Facebook Like

Otsingule "kosmilist" leiti 129 faili

990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Ilmselt on vaja selleks tehnoloogilist abiväge. Me peaksime rändama siis planeedilt Maa kaugeimate galaktikateni. Näha enda ihusilmadega kõiki suurimaid objekte Univer- sumis. Ise reaalselt Universumi avarustes ringi liikudes on võimalik tajuda Universumi suure mas- taabilisust. Liikumine toimugu siis vastavalt sujuvalt ja pidevalt. Näiteks alustada oma kosmilist liikumist planeet Maalt. Siis järgmine aste oleks kogu Päikesesüsteemi avaruse kompimine, edasi tuleb juba siis Linnutee galaktika ja siis galaktikate moodustised – parved ning superparved. Sujuv liikumine väikestelt objektidelt suurtele kehadele annab meile ettekujutuse nii maailma mastaapsuse kohta kui ka inimese enda suuruse selles. Millist ruumiosa miski hõlmab. See ei võiks ainult või- malduda kosmoserändude puhul, vaid k...

Üldpsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
37 allalaadimist
6
docx

Vanavene ja Bütsantsi kunst

Tema kuulsaim õpilane on venelane Troitse-Sergi kloostri munk Andrei Rubljov. Andrei Rubljovi tuntuim töö on ikoonimaal „Kolmainsus“.Ta on kolmainsust kujutanud sümboolselt kolme inglina õhtul einestamas.Nukrad inimfiguurid, maastikuline taust on nõrk. Sakraalarhitektuur on kultusliku otstarbega arhitektuur. Kogu sakraalehitus väljendab taevast kosmilist korda ja on täpselt reeglistatud. Sakraalehitus on õpetus kivis, väljendades arusaama maailmast ja vastava religiooni põhiseisukohti. Enamasti on täpselt orienteeritud ilmakaarte või tähtede (megaliitehitised, Egiptuse püramiidid ja templid, Stonehenge) järgi. Sakraalse vastand on profaane, ehk rüve. Bütsantsi kunst: Bütsantsi kunst on peaaegu täielikult seotud religioosse väljendusega ning veelgi spetsiifilisemalt väljen...

Kunstiajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
14
docx

Füüsika osa koolieksamist

Tähtede arv galaktikates ulatub umbes kümnest miljonist tähest (kääbusgalaktikad) saja triljoni täheni (hiidgalaktikad). Tähed tiirlevad ümber galaktika massikeskme. Galaktikad sisaldavad tähti ja nende jäänukeid. Tähed võivad koonduda tähesüsteemidesse ja täheparvedesse. Tähtede ümber võivad tiirelda planeedid ja muud taevakehad. Tähtede vahel on gaasi, kosmilist tolmu ja kosmilist kiirgust sisaldav tähtedevaheline aine, mille tihedamad piirkonnad on tähtedevahelised pilved. Tähtedevahelise keskkonna mass galaktikas ületab tähtede massi. Peale selle sisaldavad galaktikad suurel hulgal tumeainet, mille olemus on teadmata. Täht – on astronoomias valgust kiirgav plasmast koosnev taevakeha, mille kiirgusenergia pärineb tema sisemuses aset leidvast tuumasünteesist. Tähtede hulka arvatakse ka tuuma...

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist
8
docx

Filosoofia küsimused - Tallinna Ülikool

Inimene on kui mõtlev loom. Klassikaline filosoofiline antropoloogia – inimest vaadatakse kui liitsubsantsi, mis koosneb mitmest osast: kehast ja hingest. Pärast Aristotelest on üheks osaks loetud ka kosmilist hinge. Kristlik antropoloogia – inimene on kogu loodu hulgas eriline, kuna ta on loodud jumala palge järgi ning suudab teha vahet heal ning kurjal. Inimene on jumala erilise tähelepanu, armu ja karistuse objekt. Romantismile omane antropoloogia – inimene on kogu maailma kroon tänu oma võimsale kujutlusvõimele. Inimene on isiksus, kelle saladus peegeldub tema loomingus. Konstruvistlik ja struktualistlik antropoloogia – Hegeli järgi...

Filosoofia -
4 allalaadimist
18
pptx

Helid Maailma Ruumist

Maailmaruumist kaikuv muusika köidab astronoomide tähelepanu, kes püüavad kosmilisi helilaineid kuulatades välja selgitada, kuidas galaktikad kasvavad ning tähed sünnivad. · Maailmaruum on täidetud tohutu "ookeaniga" erinevate elektromagnetiliste lainete ja erineva uskumatu sagedusega. · Meie oleme võime...

Füüsika - Põhikool
2 allalaadimist
5
docx

Galaktika

Kui "Galaktika" kirjutatakse suure algustähega, siis peetakse silmas meie kodugalaktikat, mida nimetatakse ka Linnutee galaktikaks. Tähtede arv galaktikates ulatub umbes kümnest miljonist tähest (kääbusgalaktikad) saja triljoni täheni (hiidgalaktikad). Tähed tiirlevad ümber galaktika massikeskme. Galaktik...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
90
docx

Geopoliitika lühikonspekt

Geograafia põhjalik tundmaõppimine avab uusi poliitilisi võimalusi. Teooria kohaselt oleks see Saksamaa eluruumi kaitsmine ja võimalik laiendamine saksa rahva arvu suurendamiseks. Peale 1956. asastat, kui maa orbiidile lasti esimesed satellidid, tekkis maailmaruumi GP mõiste. Kes valitseb kosmilist ruumi, see valitseb maailma. 20. sajandi seitsmekümemdatel hakkas USA väljatöötama „Tähesõdade“ programmi, mille kohaselt kosmosesse paigutatus side-, navigatsiooni-, asupaiga määramise- ja luuresateliitide abil on võimalik fikseerida kõiki militaarset huvi palluvaid objekte ning orbiidil paiknevatel taketiplatformidelt on võimalik neid hävitada. Sama käsitleb ka potensiaalse vastase sateliitide rivis väljaviimist või hä...

Poliitika ja valitsemise... -
2 allalaadimist
4
docx

Universum: tähtede areng, sünd, surm; suur pauk

Tsentris on ülisuur tähtede kogu, mis hõreneb äärepoole minnes (2*10^11 Päikese mass). Läbimõõt 10^5 valgusaastat. Paksus varieerub (tsentris 10^4, ääres 3*10^3). Päike asub ühe spiraali harul, tsentrist 3*10^4 valgusaasta kaugusel. Galaktika keskmine horisontaalne pind kujutab endast kosmilist tolmu, mis ongi nn tume triip 2 heleda vahel. Linnutee pöörleb ümber tsentri 280 kms e terve Linnutee teeb täispöörde 200M aastaga (päike 20kms). Galaktikad: spiraalne (levinuim), ellips, korrapäratu. Need moodustavad kärgsüsteeme. Universum - paisub (punanihe). Tagurpidi-filmi põhimõttel saab arvutada millal ja kus sündis (Suur Pauk). Tähtede areng: 1) tähe sünd (gaasipilv tõmbub kokku) 2) algab termotuumareaktsioon 3...

Füüsika - Keskkool
3 allalaadimist
34
docx

Füüsika kontrolltöö: KOSMOLOOGIA, universum, galaktika

Kosmoloogia ülesandeks on luua olemasolevate teadmiste baasil võimalikult terviklik pilt maailma ehitusest ja arengust. Eelajalooline kosmoloogia kirjeldas inimese enda toonast eluolu, mis lihtsalt oli laiendatud kosmilistesse mastaapidesse. Küll peeti maailma ristküliku kujuliseks ja taevast sellele...

Megamaailma füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
41
docx

Maa kui süsteem

MAA KUI SÜSTEEM................................................................................................................... 2 2.MAA TEKE JA ARENG................................................................................................................ 3 3.MAAKERA TEKE...

Geograafia - Keskkool
5 allalaadimist
5
docx

Tähtede sünd, elu, surm

Tähtede sünd, elu, surm. Tähed Tähed on peamiselt vesinikust ja heeliumist koosnevad kehad. Tähtede tuumas toimuvad termotuumareaktsioonid, mis sarnanevad vesinikupommis toimuvate reaktsioonidega. Tuumas võib temperatuur küündida 16 miljoni kraadini. Kui üks liivatera oleks nii kuum, siis sellest 150 kilomeetri kaugusel olev inimene hukkuks. Tähtede aine on erilises kuumas olekus, m...

Astronoomia - Keskkool
4 allalaadimist
15
docx

FÜÜSIKA: astronoomia

Miks pidasid kreeklased taevast kinnise sfääri kujuliseks? Tegemist on klassikalise maailmapildiga, kus Maad kujutati ümbritsevate sfääriliste kihtide kogumina. Kuna kreeklased olid järjepidevad taevavaatlejad, kes märkasid tähistaeva katkematust. Kui tegu oleks olnud nö kupliga Maa ümber, pidanuks kupli äärel olevad tähtkujud taeva lõpetama, tegelikkuses võis täht...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
42
docx

NÕUKOGUDE KULTUURIPOLIITIKA JA TEATRIELU

Nii 1970. aastate kriitika kui ka publik hindasid kõrgelt kaasaja näitlejate isiksuslikkust ja näitlejameisterlikkust; väidetavalt tõusid toona isegi noorte vaatajate iidoliteks sageli just vanema põlvkonna näitlejad – Lisl Lindau, Ants Eskola, Jüri Järvet, Velda Otsus jt. (Neimar 2007: 148). 1970. aastate teise poolde jäid „Vanemuises” Jaan Toominga nn. totaalse teatri sugestiivsed, kosmilist kõiksust ja inimlikku intiimsust ühendanud lavastused, millest suur hulk põhines rahvuslikul klassikal – sügavam seos on tal olnud Kitzbergi ja Tammsaare loominguga. A. H. Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan” Osvald Toominga dramatiseeringus (1976) osutus nii lavastaja kui ka kogu kümnendi üheks vaieldamatuks tipuks, kus mängu olid kaasatud kõikvõimalikud teatrivahendid. „See on teaterlikemaid lavastu...

Eesti kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
30
pptx

Galaktikad ja universum

• Tihti kujult kaootilised. • Arvatakse, et nad moodustavad veerandi kõikidest galaktikatest. Suur Magalhaesi pilv • Enamik korrapäratuid galaktikaid on kunagi olnud spiraalsed või elliptilised, aga deformeerunud gravitatsiooni tõttu. • Korrapäratud galaktikad sisaldavad suurtes kogustes kosmilist tolmu ja gaasi. U N I Vsuure • Lõpmata E Rulatusega S U Mruum. • Seal on Päike, planeedid, Linnutee tähesüsteem ehk Galaktika ja ka teised galaktikad. • Universum kasvab pidevalt. • Selle osad eemalduvad kogu aeg üksteisest. • Universum on kosmoloogia teadusharu uurimisobjektiks. • Kogu universumi suurus pole teada – see võib olla lõpmatu. • Tänapäeval on suur osa kosmoloogidest ühel m...

Astronoomia ja astroloogia - Keskkool
8 allalaadimist
19
docx

Müüt ja mütoloogia kordamisküsimused

Kuidas määratleda müüti ja mütoloogiat? Too esile korduvaid tunnuseid müüdi definitsioonides. Müüdi määratlusi · ÕS (2013): ­ pärimuslik kujutelm millegi tekkimisest; ­ ratsionaalselt põhjendamata petlik kujutelm · Ülo Valk (2001): ­ Müüt on sakraalne lugu, milles tegutseva jumalad, vägilased ning teised olendid, kes korraldavad kosmost ja seavad sisse praeguse maailmakorra. Kirjeldatud sündmused toimuvad...

Kirjandus - Keskkool
3 allalaadimist
44
rtf

Müüt ja mütoloogia eksam

Eestis „kuu loomine“taevakeha sünnib aina uuesti ning „kuu on pesas“taevakeha sünd linnumunast. 13. Mis ajajärgust on pärit vanimad teadaolevad sumeri müüdifragmendid? Missugused allikad vahendavad teavet sumeri mütoloogia kohta? 24. saj eKr, savitahvlid. Vanimad müüdifragmendi on 4500 a vanad. Ca 2355 eKr. Tekstiline materjal, kunstiallikad. 14. Iseloomusta sumerite näitel muistse Mesopotaamia kosmilist geograafiat (nt P. Espaki artiklile toetudes). Missugused jumalad valitsesid teispoolsuses ja surnuteriigis? Loomismüüdis kirjeldatakse taeva ja maa suguühet. Maa rasestub ja temast sünnivad põhijumalad, kellest omakorda sünnivad ülejäänud jumalad. Inimesed luuakse ühe jumala verest savist et jumalad ei peaks ise tööd tegema (sellele oli eelnenud nooremate jumalate esimene revolotsioon, kuna vanemad jumalad sundisid neid k...

Kirjandus -
19 allalaadimist
112
docx

Megamaailma füüsika

1.3. ASTRONOOMIA JA TEISED TEADUSED Astronoomiaga on tihedalt seotud füüsika ja matemaatika. Need kolm teadust on üksteist oluliselt mõjutanud. Füüsikateooriaid saab paljudel juhtudel kontrollida ainult kosmilistes mastaapides või kosmilistel energiarikastel objektidel. Astronoomiale vajalikud arvutused on olnud arvutusmatemaatika ja andmetöötluse arengu oluliseks motiiviks. Traditsiooniline on olnud astronoomia koostöö geodeesiaga (astrogeodeesia, koha määramine, aja määramine, taustsüsteemid, navigatsioon), ajaarvamisega ja kalendriarvutusega (astronoomiline kronoloogia) ning optikaga (astronoomiliste instrumentide ja andurite areng). Astron...

Füüsika - Keskkool
5 allalaadimist
4
docx

Suure paugu teooria

1929 avaldas Edwin Hubble vaatlusliku kinnituse Universumi paisumisele. 1931. aastal pakkus Lemaître välja, et Universum on paisunud algpunktist, mida ta nimetas Ürgaatomiks. Samuti seostatakse Tähtede vanuse piiri teooriaga, mis on umbes 13miljardit aastat. Taustkiirguse, selle omaduste ja mõõdetavuse ideed arenesid alates 1940-ndatest. Mõõtmiseni jõuti 60-ndate keskel. Praeguseks on kosmilist mikrolaine taustkiirgust ehk reliktkiirgust väga põhjalikult mõõdetud ja uuritud. Kiirgus vastab absoluutselt musta keha temperatuurile 2,73 K. Neid vaatlusandmeid peetakse tänapäeval koos Hubble'i seadusega kõige olulisemateks kinnituseks Suure Paugu teooriale. Kiirguse vabanemise eelsest ajast ei ole meil vaatlusandmeid. Alles 2014. aasta kevadel avaldati esimesed taustkiirguse polarisatsiooni mõõtmise andmed, mis arvatavasti...

Astronoomia ja astroloogia - Keskkool
2 allalaadimist
8
docx

Tuumaelektrijaam

Tuumaelektrijaam Sissejuahtus Tuumaelektrijaam on elektrijaam, kus elektrienergiat saadakse aatomituuma lõhustumisest. Esimest korda toodeti tuumareaktori abil elektrienergiat 20. detsembril 1951 USAs Idahos. Esimene tuumaelektrijaam oli Obninski tuumaelektrijaam mis alustas tööd 27. juunil 1954 NSV Liidus Kaluga oblastis Obninskis. Esimene, mis oli tööstusliku võimsuseg...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
9
docx

Õhu saastamine ja sellest vältimine.

Õhu saastamine ja sellest vältimine. Õhu saastamine ja sellest vältimine. Inimese mõju keskkonnale. Igasugune inimtegevus ettevõtluses ja kodumajapidamistes on ühel või teisel viisil keskkonda mõjutav. Keskkond on ümbrus, milles ettevõte töötab ja eksisteerivad kodumajapidamised ning toimub igasugune inimte...

Keskkond - Kutsekool
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun