Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"käendaja" - 113 õppematerjali

käendaja - garantii-isik, kes peab ise hakkama laenu tagasi maksma, juhul kui laenusaaja seda ei tee Inimese vajaduste struktuur- selle on kujutanud psühholoog Abraham Harold Maslow püramiidina, mille alumistel tasanditel paiknevad füsioloogilised vajadused, mis tulenevad inimese bioloogilisest loomusest, alles siis kui inimene saab need soovid rahuldatud hakkab ta mõtlema teistele vajadustele
54
doc

Tsiviilõiguse üldosa

06.2012 kohustatud raha laenama. Ühekülgne tsiviilõigussuhe on näiteks laenulepingust tulenev õigussuhe pärast seda, kui laenusaaja on laenatud rahasumma kätte saanud. Sel juhul on laenusaajal kohustus see tagasi maksta, laenuandjal aga õigus seda nõuda (VÕS § 396). Ühekülgne tsiviilõigussuhe on ka õigussuhe käendaja ja võlausaldaja vahel, millest tulenevalt on võlausaldajal teatud tingimustel õigus nõuda käendatava kohustuse täitmist ning käendaja peab seda tegema. Mitmekülgne tehing - kohustatud isikud on mõlemal poolel. Nt ostu-müügi tehing. Enamik relatiivse iseloomuga tsiviilsuhteid on kahekülgsed õigussuhte, kus pooltel on üksteise suhtes nii õigused kui kohustused. Nii on müüjal õigus nõuda ostjalt raha maksmist ning kohustus...

Tsiviilõigus -
13 allalaadimist
10
xls

Inglise keel: 500 sõna majanduserialadele

Sõnastik Majandus- ja sotsiaalinstituudi erialadele 1 ability to pay maksevõime 2 abrogate annulleerima 3 accelerate kiirendama, kiirenema 4 access right juurdepääsu õigus 5 accommodation majutamine...

Erialane inglise keel - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
18
docx

ÕIGUSE ALUSED kontrolltöö küsimused

ÕIGUSE ALUSED Kordamisküsimused 1. Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi tekkimine on tunnistus sellest, et ühiskonnaliikmete vahel on tekkinud lahendamatud vastuolud. Et riigis elava rahva huve kaitsta ja reguleerida inimeste vahelisi suhteid oli vaja seadusi. Seadused koostati nende poolt, kes valitsesid rahvast ja nad olid ka...

Õigus alused -
55 allalaadimist
108
pdf

Juhtimine ja õigus I

osa Sissejuhatus õigusesse Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus I. osa Sissejuhatus õigusesse Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-611-4 (I. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lub...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
23 allalaadimist
84
pdf

Juhtimine ja õigus III õppevahend

osa Äritehingute õiguslik korraldus Urmas Arumäe Äriõiguse loengukonspekt Juhtimine ja õigus III. osa Äritehingute õiguslik korraldus Loengukonspekt Toimetaja Urmas Arumäe Autor Urmas Arumäe © Urmas Arumäe, 2012 ISBN 978-9949-30-613-8 (III. osa) Trükk EBS Print OÜ Kõik õigused käesolevale väljaandele on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva...

Juhtimine -
18 allalaadimist
13
docx

Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused ja vastused

Lepinguliste suhete üldiseloomustus Lepinguline suhe ehk võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb võlgniku kohustus teha võlausaldaja kasuks tegu või sellest hoiduda ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Lepinguliste suhete olemusest võib tuleneda võlasuhte poolte kohustus teatud viisil arvestada teise võlasuhte poole õiguste ja huvidega. Võlasuhe võib sellega ka piirduda. Õig...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
225 allalaadimist
38
pptx

Tarbimine ja säästmine

Tarbimine ja säästmine Tarbimine ja säästmine Tarbimine ­ kaupade ja teenuste kasutamine oma vajaduste rahuldamiseks. Säästmine ­ kasutatava tulu osa, mida ei kulutata tarbimisele. Sissetulek: 1. Palk 2. Rent 3. Intressid 4. Kasum Lorenzi kõver - iseloomustab riigi tulujaotust graafiliselt....

Majandus -
10 allalaadimist
8
docx

Õigusõpetuse 1. kontrolltöö kordamisküsimused

Õiguse tekkimine ­ esmalt oli tava, ühiskonna arenedes oli vaja norme, kuna kehtinud tavad ei rahuldanud riigi vajadusi. Riigi vajadusi rahuldavad normid kujunesid kahel moel: 1) riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid ning hakkas nõudma nende täitmist, luues nii tavaõiguse 2)riik alustas ise uute normide loomist ja kehtestamist (riigi õigusloome). Riigi mõ...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist
8
doc

Õigusõpetuse kordamisküsimused I

Ühiskonnas tekkisid uued juhtimissuhted, mis vajasid reguleerimiseks ka uusi norme. Kogu riigivõimu organisatsioon oli rajatud sugukondliku võimuga võrreldes põhimõtteliselt erinevatele aluste, seetõttu ei saanud seni kehtinud tavad riigi vajadusi rahuldada. Uued, riigi vajadusi rahuldavad käitu...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

Uido Truija LEPINGUTE KOGUMIK p r a k t i l i n e k ä s i r a a m a t I Estada 1 2002 2 SISUKORD Agendileping Maaklerileping Litsentsileping Garantiikiri...

Õigus -
97 allalaadimist
10
docx

VIIVIS, LEPPETRAHV, KÄENDUS, KÄSIRAHA, GARANTII

Seega võib võlausaldaja leppetrahvinõude olemasolul nõuda võlgnikult selle tasumisega viivitamisel ka viivist. Kokkuvõtvalt saab öelda, et leppetrahvi lisamine lepingusse on igati mõistlik, sest see sunnib võlgnikku oma kohustusi paremini täitma ja samuti hõlbustab kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. 3 KÄENDUS Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest (VÕS § 142 lg 1). Käendust saab pidada levinuimaks isiklikuks tagatiseks, kuna selle sõlmimist on peetud lihtsaks ja arusaadavaks. 5 Käendajaks võib olla teovõimeline füüsiline isik või sisuliselt ükskõik milline juriidiline isik, mistõttu eristatakse käenduslepinguid, mis on...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
12
doc

Õigusõpetus TTÜ

Vastastikune ehk kahepoolne leping on veel näiteks rendileping ja müügileping. Vastastikuste lepingute puhul eeldatakse, et pooled täidavad oma kohustused üheaegselt. Lepingud võivad olla ka mitmepoolsed. Mitmepoolse lepinguna võib vaadelda näiteks laenulepingut, mille osapoolteks on pank, laenu taotleja ja käendaja . Ka faktooring on mitmepoolne leping. Kui leping on sõlmitud täitmise kohustusega kolmandale isikule, on õigus lepingu täitmist nõuda ka temalt Et lepingut sõlmida, on vaja kahte tahteavaldust, see tähendab, et on tarvis ühe poole ettepanekut teisele sõlmida leping ning teise poole nõusolekut ettepanekuga. Eraldi võib välja tuua testamendi, mida käsitletakse kui ühepoolse tahteavaldusega lepingut. Ettepaneku tegijat nimetatakse...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
20
doc

Kutseõppest ja kutsekoolidest, mis asuvad Eestis ning mida nad võimaldavad anda õppijale

Panka tuleb esitada järgmised dokumendid: • vormikohane kirjalik laenutaotlus (panga blanketil); • isikut tõendav dokument; • välismaalasel dokument, mis tõendab pikaajalist või alalist elamisluba; • välisriigis õppiva õpilase õppeasutuse tõend, mis tõendab isiku õppimist seal täiskoormusega õppes; • andmed käendajate kohta; • andmed taotleja ja käendajate laenukohustuste kohta; • muud dokumendid, mida pank peab tarvilikuks. Kui laenutaotleja on parasjagu juba laenuvõlglane, ta dokumendid on koostatud vigaselt või kui ta ei vasta muudele loetletud laenusaamistingimustele, on pangal õigus laenu andmisest keelduda. Õppelaenu maksimaalne lubatud suurus vaadatakse üle ja määratakse iga aasta 1. juuliks Eesti Vabariigi Valitsuse poolt. Laenu saab...

Ühiskond - Kutsekool
3 allalaadimist
68
docx

Õiguse alused. Eksami kordamisküsimuste vastused.

Vääramatu jõud oleneb lepinguliigist Võlasuhte kõrvalkohustused tulenevad  Käendamisest ja garantiist  Käsiraha andmisest  Leppetrahvi kokkuleppimisest Käendus – käenduslepinuga kohustub käendaja kolmanda isiku võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest Garantii – oma majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku lepinguga võetud kohustust võlausaldaja suhtes, et garant täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse Käsiraha – ühe lepingupoole poolt teisele lepingupoolele lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks antud rahasumma Leppetrahv – lepingus ettenähtud...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
88 allalaadimist
6
docx

Eesti ajalugu: pärisorjuse kaotamine ning taulrahvaseadused

AJALUGU MÕISTED: Reduktsioon-Rootsi aja mõisade riigistamine, 1680 Rootsil vaja raha ning mõisnik muutus rentnikuks ja pidi riigile maksma. Seati sisse vakuraamatud, kuhu olid üles märgitud talpoja kohustused mõisa ees. Riigiststud müisades kaotati pärisorjus. Resitutsioon-Mõisade tagasi andmine aadlikele Vene ajal, kaasnes talupoegade uus pärisorjastamine As...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused - mõisted

viivis- rahasumma, mille tasumist võlausaldaja saab võlgniku käest nõuda, juhul kui viimane viivitab rahalise kohustuse täitmisega. Viivis on üks õiguskaitsevahenditest. leppetrahv- lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma. käendus- käendaja poolt antud tagatis, et laenuvõtja võlgujäämise korral tasub võla käendaja. Käendaja võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku poolt vastu võetud laenu eest. tööleping- töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, sea...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
7 allalaadimist
24
odt

Õiguse alused

Riigi ja õiguse tekkimine. Riik tekkis vajadusest ühel territooriumil asuvaid elanikke juhtida. Tekkis ühiskonnast kõrgem kiht ­ avalik võim. Õigusemõistmine käis rahva üle, mitte sugukondade üle. Riigi tekkega tõusis ka käitumisnormide kehtestamise vajadus. Riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid ja hakkas looma...

Õigus alused -
9 allalaadimist
78
doc

Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused

KÕRVALKOHUSTUSED Kõrvalkohustused on kohustused, mille abil tagatakse võlasuhtes määratud põhikohustuste täitmine. Tagatis on võlaõiguses määratud kõrvalkohustus või asjaõiguses sätestatud meede (nt. pant), mille abil tagatakse lepinguga võetud kohustuste täitmine. Lepingu täitmise tagamiseks võib rakendada võlaõiguslikke tagatisi: Käendus Käendaja kohustub võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuste täitmise eest (vastutab solidaarselt võlgnikuga, sh ka kõrvalnõuete osas). Tarbijakäenduslepingu korral peab käendaja avaldus olema kirjalikus vormis. Teistel juhtudel vorminõue puudub ning käendust võib tõendada mistahes lubatud tõenditega (tunnistajate ütlused, kontoülekanded). Käendus lõpeb kas tagatava nõude lõppemisega, kohustuse ülevõtmisega, kui kä...

Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
114
docx

Tsiviilõiguse üldosa konspekt

Eelkõige tehakse notariaalselt tehinguid kinnisasjadega. Pooled võivad alati kokku leppida, mitte ka minna notari juurde. Mis saab kui vormi pole järgitud? 1) Kui ei ole järgitud seadusest tulenevat vormi. Siis TsÜS §83 (1) → tehing on tühine. Erandina, kui seadusest või normi nõudmise eesmärgist ei tulene teisiti. VÕS §144 (2), kui käendaja on füüsiline isik, peab olema kirjalik. VÕS 144 (3), seadusest tulenevat vormi pole küll järgitud, kuid täitmine muudab vorminõude ära ja ei saa tugineda, et täitmine oleks vormitühine. VÕS § 144. Käenduslepingu sõlmimine ja vorm (2) Tarbijakäenduslepingu puhul peab käendaja avaldus, milles ta kohustub võtma endale käendusest tulenevad kohustused, olema kirjalikus vormis. (3) Käendusleping kehtib ka...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
32 allalaadimist
22
ppt

Lepingute täitmine

Kohustuse täitmist ei või lisaks leppetrahvile nõuda, kui leppetrahv lepiti kokku mitte kohustuse täitmisele sundimiseks, vaid kohustuse täitmise asendamiseks • Kahjustatud pool kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, et ta leppetrahvi nõua Käendus • Käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest • Käendusega võib tagada ka tingimuslikku kohustust • Tulevast kohustust võib käendada üksnes juhul, kui kohustus on piisavalt määratletav Allikad Võlaõigusseadus. – RT. https:www.riigiteataja.eeakt108072011021 (02.12.2012) Vastuvõtuviivitus. http:mt.legaltext.eeestermconcept.asp? conceptID=11724&term=vastuv%F5tu...

Õigus - Keskkool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun