Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

"isik" - 5660 õppematerjali

Õppeained

Isiksusepsühholoogia -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Isiklik ohutus -Eesti Mereakadeemia
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia -Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
Isiksusepsühholoogia -Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Isikuandme kaitse -Tallinna Majanduskool
Isiksus ja individuaalsed erinevused -Tallinna Majanduskool
isik

Kasutaja: isik

Faile: 0
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetat...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
59 allalaadimist
2
doc

Religioonide liigitamine

Religioonide liigitamine (väljavõte õpikust Usundimaailma suured küsimused) Usundeid võib eristada mitme tunnuse alusel. Mõned on etnilised, rahvuse või hõimu usundid, mille algust pole võimalik tuvastada. Teised on rajanud ajalooline isik ning neis on keskne asutaja õpetus. Mõnikord moodustub usund kahe või enama usu kohtumisel. On religioone, mida enam ei praktiseerita jne. Religioone saab lii...

Usundiõpetus - Keskkool
21 allalaadimist
1
doc

Näidis - Sõiduki kasutamise volikiri

VOLIKIRI SÕIDUKI KASUTAMISEKS [Koostamise koht ja kuupäev] [Sõiduki omaniku nimi], registrikoodiga [registrikood], asukohaga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [omaniku esindaja nimi] volitab [ees ja perekonnanimi], elukohaga [eluko...

-
110 allalaadimist
5
doc

Näidis - Vara tasuta kasutamise leping (kinnisasi)

VARA TASUTA KASUTAMISE LEPING Käesoleva vara tasuta kasutamise lepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Kasutusse andja nimi], registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [kasutusse an...

-
98 allalaadimist
4
doc

Näidis - Vara tasuta kasutamise leping (vallasasi)

VARA TASUTA KASUTAMISE LEPING Käesoleva vara tasuta kasutamise lepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Kasutusse andja nimi], registrikoodiga / isikukoodiga (mittevajalik ära kustutada)] [registrikood või isikukood], aadressiga [aadress], mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevajalik ära kustutada)] [kasutusse an...

-
64 allalaadimist
3
doc

Näidis - Autorileping

AUTORILEPING Käesoleva autorilepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud [kuupäev], [koht] (1) [Litsentsiandja nimi], [registrikoodiga [registrikood] / isikukoodiga [isikukood] (mittevajalik ära kustutada)], asukohaga [aadress] (edaspidi: Litsentsiandja), mida esindab [juhatuse liige / volituse alusel (mittevaja...

Asjaajamine -
34 allalaadimist
24
doc

Kodutöö liiklusjärelvalves

Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledz ........ LIIKLUSJÄRELVALVE PÕHIALUSED Kodutöö Juhendaja: Kalmer Krimses...

Liiklusjärelvalve -
1 allalaadimist
3
docx

Hädakaitse

Hädakaitseseisund Hädakaitseseisund tekib vahetult olemasoleva või vahetult eesseisva õigusvastase ründe tõttu. Kui rünne pole õigusvastane ei teki ka hädakaitseseisundit ega õigust hädakaitsele. Näide: Kui isik ei täida politseiniku korraldusi ja politseinik kasutab inimese peal seejärel sundi, et oma töökohustusi ellu viia, ei te...

Karistusõigus - I Studium
25 allalaadimist
35
docx

TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD

TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUD KÄSUNDUSLEPING Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud (VÕS § 619) Käsundisaaja peab käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vajaliku hoolsusega ning vastavalt oma teadm...

Riigiõpe - Kutsekool
46 allalaadimist
8
doc

Josiah Wedgwood

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Majandusarvestus ja maksundus Merily Mägi Josiah Wedgwood Referaat Juhendaja: Ille Kukk Pärnu, 2013 SISUKORD SISUKORD...

Uurimistöö alused - Kutsekool
6 allalaadimist
1
docx

Kodutöö õiguses

Mis on subjektiivsed õigused ja juriidilised kohustused ? Subjektiivne õigus on isikule tagatud õigus toimida mingil viisil-nõuda kohustatud isikutel teha või loobuda mingitest tegudest. Subjektiivne õigus sisaldab endas nii huvi kui ka võimu. Juriidiline kohustus on kohustus, mis tuleneb lepingust või seadusandlusest või muust õiguslikust alusest. 2...

Asjaõigus -
9 allalaadimist
2
docx

Kunstiajalugu: gooti, romaani kunst, keskaeg Eestis, kujutav kunst

saj, 8-12saj.Romaaniaeg. Romaani e rahvuslik. Romaani stiili on mõjutanud antiikkunst ja varakristlus. Kogu kunst on seotud kirikuga. Kunst on anonüümne, autorid pole teada. In kui isik pole oluline. Kõige tähtsam kunstiliik arhitektuur. Eestis Romaani kirikuid peaaegu ei esine. Paksude seintega, ümarad ukse ja akna kaared. Kivivõlvide ehitamine. Kirikul laed kivist, nii on...

Kunstiajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
24
odt

Majanduse referaat "konkurents"

Kärdla Ühisgümnaasium Konkurents Referaat Koostaja: Oskar Liiber Klass: 12b Juhendaja: Liisa Vals Kärdla 2014 Sisukord Turustruktuur........................................................................................................................................1 Täiskonkurents...

Konkurents - Keskkool
29 allalaadimist
8
docx

Isikutaju ehk sotsiaalne taju tähendab teise inimese tajumist

 Esmamulje – Teise inimese tajumine algab füüsiliste tunnuste tähelepanemisest: Esmalt tajume inimese kasvu, siis silmi, juukeid ja miimikat (näoväljendusi) Esmamulje puhul tajub inimene teist inimest kõikide meeleelunditega ja kõik meeleelundid töötavad aktiivsemalt.  Korduvtaju – Al...

Psühholoogia - Keskkool
24 allalaadimist
6
docx

Ühiskonnaõpetus 12 klass

kursuse 1.kontrolltöö teemad 1.Tead kodakondsuse omandamise võimalusi. - isik abiellub kodanikuga - isiku lapsendab kodanik - isik taotleb kodakondsust - isik on osutanud riigile erilisi teeneid - lus soli (sünnid selle riigi territooriumil) - lus sanguinis’e (kodanik saab sündides vanemate kodakondsuse) 2. Tead Eesti kodakondsuse taotlemise tingimusi. - on elanud Eestis vähemalt 8 aastat. - on sooritanud eesti keele oskuse eksami - on sooritanud Eesti Vabariigi põhisea...

Ühiskond - Keskkool
26 allalaadimist
8
docx

RISTIUSU KIRIKU KUJUNEMINE

 Esialgu levis kristlus vaid juutide hulgas, nii Palestiinas kui diasporaas.  Antiookias kujunesid juba segakogudused, kus kreeklastest paganaid (lad `pagani`e maainimesed) oli rohkem kui juute. KRISTLUSE TEKKIMINE (§ 27 + lk 215-216) 1. Palestiina allutamine Rooma ülemvõimule (aeg, Rooma suhtumine juutidesse, juutide suhtumine Rooma ülemvõimu, prokuraator) 2. Jeesus kui ajalooline isik (tegevus, aeg, Jeesuse õpetus ja selle vastuolu judaismiga, Jeesuse hukkamise põhjused, Pontius Pilatus, 30. a eKr) 3. Kristuse teke, õpetuse sisu 4. Kristluse leviku põhjused ja tagamaad (ainujumalausk, parem elu pärast surma, rändjutlustajad (apostlid), võrdsuse idee ja väljumine ühe rahvuse piiridest, märterlus ja selle mõju kristluse levikule) 5. Apostlid Peetrus ja Paulus, nende tegevus. Pee...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
2
docx

Mis on sõltuvus?

MIS ON SÕLTUVUS Sõltuvus on see, kui inimene alistub mingile ainele või tegevusele, mis võtab aeglaselt tema elu üle võimsust ja viimaks hävitab ta, juhul, kui ei leita ravi. Sõltuvus väljendub väljendub kehaliste ja psüühiliste nähtudena. Sõltuvus hõlmab nelja põhikomponenti, milleks on sundus, sõltuvus, regulaarsus ja hävitavus. Sundus on väga tugev soov midagi teha. Sõltlasest isik tunneb väga suurt soovi tarvitada narkootikumi või käituda sunduskohaselt. Sõltuvus on vajadus millegi järele või midagi teha. Regulaarsus ehk sõltuslik käitumine on elus järjekindel ja tunnuslik joon. Sõltuvuse süvenedes võivad juhtumid sageneda. Näiteks kui algselt tarbitakse sõltuvust tekitavat ainet kord kuus, siis nüüd hakkab see aset leidma iga päev. Hävitavus tähendab, et tekitatakse kahju kellelegi või millel...

Psühholoogia - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Riikide iseloomustamine

Riikide iseloomustamine Eesti Riigi tekketeooria: Vägivalla teooria Riigivõimu iseloom: Demokraatia-Liberaalne Riigikorralduse vorm: Unitaarriik Riigivalitsemise vormid: Vabariik-Parlamentaarne Tunnused: 18-aastane isik on täisealine ning tohib tarbida, osta ja omada alkoholi- ning tubakatooteid. Parlamentaarne seadus Riigivõimu komponendid: Riigikogu, Valitsus, Parlament...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
142
doc

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA

Õiguslik regulatsioon peab tuginema põhiseadusele. Eesti õiguskord on kirjutatud õigusele tuginev õiguskord. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) §-le 2 on tsiviilõiguse allikad seadus ja tava. Tava tekib käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui käibes osalevad isikud peavad seda õiguslikult siduvaks. Tava ei saa muuta seadust. Eraõiguse üheks olulisemaks valdkonnaks on võlaõigus, mis hõlmab omakorda kahte suuremat õigussuhete gruppi - lepinguid ja lepinguväliseid võlasuhteid. Nii lepingulisi kui ka lepinguväliseid suhteid reguleerib võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), mis jõustus 1. juulil 2002.a. Samas reguleeritakse lepingulisi suhteid ka muude seadustega nagu näiteks töölepingu seadus...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
93 allalaadimist
8
docx

Asjaõigusseadus

Asjaõiguseks on omandiõigus ning piiratud asjaõigused, milleks on servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. Lisaks võib seaduses eelnevalt nimetatule sätestada ka muid asjaõigusi. Kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seejuures juriidilise isiku vara ega juriidiline isik ei saa kuuluda teistele isikutele. Kinnisomandi kitsendused on seadusjärgsed või need seatakse kohtuotsuse või tehinguga. Seadusjärgne kitsendus kehtib kinnistusraamatusse kandmata. Eraõiguslikku seadusjärgset kitsendust võib muuta kinnisasja omaniku ja õigustatud isiku kokkuleppega. Kokkulepe kantakse kinnistusraamatusse asjaõigusena, eelkõige servituudina. Avalik-õiguslikku seadusjärgset kitsendust v...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun