Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "kirjutajad" leiti 216 faili

kirjutajad - nende ül oli kontrollida töötajaid kõigis üksikasjades ja panna kirja kõigi kohustused ja nende täitmised 5) Käsitöölised- osalt eraetevõtjad, osalt riigi kontrollile alluvad sõltlased 6) Talupojad- harisid riigi või ülikute maid, nad olid sunnismaised ning nad rajasid enamuse suurtest ehitistest (niisutussüsteemid ning püramiidid) 7) Orjad- nende osa oli teisejärguline, neid kasutati erinevatel töödel.
Kirjutajad

Kasutaja: Kirjutajad

Faile: 0
68
pdf

EESTI LOODUSKIRJANDUSE LUGU

Näiteks ilmus tervet Eestit hõlmav koguteos "Meie maa" (Kangro, Uibopuu 1955–1957), mis iga maakonna kohta andis ka iseloo- mustuse rubriigis "Pilk kaardile". Maateaduslike ja looduskirjelduste Eesti looduskirjanduse lugu 261 autoritena esinesid valdavalt loodusteadusliku haridusega kirjutajad , nagu Johannes Kaup (Järvamaa), Johannes Lepiksaar (Alutaguse, Peipsi, Virumaa), Hans Kauri (Hiiumaa, Lõuna-Tartumaa), Kuno Thomasson (Matsalu), Karl Ristikivi (Läänemaa) jt. Murakini "Paani riiki" on oma loomingu olulise mõjutajana nimeta- nud ka Fred Jüssi, kelle teostest esindab kõige süsteemsemat vaadet loodusele enamikus algselt Eesti Looduses avaldatud looduslugusid koondav kogumik "Jäälõhkuja" (1986). Jüssi eelistab k...

Loodus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
156
pdf

Äriplaani e-kursuse materjal

Sobilik sõnastus on toodud kolmandas näites. Peamised vead Levinuim viga, mida tehakse, on seotud äriplaani töövihiku kasutamisega. Kuna töövihik on üles ehitatud küsimustikuna, siis algaja äriplaani kirjutaja hakkab tavaliselt iga küsimuse järele vastuseid kirjutama. Tihti on vastuseks vaid mõned üksikud sõnad, mitte täislaused. Kui sellele veale viidata, siis ütlevad kirjutajad tavaliselt, et nad pärast kirjutavad pikemalt. Hiljem seda ümbersõnastamise aega ei teki ning kui küsimused ära kustutada, siis jääbki alles lühike, märksõnaline tekst, millest on keeruline aru saada. Lühike ülevaade muudest esinevatest vigadest: 1) kirjavigu on palju, kuigi tekstiredaktori kasutamine aitaks suurest hulgast vigadest hoiduda; 2) kasutatakse võõrsõnu vales kontekstis,...

Majandus -
35 allalaadimist
4
docx

Muusika KT keskaja kohta

Aja jooksul muutus saatehääl põhihäälest (gr laulust) olulisemaks ja temast sai liikuv ülemine hääl. Gregooriuse laul jäi alumiseks, väheliikuvaks hääleks. 14. Kes olid Leoninus ja Perotinus? Nad olid esimesed teadaolevad heliloojad – organumite kirjutajad . 15. Kirjelda motetti 13. sajandil kasvas organumist välja uus muusikaliik - motett. Ka siin on aluseks enamasti gregooriuse laul. Ülemised hääled on aga uute sõnadega, iga hääl erineva tekstiga ning isegi iga hääl erinevas keeles. Kõlaks nagu mitu laulu üheaegselt (polüfoonia). 16. Milleks kasutati pillimuusikat enne 13. sajandit? (vt õ lk 36) Enne 13. sajandi keskpaika kirja pandud muusika oli mõeldud ainult l...

Muusika - Keskkool
5 allalaadimist
8
pdf

Eesti aja rühmitused

Esimene teadeolev sonett on M.J Eiseni „Õnnesoov isamaale“. Samuti on Eesti tuntumateks soneti kirjutajateks Under, Visnapuu, Semper, Kärner jpt. Ballaad on lüroeepilise sisuga jutustavat laadi mitmestroofiline luuleteos. Ballaadis käsitletakse peamiselt legende ja rahvajutte, mille tegelased on sageli kangelaslikud. Eesti tuntuim ballaadide kogumik on Under „Õnnevarjutus“. Samuti on tuntud ballaadi kirjutajad Bergmann, Sööt, Enno, Visnapuu jpt. 10.Henrik Visnapuu luule iseloomustus, kogud, teemad, näited Tuli luulesse sensuaalsete ning intiimsete armastus- ja looduselamuste kujutajana, jätkas ajaluule ja ajastu vastuolude kajastajana, päädis loodus- ja koduluules. Visnapuu arendas edasi eesti luule vormi ja keelt. 1917. aastal liitus Visnapuu "Siuru"-rühmitusega, mille kirjandusliku märgi all ilmus ka tema esikkogu "Amores" (...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
14
pdf

Eesti keskaeg algus

. . . . . . . . . . . . 292 Ajalookirjutus Liivimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Asjaajamine ja kantseleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Kirjutajad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Liivimaa keeled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Raamatud ja ra...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
70
doc

Personali planeerimine

töötaja kolib uude elukeskkonda õppekavade ja kutse- Stipendium standardite loomine Seob stipendiaadi ettevõttega (praktika, lõputöö, tööle ning arendamine asumine); hoolikas valikuprotsess, eelistatud praktikandid, uurimustöö kirjutajad Uurimustöö Tudengist uurimustöö kirjutaja rakendamine ettevõtte aktuaalsete probleemide lahendamisse; eelistatud praktikandid ja stipendiaadid Praktika Praktikandid teevad...

Personali juhtimine ja... - Kutsekool
24 allalaadimist
54
docx

Näitus „Alar Kotli – sümbolite arhitekt“

augustil 2014, 25.augustil installeeriti näituse valgustus ja asetati eksponaadid vitriinidesse, 26.augustil toodi kohale ja seati üles näitusetahvlid ja riputati seintele maalid. Näituse ülespanekul liitusime Velveti meeskonna, Kadri Kopso, Lembit Kopso, Mirjam Savisto, Anu Kotli, Piret Smagari ja Hando Kuntroga ka töö kirjutajad . Osalesime näitusetahvlite kokkupanekul, riputasime seintele maale, puhastasime ja koostasime klaasvitriine ja asetasime eksponaate vitriinidesse, paigutasime näitusesaali toolid seinale projetseeritud slaidiesitluste jälgimiseks, asetasime sobivatesse kohtadesse näitust tutvustavad infomaterjalid jne. 2.2 Näitus Väike-Maarjas Algkoolis 2.2.1. Väljapaneku ülesehitus Väike-Maarja algkool on küllalt taktitundeline ehitis, sest uus...

Kultuur - Keskkool
1 allalaadimist
42
docx

Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs

Ptk. 1 1.1. Mis on sotsioloogia? Sotsioloogiaks nimetatakse teadust, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi. Sotsioloogia uurib teaduslikult ja süstemaatiliselt inimühiskonna ja inimeste sotsiaalset käitumist tema suhetes grupi ja sotsia...

Ühiskonna uurimine ja... -
6 allalaadimist
1
odt

Mida eestlased usuvad?

LO 1) Eestlased on alati uskunud end olevat religioosselt leige rahvas, kellele on omane ratsionaalsus ja eluterve skepsis. Postimehe arvamustoimetaja Liisa Tagel kirjutab oma arvamusloos 2015. aasta uuringust ''Elust, usust ja usuelust''. Selle uuringu tulemusena saadi teada, et Jumala olemasolu usub 39 prot...

Meedia ja mõjutamine - Keskkool
1 allalaadimist
4
pdf

Keskaeg - sissejuhatus

Media aetas/ media aevum ­ pärineb Itaaliast 14. saj, mil hakati tundma õppima antiikset ladina keelt. Keskajal oli ladina keel kasutusel, aga see muutus ja lihtsustus. Renessanssiajal hakati jäljendama ja kasutama antiikset ladina keelt. Vaheapealset perioodi peeti keeleliselt alaväärseks, hiljem laienes see suhtumine...

Keskaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
47
docx

Eesti keskaeg

Eesti keskaja mõiste ja koht Eesti ajaloos: Mõiste kasutuselevõtt- Mõistet "keskaeg" kohtame kirjasõnas juba alates 14. sajandist, kuid ajaloolise perioodi nimetusena kinnistus see 17. sajandil. Nimetus "Eesti" ulatub ajas kaugemale, Tacituse (u. 55-120) "Germanias" mainitud aestide hõimu, kuid allikas ei viidanud eestlaste praegusele asualal...

Keskaeg - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
6
docx

Mesopotaamia ja Egiptus

Esimesed taivilisatsioonid tekkisid eufrati ja tigrise jõe orgudes ja niiluse orus enamvàhem ühel ajal u 3000 a ekr. Eeldudekspaikne eluviis, viljelev majandus, varajane kihistumine, tööjaotus. tsivilisatsiooni tunnusteks on veel 1. riigi olemasolu 2. kiri 3. mitmekesise vaimse tegevuse olemasolu (kultuur) Primaarsete tsivilisatsioonide saavutused: 1. Sumeri...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
2
pdf

Kreeka, Mesopotaamia ja Egiptus

Esiaeg, Egiptus, Mesopotaamia, Vana-Kreeka Inimese kujunemise etapid Australopiteekus ­ kõndis püsti, segatoiduline, suur aju (5-2 mln) Homo habilis ­ tööriistade kasutuselevõtt; kiviaja algus (2,5 mln) Homo erectus ­ tule kasutuselevõtt, rändasid Aafrikast Euroopasse (2 mln) Heidelbergi inimene ­ nüüdisinimese otsene eelkäija (700 000 a) (Neander...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
3
docx

Romantism kirjanduses

Schelling ja ta vend August Wilhelm Schlegel kujundasid suuresti Saksa rahvusromantismi arengut, kuid F.W.J Schelling oli populaarne ka Venemaal. Muuhulgas tegeles F.W.j Schelling ka müüdifilosoofiaga. Teoses "Mütoloogia filosoofia" ( 1857 ) määratles ta müüdi välistaval meetodil, väites, et "müüt pole ei ajalugu e...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
6
pdf

Maimu Berg

Saaremaa Ühisgümnaasium Maimu Berg Uurimistöö Autor: Riin Jaanson, 10.A Juhendaja: Merle Prii Kuressaare 2018 SISUKORD SISUKORD.................................................................................................1 SISSEJUHATUS...

Ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

VIIKINGID JA NENDE PEAKATTED – MÜÜT VÕI TEGELIKKUS

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR Ärijuhtimise õppekava Mari-Liis Jänes VIIKINGID JA NENDE PEAKATTED ­ MÜÜT VÕI TEGELIKKUS Essee Juhendaja: Anneli Rumm, MA Tallinn 2018 Essees annab töö autor ülevaate, kas piltidel kujutatud viikingite peakatted- kiivrid on müüt...

Ajalugu -
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun