Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "kubermangud" leiti 147 faili

8
docx

Ajalugu, Uusaeg

Balti erikord ja keskvalitsus Balti erikord Venemaa polnud kindel oma vallutuste püsivuses ning seepärast oli neile oluline baltisaksa aadli toetus. Balti aadli poolehoiu võitmiseks alustati juba sõja ajal restitutsiooniga. Baltikumi valitsemise põhijooned kinnitati Uusikaupunki rahuga, mis sätestasid Balti erikorra alused. Kehtima jäid senised seadused ja maksukorraldused. Koostati aadlimatriklid. Balt...

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
8
docx

I maailmasõja sündmused konspekt

11) Šovinism võib esineda mitmetes vormides:  Valitseva rahvuse suurriiklik šovinism, millele on omane üleolev suhtumine teistesse rahvustesse;  Vähemusrahvuse kohalik šovinism, mida iseloomustab rahvusliku endassesulgumise taotlus ja teiste rahvuste umbusaldamine ehk ksenofoobia. 12) Balti kubermangud Areng oli kiire, rahvaarv kasvas, tööstuse areng muutis linnamaarahvastiku osakaalu Riia areng oli märkimisväärne, kujunes keskuseks, Tallinnast pidi saama Venemaa sõjalaevastiku tugipunkt Läänemerel Maaelus arenes ühistegevus, turumajandus Leedus oli areng madalam, tõi kaasa väljavoolu, mis moodustas hiljem olulise poliitilise jõu õiguste nõudmisel Leedule  Soome Vene imp. koosseisus Soome ol...

Ajalugu - Põhikool
2 allalaadimist
2
docx

Eesti ajalugu 16.-18.saj KT kordamine

GIIA suurendas kuningavõimu, toimus riigi sisemine areng, arenes vaimuelu ja teadus. Kr ajal olid riigis majanduslikud raskused. KXI päästis Rootsi impeeriumi ümberkorraldustega, 1680 kehtestati kuninga absolutism. KXII ajal kaotas R suurriigi staatuse, Eestis lõppes R aeg. Järgnes vabadusajastu ja uus valitsemisviis. 4. Milline oli halduskorraldus Rootsi ajal? (Kubermangud + valitsemispõhimõtted). Eesti kubermang (Põhja-Eesti) – Lääne, Harju, Järva ja Viru maakonnad. Liivimaa k. (Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti) – Pärnu ja Tartu maakonnad, 1645 liideti Saaremaa, keskus oli Riias. Kõrgemaks ametnikuks oli monarhi määratud kindralkubernerid. Nad kamandasid oma alal asuvat sõjaväge, nimetasid ametisse riigiametnikke ja kontrollisid nende tööd, jälgisid raha...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
3
docx

Arhitektuur ja ehitatud keskkond XX sajandi Eestis

5. Eesti arhitektuuri ehitamine – 20. sajand jaguneb 4. Suhteliselt vastandlikku perioodi. Seal on palju katkestusi, kirjanik Hasso Krull räägib katkestuste kultuurist, kus mitmel korral otsast peale on alustatud tühjalt kohalt.  Eesti ja liivima kubermangud Tsaari Venemaal ehk tsaariaeg kuni 1917  Eesti Vabariik ehk eesti aeg 1918-1940  Eesti NSV ehk nõukogude aeg 1940-1991  Eesti vabariik e uus eesti aeg alates 1991 20. sajandi jooksul pole ehitatud ühtlaselt. Ehitusbuumid  1910-14 sõjaks valmistumise kõrgkonjuktuur  1934-39 üleeuroopaline majandustõus – 1930. II poolel lõikab Päts kasu üleeu...

Arhitektuur - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
8
doc

I maailmasõja põhjused, sõjaplaanid, ajend ja tagajärjed.

Nurjus, sest  Ameerika ja teised tähtsad riigid (NT Saksamaa, Nõukogude Liit, Jaapan, Itaalia) ei osalenud.  Rahvasteliidul puudus oma sõjavägi.  Otsustamine oli aeglane.  Juhtivad riigid olid omakasupüüdlikud.  Majandussanktsioonid ei toiminud.  Lepinguid, millele ta toetus, peeti ebaõiglasteks. 17. Balti kubermangud 20. sajandi algul *Baltimaad arenesid kiiresti. *Rahvaarv kasvas, tööstuse areng suurendas järsult linnaelanike osatähtsust. *Eriti silmatorkav tööstuse areng Riias, Riiast kujunes piirkonna metropol. *Tallinnast pidi saama Vene sõjalaevastiku peamine tugipunkt Läänemerel. *Maapiirkonnad, eriti Eestis ja Lätis, muutusid kiiresti: arenes põllumajanduslik ühistegevus, talud hõlmati üha tihedamalt turusuhetesse. *Leedus majanduse are...

20. sajand maailmas - Keskkool
20 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

Idaslaavlased moodustasid kokku impeeriumist vaid 23. Teisi vähemusrahvusi oli vähe, olid kõik väikesed. Suuruselt kolmas rahvus impeeriumis olid poolakad, nende arvele jäi vaid 6% elanikkonnast. Valgevenelased 5%, juudid 4, kasahhid 3, soomlased 2,5%. 13 vene rahvastikust koosnes pisitillukestest rahvakildudest. Erinev oli ka nende rahvaste hariduslik tase. Kõige kõrgemalt olid hariduslikult arenenud balti kubermangude elanikud- eestlasedlätlased koos baltisakslastega, siinsest elanikkonnast 70% kirjaoskajad 1897 rahvaloenduse andmetel. Peterburis kirjaoskust 60%, trad vene talurahva hulgas oli kirjaoskajaid napilt 20%. Veelgi kehvem oli olukord Põhja-Kaukaasias, Kesk-Aasias, Kasahstanis 7% elanikke oskas lugeda. Ida-Siberis või Vm põhjaosas kirjaoskamatus praktiliselt üleüldine. Impeerium jagunes paljudeks killustatud piirkondadeks rahvuslikult...

Ajalugu -
22 allalaadimist
7
odt

Eesti ala valitsemine, mõis ja talu, linnad, kaubandus, rahvuslik liikumine

Avalik arvamus ründas järjest teravamalt Balti erikorda ning välispoliitiliselt peeti ohtlikuks baltisakslaste sidemeid ühinenud Saksamaaga. Vene armees teenivate baltisaksa ohvitseride kõige silmapaistvam esindaja oli Michael Andreas Barclay de Tolly. Balti provintsiaalseadustik – esimesed osad 1845, kolmas osa 1864 1881 – Aleksander II valitsemisaja lõpp 1801.a – Balti kubermangud liidetud üheks kindralkubermanguks 1808-1819 – Eestimaa kubermang oli eraldi kindralkubermangu staatuses 1812 – 1829 Filippo Paulucci Kuberner, kubermanguvalitsus, kroonupalat, hoolekandevalitsused, sisekaitseüksused 1801 – Tallinna alla tungis Briti admiral Horatio Nelson 1809 – blokeerisid Inglise sõjalaevad rootslastega Paldiski sadamas Vene laevastiku 1812 – Napoleoni väed tungisid Kuramaale. 21. Talurahva omavalitsus...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
4
docx

Balti erikord ja keskvalitsus

aastal, kolmas 1864.aastal. 1860. Aastatel vallandusid ajakirjanduses rünnakud Balti erikorra vastu, kuna selline eristaatus ei olnud vastuvõetav Vene avalikule arvamusele nin paljudele valitsusringkondade tegelastele, kelle sooviks oli kogu impeeriumi ühtlustamine. Venemaa keskvalitsus kasutas äärealade valitsemisel mitmesuguseid eri vorme. Balti kubermangud olid alates 1801.aastast liidetud üheks kindralkubermanguks, kus kõrgemat võimu valitsuse nimel esindas kindralkuberner. Kuberneri võimupiirid olid üsna ulatuslikud ning esialgu sisuliselt võrdsed ministri omadega. Kindralkuberner oli kubermangude administratiivaparaaidi kõrgeim juht. Talle allusid kubermangu politseiasutused ja kindralkubermangu territooriumil olevad sõjaväeosad. Kindralkuberneriks olid enamasti kõrgemad sõj...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
29
docx

Spordiajaloo konspekt

Spordiajaloo kt konspekt I KONTROLLTÖÖ Spordiajalugu kui teadus: ajalugu ­ teadus, mis uurib ühiskonna arenemist ja selle seaduspärasusi spordiajalugu ­ ajaloo haru, mis keskendub spordiajaloo uurimisele (kehaliste harjutuste kasutuselevõtu põhjusi ja arengut jms.) kehakultuur ­ ühiskonna kultuuri ja inimeste sotsiaalse suhtlemise koostisosa; hõlmab ühiskonna saavutusi s...

Spordiajalugu -
12 allalaadimist
94
doc

Läti ajalugu

c,z c (katus), ž,š nimisõnad: mees ja naissoost (a,e) 7 käänet -hulgaliselt eessõnu minevik, tulevik , olevik loetakse nii nagu kirjutatakse erinevus e (katus) (vesture- västere ajalugu) Eesti ja läti sarnasus Ühiselt kaotati muistne iseseisvus- ristimisele võeti omaks luterlusele sõdade periood: Venemaa- Liivimaasõda Põhjasõda elati Vene keisririigist- Balti kubermangud sai alguse Rahvuslik liikumine kaotati iseseisvus II Ms järel ja vabaneti ka. Erinevusi on ka. Läti ajaloo uurimine- langeb kokku ka eesti omadega: Liivimaa Henriku kroonika Balti- sakslased. Läti enda rahvuslik ajaloo uurimisel pärast läti vabariigi loomist. Tingimused polnud eriti soodsad (polnud oma ülikooli). 1919 Riiga rajati oma rahvuslik ülikool. Läti ülikool- koondusid...

Ajalugu -
14 allalaadimist
2
rtf

I Maailmasõda 1914-1918

Algas natsionaliseerimine. Maa kuulutati riigi omandiks. Mõisinike maa rekvereeriti. Asutati riigimõisad, mida juhtisid mõisamoonakad, kes olid töölised, kes moona eest töötasid. Bolševike jaoks oli suureks probleemiks Eesti rahvusväeosad, kes keeldusid laiali minemast. Neid väeosi juhtid Johann Laidoner. 1918 algul sõlmisid Venemaa ja Saksamaa Bresti rahu. Selle rahulepinguga loovutas Balti kubermangud Saksamaale. Märtsis 1918 algas Saksamaa suur pealetung, jõuti ka mandrile ning läbi Läti Lõuna-Eestisse. A. Tisler – tehtud kangelane. Kuna Saksa väed lähenesid kahelt poolt, siis Eesti rahvusväelased Päts, Laidoner ja Konik arvasid, et nüüd on õige aeg kuulutada välja Eesti Vabariik. I Maailmasõja lõpp, tulemused 1918 a toimusid suured lahingud läänerindel, sõtta olid täie jõuga ühinenud USA. Okt. 1918 algasid rahutused...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
2
odt

Katariina II

Katariina II Katariina II ka Katariina Suur, sünninimega Sophie Friederike Auguste, päritolult Anhalt-Zerbsti printsess, sündis 2. mai 1729 Stettinis. Oli Venemaa keisrinna aastatel 1762­1796. Ta oli Peeter III abikaasa ning Paul I ema. 1744. aasta jaanuaris reisis Sophie Friederike Auguste koos emaga keisrinna Jelizaveta Petrovna kutsel Venemaale. Reis kulges Berliini ja Tal...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
30
doc

Majandusajaloo kordamisküsimused arvestuseks

15. Sajandi teisel poolel tehti isandate poolt kindlaks, et talupojad pole isiklikult vabad, vaid kuuluvad maa külge, mida nad harivad. Kuna ilma talupoja toota polnud maal vaartust, keelati neil maalt lahkuda. 49) Kirjelda Rootsi ja Vene agraarpoliitika põhimõtteid (sh reduktsiooni ja restitutsiooni) Balti kubermangudes ? Reduktsioon- Mõisnikele kingitud maade tagasivõtmine. Mis anti rendile nende endistele omanikele. Nüüd pidid nad osa tuludest andma riigile. Riigi sissetulekud suurenesid. Restitutsioon- Rootsi valitsusaja lõpul riigile võetud mõisate tagasi andmine nende endistele omanikele ehk mõisnikele. 50) Eesti- ja Liivimaa 18021804 talurahva seaduste põhisisu? Kirjelda nende seaduste tähtsust põllumajanduspöörde etteva...

Majandusajalugu - I Studium
6 allalaadimist
12
pdf

Diplomaatia ja rahvusvaheliste suhete ajalugu kokkuvõte

09.1921- Balti riikide rahvusvaheline tunnustamine. Balti Liit- Kaarel Pusta ideed Pariisi Rahukonverentsil 1919. Skandinaaviamaad (Norra-Rootsi-Taani) Ida-Balti piirkond (Soome-Eesti-Läti) Lõuna-Balti piirkond (Leedu-Poola) Eesmärk: Vältida saksa sisejärve (Balti meri). Balti riikide erinevused ja ohud: Leedu-Poola. Läti- NL. Eesti- NL 1.12.1924- ülestõusriigipöörde katse. Baltikum? Saksamaa: Ida- kubermangud. Muud riigid: ala Saksamaa N.Liidu Soome vahel. Baltikum: Erinevad keeled. Erinev ajalugu (Leedu nt.). Poliitika jne. Soome kui Balti riik, kui Skandinaavia-riik 1920-1925 Eesti ja Läti kaitseleping. 1925-1934 majandus ja kaitsealane koostöö- 1934-1940 välisministrid ja regulaarne koostöö. 1925 Lacarno lepped (piirid). Vastastikkused garantiid Saksamaa ja teiste lääneriikide vahel. Nende mõju Balti riikidele- Buffertsoon NL ja Saks...

Rahvusvaheliste suhete ja... - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
11
docx

Eesti ajaloo kontrolltöö

Rootsi võimu kujunemine Eesti alal, asustus. 1) Lepingud: millal, kelle vahel, millise sisuga ­ Pljussa, Altmargi, Brömsebro, Oliwa: PLJUSSA VAHERAHU 1583 Venemaa ja Rootsi Rootsi- Põhja-Eesti ja Ingerimaa Venemaa...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
20
docx

1905. aasta revolutsioon

Rahvas seadis paljudes valdades sisse emakeelse hariduse, suleti kõrtsid, keelduti maksude maksmisest, moodustati omakaitse salku. 1905.a said ka naised õiguse valida ja olla valitud. Omavalitsuse uuendusi kavandati ka maakondade ja kubermangude tasandil, kuid praktiliselt seda ei jõutud teha kusagil. Sotsiaaldemokraatia mõju rahvaliikumisele Eesti maapiirkondades polnud määrav, kuigi linnades aga oli sotsiaaldemokraatlik liikumine juba juurdunud. Novembris 1905 tekkis mõte kutsuda kokku Eestimaa valdade kongress, mis polnud esialgu seotud ühegi erakonnaga. Otseseks ajendiks eesti ühiskonna üldine rahulolematus rüütelkondade maaomavalitsuste reformikavadega. Et sisse seada varandustsensuslik valim...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
12
docx

Revolutsioonist Ilmasõjani

Eestlased püüdsid venestamislaine ajal teha kõike võimalikku seaduse piirides. Uue venestamislaine alustas Stolõpini ringkiri 1908.a., milles nõuti siinse haldusaparaadi venestamist. Kuna: eestlased ja sakslased suhtuvad venelastesse ühtviisi vaenulikult, venelaste kehvem kirjaoskus, lätlased ja eestlased pöörduvad õigeusust luteri usku, vene koolide vähesus jm. Balti kubermangud olevat liiga saksalikud ja liiga vähe venelikud. Rõhutati balti-saksa mõju ja liiga vähe venelikud. Venestuspoliitika uus laine – ajalehtedele esmalt. Lehti hakati kinni panema ja toimetajaid kohtu alla saatma. („Teataja“ kinni ja Päts kohtu alla). Ka „Postimees“ suleti 1907. Vanemuise, Endla ja Estonia kujunesid rahvuslikeks sümboliteks, seda pidasid võimud suurusehullustuseks. 1910 täitus 200 aastat siinse alal ühendamisest...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

Rev-i süvenemisele ja laienemisele aitasid kaasa ka Eesti valitsejad. ; venestuse taandumine. 1890. aastate keskpaigas hakkas venestamise surve vähenema, võimule sai Nikolai II, kes väidetavalt oli liberaalsem kui tema isa (Aleksander III?) Valitsuse reformipoliitika oli Balti kubermangudes loid. Valitsus hoidis senist ühtlustavat suunda ja juhindus põhimõttest, et Vene mõju ja kohalolekut tuleb suurendada ning baltisaksa mõju vähendada, nii et eestlaste ja lätlaste poliitilised õigused ei laieneks. Balti kubermangude kindralkubernerid – Eestimaal Aleksei Bellegarde (1902–05) ja Liivimaal Mihhail Paškov (1901–05) – tunnistasid uute reformide vajadust ja püüdsid laveerida kohalike vaenutsevate poliitili...

Ajalugu -
24 allalaadimist
10
odt

Vene aja algus

Balti erikord Balti kubermangudes eksisteerinud omavalitsussüsteem, mis põhines balti aadli seisuslikel privileegidel. (Eestimaa-, Liivimaa-, Kuramaa-, Peterburi-, Pihkva kubermang) Tunnused: a) asjaajamiskeeleks oli saksa keel b) valitsev usk oli luteri usk c) rüütelkondade suur võimutsemine d) restitutsioon e. riigi mõisate tagastamine eraomanikele e) kuni 1797.a. puudus nekrutikohustus f) tollipiiri olemasolu g) koostati aadlimatriklid e. põlisaadlike nimekirjad Nekru...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
14
docx

Eesti 19.sajandil

Seetõttu võeti vastu 1863.aastal passikorralduse seadus, mille kohaselt said vähemalt 21-aastased talupojad, kel olid kõik seaduslikud kohustused täidetud ja lähisugulaste ülalpidamine kindustatud, õiguse taodekda 3 kuuks kuni 3 aastaks endale passi, millega võis elama asuda ükskõik millisesse impeeriumi linna või paika. Balti kubermangude piires ja kuni 30 versta väljapoole kubermangude piire võis liikuda vallapassiga, Balti kubermangudest väljapoole liikumiseks oli vaja taotleda riiklikku passi. Passikorralduse seadus oli ka hoogustuseks väljarändamisliikumisele Venemaa suunas, kuna sealt loodeti leida maad ja seiklusi. See osutus tihti oodatust ka teistsuguseks. 19.sajandi keskpaigaks oli senine aadli kontrolli all olev kogukondlik omavalitsus end ammendanud ning ke...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun