Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"käendaja" - 113 õppematerjali

käendaja - garantii-isik, kes peab ise hakkama laenu tagasi maksma, juhul kui laenusaaja seda ei tee Inimese vajaduste struktuur- selle on kujutanud psühholoog Abraham Harold Maslow püramiidina, mille alumistel tasanditel paiknevad füsioloogilised vajadused, mis tulenevad inimese bioloogilisest loomusest, alles siis kui inimene saab need soovid rahuldatud hakkab ta mõtlema teistele vajadustele
34
docx

Lepinguõiguse kontrolltöö 40 küsimust vastustega.

Põhi- ja kõrvalkohustused Kõrvalkohustused on kohustused, mille abil tagatakse võlasuhtes määratud põhikohustuste täitmine. on võlaõiguses määratud kõrvalkohustus või asjaõiguses sätestatud meede (nt. pant), mille abil tagatakse lepinguga võetud kohustuste täitmine. Lepingu täitmise tagamiseks võib rakendada võlaõiguslikke tagatisi: Käendus:Käendaja kohustub võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuste täitmise eest (vastutab solidaarselt võlgnikuga, sh ka kõrvalnõuete osas). Tarbijakäenduslepingu korral peab käendaja avaldus olema kirjalikus vormis. Teistel juhtudel vorminõue puudub ning käendust võib tõendada mistahes lubatud tõenditega (tunnistajate ütlused, kontoülekanded). Käendus lõpeb kas tagatava nõude lõppemisega, kohustuse ülevõtmi...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

Mittevaraline kahju – Ennekõike kahjustatud isiku füüsiline ja hingeline valu ning kannatused. Mis on kõrvalkohustused? Kohustused, mille ülesanne on tagada võlasuhtest tulenevate kohustuste kohane täitmine. Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine? Nii käenduse kui garantii aluseks on vastav leping. Samas erinevalt käendusest, kus vastav leping allkirjastatakse üldjuhul nii käendaja kui laenuandja poolt, on praktikas tavapärane, et garantii antakse ühepoolse garantiikirja väljastamisega, mida laenuandja ei allkirjasta Mis on käsiraha? Ühe lepingupoole poolt teisele lepingupoolele lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks antud rahasumma. Mis on leppetrahv? Lepingus ettenähtud lepingut rikkunud poole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma. Mida tähendab...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
16 allalaadimist
18
docx

Üksikud obligatsioonid-obligatsiooniõiguse eriosa

Stipulatsiooniga võisid tekkida samaaegsel mitme kreeditori nõudmised ühe võlgniku vastu ja sel teel eriti said kohustuda mitu isikut.Tema abil sai kujundada käenduse instituut. KÄENDUS. Kui kreeditoril puudub usaldus võlgniku aususesse ja tema majanduslikesse võimetesse, siis otsib ta vahendeid, mis tõhusalt tagaksid lepingu täitmise.. Kõrvuti võlgnikuga vastutab kreeditori eest veel teine isik-käendaja, kui võlgnik mingil põhjusel ei täida kohustust. Käendusega-vadimonium, praedisdatio- võidi tagada mitmesuguseid kohustusi.Kui võlgnik kohustust ei täitnud ja seda tegi käendaja , siis võis käendaja hiljem võlga tagasi nõuda.Käendus kestab 2.a.Kreeditor võis mitme käendaja olemasolul igaühelt nõuda vaid osa võlga. Et vabaneda kitsendustest töötati Roomas välja uus käenduse vorm: fideiussio. Käendus läks käendaja su...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
16
doc

Õiguse eksam

Krediidileping on leping, millega üks isik (krediidiandja) kohustub andma teie isiku (krediidisaaja) käsutusse rahasumma (krediit), krediidisaaja aga kohustub tasuma krediidilt intressi ja lepingu lõppemisel krediidi tagasi maksma. Tunnused:*tähtajalisus – pangalaen *tagatus *tasulisus *sihipärasus *piirangud laenude andmisel 14. Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuste täitmise eest. Pooled: käendaja ja põhivõlgniku võlausaldaja. Tunnused:* kohustuste rikkumise korral vastutavad põhivõlgnik ja käendaja võlausaldaja ees solidaarselt * käendaja vastutab käendatava kohustuse eest täies ulatuses *kaaskäendajad vastutavad solidaarselt *käendajal on tagasinõue põhivõlgniku vastu 15. Vahetuslepinguga kohustuvad lepi...

Eesti õiguskord - Kutsekool
22 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

10 Teatud juhtudel lubab seadus vormivea kõrvaldamist. Nt VÕS § 144 lg 3 kohaselt kehtib käendusleping seadusest või tehingust tuleneva vorminõude järgimata jätmise korral, kui käendaja täidab lepingust tuleneva põhivõlgniku kohustuse. VÕS § 261 lg 2 kohaselt loetakse kinkelepingust tuleneva kohustuse täitmisega kinkeleping kehtivaks ka juhul, kui seaduses ette nähtud kirjalikku vorminõuet järgitud ei ole VÕS § 111 kohaselt võib lepingute sõlmimisel kasutada ka püsivat andmekandjat. Püsiv andmekandja on vahend, mis võimaldab isikul säilitada isiklikult temale suunatud teavet nii, et see on teabe otstarbel...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
26
docx

VIIVIS, LEPPETRAHV, KÄENDUS, KÄSIRAHA, GARANTII

Kokkuvõtvalt saab öelda, et leppetrahvi lisamine lepingusse on igati mõistlik, sest see sunnib võlgnikku oma kohustusi paremini täitma ja samuti hõlbustab kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. (Laus & Partnerid 2012). 7 4. KÄENDUS Käendust saab pidada levinuimaks isiklikuks tagatiseks, kuna selle sõlmimist on peetud lihtsaks ja arusaadavaks. Käendajaks võib olla teovõimeline füüsiline isik või sisuliselt ükskõik milline juriidiline isik, mistõttu eristatakse käenduslepinguid, mis on sõlmitud käendaja majandus-või kutsetegevuses ja tarbijakäenduslepinguid (viimastele kehtivad rangemad nõuded). Käendus on tagatis, millega käendaja tagab võlgniku kohustuse täitmist kogu oma varaga astudes võlasuhtes justkui võlgniku kõrvale. Ehk kui võlgnik enam oma võlgnevusi ei t...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
4 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Mittevaraline kahju hõlmab eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi. 199. Mis on kõrvalkohustused? Kõrvalkohustusteks on eelkõige:  käendamisest ja garantii andmisest tulenevad kohustused; käsiraha andmisest tulenevad kohustused; leppetrahvi kokkuleppimisest tulenevad kohustused. 200. Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine? Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. Käendusega võib tagada ka tingimuslikku kohustust. Tulevast kohustust võib käendada üksnes juhul, kui kohustus on piisavalt määratletav. Käendus võib olla piiratud tähtaja või rahasummaga, samuti võib see olla seotud muude tingimusega. Käenduse kehtivus ei sõltu põhivõlgniku ja käendaja vahelisest suhtest. Kui käendatakse k...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
122
docx

Rooma eraõigus

Stipulatsiooniga võisid tekkida samaaegsel mitme kreeditori nõudmised ühe võlgniku vastu ja sel teel eriti said kohustuda mitu isikut.Tema abil sai kujundada käenduse instituut. KÄENDUS. Kui kreeditoril puudub usaldus võlgniku aususesse ja tema majanduslikesse võimetesse, siis otsib ta vahendeid, mis tõhusalt tagaksid lepingu täitmise.. Kõrvuti võlgnikuga vastutab kreeditori eest veel teine isik-käendaja, kui võlgnik mingil põhjusel ei täida kohustust. Käendusega-vadimonium, praedisdatio- võidi tagada mitmesuguseid kohustusi.Kui võlgnik kohustust ei täitnud ja seda tegi käendaja , siis võis käendaja hiljem võlga tagasi nõuda.Käendus kestab 2.a.Kreeditor võis mitme käendaja olemasolul igaühelt nõuda vaid osa võlga. Et vabaneda kitsendustest töötati Roomas välja uus käenduse vorm: fideiussio. Käendus läks käendaja su...

Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
58 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
10
doc

Raha ja pangandus konspekt

ettenägematutes asjades Krediidi puudused: - ülekulutamine, kulutamine on liiga kerge (valel ajal tehtud ostud) - kõrgem maksumus Laenuandja arvestab: - laenusaaja isikuomadused, ausus ja soov maksta võlgu tagasi - maksevõime, sissetulekuallikad ja millised on muud finantskohustused - vara – mida rohkem, seda kergem maksta kohustusi, osa varast võib minna laenu tagatiseks (kui vara puudub, vaja leida laenu käendaja ) Laenaja peab arvestama: - säästud – mida rohkem, seda vähem peab laenama ja lihtsam tagasi maksta, kui intressid tõusevad - töö – kui kindel on, et tööd on ka tulevikus ja ka teistel pereliikmetel - tarbimisharjumused – millistest kulutustest saab ja ollakse valmis loobuma? - investeerimine – kui ostetakse ainult kinnisvara või auto, siis see ei ole tasakaal www.pangaliit.ee Loe lisaks: “Finantsaabits” (r...

Majandus - Keskkool
8 allalaadimist
38
doc

Tsiviilõigus KT2

Kahjustatud pool võib lisaks leppetrahvile nõuda ka kohustuse täitmist. Kahjustatud pool peab viivitamatult teisele lepingupoolele teatama, et ta soovib leppetrahvi nõuda, vastasel juhul kaotab ta õiguse leppetrahvi nõuda. Leppetrahvi võib nõuda ainult siis, kui lepingu mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine ei ole vabandatav. Käendus Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. Kui käendajaks on tarbija, nim käenduslepingut tarbijakäenduslepinguks. Käenduslepingu suhtes pole kirjaliku vormi nõuet, va tarbijakäendusleping (kirjalik vorm). Käendus lõpeb:  tagatava nõude lõppemisega;  kohustuse ülevõtmisega, kui käendaja ei anna nõusolekut vastutada uue võlgniku eest;  käenduse...

Õigus alused -
11 allalaadimist
136
doc

KASUTUSLEPINGUD

Suuremate laenude tagatise seatakse kinnisasjale näiteks hüpoteek. Kinnisasja võib hüpoteegiga koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks hüpoteek on seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel, tulenevalt AÕS § 325 lg 1. Samuti kasutatakse praktikas laenude tagatisena näiteks käendust. Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest, tulenevalt VÕS § 142 lg 1. Kui laenusaaja nimetatud kohustust ei täida on laenuandjal ennekõike õigus lepingu erakorraliselt ülesse öelda ja nõuda seejärel antud laenu tagastamist. Tasu laenu kasutamise eest Laenuandja peamiseks kohustuseks on anda laenusaajale laenu. Lisaks nimetatud kohustusele on laenuandja kohustatud võimald...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
46
docx

LAENUTOOTED ÄRIETTEVÕTETELE, MIDA PAKUTAKSE NING MILLEKS SOBIVAD?

Tagatis: Võrreldes tavapärase pangalaenuga nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 40% laenusummast. 3.2. Investeerimislaen Investeerimislaen on lihtne ja mugav viis ettevõtte põhivara kasvatamiseks. Samuti aitab investeerimislaen ellu viia firma arendamiseks vajalikke projekte. Investeerimislaen on sobilik finantseerimisviis mitmete, eeskätt pikema tasuvusajaga projektide finantseerimiseks; ettevõtte tegevuseks vajalike hoonete, tootmis- ja laopindade või...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
6
doc

Õigusõpetus I KT

Õiguse seos riigiga. Õiguse seos poliitikaga. Õiguse seos majandusega. Õiguse tekkimine ­ õiguse tekkimine on seotud riigi tekkimisega. Nimelt riigi tekkimisega muutusid ühiskondlikud käitumisreeglid ja juhtimissuhted ning nende reguleerimiseks ei piisanud enam ainult tavadest. Uued normid kujunesid kahtviisi: 1. Võeti üle sobivad tavad (tavaõig...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
16 allalaadimist
20
docx

Võlanõustamise kordamisküsimused

O Majanduslike raskuste tagajärjed on kas kergemad või raskemad, sõltuvalt konkreetsest juhtumist. O Teenuse potentsiaalseteks vajajateks ka need inimesed, kellel on võlgnevuse tekkimise oht ning kes pole võimelised iseseisvalt tekkinud (tekkivaid) rahalisi kohustusi täitma. 6. Käendusleping, käendaja vastutus Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. Käenduse kehtivus ei sõltu põhivõlgniku ja käendaja vahelisest suhtest.  Tarbijakäendusleping on käendusleping, kus käendajaks on füüsiline isik.  Tarbijakäendusleping on tühine, kui ei ole kokku lepitud käendaja vastutuse rahalises maksimumsummas...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
26 allalaadimist
71
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA Lepinguliste suhete üldiseloomustus Iga õiguskorda iseloomustab normatiivsus, mis tähendab teatud käitumisreeglite kehtestamist, millega määratakse inimkäitumise kohustuslikkus. Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad seadus ja tava...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
16
docx

Raha omadused ja sellega seotud terminid

Kui intressimäär ei ole lepingus kokku lepitud, eeldatakse, et selleks on harilik määr, mis on tavaline sama liiki laenude puhul ajal ja kohas, millal ja kus laen saadi. Veel kasulike termineid:  konto - süstemaatiline üksus, kus leiavad kajastamist kõik raamatupidamistehingud  käendaja - isik, kes võtab kohustuse võlgniku eest võlg tasuda; garant  aktsia - omandiõigust tõendav väärtpaber; dokument, mis määrab selle omaniku osa ettevõtte põhikapitalis ning omaniku õigused ja kohustused aktsiaettevõttes  püsikorraldus - korraldus teatud ajavahemike järel korduvate maksete sooritamiseks  prokurist - prokuura alusel toimija; äri täisvolinik  intressikonto - hoiukonto...

Raha ja pangandus - Keskkool
35 allalaadimist
220
docx

Võlaõiguse üldosa konspekt

Iga osavõlgnik saab oma kohustuse täita iseseisvalt. 2) Osavastutuse puhul peavad mitu isikut täitma sama, osadeks jagatava kohustuse (nt rahaline kohustus), eelduslikult võrdsetes osadesiga osavõlgnik saab oma kohustuse täita iseseisvalt. Solidaarvastutus tähendab, et võlgnevuse täitmist võib nõuda nii põhivõlgnikult kui ka käendajalt või mõlemalt korraga, ning seejuures on võlausaldajal endal võimalik otsustada, kelle käest ta võlgnevuse tasumist nõuab. 30. Kas kohus võib kahjuhüvitist vähendada? Millistel tingimustel? §140lg1 Kohus võib kahjuhüvitist vähendada, kui kahju hüvitamine täies ulatuses oleks kohustatud isiku suhtes äärmiselt ebaõiglane või muudel põhjustel mõistlikult vastuvõtmatu. Seejuures tuleb arvestada kõiki as...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
136 allalaadimist
100
docx

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA KONSPEKT

Eksamil 4-6 küsimust + kaasus. I LOENG Lepingulisis suhteid reguleerivad: Tsiviilõigus tegeleb nõudeõiguse küsimustega. (kellelt, mida ja mis alusel nõuda saame) Võlaõigus tegeleb lepinguliste suhetega. Võlaõigus on võlasuhteid käsitlev õigus. Võlaõi...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
56
docx

KAUBANDUSÕIGUS

(7) Kui kahju tekkimine tulevikus on kindlaks tehtud, kuid kahju suurust ei saa kindlaks teha, võib kohus hüvitise suuruse otsustada hiljem. Käendus ja garantii KÄENDUS: (1) Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. (2) Käendusega võib tagada ka tingimuslikku kohustust. Tulevast kohustust võib käendada üksnes juhul, kui kohustus on piisavalt määratletav. (3) Käendus võib olla piiratud tähtaja või rahasummaga, samuti võib see olla seotud muu tingimusega. (4) Käenduse kehtivus ei sõltu põhivõlgniku ja käendaja vahelisest suhtest. (5) Kui kä...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun