Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "juhet" leiti 276 faili

juhet

Kasutaja: juhet

Faile: 0
2
doc

Füüsika võimsus ja vooluvõrk

Millised energiatarviteid nimetatakse on kohtkindlateks? Milliseid teisaldatavateks? Too molema liigi kohta 2-3 naidet. Kohtkindlad on paigal seisvad elektritarvikud nt laelamp, elektripliit, pesumasin. Teisaldavad on need mida saab liigutada juhet lahti ühendades nt raadio, tolmuimeja, kohvimasin. 2....

Elektriõpetus - Põhikool
8 allalaadimist
4
pdf

Magnetvälja ja füüsika mõisted

Magnetväli ­ liikuva laetud keha poolt tekitatav väli Elekromagnetväli ­ elektri- ja magnetväli koos Paigalseisev laeng tekitab elektrivälja, liikuv laeng tekitab nii elektri- kui magnetvälja Püsimagnet ­ keha, mida alati ümbritseb magnetväli (nt rauasulam, rauaühend). Tal on kaks poolust ­ N ja S Spinn ­ füüsikaline suurus, mis näitab algosakese olemuslikku impulsimomenti. Tema olemasoluga kaasneb magnetväli. Määrab...

Füüsika - Keskkool
5 allalaadimist
2
docx

ESTCube-1, teadusliku uurimistöö alused

ESTCube-1 ESTCube ­ 1 on gümnaasiumiõpilaste ja tudengite poolt loodud Eesti esimene satelliit, mis on viidud Maa orbiidilile tehiskaaslaseks. Projekti eesmärk algselt oli arendada tudengite teadmisi kosmoloogia valdkonnas, kuid nüüdseks on sellest kasvanud kaugem eesmärk ­ kõrgtehnoloogilise tööstuse arendamine, ekspertide koolitamine ning kogu avalikku...

Uurimistöö alused -
40 allalaadimist
2
docx

Ohmi seadus vooluringi kohta, elektromotoorjõud, Ampere'i seadus, Lorentzi jõud, Lenzi reegel, edainduksioon

TAKISTUS. Eriliiki juhtidel sõltub voolutugevus pingest erinevalt. Pinge voolu tunnusjoone saamiseks tuleb mõõta erinevate pingeväärtustele vastavad voolutugevused. Ohmi uuris katseliselt voolu ja pinge vahelist seost metalljuhtide korral ja tegi kindlaks seaduspärasuse. Voolutugevus I juhis on võrdeline juhi otstele rakendatud pingega U. I=U/R. Juhi takistus on üks o...

Füüsika - Keskkool
11 allalaadimist
18
docx

MADALPINGELISTE ELEKTRISEADMETE OHUTUSE UURIMINE JA HINDAMINE

e- ope.ee_downloadeuni_repositoryfile3897Elektripaigaldised.zip25_elektripaigaldi ste_ohutusklassid.html 7. Kuidas jagunevad pikendusjuhtmed ja mis tingimustes võib neid kasutada? V: 1. tavaline plastkestaga - juhet tohib kasutada vaid kuivas ümbruses ja selle võib ühendada tavalisse pistikupessa 2. Kaitsesoonega pikendusjuhet, mille pistik ja pistikupesad on kaitsekontaktiga ja mille kest on plastist või kummist - tohib kasutada kuivas või niiskes ümbruses. Kaitsemaandatud tarviti pikendusjuhtme saab ühendada kaitsekontaktiga pistikupessa...

Elektriõpetus -
1 allalaadimist
50
docx

GRUUSIA KUI EUROOPA LIIDU PARTNERRIIK

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL GRUUSIA KUI EUROOPA LIIDU PARTNERRIIK Õppeaines: EUROOPA LIIDU MAJANDUS teaduskond Õpperühm: Üliõpilane: Juhendaja: Lembo Tanning Tallinn 2009 Sisukord Sissejuhatus...

Majandus -
7 allalaadimist
24
docx

Elektrivool

Elektrivool , selle tekkimise tingimused Elektrivool on vabade laengukandjate suunatud liikumine . Elektrivoolu tekkimiseks peab olema täidetud kaks tingmust : 1) Aines peab leiduma piisavalt vabu laengukandjaid (osakesi , mis liiguvad ) Peab mõjuma elektrijõud (peab leiduma likumise tekitaja ) Vabadr laengukandjad on elektrilaen...

Füüsika -
4 allalaadimist
24
pdf

FÜÜSIKA EKSAMI KONSPEKT

Kui voolu suurus ega suund küllalt pika ajavahemiku kestel ei muutu, siis nimetatakse seda alalisvooluks. Elektrivoolu iseloomustajaks suuruseks on amper. 1 amper on sellise muutumatu elektrivoolu tugevus, mis kahte lõpmatult pikka ja paralleelset, teineteisest vaakumis 1 meetri kaugusel asetsevat kaduvväikese ringikujulise ristlõikega juhet läbides tekitab nende juhtmete vahel iga meetripikkuselõigu kohta jõu njuutonit.. Voolu suunaks loetakse kokkuleppeliselt suunda plussklemmilt miinusklemmile ehk positiivse laengu liikumise suunda. 13.Voolu tihedus. Voolu tekkimise kiirus ja elektronide triivkiirus. Elektrivoolu iseloomustava suurusena on kasutusel voolutihedus. Voolutihedus on oluline juhtme soojustingimuste määramisel. Triivikiirus. Kui juhis puudub elektrivool, lii...

Füüsika -
41 allalaadimist
116
pdf

BIOFÜÜSIKA ERIOSA

BIOFÜÜSIKA ERIOSA Konspekti koostamisel on kasutatud loengumaterjale, Silverthorni „Human physiology“, Sartoriuse „Biofüüsika“, mõmmi konspekti ja internetis leiduvat materjali.s 24) Bioloogiliste membraanide struktuur. Membraanid moodustavad 80% loomsete rakkude kuivkaalust. Rakumembraani paksus on umbes 8nm. 1972 Singer-Nicolsoni mudel, mille kohaselt fosfolipiidid on kaksikkihis(seda tea...

Bioloogiline füüsika - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
16
doc

TULETÖÖDE TULEOHUTUSNÕUDED

Kui ajutise tuletöö kohas tuleb elekterkeevitusseadet sagedasti ümber paigutada, tuleb töö tegemiseks kasutada mehaaniliselt vastupidavat voolikkaablit. Elektrijuhtme ja keevitusseadme süttimise vältimiseks tuleb valida juhtme ristlõige vastavalt voolule ja isolatsioon vastavalt tööpingele ning sulavkaitse maksimaalselt lubatava nimivoolu järgi. Ebapiisava ristlõike või vigastatud isolatsiooniga juhet ega omavalmistatud kaitset elekterkeevitustöö tegemisel kasutada ei tohi. Keevitusjuhtme sooned tuleb ühendada pressimise, keevitamise või jootmise teel või spetsiaalse klambriga. Elektrijuhe tuleb elektroodihoidjaga, keevitatava toote või detailiga ja keevitusaparatuuriga ühendada kinnitatava poltühendusega vasest kaablikinga abil. Keevitusaparaadi, jaotuskilbi või muu seadmestikuga ning keevituskohaga ühendatud juhe peab olema kvalit...

Ehitus -
3 allalaadimist
21
docx

Side eksami jaoks küsimused

255=5 operaatorit max 32.Kolmanda põlvkonna mobiilsidesüsteemis leiab kasutamist kanalite sageduslikule eraldamisele põhinev dupleksside. Mitu 3 G operaatorit saab maksimaalselt olla riigis, kus sagedusvahemik FDD tarvis on 120 MHz? 12025=12 max 33.Leida pinge telefoni sisendil (toru hargilt võetud), kui telefoni sisetakistus on 200 oomi ja installeerimisel kasutati juhet , mille ühe soone takistus on 1 oomim. Telefonijaam on Euroopa standarditele vastav ja paikneb 2 km kaugusel telefonist. EU standard t2hendab jaamas 48V pinge. Liini kogutakistus 2000 oomi. Vool I=482200 ja pingelang 200 oomi takistil U=IR=4,36V [E=48V; I=ER+Rt; I=URt; U=?] 34.Milline on bitikiirus sidekanalis, tagamaks kvaliteetse monoheli ülekannet, kui helisignaali amplituud kodeeritakse 24-bitisesse koo...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
22
pdf

Andurite ehitus ja tööpõhimõte

Kõrvalekalded sellest viitavad kas küttesegu koostise, süüteseadme- te, katalüsaatori või heitgaasi torustiku riketele. λ- anduritel võib olla kas 1, 2,3 või 4 ühendusjuhet: Ühejuhtmelistel anduritel on ainult signaali juhe, massiühendus saadakse metallkorpuse kaudu. Kahejuhtmelistel anduritel on üks signaali- ja teine massijuhe. Kolmejuhtmelistel anduritel on kaks juhet anduri kütteks ja üks juhe on signaalijuhtmeks. Massiühendus on läbi korpuse. Neljajuhtmelisel anduril on kaks küttejuhet ja kaks signaalijuhet, millest üks on massiühendus. Kaasajal massiühendust läbi korpuse eriti ei kasutata, kuna p...

Elektriskeemid - Kutsekool
24 allalaadimist
18
pdf

Füüsika eksami materjal

Kontuuri läbivate voolude summat nim amperkeerdude arvuks , sest tavaliselt saadakse mitu voolu juhtme kerimsega ümber kontuuri. 20. SOLENOIDI VÄLI Magnetilise induktsiooni tsirkulatsioon erineb 0, kui kontuur, mille üle võetakse tsirkulatsioon, hõlmab juhti. Sellist välja nimetatakse solenoidi väljaks. Solenoid kujutab endast peenikest juhet , mis on keerd keeru kõrval tihedalt silindrilisele karkassile keritud. Tema tekitatud väli on ekvivalentne ühist sirget telge omavate ühesuguste ringvoolude väljaga. Bl=μ0Ni= μ0*Nl*i= μ0ni. Solenoidi välja suuna saab määrata kruvireegliga. 21. AMPERE VALEM, LORENTZI VALEM Amper’i seadus: Juhile avalduv jõud on võrdeline voolutugevusega ja juhi pikkusega ning oleneb juhi asendist magnetväljas ja magnetvälja tugevusest. F=kiBdls...

Füüsika -
6 allalaadimist
16
docx

Füüsika: elektriõpetus

KURSUS – 12. klass 1.Mis on elektrivool ja kuidas on määratud selle suund?- Elektrivool on vabade laengukandjate suunatud liikumine. Elektrivoolu suund on kokkuleppeliselt positiivsete laengute liikumise suund 2.Millest ja kuidas sõltub voolutugevus?-Voolutugevus sõltub juhi ristlõike pikkusest, lisaks veel ühe üksiku laengukandja laengust ning kiirusest. VALEM...

Elektriõpetus - Keskkool
38 allalaadimist
68
docx

Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014/2015 õppeaastal

- seadis, milles redoksreaktsioonide tulemusel tekib elektromotoorjõud.   Kui lahuses toimub elektronide liitmine-loovutamine tsingi pinnal, siis galvaanielemendis on pandud need protsessid  kulgema erinevates anumates ja elektronid sunnitakse liikuma mööda välist ahelatjuhet. Elektronide suunatud  liikumine aga ongi elektrivool.  Zn ja Cu plaadid – elektroodid:  Zn anood (-), Cu katood (+)  Elektronid liiguvad anoodilt katoodile! - Näiteks: tsinkplaat tsinksulfaadi lahuses. Vaskplaat vasksulfaadi lahuses. Zn -, Cu+- elektroodid ja elektronid liiguvad anoodilt katoodile, patareid 4,5 ja 9.0 V   108. Elektroodpotentsiaalid, standartne elektroodpotentsiaal.  Lahuses asuvate...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
4
odt

Jadaühenduste uurimise tööleht

Skaala kõige väiksema jaotise väärtus Mõõtepiirkond Ampermeeter Voltmeeter 2. Joonestan sellise vooluringi skeemi, kuhu on ühendatud taskulambipatarei, lüliti, ampermeeter ning kaks taskulambipirni. 3. Seejärel koostan selle vooluringi ning mõõdan voolutugevuse: I= 4. Mõõdan voltmeetriga pinged kummagil lambil. NB! Mõõtmiseks mitte ühtegi juhet lahti ühendada. Panen voltmeetri kummagi klemmi külge ühe juhtme ja siis ühendan need algul ühe, siis teise lambi klemmidega. U1= U2= 5. Mõõdan voltmeetriga pinged kummagil lambil kokku. Selleks ühendage voltmeetri + klemm ühe lambi vooluallika positiivse poolusega ühendatud klemmi külge ja voltmeetri – klemm teise lambi vooluallika negatiivse poolusega ühendatud klemmi külge. Mõõdan pinge....

Elektriõpetus - Põhikool
8 allalaadimist
18
doc

Elektrotehnika ja elektroonika

ΣE=ΣIR 9. Ühe allikaga lineaarahelate arvutus Arvutustes kasutatakse Ohmi ja Kirccoffi I seadust 10. Mitme allikaga lineaarahelate arvutus Kirchhoffi seaduste alusesl 11. Liitahelate arvutus sõlmepingemeetodil Sõlmpunkt on elektriahela punkt, milles on ühendatud 3 või enam juhet . Mistahes sõlme voolude algebarline summa=0, väljuvate voolude summat loetakse negatiivseks. 12. Töö ja võimsus Töö on energia, mida teeb keha pannes suletud vooluringis elektrilaenguid liikuma A=Uit (1J) Võimsus avaldab seadme töövõimeid. Võimsus on töö, mida tehakse 1 sekundi vältel P=II (1W) 13. Mittelineaarsed elemendid. Mittelineaarsed elektriahelad ja nende lahendamine. Mittelineaarse alalsivoolu takistus sõltub temperatu...

Elektrotehnika ja elektroonika -
75 allalaadimist
30
docx

Õhusõiduki ehitus

Inverter- alalisvool vahelduvooluks Alaldi: vastupidi JUHTMED LENNUKIS Spets juhtmed peal tootja kood, kaks koodi 1 tootja, juhtme tüüp 2 lennukitootja kood, milleks juhet kasutada võib Isolatsioonikiht 5 kihiline, kevlarist kiht, isolatsioonikiht, Võrreldes tavaliste juhtmetega on eluiga palju pikem LÜLITID Rauast mähis, sees pulk, kui vajutada, siis takistus muutub- induktiivtüüpi lüliti. Aktuaator-trapetsi kujulise sammuga Kaitsmed Põhiliselt sulavkaitsmed lennukil Akud Happe ja pliiakud Varley tüüpi akud Nikkel kaadiumakud Alus happe asemel Tsellofaan kile plaatide vahel. Nii laad...

Masinatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
38
doc

IEEE 802.11 ehk WiFi

Pole teada, kas ning kui kaua õnnestub üleilmsest terrorismipaanikast põhjustatud anonüümsusfoobia valguses säärast paradoksi säilitada. Nagu eelnevalt kirjeldatud, on WiFi kasutamine meie tänapäevases maailmas igapäevane nähtus. Tähele tuleb aga panna seda, et võrreldes traadida internetiga, ei ole WiFi nii turvaline. Kümmekond aastat tagasi saabus arvutivõrk enamike jaoks juhet pidi ning linnaruumi ruutkilomeetril paiknes keskmiselt vaid paar kiirgajat. WiFi tehnoloogia edu ja ühtlasi murede juurpõhjus seisneb raadiolainetes – nimelt raadiolainete omaduses levida keskkonnas vabalt – neil puudub üheselt tuvastatav sihtpunkt. Passiivse tarbimise (pealtkuulamise) puhul pole võimalik tarbijat leida, aktiivse sekkumise korral on sidepartneri hilisem tuvastamine võimalik, kuid ühtlasi ka aeglane, keerukas ja ka...

Arvutivõrgud - Kutsekool
12 allalaadimist
42
docx

Skeemitehnika I kordamisküsimused

SCLK liin edastab ühe tsükliga biti. · Slave Select: Lühendatult SS; See kontroll-liin pöörab “slave”`i riistvaraga kas sisse või välja. Üldise SPI spetsifikatsioon Põhiolemuslikult on SPI kolmejuhtmeline jadasiin 8- või 16-bitise andme edastuseks. Kolm juhet kannavad informatsiooni siinidega ühendatud seadmete vahel. Iga siinil olev seade on samaaegselt nii saatja kui vastuvõtja. Kaks juhet kolmest on andme edastuseks ja kolmas liin on nö. serial clock jadamisi taktgeneraator. Mõned seadmed suudavad funktsioneerida ainult vastuvõtja rollis, mõned aga vaid saatja rollis. Üldiselt siiski on edastaja seade võimeline ka andmeid vastu võtma. Seadmed, mis on SPI siinil on klassifitseeritud kui M...

Skeemitehnika - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun