Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "loodususundid" leiti 38 faili

loodususundid – tasakaalu leidmine loodusega – harmoonia • revitalisatsioon – taaselustumine.
3
rtf

PEAMISED RELIGIOONID

150 kaart !!! inimesi, kes usuvad jumalasse, nimetatakse usklikeks usundid on olulised riikide tekkimisel ja riigipiiride kujunemisel inimesed uskunud tuhandeid aastaid uskunud kõikvõimsatesse olenditesse-jumalad religioon - usund judaism kristlus-katolikus,õigeusklus,protestantism hinduism budism islam e. muhameedlus loodususundid KRISTLUS - kristlus on ristiusk, mille...

Usundiõpetus -
6 allalaadimist
6
doc

Usundilugu - Tertia arvestus

Riitus ­ tegevus, mille käigus elustatakse müüte. Müüt ­ tekkelugu, mis selgitab miks asjad on nii nagu nad on. Vägi ­ loodususundid usuvad, et meie maailm on ümbritsetud väega mida on võimalik koguda ja mille abil on võimalik eemale peletada kurja. Samaan ­ spetsialist, kelle peamiseks ülesandeks on tervistamine. Tema eritunnuseks on transs või lovesse laskumine. Nõid ­ inimene, kes kasutab m...

Usundiõpetus -
11 allalaadimist
21
doc

Usundilugu - religioon, erinevad usud

klass 2010/2011 Sisukord Mis on religioon?..................................................................................................................... 3 Religiooni positsioon inimühiskonnas...

Eesti religioosne maastik -
19 allalaadimist
29
docx

Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused

Tallinna Tehnikaülikool Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool Õppejõud Jüri Raudsepp, PhD Religiooniteooria üldmõisted I 1. Mis vahe on kahel mõistel "maailmareligiooni...

Kultuur -
24 allalaadimist
21
pdf

Eetika loengute kokkuvõte

"Eetika" tuleneb kreeka sõnast (ethikos): (ethos) ­ tava, komme, harjumus (thos) ­ iseloom, karakter ,,Moraal" tuleneb ladina keelest: mores ­ kombed (omadussõna moralis). Eetika kui moraalifilosoofia on filosoofia haru, mille käsitlusaineks on moraal. Moraal on arusaam, eetika on teadus. Eetika püüab avastada teid moraalitunnetuse...

Eetika -
65 allalaadimist
81
docx

Sissejuhatus eetikasse

Sissejuhatus Mis on eetika? Argo Buinevits Soovituslik kirjandus: · Eetikaveeb www.eetika.ee TÜ eetikakeskus · Eetika ja moraal. Maie Tuulik 2002 · Õpetaja eetika. Maie Tuulik 2008 · Ärieetikat kui niisugust pole olemas. John C. Maxwell 2003 · Evangeelne eetika. Robert Võsu 1996 · Eetikakoodeksite käsiraamat. Tartu Ülikooli eetikakeskus 2007 · Mõtestatud Eesti ­ ühisei...

Eetika -
41 allalaadimist
35
docx

Üldine usundilugu

09 ja 16.10 ­ lõpp 18.12 2013, eksam 08ja 15.01 2014 jne Ringo.ringvee@ut.ee. Lugema peaks. C Partridge "maailma usundid"- v.a osa II; Tarmo Kulmar "üldine usundilugu. Religiooniteaduste põhimõisted.maailmausundid.seletussõnastik Mis on religion/usund? · Religion on üldnimetus, konstruktsioon Din( islam) Dharma(India usun...

Usundiõpetus -
21 allalaadimist
2
txt

Haridus, kodakondsus, põhiseadus, religioon

hiskonnapetus IGUSAKTID MIS REGULEERIVAD EESTI HARIDUSSSTEEMI Haridusseadus Phikooli ja gmnaasiumiseadus Riiklik ppekava Kooli ppekava Kooli kodukord Eesti haridusssteemi lesehitus Ssteemi jaotus: 1) ldharidus(alus, alg, phi, kesk, kutse) 2) krgharidus 3) huviharidus Phiharidus on tagatud kigile elanikele Phiharidus on kohustuslik Phi ja kesk ja kutsehariduse omandamine on tasuta Riiklikud krgkoolid: Tallinna Tehnikalik...

Ühiskond - Põhikool
2 allalaadimist
4
docx

Kirjand ''Usk inimese mõjutajana''

Usk inimeste mõjutajana Religioon ehk usund, rahvapäraselt usk, on inimese suhtumine temast absoluutselt üle olevasse ja tema olemist määravasse tegurisse, mida käsitletakse kas umbisikulise väena või kujutletakse isikustatud kujul Jumalana, kelle põhitunnused on pühadus ja kõikvõimsus. Usk on lahutamatult seotud kultuuri ja ajalooga. Religioossetest tekstidest on al...

Usundiõpetus - Keskkool
14 allalaadimist
20
pdf

Maailma regioonid

Ülemaailmselt tähtsad loodusvarad on rauamaak, boksiit, pruun- ja kivisüsi, kaali- ja keedusool, nafta ja väävel. Keskmine sademete hulk on 500-1000mm aastas. Valitsevad usundid Peamiseks usundiks on kristlus. Samas ka erinevad loodususundid . Ida-Euroopas ka Vene õigeusk. Rahvastik ja Euroopa rahvaarv on ligi 730 miljonit. Euroopa asustus on suhteliselt tihe. Kesk-Euroopas ligi 100- asustus 200inkm² kohta. Suuremates linnades isegi rohkem kui 200inkm² kohta. Väga palju erinevaid rahvusi, kes on segunenud eurooplastega. Rahvastiku iive on nullilähedane. Suhteliselt suur on sisseränne, mis tõstab rahvastiku arvu. P...

Geograafia - Keskkool
18 allalaadimist
22
docx

Usundiloo konspekt ja mõisted

24. Talmud-Toora kommentaarid, seletab 613 käsku ja keeldu. 25. Monoteism-usk ainujumalasse (kristlus, islam, judaism) 26. Polüteism-usk mitmesse jumalasse (hinduism, šintoism) 27. Monism-on olemas üks jumal, kuid kummardatakse läbi teiste 28. Panteism-jumal avaldub kõigis ja kõiges (hinduism, loodususundid ) 29. Ateism-jumala eitus, jumala vajalikkuse eitus, usk jumalatusse maailma (hinajaana budism) 30. Agnostitisism-jumala olemasolu ei eitata ega olda selles ka kindel, võib-olla 31. Askees-ihu kurnamine vaimse kirgastumise eesmärgil. Jaotatakse positiivne askees (ihukurnamine läbi liialduste, arusaam, et ihu on hinge vangla, vanglat üritatakse tugevdada) ja negatiivne askees (ihukurnamine läbi loobumis...

Religioon - Keskkool
6 allalaadimist
40
odt

Maailma regioonid

skkonnaprobleemid  Vihmametsa hävitamine o Liigid hävivad  Jõgede reostus  Õhusaaste  Mehhiko halvad sanitaarolud  Pinnase erosioon o Mehhiko vihmametsade raie tõttu  Kõrbestumine o Metsaraie tõttu Transpordisüsteem  Maanteed ja teised teed on ülerahvastatud  Teed halvas seisukorras Valitsevad usundid  Katolikud  Protestantlus  Loodususundid  Siitlik islam Tööstus  Juhtivaks tööstusmaaks Brasiilia o Sao Paulo  Ladina-Ameerika suurim linn  Juhtiv tööstuskeskus  Juhtiv rahanduskeskus  Tööstustoodete hulka kuuluvad o Raud o Autod o Teras o Keemiatooted o Tekstiilitooted o Liha- ja nahatooted  Suurim naftamaardla...

Maailma regioonid - Keskkool
13 allalaadimist
104
docx

TÄNAPÄEVA EESTI INIMESE KUJUTLUS HALDJAST EHK KES HALDJAS ON OLNUD JA KELLEKS TA ON SAANUD

Mütoloogiliste haldjate Avalon ei pruugi olla midagi enamat kui muinasjutumaailm, sest mistahes enamlevinud õhtumaistes uskumustesüsteemides pole neile enam kohta (välja arvatud kõik loodususundid , mis moodustavad siiski vähemuse). Haldjas pole enam ennast ise kehtestav ehk reaalne olend, kellel on teatud omadused ja iseseisev tahe, vaid kunstilistele ja mängulistele eesmärkidele fantaasiaga allutatav vorm. 36 Tänapäeva eesti inimese kujutlus haldjast ehk kes haldjas on olnud ja kelleks ta on saanud 37 ...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
4
docx

JAAPANI USUNDID

maailmasõda fuda, hamaya _ Jaapani rahvuslik identiteet – SHINTO shinto _Kamidana – kami riiulaltar _ Keisrivõim ja riigishinto _Butsudana – Buddha altar SHINTO – JAAPANI MUINASUSUND? LOODUSUSUNDID PÕLISUSUNDID MÜTOLOOGIA _Maailmausundid, suurusundid _ 712 – Kojiki _Traditsionaalsed usundid _ Muistsetest asjadest _Pärimuslikud usundid _ 720 – Nihongi _Etnilised usundid _ Jaapani kroonikad _ Sh judaism, shinto _ Yam...

Usundiõpetus -
4 allalaadimist
2
docx

Mille poolest usundid erinevad?

Mille poolest usundid erinevad? Usund ehk religioon on uskumuste, normide, tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmes on jumalikeks, pühadeks ja/või üleloomulikeks peetavad jõud ning inimese ja kõiksuse suhteid reguleerivad põhilised väärtused. Tänapäeval on erinevate usundite tunnistajaid kokku üle 6,6 miljardi, ning sellest arvust moodustavad suurema osa krist...

Usundiõpetus - Keskkool
2 allalaadimist
40
docx

Usundiõpetuse konspekt gümnaaisum

Usundiajalugu Aluseks on võetud kirjalikud dokumendid, tekstid, ürikud, mille abil püütakse selgitada usundi kronoloogiat, ajaloolist algupära ja arenguetappe II. Usundifenomeloogia ehk vürdlev usundiõpetus See on võrdlev õpetus religioossetest ettekujutlustest ja väljendu...

Usundiõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
34
ppt

Religioon ja tsivilisatsioonid

Religioon ja tsivilisatsioonid 1 Rahvastiku etniline struktuur · Ajalooliselt kujunenud inimrühm, kes räägib sama keelt ja kellel on ühine asuala, on etnos · Etniliste tunnuste (ühise päritolu, keele, kultuuri ) alusel piiritletav riigi kodanikkonna osa on rahvus · Etnose oluliseks tunnuseks on keel · Keelte üldarv on umbes 2500-4000...

Geograafia - Põhikool
1 allalaadimist
32
pdf

Usundilugu, ühiskonnaõpetus, ajalugu

2. Ta ei tunne kindlapiirilisi dogmasid(pühad tõed) 3. Ta on puht Indialik ilmik ning usutakse, et eriaegadel tekivad eriõpetlased, kes räägivad erinevates probleemidest. Tänu hinduismile on tekkinud Indias ​kastisüsteem ​s.o range sotsiaalne jaotumus, mida ei ole suudetud tänaseni likvideerida. Kõige vanem religioon, millel ei ole konkreetset loojat, panteonis palju jumalaid.(aluseks Aasia loodususundid ) Maailma suuruselt 3. religioon. Pilet 12 1. Laulev revolutsioon, Eesti taasiseseisvumine Eesti taasiseseisvumine saab alguse 1987. a 23. aug, mil toimus esimest korda Hirvepargi miiting, millega avalikustati MRP salalepingud. Ajakirjas “Postimees” algatati projekt IME-Isemajandav Eesti, millega tehti ettepanek NSV Liidule, et Eesti hakkab end ise majandama. 1988. a aprill- loominguliste liitude preemum. Suvel algas laulev revolutsioon(prot...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun