Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

"kloonimine" - 225 õppematerjali

kloonimine - identse genoomiga organismi loomine Reproduktiivne kloonimine:1)võetakse tüvirakk, 2)rakust eemaldatakse rakutuum, 3)munarakust eemaldatakse rakutuum ja asemele tüviraku tuum, 4)soodustatakse munaraku jagunemist ja kasvamist, 5)saadud embrüo siirdatakse emaslooma emakasse, 6)arenev organism sünnib tüviraku andja identse koopiana
thumbnail
44
docx

Geenitehnoloogia arvestus I semester

Diferentseerumine e spetsialiseerumine->spetrialiseerunud rakud. 55. Mille poolest erineb organismide kloneerimine DNA kloneerimisest?  Kloneerimine on DNA, raku või geneetiliselt identse järglaskonna saamine, olemasolevate geenide koopiate tekitamine. DNA kloneerimine on teatud DNA lõigust koopiate tegemine, mida on võimalik teostada katseklaasis.  Organismide kloneerimine: reproduktiivne kloonimine – tehnoloogia, mida kasutatakse loomade genereerimiseks, kelle on samasugune DNA juba olemasoleva/olnud loomaga (lammas Dolly, esimene imetaja, kes klooniti täiskasvanud looma DNAst, suri kopsuvähki, eluiga keskmisest lühem). Terapeutiline kloonimine- ehk embrüo kloonimine – tehnoloogia, millega tekitatakse organeid embrüonaalsete tüvirakkude kaudu. Tänu indutseeritud tüvirakkudele on tähendus vähenenud....

Bioloogia
11 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Rakendusbioloogia

TAIMEDE MERISTEEMPALJUNDUS Meristeempaljundus on üks taimede vegetatiivse paljundamise ehk kloonimise meetodeist. Kloonimine tähendab geneetiliselt identse järglaskonna saamist paljundatavast üksikobjektist, olgu selleks objektiks DNA molekul, rakk või organism. Taimi on iidsetest aegadest vegetatiivselt paljundanud nt paljundamine mugulate, sibulate, pistikute, poogendite või muude vegetatiivsete taimeosade abil on sisuliselt kloonimine . Meristeempaljundus – meristeemrakkude kasutamine ühelt taimelt suure arvu vegetatiivse järglaste saamiseks. Algkude- meristeem, olgu see võrsete tippudes või pungades jne. Meristeemi rakud pole diferentseerunud s.t pole eristunud mingit kindlat koefunktsiooni täitma. Sobivates tingimustes, teatud kasvufaktorite toimel võivad meristeemirakud anda alguse kogu taime arengule, s.t nad on totipotentsed(,,kõikvõimelised’’. Ühest meristeemilõigust võib saada sadu...

Rakendus bioloogia
4 allalaadimist
thumbnail
12
docx

ORGANISMIDE PALJUNEMINE

Mittesugulise paljunemise bioloogiline tähtsus- üks vanimaid paljunemise viise, vaja ainult ühte vanemorganismi. järglaste arvukus on suurem( arvukas järglaskond), ei võta nii palju aega, vaja läheb ainult ühte isendit 9. Inimene kasutab ära organismide mittesugulise paljunemisvõimet KARTUL Seente puhul mütseeli külvamine erinevatele kasvukeskkondadele (austerservikud, šampinjonid Loomadel kloonimine ja embrüode jaotamine ning siirdamine Taimedel kõige laiemalt levinud; erinevate sortide paljundamine (meristeemmeetodil, pookimine silmastamise ja oksastamisega, tütarsibulate, mugulate, risoomide, pistokste, pistikute jne. Paljundamine  10. Organismide rakkude jagunemise vajalikkus- Surnud ja hukkunud rakkude asendamiseks  Paljunemiseks  Kasvamiseks  Tagatakse organismi samasuse püsimine. 11...

Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Majandussotsioloogia kordamismaterjal

elukeskkonna loomisel võetakse arvesse kliimast ja asupaigast tulenevaid tegureid, luuakse loodusega kooskõlas olevad sotsiaalsed normid (tarbeesemed, elamud) • vastandumine loodusele, looduse valitsemine – looduse valitsemine on inimese vabaduse eelduseks. Kastatakse ära uudset tehnoloogia ja teadmisi: jõgede ümberpööramine, geenivaramud ja kloonimine , jm. Jätkusuutlik areng ehk säästev areng on arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve. Jätkusuutlik ühiskond on selline, mis elab harmoonias looduse ja iseendaga: toimub Maa ressursside uuendamine, hoitakse elu, tervist ning toetatakse arengut. Keskkonnaprobleemide omapära: Enamasti pöördumatud; ulatuslikud ajas ja ruumis ning äärmiselt komplekssed; ebakindlus (kahju pöördumatus)...

Majandussotsioloogia
3 allalaadimist
thumbnail
48
docx

Geneetika I ja II KT

Efektiivne populatsioonimaht (ülesanne) Ne=( 4* Nf*Nm )/ Nf +Nm Näide: 1) 995 emast 5 isast Ne= 4* 995*5/ 995+5 = 19,9 ~ 20 2) 500 emast ja 500 isast Ne= 4*500*500/ 500+500 = 1000 ○ Kui Ne = vähemalt 50, siis populatsioon on elujõuline F = 1/ 2Ne ehk 1/ 2*1000= 0,0005 • Isasloomi kakskümmend • Emasloomi tuhat Alla selle on ohustatud tõug f. Selektsioon g. Biotehnoloogia tõuaretuses  Suguselekteeritud sperma  Embrüote siirdamine (ET)  Kloonimine  Transgeensed organismid ehk GMO (transgeen; eesmärgid) 8. Suguluskoefitsenti arvutamine 9. Inbriidingu koefitsienti arvutamine 10. Kvantitatiivse geneetika põhiprintsiibid a. (kvantitatiivsed) tunnused a. Kvantitatiivsed tunnused Mõõdetavad:  Piimatoodang  Rasvakihi paksus  Kaalu tõus  Söödakulu Loendatavad:  Latri suurus  Laktatsiooni pikkus  Munade arv  Haigestunud päevade arv aastas b...

Geneetika
69 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Geenide regukatsioon

Geenide regulatsioon Geenide ekspressioon = avaldumine Geenide ekspressiooni erinevused võimaldavad erinevaid rakumorfoloogiaid Inimese vananemine on geenide ekspressiooni muutus Kloonimine on geenide avaldumise reprogrammeerimine Mis on geen? • Tänapäeval on geeni mõistet raske defineerida. Varem oli lihtsam: üks geen – üks polüpeptiid. • Geen kui geneetilise informatsiooni üksus • Geen on reeglina (tuumas oleva genoomi või mitokondri) DNA nukleotiidne järjestus, mis on vajalik: a) valgu polüpeptiidi sünteesiks b) RNA molekulide (nagu tRNA ja rRNA) sünteesiks • Eukarüootse genoomi geenid on sagedasti ümbritsetud mittekodeerivate aladega. Homoloogsed, paralo ogsed ja ortoloogsedgeenid Homoloogsed geenid on need, mis on omavahel sarnased. Enamasti on nad evolutsiooni käigus tekkinud ühest ja samast eellasgeenist • Kui homoloo...

Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
20
docx

Geenitehnoloogia arvestuse kordamisküsimused vastustega 2016

Seejärel tehakse mikrsüst plasmiidset DNA-d rakku, mis on viljaststud, kuid mille kaks erinevat geneetilist informatsiooni pole veel ühinenud (pronucleus). Saadud embrüo siirdatakse kasuemasse, kes toob transgeense järglase ilmale. 54. Mis on embrüonaalsed tüvirakud? Embrüos olevad rakud, mis on võimelised diferentseeruma erinevateks koetüüpideks ja organiteks. 55. Mille poolest erineb organismide kloonimine DNA kloonimisest? Kloonimine on identse DNA, raku või järglaskonna saamine. DNA kloonimine on teatud DNA lõigust koopiate tekitamine, mida on võimalik teostada katseklaasis. Organismide kloonimine on DNA kloonimisest tunduvalt raskem, sest kloonimise käigus tuleb munaraku tuum eemaldada ja rakk võib saada kahjustada, embrüo siirdamine pole sageli edukas. Lootel võivad tekkida sünnidefektid ja nad surevad sageli varajases eas. 56. Millised rakud on totipotentsed, millised pluriptentsed...

Geenitehnoloogia
17 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Bioloogia ja selle harud

TAIMEDE MERISTEEMPALJUNDUS Meristeempaljundus on üks taimede vegetatiivse paljundamise ehk kloonimise meetodeist. Kloonimine tähendab geneetiliselt identse järglaskonna saamist paljundatavast üksikobjektist, olgu selleks objektiks DNA molekul, rakk või organism. Taimi on iidsetest aegadest vegetatiivselt paljundanud nt paljundamine mugulate, sibulate, pistikute, poogendite või muude vegetatiivsete taimeosade abil on sisuliselt kloonimine . Meristeempaljundus – meristeemrakkude kasutamine ühelt taimelt suure arvu vegetatiivse järglaste saamiseks. Algkude- meristeem, olgu see võrsete tippudes või pungades jne. Meristeemi rakud pole diferentseerunud s.t pole eristunud mingit kindlat koefunktsiooni täitma. Sobivates tingimustes, teatud kasvufaktorite toimel võivad meristeemirakud anda alguse kogu taime arengule, s.t nad on totipotentsed(,,kõikvõimelised’’. Ühest meristeemilõigust võib saada sadu...

Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
32
doc

Geenitehnoloogia kordamisküsimuste vastused

Millised molekulid on polümeerid? Polümeerid ehk kõrgmolekulaarsed ühendid on ained, mille molekulid koosnevad kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest ­ elementaarlülidest. Looduslikud polümeerid: polüsahhariidid (tselluloos, kitiin, tärklis), valgud, nukleiinhapped (DNA, RNA). Polümeerid on väga suured molekulid, moodustunud kui sajad monomeerid liituvad pikkadeks ahelateks. 2. Nukleotiidide lühiiseloomustus. Nukleotiidid on orgaanilised molekulid, mis moodustavad suuri biopolümeere- nukleiinhappeid, näiteks DNA ja RNA. Nukleotiidid on DNA ja RNA molekuli alaüksused, mis koosnevad lämmastikalusest (N-alus), suhkrust (riboos või desoksüriboos) ja fosfaatrühmast. Lämmastikalused on kas puriini või pürimidiini derivaadid. Puriinid: kahte lämmatikku sisaldava...

Geenitehnoloogia
9 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

BIOTEHNOLOOGIA puudused ja eelised

Mis on looduslik funktsionaalne toit?Mesi, küüslauk, astelpaju marjad. 10. Kus kasutatakse monokloonseid antikehi? Antigeen viiakse hiirtesse 11. Milles seisneb embrüosiirdamise kasulikkus loomadel? Rohkem järglasi; külmutatud embrüote trasportimine on odavam, kui elusloomi kaugete vahemaade taha. 12. Missugustel juhtudel kasutatakse embrüosiirdamist inimestel? Naise tavalisel viisil rasestumist takistab mingi terviserike; mehel esinevad viljakushäired. 13. Mis on kloonimine ? Kloonimine on geneetiliselt identsete järglaste saamine. 14. Kui suur on kloonimise edukus? Kloonitud on hiiri, küülikuid, kasse, lambaid, kitsi, sigu, muulasid, veiseid, hobuseid. Kuid pole suudetud teha sama ahvide ja konnadega. 15. Millised probleemid kerkivad kloonimisel esile? 16. Milliseid geenide organismi viimise võimalusi on olemas? Bakteri plasmiidiga, viirustega, kullapüstoliga ja taimedesse Agrobakteriga. 17. Geneetiliselt muundatud organismide poolt ja vastu argumendid. 1...

Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
21
pdf

Riist- ja tarkvara dokumenteerimine

spiceworks.com/free-help-desk-software/ https://blog.capterra.com/the-7-best-free-help-desk-so ftware-tools/ IT vs tavakasutajad Kasutajate nõustamine RTFM ­ abimaterjalid kasutajale Uuenduste propageerija: dokumendihaldus ajaplaneerimine elektrooniline suhtlemine Rutiinsed administreerimisülesanded Operatsioonisüsteemide ja rakendustarkvara installeerimine Bootkettad Unattended installation ­ installeerimine tekstifaili järgi Installeeritud OS-i kloonimine (CloneZilla vms.) Töökohtade regulaarne hooldus: OS-i uuendused Rakendustarkvara versiooniuuendused Harjutus 2 Klassi arvutivõrgu dokumenteerimine...

Ettevõtete infosüsteemid
7 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Isetehtud KT Bioloogias

............................................................ ...................................................................... ............................................................................................ ....................... .................................................................................................... 2) Mis on kloonimine ? ...................................................................................................... ............................................................ ...................................................................... ............................................................................................ ....................... .......................................................................................................

Bioloogia
2 allalaadimist
thumbnail
39
docx

Mikrobioloogia

Üldine osa Mikroorganismide ehitus ja elutegevus § Mikrobioloogia on teadus, mis uurib väikseimate elusorganismide ­ mikroorganismide morfoloogiat, füsioloogiat, biokeemiat ja geneetikat, seega mikroobide mitmesuguseid omadusi. Kihn § Nimetatakse veel: glükokaaliks, limakiht, kihn. § Ei esine kõigil bakteritel, varieerub paksuses ja rigiidsuses. § Tagab bakteri adhesioonivõime, väldib fagotsütoosi. § Paljud bakterid kaotavad kunstlikel söötmetel kihnu. Bakterite rakusein § Mükoplasmad on ainukesed bakterid, kellel rakusein puudub. § Bakterite (v.a. klamüüdia) rakusein on poolrigiidne, sisaldades peptidoglükaani [PG] (mureiini). § PG tagab bakterite kuju ja takistab osmoosist tingitud lüüsi. Tsütoplasma membraan § Tegemist on permeaabelsusbarjääriga, määrates, mis liigub sisse ja mis välja. § Vesi, lahustuvad gaasid (CO2, O2), rasvlahustuvad molekulid difundeeruvad läbi membraani, vesilah...

Mikrobioloogia
47 allalaadimist
thumbnail
107
pdf

Taimede paljundamine 2016

27.04.2016 Marje Kask 38 Külvide hooldamine 27.04.2016 Marje Kask 39 Seemikud 27.04.2016 Marje Kask 40 Seemikud 27.04.2016 Marje Kask 41 Seemikud 27.04.2016 Marje Kask 42 2. osa VEGETATIIVNE PALJUNDAMINE 27.04.2016 Marje Kask 43 Vegetatiivne paljundamine Vegetatiivne paljundamine ehk kloonimine toimub vegetatiivorganite abil. Vegetatiivset paljundamist kasutatakse ilupuude ja põõsaste paljundamisel: a) kui soovitakse paljundada sorte, teisendeid ja vorme säilitades nende omapära; b) kui soovitakse paljundada liike, mis meie oludes ei vilju või mille seeme ei valmi; c) kui vegetatiivne paljundamine on lihtne ja sel teel saadakse kiiresti sobiv istutusmaterjal. Sh ka kui: seemnete idanevus säilib vaid väga lühikest aega ja seemikute kasvatamine...

Bioloogia
24 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Botaanikaaia ajaloost

Valik ehk selektsioon · Selektsiooni toime geenisagedusele lakkab, kui vastav geen on populatsioonist täielikult eemaldatud p = 0; q = 1 geenisageduse fikseerumine g. Biotehnoloogia tõuaretuses Selektsioon ja kunstlik seemendus Suguselekteeritud sperma soovitud sugu järglaste saamiseks Embrüote siirdamine (ET) Kloonimine (keharakutuuma siirdamine) Sugurakkude külmutamine Embrüote in vitro tootmine Inna sünkroniseerimine Embrüote mikrokirurgiline poolitamine Sugupoole määramine (sexing) spermidel ja embrüotel Geenisiire (võõrast valku kodeeriva DNA lõigu ülekanne saajaraku genoomi) i. Suguselekteeritud sperma- soovitud soost järglaste saamine; raskete sünnituste sageduse vähendamine (lehmvasikas on sündides 2­4 kg kergem kui pullvasikas); suurendada lehmapoolse valiku...

Põllumajandus taimed
1 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Geenitehnoloogia arvestus

Bakteris tunnevad restriktaasid neile spetsiifilise koha 4­8 nukleotiidi järgi ära ja lõikavad võõra DNA sealt katki ­ sellist mehhanismi nimetatakse restriktsiooniks. 40. DNA kloneerimise etapid. Kloonimise puhul võib eristada kaht meetodit: 1. Rakuvaba DNA kloonimine ehk in vitro DNA kloonimine ehk PCR. Polümeraasi ahelreaktsioon ehk PCR on meetod DNA või RNA järjestuse kordistamiseks. PCR- meetod võimaldab väga väikesest DNA lõigust luua miljoneid koopiaid. PCR metoodika töötas 1983. aastal välja Kary Mullis, kes 1993. aastal sai koos Michael Smithiga selle eest Nobeli keemiaauhinna. 2. Rakuline DNA kloonimine ehk in vivo (protsess toimub elavas rakus või organismis) kloonimine. Meetod põhineb spetsiifilise DNA fragmendi viimisel in vitro...

Geenitehnoloogia
1 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Mis on filosoofia?

... on igavese loomuga, ent sageli sõltuvad ka konkreetsest Kontinentaalne filosoofia ajastust ja kultuuri-tehnoloogilisest olukorrast. tõde, teadmine versus tuumarelv, kloonimine . eksistentsialism fenomenoloogia marksism, neo-marksism 3. ... on erinevalt tõlgendatavad. Nt "mis on tõde?" võib mõista küsimusena: Mis on ühist kõigil tõestel väidetel? Pragmatism Kuidas ma tean, et lause on tõene...

Filosoofia
6 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Üldbioloogia eksamiprogramm

Genotüüp ­ isendi geenide kogum. Genotüübist sõltub, millised pärilikud tunnused sellel isendil esinevad Fenotüüp ­ isendi pärilike tunnuste avaldumine, st isendi vaadeldavate tunnuste kogum. Transgeensus ­ Mõiste, millega tähistatakse organisme, kes on muudetud nendesse võõr- DNA-molekulide sisseviimisega Terapeutiline kloonimine ­ Protsess, kus munaraku tuum asendatakse doonorraku tuumaga, et saada tüvirakkude populatsioon, millel on sama genotüüp kui doonorrakul. Kloonitud rakke saab kasutada selleks, et asendada nendega organismi mittefunktsioneeruvaid rakke. Reproduktiivne kloonimine ­ Protsess, kus munaraku tuum asendatakse täiskasvanud organismi somaatilise ehk keharaku tuumaga. Saadakse organism, kes on geneetiliselt identne tuuma doonororganismiga....

Bioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Uldbioloogia kordamisküsimused

Genotüüp ­ isendi geenide kogum. Genotüübist sõltub, millised pärilikud tunnused sellel isendil esinevad Fenotüüp ­ isendi pärilike tunnuste avaldumine, st isendi vaadeldavate tunnuste kogum. Transgeensus ­ Mõiste, millega tähistatakse organisme, kes on muudetud nendesse võõr- DNA-molekulide sisseviimisega Terapeutiline kloonimine ­ Protsess, kus munaraku tuum asendatakse doonorraku tuumaga, et saada tüvirakkude populatsioon, millel on sama genotüüp kui doonorrakul. Kloonitud rakke saab kasutada selleks, et asendada nendega organismi mittefunktsioneeruvaid rakke. Reproduktiivne kloonimine ­ Protsess, kus munaraku tuum asendatakse täiskasvanud organismi somaatilise ehk keharaku tuumaga. Saadakse organism, kes on geneetiliselt identne tuuma doonororganismiga....

Üldbioloogia
9 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kloonimine: poolt või vastu?

Kloonimine: poolt või vastu? Inimesed Poolt: Vastu: *Klooniindiviidid on inimese *Ebaloomulik ja ebaeetiline geneetiline, mitte isiksuse *Võib ilmneda enneaegset koopia. Seega ei pea kartma, et vananemist kloon on samasuguste halbade iseloomuomadustega. *Kulukas *arendab meditsiini *Võib areneda geneetiline puue (nii vaimsed kui ka füüsilised) *Selles võidaks näha äriideed ning kurjasti ära kasutada *Hukkumine enne või pärast sündi *Jätab mulje, et inimene on asendatav *Maailm on juba niigi ülerahvastatud Taimed ja loomad Vastu: Poolt...

Bioloogia
2 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun