Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"klienditeeninduse elemendid" - 35 õppematerjali

105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel....

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
112 allalaadimist
6
docx

Logistika eksam I kordamiseks

LOGISTIKA EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED 1) 7Õ reegel Klienditeenindust peetakse logistiliste süsteemide üheks kõige tähtsamaks komponendiks. Klienditeenindus kui 7 Õ reegel: Õige toode Õiges koguses Õiges seisukorras Õiges kohas Õigele kliendile Õige ajal Õige hinnaga 2) Virtuaalne tarneahel Virtuaalse logistika puhul ei pruugi materjali- ja infovood omavahel seotud olla. Tarneahela lülid on üksteisest ge...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
109 allalaadimist
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

Sellisel juhul ei järgita konkreetse piirkonna elanike arvu ostupotentsiaali, vaid luuakse klientidele erinevate ettevõtete vahel valikuvõimalus. Eeltoodu tulemusena kujunevad välja erinevate teenindusvaldkondade piirkonnad. 1.4 Järjekordade haldamine Teenindusettevõtete jaoks on üheks oluliseks aspektiks läbilaskevõime. Klienditeeninduse tähtsaim aspekt on teeninduse ootamine, mis avaldab kliendile ebaproportsionaalselt suurt mõju. Et järjekorras ootavaid kliente mitte kaotada, kasutavad ettevõtted erinevaid meetodeid: tegeldakse eraldi järjekorras seisvate klientidega; pakutakse püsiklientidele järjekorravälist teenindust; standardset lahendust nõudvate olukordade automatiseeritud lahendamine; tegelikust ooteajast klientidele pikema ooteaja ütlemine (posit...

Ärijuhtimine -
23 allalaadimist
20
doc

Transport ja ekspedeerimine I KT

Turuga seotud faktorid e. Transpordiliigi sisene ja transpordiliikide vahelise konkurentsi tase f. Turgude asukoht g. Antud riigi või maa valitsuse transpordipoliitika h. Vedude balansseeritus i. Vedude perioodilisus j. Siseriiklik või rahvusvaheline transport Klienditeeninduse tegurid k. usaldus kliendisuhetes l. turu ulatus – võime osutada „uksest ukseni“ teenust m. üldisemalt – vedaja võime osutada lisateenuseid n. kaupade kahjustamise ja kaotsimineku ulatus veoprotsessis 3. Transpordiharu terminid (transport : isiklik transport, avalik transport, ühistransport, kohalik (kabotaaž-) ja rahvusvaheline vedu; transpordiharu; transpordisüsteem (s.h. tr...

Transpordi infosüsteem -
32 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

• KUIDAS: • Võtmeressursid: • Milliseid ressursse on meil vaja oma: • väärtuspakkumise jaoks? • müügikanalite jaoks? • klienditeeninduse jaoks? • tuluallikate jaoks? • … Nt võimalikud ressursid: füüsilised; intellektuaalsed (bränd, patent, autoriõigus, andmed); inimesed; finantsvahendid … 4. Äriidee defineerimine ja analüüs.  Defineerida selgelt äriidee: toodeteenus arvestades ka Teie soovi, millega tahaksite tegeleda: o Miks see on hea idee? o Millisele oletusele see arvamus tugineb? o K...

Analüüsimeetodid... -
102 allalaadimist
20
doc

teenuse mõõdikud klienditeeninduses

3 MIS ON KLIENDITEENINDUS?.......................................................................................................3 KLIENDITEENINDUSE ELEMENDID .............................................................................................4 OLULISED TEGURID LOGISTIKA KLIENDITEENINDUSES ......................................................5 KLIENDITEENINDUSE KVALITEEDI BARJÄÄRID.....................................................................6 PÕHJENDATUD KAEBUS...

Logistika - Kutsekool
16 allalaadimist
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

3. Oluline moment on seotud asjaoluga, et TTK vaatleb strateegiat kui teatud jada põhjus-tagajärg seostest. Sellest tulenevalt kujunevad erinevate perspektiivide vahel teatud põhjus-tagajärg tsüklid. Näiteks, klienditeeninduse arendamine ettevõttes võimaldab paremini rahuldada kliente ja nende arvu suurendada. Viimased võimaldavad suurendada ettevõtte käivet ja on aluseks kasumi kasvule kui olulistele aktsionäre huvitavatele finantsnäitajatele. Käibe kasv võimaldab suurendada investeeringute kasvu sisemistesse protsessidesse ja täiendkoolitusse. Arendatud sisemised protsessid ja koolitus võimaldavad paremini rahuldada kliente....

Finantsjuhtimine -
119 allalaadimist
8
docx

Logistika eksami kordamiseks

Tootmislogistika ülesanded – ressursside ja tootmisprotsesside optimeerimine, ebaratsionaalsuse, vigade, varude ja praagi vähendamine, efektiivsuse ja tootlikkuse suurendamine, tootmise kvantitatiivse ja kvalitatiivse paindlikkuse suurendamine. Jaotuslogistika – juhib valmistoodangut efektiivselt tootmiskohast tarbimiskohani tagades kliendile ajalis- ruumilise kasulikkuse. 3 võtmeobjekti – klienditeeninduse tase, kulud ja tellimuse kättetoimetamie tsükli kestvus ehk ala kulu . 6. Klienditeenindus- strateegia, elemendid jne... Klienditeeninduse strateegia eesmärgid – 1. endada ettevõtte kasumit optimaalse teenindustaseme juures 2. viia ettevõtte sisemine potentsiaal vastavusse klientide vajadustega 3. fokuseerida jõupingutused selliste teenuste pakkumisele, mis annavad ettevõttele konkurentide ees täiendavai...

Logistika alused - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
36
docx

PERSONALIJUHTIMINE

Personalijuht peaks teadma tööõigust ja majandust (et mõista, mis organisatsioone elus hoiab). Organisatsioon peab kuskilt ju saama raha. Kui mõtled personali peale, peab natuke ka majanduse peale mõtlema. Interdistsiplinaarne tegevusala. - Tugineme personalipsühholoogiale. Inimene pea...

Psühholoogia -
14 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

2) Kas mulle annab midagi see, kui loon oma organisatsiooni kodulehele foorumi? Kas see annab midagi mu klientidele? Kas mul on piisavalt inim- ja ajaressurssi, et foorumiga tegeleda? Kas mul on piisavalt klientekasutajaidhuvilisi? Foorumi haldamine võib olla paljude kasutajate olemasolul päris ajamahukas töö. Kui siduda foorum klienditeenindusega ja garanteerida see, et inimene saab kiire vastuse oma murele, võib see vähendada kõnekeskuse koormust ning mõjuda organisatsiooni mainele ja klienditeeninduse kvaliteedile väga hästi. Kui aga on ette näha, et foorumit ei jõua hallata, tasuks selle loomist pigem vältida, vastasel juhul võib kahju palju suurem olla. Samuti on üsna kurb vaatepilt selline foorum, kus midagi ei toimu – kuhu keegi ei tule ja kus keegi midagi...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
30
doc

Klienditeenindus

Klienditeenindus on protsess, mis leiab aset müüja, ostja ja või logistikateenuse tarnija vahel: tellimuste töötlemine, laotoimingud, veokorraldus, arveldamine, reklamatsioonide käsitlemine jne. Klienditeeninduses on teenindamise objektid materjalivoo vahendajad – tootmisettevõtted, jaotuskeskused, jaemüügiettevõtted ja tarbijad. Kliente võivad kaubanduslikult ja logistiliselt teenindada nii tootmisettevõtted kui tarneahela vahendajad. Klienditeenindus ei tohi olla suunatud ainult tarbijale, vaid ka nendele vahehelilülidele, mis asuvad tarneahelas materjalitarnija ja tootja ning tarbija vahel. Klienditeenindus lisab tootele väär...

Klienditeenindus -
31 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Pakenditele, pakkimisele ja pakendamise tehnoloogiatele ning automaatsele tuvastamisele on pühendatud järgmised kaks peatükki. Edasi leiavad käsitlemist valdkonnad, millest algab logistika ja tarneahela juhtimine. Nendeks on varude haldamine ja ostutegevus. Klienditeeninduse kvaliteet logistikas on määrava tähtsusega ja see mõjutab konkurentsi pingestudes üha enam klientide arvu ning ettevõtte majandustegevuse tulemuslikkust – sellest on pikemalt juttu kuueteistkümnendas peatükis. Kuluarvestus on oluline kõikide logistikatoimingute puhul, kuna ilma logistikatoimingute...

Logistika alused - Kutsekool
266 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

Võta arvesse, et osa vastusevariantidest võivad olla osaliselt õiged. 1. Millest saab üldjuhul laos alguse komplekteerimistöö?  pärast suusõnalise korralduse saamist müügisekretärilt pärast vastavasisulise korralduse saamist klienditeeninduselt kirjalikult (komplekteerimisleht) või elektroonilisel kujul (arvutis)  pärast vastavasisulise korralduse saamist laojuhatajalt  kui laos märgatakse, et arvutiprogrammis on tekkinud uus müügitellimus 2. Mis on laotöös kõige olulisem efektiivsuse saavutamiseks komplekteerimisel?  võimalikult lühikesed läbitavad teekonnad  toodete optimaalne paigutus hoiukohtadel võimalikult lühikese...

Logistika alused - Kutsekool
149 allalaadimist
36
pdf

Kvaliteedijuhtimine teadmiste hindamise test

Tegemist​ ​on​ ​mõõdikuga,​ ​mis​ ​aitab​ ​teenuseid​ ​ja​ ​tooteid​ ​prioritiseerida​ ​skaalal kriitiline-kvaliteetne​ ​ning​ ​analüüsida​ ​ettevõtte​ ​olukorda​ ​turul. Mudel​ ​jaotab​ ​klienditeeninduse​ ​mõõdikud​ ​kolmeks​ ​kategoorikaks: -kindel​ ​tase​ ​või​ ​põhipakett,​ ​millega​ ​tagatakse​ ​kliendi​ ​rahulolu.​ ​Vastasel​ ​juhul​ ​valib​ ​klient konkureeriva​ ​teenusepakkuja; -kliendi​ ​ootustele​ ​vastamine​ ​–​ ​kliendi​ ​soovide​ ​etteaimamine​ ​ning​ ​vajadustele​ ​sobivate​ ​toodete ja​ ​teenuste​ ​pakkumine; -...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

AKTIIVÕPPE MEETODID TÖÖLEHED Merlecons ja Ko OÜ 0 SISUKORD AKTIIVÕPPE MEETODID I.....................................................................5 AJALEHT...................................................................................................6 EBASELGE JA SELGE EESMÄRK...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun