvestuse alused ja eksami kordamisküsimused

Enda konspekt 3.Osaleda igas aines Majandusarvestus koosneb erinevates majandusliikidest : 1· finantsarvestus = raamatupidamine 2· kuluarvestus 3· juhtimisarvestus 4· finantsanalüüs 5· eelarve 6· audiitorkontroll 7· maksude arvestus Ettevõtele kohustuslik on finantsarvestus ning maksude arvestus. Arvestus - mõtl...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
3
docx

Töö, tööturg, mõisted

Kas Eestis valitseb tööpuudus või tööjõupuudus? Põhjenda oma valikut. Tööjõupuudus, sest töövõimelisi ja oskajaid inimesi on vähe, paljud läinud välismaale. 2. Kuidas toimub tööleasumine? Tööandja ja töövõtja sõlmivad omavahel töölepingu, kus on fikseeritud mõlema poole õigused ja kohustused. 3. Millised on tööandja peamised kohustused ja õigused? Tööandja kohustused: 1) kindlustama töötaja kokkulep...

Ühiskond - Põhikool
3 allalaadimist
40
docx

OSAÜHING JA FIE

Lisaks riiklikele maksudele on igal omavalitsusel õigus kehtestada ka kohalikke makse. Omavalitsus otsustab maksude määra ja tegeleb enamasti ka maksude kogumisega. Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada järgmiseid makse:  reklaamimaks;  teede ja tänavate sulgemise maks;  mootorsõidukimaks;  loomapidamismaks ;  lõbustusmaks;  parkimistasu. Raamatupidamine ja aruandlus 1.1 Äriühingu aruandlus Kui teie ettevõtlusvormiks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu, peate esitama igal aastal majandusaruande äriregistrile, regulaarseid deklaratsioone Maksu- ja Tolliametile, ametlikke kandeid Haigekassale ning teatud juhtudel ka aruandeid Statistikaametile. 1.2 Majandusaasta aruan...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
12
pdf

MAJANDUS I Ühiskond 12.kl

 Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne­  maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast. Kohalikud maksud: müügimaks;  paadimaks; reklaamimaks; teede ja tänavate sulgemise maks; mootorsõidukimaks;  loomapidamismaks ; lõbustusmaks; parkimistasu. Riiklikud maksud: tulumaks, sotsiaalmaks,  maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid, raskeveokimaks.    Raha ja pangandus  1. Nimeta raha ülesandeid ja liike?​  ​ Arvestusühik – raha on ühismõõduks kaupade  väärtuste mõõtmisel ja võrdlemisel. Vahetusvahend – raha on vahetatav kõ...

Majandus - Keskkool
6 allalaadimist
116
odp

Majanduse alused

1. Majanduslikud otsused ● Majandus on ühiskonna ja selle liikmete olemasoluks ning arenguks vajalike aineliste eelduste pideva taastootmise süsteem, mis hõlmab eranditult kõiki inimesi ● Majandusega puutuvad oma tavapärases tegevuses kokku kõik inimesed Igapäevaselt teeme me erinevaid valikuid ja võtame vastu majanduslikke otsuseid. Iga otsuse tegemise juures võtame me alu...

Majandus alused - Kutsekool
2 allalaadimist
56
docx

Õiguse entsüklopeedia seaduste vihik

Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel. § 5. Kohalike maksude loetelu Kohalikud maksud on: 5) reklaamimaks; 6) teede ja tänavate sulgemise maks; 7) mootorsõidukimaks; 8) loomapidamismaks ; 9) lõbustusmaks; 10) parkimistasu. § 10. Reklaamimaks (3) Reklaamimaksust on vabastatud riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam. § 12. Mootorsõidukimaks (1) Maksumäära kehtestab volikogu diferentseerituna sõiduki registrimassi, lubatud teljekoormuse või mootori võimsuse järgi. § 14. Lõbustusmaks (1) Lõbustusmak...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
18 allalaadimist
12
odt

Ühiskonna eksam

Ühiskonna eksam Pilet 1 1) Nüüdisühiskonna kujunemine : Nüüdisühiskonna tunnusjooned: - Inimõiguste tunnustamine - Vabameelsus (inimsuhetes ja vaimuelus) - Rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises - Tööstuslik kaubatootmine - Ühiskonnasektorite eritatavus ja vastastikune seotus Anastav majandus - korilus, küttimine, kalastamine Agra...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
46
docx

Ühiskonna õpetus : täielik konspekt 10-12 klass

MAKSUD Riiklikud maksud: tulumaks 21% maksumäär sotsiaalmaks 33% maksumäär maamaks – maksustatakse kogu maa hasartmängumaks käibemaks 20% tollimaks aktsiisid (nt tubaka- ja alkoholiaktsiis) raskeveokimaks OTSESED RIIKLIKUD MAKSUD-tulumaks, sotsiaalmaks ,maamaks KAUDSED Kohalikud: müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks , lõbustusmaks, parkimistasu NB maksudel ja maksetel on vahe-> Maksed: töötuskindlustusmakse kogumispensionimakse Töötuskindlustusmaksega ei ole kindlustatud – FIE, vanaduspensioniikka jõudnu, Notar jt. Maksude kehtestamise peamine eesmärk- tagada riigi toimimiseks Maksumäärad: - Eesti Vabariigis on proportsionaalne maksumäär: võrdeline ehk ühesugune % (maksumäär) maksustatavatelt tuludelt - progressiivne ehk astm...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
8
rtf

Ühiskonna konspekt

DEMOKRAATIA: Positiivne: - riik ei kontrolli inimeste eraelu - võim ei koondu ühele väikesele grupile - rahvas saab ise valida Negatiivne: - Otsuste tegemine on aeglasem - Liiga palju vaidlusi, raske on leida kompromissi - On lihtne ära lollitada inimesi PLURALISM -Ühiskonnas on lubatud erinevad põhimõtted, huvid, usud. Ühiskond on mitmekülgne....

Ühiskond - Põhikool
1 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun