Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"kirjutajad" - 216 õppematerjali

kirjutajad - nende ül oli kontrollida töötajaid kõigis üksikasjades ja panna kirja kõigi kohustused ja nende täitmised 5) Käsitöölised- osalt eraetevõtjad, osalt riigi kontrollile alluvad sõltlased 6) Talupojad- harisid riigi või ülikute maid, nad olid sunnismaised ning nad rajasid enamuse suurtest ehitistest (niisutussüsteemid ning püramiidid) 7) Orjad- nende osa oli teisejärguline, neid kasutati erinevatel töödel.
Kirjutajad

Kasutaja: Kirjutajad

Faile: 0
32
docx

Kasvatus eri kultuurides

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere kolledz alushariduse pedagoog AP I Sigrid Kaasik KASVATUS ERI KULTUURIDES Juhendaja: magister Lehte Tuuling Rakvere 2008 Sissejuhatus Esimeses raamatu osas on üldistatud iga perioodi ideaaltüüpi: muinasaeg on loodus- inimese kujun...

Pedagoogika -
7 allalaadimist
46
pdf

Vanaaja konspekt kaartidega

Eksam kirjalik. 2 küsimust. Esimene (12p) nõuab lühikest süsteemset või kronoloogilist ülevaatlikku vastust ajalõigust või perioodist või mingist korrast. Teine küsimus (iga3p)- 6 nime või sõna, 4-5 lauset. Dateering! Kirjandus: "Kreeka inimene" või "Rooma inimene" ja "Egiptuse inimene"- nendest üks valdkon...

Vanaaeg - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
10
odt

Struktuurianalüüs individuaalsesse arvestusse

Inglise keel kui normitud kirjakeel Enn Veldi Tartu ülikooli inglise filoloogia õppetooli dotsent Inglise keele puhul ei saa rääkida riiklikust keelekorraldusest. NIMELT Ei ole olemas Briti, Põhja-Ameerika ega ka rahvusvahelist inglise keele akadeemiat. AGA Prantsuse Akadeemia eeskujul püüti küll k...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
5
doc

Kultuurilugude semiootikast

com) KULTUURILUGUDE SEMIOOTIKAST KULTUURILUGUDE SEMIOOTIKAST ­ ABIKS KULTUURISÜNDMUSTE KAJASTAMISEL Mis on kultuur? Kultuur on inimühiskonda iseloomustav tegevus, inimtegevus, inimese loodu, mis eristub kogu loodusest kui sellest, mis pole inimeste loodud. Kultuur hõlmab selliseid valdkondi nagu keel, teadmised, oskused, traditsioon...

Kultuur, kõne ja mõtlemine -
3 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

Maitseküsimuste hulka kuuluvad kõik ülal loetlemata muutuste liigid, sh kõik teksti sujuvuse, sihtkeelepärasuse, loetavuse jms-ga põhjendatavad (kui just ei viidata vastavale empiirilisele uuringule, mis on aga äärmiselt haruldane). Inimeste võimed, sh sõnaseadmisoskus on muidugi erinevad, ja toimetajateks satuvad tavaliselt üsna võimekad tõlkijad või kirjutajad . Seega pole üldse välistatud, et toimetaja maitse tõepoolest ongi parem kui kirjutaja oma. Mõlema meelerahu parandamiseks on aga oluline Toimetamise teemad 209 pidevalt meeles pidada sedasorti muutuste subjektiivsust, st asjaolu, et arvamused võivadki olla erinevad, kusjuures mõlemal on täpselt ühtemoodi õigus. Soovitused Olenevalt kõnealusest tööprotsessist võivad igat ee...

Inimeseõpetus -
18 allalaadimist
28
docx

Vana kreeka

Ptolemaioste riik-1 võimsamaid, pealinn aleksandria, suur keskus. Papüürus. Säilib jagunemine noomideks, eesotsas määratud strateegid, strateegi kantselei juhataja on kuninglik kirjutaja, ökonoom tegeleb maksudega, tema nimetas finantsametkonna pea ja kuninga parem käsi diokiteet. Noomid jagunesid toparhiateks ja need küladeks. Egiptlastele madalaimad ametiks, nad olid külavanemad ja kirjutajad . Kogu egiptus kannab koora nimetust ehk maarajoon. 3 kreeka linna aleksandria, ptolemais ja naukratis, ametlikult vabad polised. Aleksandrias linnaseadused, gümnaasion, jumalikud valitsejad. Ptolemais kontrollis niiluse veeteed. Riigi koosseisus küpros j kreeta punktid, kürenaika, lõuna-süüria ja foiniikia, väike aasia lõuna ja läänerannik, egeuse saared ja mõned balkani-kreeka osad. Säilisid KOV, suur laevastik, kaubandus idamaadega. Pt...

Vanaaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
16
doc

Optilised seadmed arvutis ja andmekandjad

Optilisi andmesalvestusseadmeid on tänapäeval mitmeid, kus ja kuna neid kasutada, on iga inimese enda teha. Esimene optiline andmesalvestusdiskett loodi juba 1958 aasta keskpaigas, kus kogu informatsioon talletati aukude näol disketile. Edasine tehnoloogia areng on olnud aga väga murranguline ja kiireloomuline. Arvuti andmesalvestusseadmeteks, mis töötavad optika põhimõttel, on CD-ja DVD- kirjutajad. Andmesalvestusseadmete eesmärk on mõlemal sama - talletada informatsiooni ja see hiljem uuesti sealt kätte saada. Erinevad on nad aga oma andmemahu, salvestuskiiruse, töökindluse, andmesäilivusaja ja ka hinnaklassipoolest. Käesoleva referaadi eesmärk on uurida erinevaid enim kasutatavaid arvuti optilisi andmesalvestusseadmeid ja anda lühike ülevaade nende ajaloost, ehitusest, tööprintsiibist ja muidugi tarbijale ka kasutus...

Kompuuterfüüsika - Keskkool
2 allalaadimist
96
pdf

AJALOOFILOSOOFIA

–18. sajandil tähendas ajalugu minevikku. Ajaloolased olid need, kes aja- loost kirjutasid, ajalugu praktiliselt ei uuritud. Intellektuaalse distsipliinina ajalugu ei eksisteerinud, koosnes pigem anekdootlikest koduloouurimistest. Osaliselt oli see lihtsalt kirjandus, paljudele tundus ebaolulise lobana. Voltai- re rõhutas eraldi ajaloo filosoofiat, kuhu koondus see, mis on ajaloos tähtis. Suuremad kirjutajad kirjutasid siiski loetavat raamatut. 18.»sajandil uurimi- ne lõpuks siiski tekkis. Huvitav, et olulisel määral Saksa uurijad, kes tege- lesid Vene ajaloo uurimisega. Põhjus oli selles, et kui muu maailma kohta ikka midagi teati, siis Venemaa kohapeal valitses must auk. 19.»sajandil tuli ajalugu juba ülikoolidesse (Saksa, Vene, Prantsuse). Ha- ritud inimeste jaoks oli see ka tavaline jututeema. Sel perioodil oli kom- beks vastandada...

Ajalugu -
25 allalaadimist
168
doc

Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

Vana – Egiptuses tekkis kiri umbes IV – III aastatuhandel e.m.a., kuna selleks ajaks oli teadmisi kogunenud rohkem kui inimene meeles suutis pidada. Tekkis vajadus hakata paljusid asju üles kirjutama. Esialgu kasutati märkimiseks just kindlaid looduses leiduvaid kujundeid – päike, kotkas, vaas jne. Tänapäevalgi võime imetleda, kui hoolsat ja suurt tööd tegid omaaja egiptuse kirjutajad , raiudes kiviplaatidele keerulisi piltkirja märke. Egiptuse kirjatarkadeks olid peamiselt preestrid, kes tegutsesid templite juures. Kirja pandi teaduse ja kultuuri saavutusi, aga ka ajaloosündmusi, eriti vaaraode vapraid tegusid vallutusretkedel. Iga valitseja tahtis, et tema vägiteod ja suur tarkus jääksid järeltulevatele põlvkondadele jäädvustatuks. Seepärast oli kiviraidurite üheks tööks ka suurtele kiviplaatidele pikkad...

Ajalugu -
19 allalaadimist
116
doc

Vanaaeg

Ntks vesiir- pmst nagu peaminister, korraldas riigiasju. Samuti määrati ka kohalike piirkondade Nomos-ide asevalitsejad. Need valitud mehed ametitesse olid alati ülikusuguvõsast. Oma hauakambrites rõhusid need ametnikud mitte oma päritolule, vaid tema edutamist jms kuninga poolt. Ideoloogiliselt rõhuti sedaühesõnaga koguaeg, et edu sõltub kuninga tahtelt. Nendest allpool asus keskmine ametnikkond ehk kirjutajad . (samas, ka ülikute kohta võis kasutada kirjutaja nime). Need kirjutajad olid ülemkoht (meie jaoks pmst nagu keskkkiht) kontrollisid siis alamate inimeste elu (talupojadtöölised jne). Need inimesed ei olnud orjad, aga nad ei olnud ka vabad- olid sunnismaised- allutatud riiklikule tööle, ja selle üle pidasidki kirjutajad arvet. Pandi viljasaak kirja kirjutajate poolt, määrati järgmise aastate kohustused ja kontrolliti eelmisi jne. Nee...

Ajalugu -
20 allalaadimist
8
doc

Laste ja noortekirjandus

Artikli refereering “ Mis jääb viimase kümnendi eesti laste- ja noortekirjandusest meelde ja kestma? „ Lugesime läbi artiklit “ Mis jääb viimase kümnendi eesti laste- ja noortekirjandusest meelde ja kestma? „ Eesti Kultuurilehest „Sirp“. See artikel annab meile mõistmine, miks on vaja meile noortekirjandus ja miks ta peab meelde jäätma. Noortekirjan...

Kirjalik eneseväljendus - Keskkool
17 allalaadimist
28
pdf

Kultuuriti võrdlev psühholoogia, konspekt

- Üritada mõista teiste käitumist, seletades viimast olukorrast tulenevate mõjutuste näol, on holistlik mõtteviis. Ida Aasias tehakse pigem situatsioonilisi omistusi (situational attributions). Fundamentaalne omistusviga (fundamental attribution error) Näide: essee kirjutamine Fidel Castrost. Tendentsi ignoreerida olukorrast tulenevat informatsiooni (nt nõuded, mida essee kirjutajad peavad täitma), keskendudes dispositsionaalsele infole (nt essee kirjutajate eeldatav suhtumine) nimetatakse fundamentaalseks omistusveaks. Kui fundamentaalne on fundamentaalne omistusviga? Clifford Geertz’i (1975) andmete kohaselt ei ole see nii fundamentaalne, kui meile meeldiks mõelda. Bali inimesed nt vaatlevad inimese käitumist tulenevalt tema rollidest. Indialaste ja ameeriklaste võrdlus. ...

-
29 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Erialakeel pole „homogeenne nähtus“, pigem „kokkuvõtlik konstruktsioon“. Erialakeeli tuleb vaadelda kui „tüüpilisi funktsionaalseid keeli”. Erialakeel - keelekasutuse kompleksne ala (väljalõiget, varieteeti), mis tingituna erinevate erialaliste situatsioonide spetsiifikast toob nähtavale sisemise diferentseerituse. Erialakeelt kasutavad kompetentsed kirjutajad , rääkijad, et teha kindlate eesmärkidega arusaadavaks teistele sama eriala (ka tulevastele) spetsialistidele või võhikutele erialased asjaolud. Erialakeel hõlmab kasutatavate keeleliste vahendite kogumi ja toob nähtavale kõik seni lingvistika poolt metoodilistel põhjustel eristatavad tasandid. Keel, mida spetsialistid omavahel kasutavad, ei saa olla samane keelega, mida nad kasutavad võhikutega. Erialade keelt tuleb varieerida...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
256 allalaadimist
4
docx

Kuuekümnendad olid noorte aastakümme

Ansambel mõjutas tugevalt 1960. aastatel aset leidnud sotsiaalset ja kultuurilist revolutsiooni. Välimuse eest hoolitsemise käsiraamatutes seisneb 1960.aastatel toimunud oluline muutus selles, et kadusid kõik jäljed pingutustest ja moraalitsemisest. Selliste teoste kirjutajad asusid lihtsalt asja kallale, pidades iseenesestmõistetavaks, et naise puhul pole midagi loomulikumat ja mõistlikumat kui oma välimuse eest hoolitsemine. 1960ndad mõjusid pöördeliselt modellide kehakujule. Üleöö muutus nende silmatorkavalt elegantne ja kaheldamatult naiselik, varasemast küll pisut kõhnem figuur suurte pärani silmade ja vormitute jäsemetega kiitsaka ja pikakoivalise tüdruku omaks. Kuuekümnendate ideaaliks o...

Kunstiajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
6
docx

Vana - Egiptus

Ametnikud ja preestrid täitsid vaaraode käske. Vaarao abilisteks olid maakondades asevalitsejad, kes kogusid andamit ja kontrollisid, et täidetakse vaaraode käske.Tihti said nad kogutud andamid endale jätta ning seepärast olid nad suhteliselt rikkad. Kui asevalitseja suri päris tihti tema koha tema poeg. Ka preestrid täitsid riigi valitsemises olulisi osasi. Kirjutajad märkisid üles andamite kogumise ja seaduseid. Käsitöölised ja talupojad .Enamiku ühiskonnast moodustasid talupojad, kes elasid jõe orgudes, ega tohtinud ilma ametniku loata elukohta vahetada.Põhilisteks talupoegade töks oli veekanalite kaevamine. Talupoegade elu oli raske neil oli pisike maja kus ei olnud tihti akentgi ja pool saagist pidid nad andma andamiks.Neid töid millest talupoegade oskustest ei piisanud tegid käsitöölised...

Ajalugu - Põhikool
7 allalaadimist
7
docx

Esiajalugu ja tsivilisatsiooni sünd, Egiptus

Teemad- 1. Ajaloouurimise allikad ja eesmärgid. 2. Esiajalugu ja tsivilisatsiooni sünd. 3. Egiptus. Kordamisküsimused: 1.Nimeta 2 ajaloo abiteadust ja nende tegevuse sisu? 2. Mida tähendab mõiste "ajalooline aeg"? 3. Millega tegeleb allikakriitika? 4. Mis on sotsiaalajaloo uurimise objektiks? 5. Paiguta õigesse kronoloogilisse järjekorda inimese eellased: Heidelbergi inimene, austr...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
142
doc

Arvutite riistvara

CD-R formaadi publitseeris 1990a. Philips, määrates selle "Orange book part II" standardiga. Kirjutavad CD-ROM-i seadmed on tavalisest CD-lugejatest kallimad. CD-R kettaid toodetakse praegu põhiliselt kaht tüüpi - mahtuvusega 650 ja 700 MB (vastavad helisalvestuse pikkustele 63 ja 74 minutit). Tühja ketta - tooriku hind on ligikaudu 5-10 krooni, mis teeb megabaidi hinnaks väga odava ~15 senti. CD-kirjutajad on tähtsad kohtades, kus salvestatavad andmed peavad säilima kindlasti muutumatul kujul, näiteks pankades. Andmeid, mis on kord CD peale kirjutatud, enam "tavaliselt" muuta ega asendada ei saa. CD-plaat säilib normaalsetes tingimustes 50-100 aastat. Küll on ta kaitsetu mehaaniliste pahatahtlike vigastuste eest. Näiteks kruvikeerajaga üle plaadi tõmmatud kriips, muudab info loetamatuks. Lisaks sellele, et CD-R seadmed oskavad plaate...

Arvutid - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
10 allalaadimist
21
docx

Maailmakirjanduse lühiülevaade

Euroopa hilisem kirjandus on tugevalt antiigist mõjutatud, kuna seda nähti ideaali, eeskujuna. Eestit mõjutas antiik kirjanduse osas, eriti Kristjan Jaak Petersoni ja 20. saj alguse luulet. Arhailine periood (8.­5. saj eKr): eepika ja lüürika Homeros, Hesiodos, Tyrtaios, Archilochos, Solon, Theogn...

Kirjandus -
3 allalaadimist
10
docx

Eduard Tubin

Lähte Ühisgümnaasium EDUARD TUBIN Referaat Autor: Karmela Videvik Aineõpetaja: Henri Käärik Lähte 2015 1. EDUARD TUBINI ELULUGU Eduard Tubin on sündinud 18. juuni 1905 Peipsi-ääres Torila külas, Kokora Vallas kaluri pojana. Tema surmapäevaks on 17. november 1982 ja suri Stockholmis. Ta oli kuulus Eesti helilooja. Eduard sai...

Muusika - Keskkool
4 allalaadimist
26
doc

iÕguse entsüklopeedia sissejuhatav kursus

Põhilised majanduselu moodustavad suhted, tootmise, vahetuse, jaotuse ja tarbimise protsessid on reguleeritud õigusega. 25 Kõnekeel, erialakeel, õiguskeel (Oksaar)  Kõnekeel - on igapäevases suhtlemises kasutatav keel (argikeel).  Erialakeel - kasutavad erialaliselt kompetentsed kirjutajad , et teha kindlate arusaadavaks teistele erialased asjaolud. Tunnusjooned: selgus ja ühemõttelisus, väljendite formaliseeritus ja normeeritus, rahvusvahelisus. Erialakeele väljendi õigeks kasutamiseks on vajalikud teadmised asja ja situatsiooni kohta. Kasutamisel on oluline ka vastuvõtjapoolne arusaamine erialakeelest.  Õiguskeel – juriidiline erialakeel – erineb teistest erial...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun