Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "intresside" leiti 273 faili

intresside - , maksude- ja amortisatsioonieelne kasum (tulemuseks EV/EBITDA suhtarv) Puhaskasum (tulemuseks P/E suhtarv) Aktsia bilansiline väärtus (tulemuseks P/B suhtarv) Suhtarvu valikul tuleb kindlasti arvestada, mis tüüpi ettevõttega on tegemist.
33
ppt

Aeg ja Raha

Aeg ja Raha Rahavood, kassavood, cash flows · Raha liikumine mingil kuupäeval ongi rahavoog ­ Cash flow, CF · Rahavood saavad olla negatiivsed (maksan ära) ja positiivsed (makstakse mulle) · Rahavoogude suurust ja toimumise tõenäosust saab kirjeldada riskiga © Robert Kitt Investeerimise definitsioon · Investeering on rahavoogude genereerimine · Positii...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
6 allalaadimist
122
pdf

Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt

ARVUTUSPÕHIMÕTTED Järgnevates valemites väljendab n perioodide arvu ja i intressimäära kümnendmurruna (5% = 0.05). Kui arvutusi on vaja teha igakuiselt või isegi iganädalaselt, siis aasta intressimäär tuleb ka taandada vastavale perioodidele. Vale on aastase intressimäära jagamine vastavalt 12 (kuuga) või 52 (nädalaga), sest siis ei arvestata iganädalaste või kuiste intresside summeerumist. Kui igakuine intressimäär on i, siis 12 aastase intressi määra ekvivalent pole mitte 12i vaid (1 + i) - 1. Seega, kui igakuine intress on 1%, on aastane ekvivalent 12,68% ja vastupidi: kui aasta intressimäär on 12%, siis igakuine ekvivalent on 0,948%. Võrreldes kahte või enamat varianti, on selline erinevus harva oluline. Sellist erinevust tuleb aga...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
20
docx

PESTEL analüüs välistrendid 2020

kaasa lüüa. Euroopaga tihedam sidumine tõstaks Eesti konkurentsivõimet, efektiivsust, varustuskindlust. Tarbimise kasv püramiidi põhjas – liigitub Intresside tõus – on oht, kuna piiratakse raha kättesaadavust ning võimaluseks, sest ka Eesti ettevõtetel on võimalus kaasa intresside tõus põhjustab hindade tõusu, mis omakorda võib mõjutada lüüa märkimisväärse mahuga turul, juhul kui suudetakse tarbimist. arendada suure kuluinnovatsiooniga tooteid või teenuseid. Mitmekiiruseline tehnoloogiate rakendamine - siiani Hiina majanduskasvu aeglustumine – võib omada mõningast oleme uute teh...

Analüüsimeetodid... - Kutsekool
18 allalaadimist
2
docx

Laenuvõtmine

1.Milline on laenuvõtmise mõttekuse lihtne reegel? 2.Milliseid laene nimetatakse väikelaenuks või tarbimislaenuks? 3.Millised on väikelaenu üldised tingimused? 4.Millised on laenuga kaasnevad kulud? 5.Millised on kümme soovitust laenuvõtmise kaalujale? Nüüd oled tutvunud väikelaenu erinevate külgedega. Kas väikelaenu võtmine tasub ära? Põhjenda oma otsust. 1. Kas asi,...

Majandus - Põhikool
4 allalaadimist
8
doc

Äri planeerimine eksami vastused

Bostoni turuosa-turukasvu maatriksi tooteportfelli tähed iseloomustab b) suur turuosa kiiresti areneval turul 2. Informatsioon ettevõtte rahalise seisundi muutumise kohta iseloomustab b) Rahavoogude aruanne 3. Täisühingu osanikuks ei või olla c) riigiasutus 4. Kui investeeringutele arvestatakse intressi kord aastas, siis võrreldes igakuise intresside arvutamisega on tegelik intressimäär c) väiksem 5. Keskmise suurusega ettevõtte a) 50-249 6. Millised kulud arvestatakse täismahus tootetennuse omahinda a) perioodi kulud 7. Kasumilävi tükkides, kui kaup müüakse hinnaga 100 kr, püüsivkulud aastas on 3000 kr ja muutuvkulu 70krtk on: a) 100 8. Likvidsuse suhtarvud näitavad d) ettevõtte lühiajalise kohustuste tasumine 9. Bilansi aktivakosseisu ei kuulu d) võlad 10. Ärikasum on b) fi...

Analüüsimeetodid... -
60 allalaadimist
24
docx

Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015

Inimesed kipuvad eelistama praegust tarbimist tulevasele tarbimisele. Ebakindlus ehk risk rahasumma saamisel tulevikus vähendab selle raha väärtust täna. Raha ajaväärtuse kontseptsioon võimaldab võrrelda omavahel erinevatel ajahetkedel tekkivate ja erineva riskitasemega rahavoogude väärtust investori jaoks. 6. Olge valmis selgitama mõisteid lihtintress, liitintress, efektiivne (tegelik) intressimäär, intresside kapitaliseerimine, diskonteerimine Lihtintress- kasutatakse aastast lühemate perioodide puhul (lühiajaliste ehk kuni 1 aasta kestusega väärtpaberite kogunenud intressi või väärtuse leidmisel jms). Intressi arvutatakse püsivalt rahasummalt. Enamasti investeerimise periood on lühike. Intressitulu ei reinvesteerita. 1 Liitintress- rahanduses kõige enam levinud. Intressi a...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
213 allalaadimist
19
docx

Raha ja pangandus

Ettevõtte tegevuse rahanduslik eesmärk? Mis põhjustel peaks eelistama väärtuse maksimeerimist (ka aktsiahinna kasvu, omanike rikkuse suurendamist vms) kasumi või muu kasvatamisele? Ettevõtte tegevuse peamiseks eesmärgiks on ettevõtte väärtuse maksimeerimine. Raamatupidamislik käsitlus (finantsraamatupidamine) on ennekõike kasumikeskne. Ettevõt...

Rahandus ja pangandus - Keskkool
5 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

Pole kogemust nende käitumisest majandusliku ja sotsiaalse ebaõnnestumise korral (töökaotus või pankrot, abielu lagunemine, toitja surm jne) Avaliku sektori sekkumine  Eluasemelaenu intresside tagastamine (koolituskulud, intressid, annetused ja kingitused kuni 1920EUR aastas)  Arenduspiirkondades infrastruktuuri rajamine (teed ja valgustus) on planeerimisseaduse järgi KOV ülesanne. Enamasti kokkuleppel arendajaga veeretatakse need tulud tulevaste eluruumi omanike kaela.  KredEx garanteeritud laenud. Noorele perele (kuni 15.a. lapsed) , noorele spetsialistile, tagastatud majas elavale üürnikule,...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
44
docx

Äriplaan eralasteaia jaoks sotsiaalettevõtluses

2 657 2 765 2 765 2 765 Üldhalduskulude tasumine 11 614 13 065 13 065 13 154 13 165 13 165 13 165 Turustus- jm kulude tasumine 800 520 520 530 530 530 530 Varude moodustamine 500 400 100 100 50 50 50 Põhivara soetused 15 000 1 000 1 000 0 0 0 0 Intresside tasumine 200 400 360 280 200 120 40 Laenude perioodis tagastamine 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Väljaminekud kokku 29 281 17 352 19 119 18 722 18 710 18 630 18 550 Jääk perioodi alguses 0 16 974 25 255 26 768 35 556 44 356 53 236 Muutus perioodis 16 974 8 281 1 513...

Äriplaan - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
276 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

Loetletud kulutuste katmiseks on arvestatud 11 500…14 500 € elamu kompleksse renoveerimise korral. Projekteerimiskulutused on võetud kõigi hoonete puhul samas suuruses, kuna tüüpelamute puhul on projektdokumentides võimalik probleeme detailselt lahendada tüüpsõlmede, tüüpkorruste ja tüüplõigete alusel. Elamu seisundi uuringud, kulutused uuringutele ja ekspe...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
50
docx

Raha ajalugu ja rahasüsteemid

Emiteerija järgi:  Valitsuse võlakirjad – 3 kuud kuni 30 aastat  Munitsipaalvõlakirjad – kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud  Ettevõtte võlakirjad – ettevõtte poolt emiteeritud. Kommertspaber (270 päeva). Intresside maksmise järgi:  Diskonto võlakirjad – võlausaldaja saab tulu võlakirja ostuhinna ja nimiväärtuse vahena  Kupongvõlakirjad – omanik saab intressi perioodiliste intressimaksete kujul Seosed:  Turuhinna tõus tähendab madalamat tulusust ja vastupidi.  Võlakirja omanikul on õigus võlakirja müüa ükskõik millal ja mis hinna eest, mida pakutakse.  T...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
50
doc

Euroopa Liit vastused KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009

Need on määravaks liikmesriikide ringi määratlemisel. Liikmeks astuda sooviv riik peab täitma järgmised tingimused. 19 1. riigi keskmine inflatsioonitase viimase aasta jooksul ei tohi ületada kolme kõige madalama infltasiooniga liikmesriigi inflatsiooni üle 1,5 % 2. pikaajaliste intresside tase ei tohi viimase aasta jooksul olla kõrgem kolme kõige paremaid tulemusi saavutanud liikmesriigi keskmisest rohkem kui 2 % 3. liikmesriigi valuuta ei tohi kahe viimase aasta jooksul olla devalveeritud ning selle kõikumised peavad olema jäänud Rahasüsteemi poolt määratud piiridesse 4. riigi eelarvedefitsiit peab olema alla 3% sisemajanduse koguproduktist. 5. riigivõlg ei tohi ületada 60% SKP-st. 81.Varas...

Ühiskond - Keskkool
6 allalaadimist
32
pdf

EHITUS MAKSUMUSEHINDAMINE 2. LOENG

ARVUTUSPÕHIMÕTTED Järgnevates valemites väljendab n perioodide arvu ja i intressimäära kümnendmurruna (5% = 0.05). Kui arvutusi on vaja teha igakuiselt või isegi iganädalaselt, siis aasta intressimäär tuleb ka taandada vastavale perioodidele. Vale on aastase intressimäära jagamine vastavalt 12 (kuuga) või 52 (nädalaga), sest siis ei arvestata iganädalaste või kuiste intresside summeerumist. Kui igakuine intressimäär on i, siis 12 aastase intressi määra ekvivalent pole mitte 12i vaid (1 + i) - 1. Seega, kui igakuine intress on 1%, on aastane ekvivalent 12,68% ja vastupidi: kui aasta intressimäär on 12%, siis igakuine ekvivalent on 0,948%. Võrreldes kahte või enamat varianti, on selline erinevus harva oluline. Sellist erinevust tuleb aga...

Ehitus -
25 allalaadimist
18
doc

Majandusarvestuse kordamisküsimused

RAHA VÄLJAMINEK (VÄLJAMAKSED) • tarnijale kaupade, materjalide ja teenuste eest tasumised (ettemaksed); • teenuste eest tasumine; • töötajatele palkade ja lisatasude maksmine (avansid); • intresside maksmine*; • kindlustus- maksed; • maksude tasumine; • kasutusrendimaksed, trahvid, kaotatud kohtuasjad, annetused. 8. Nimetage palun millistest suurimatest bilansi gruppidest saab informatsiooni investeerimistegevuse rahavoogude koostamiseks? RAHA SISSETULEK (LAEKUMINE) • materiaalse ja immateriaalse põhivara müük; • teiste ettevõtete aktsiate ja võlakirjade müük; • kinnisvarainvesteeringute m...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
34
pdf

Tsiviilõigus eksamiks

Milliseid suhteid reguleerib avalik õigus ja milliseid eraõigus? Avalik õigus reguleerib riigi ja teiste avalikku võimu teostavate institutsioonide (KOV, ülikoolid jt) suhteid. Eraõiguse alla kuuluvad normid, mis reguleerivad inimeste ja ka vabatahtlikul alusel põhinevate eraõiguslike ühenduste (nt ühingute) õigussuhteid. 2. Millised on eraõiguse põhilised valdkonnad? Tsiviilõigus, äri- ja ü...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
27 allalaadimist
50
pdf

Võlaõigus, asjaõigus eksamiks

Hüpoteegipidaja võib hüpoteegi üle kanda uuele hüpoteegipidajale, küsimata selleks omaniku nõusolekut. Samuti on tal õigus hüpoteeki pantida. 220. Kuidas toimub hüpoteegipidaja nõuete rahuldamine? Hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamisel lähtutakse sellest, et hüpoteegi tõttu vastutab kinnisasi: 1. peanõude, 2. enne kinnisasja müümist sundenampakkumisel või pankroti väljakuulutamist kolme aasta jooksul maksmata intresside , 3. viiviste ja võla sissenõudmise kulutuste, 4. hüpoteegipidaja poolt kinnisasja omaniku eest tasutaud kindlustusmaksude ning 5. muude kõrvalnõuete eest. Nõuete aluseks on tagatisleping, millest nähtub, milline nõue on hüpoteegiga tagatud. Hüpoteegist tulenev omaniku asjaõiguslik vastutus seisneb kohustuses taluda maatüki müüki sundenampakkumisel. Omanik võib võlausaldaja nõude ka muude vahendite arvel rahuldada. 221. Mis on ühishüpoteek? Ühi...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
49 allalaadimist
30
pptx

Business Analysis and Valuation Using Financial Statements

Analüüs, mis põhineb bilansi- ja kasumiaruandel ning hindab firma Talitust Investeeringuid Finantspoliitikat 2. Rahavoo analüüs Ettevõtte investeeringute mahud Raha genereerimise võime Finantseerimisel kaasatud laenude mõju tulevikus, võlakohustuste, intresside ja dividendide tasumise võime Prognoosiv analüüs 1. Prognoos • Vajalik: • Kujuneb välja: • Analüütikutele • Äristrateegia analüüsist • Juhtidele • Raamatupidamisanalüü • Pankuritele sist • Jaguneb kaheks: • Finantsanalüüsist 1. Detailn...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
4 allalaadimist
10
docx

Võlakirjad

Mis on võlakiri? Võlakiri ehk võlakohustus on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes ettevõtte võlakirju, annab investor laenu ning ettevõttel tekib võlakirja ostja ees kohustus maksta kindel laenusumma (nominaalväärtuses) pärast laenutähtaja möödumist (lunastustähtajal) võlakirja omanikule tagasi koos selle pealt arvestavate intressidega . Võlakirjad sobivad investorile, kes on huvitatud madala riskiga, kindlast pidevalt laekuvast tulust, mida talle garanteerib iga-aastane intress. Võrreldes aktsiatega on edukalt toimiva ettevõtte võlakirjade risk ja tulusus väiksem, kuid isegi ettevõtte pankroti korral makstakse võlakirjaomanikele nende osa välja enne aktsionäre. Erinevalt aktsiast ei anna võlakiri selle omanikule õigust emitendi tegevuse üle otsust...

Majandus -
14 allalaadimist
26
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016

EL ettevõtluse "suur pilt" ­ eri suurusega ettevõtete osakaal. Ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring) ­ 1. loengu põhjal. Ettevõtete osakaal: 92% mikroettevõtted (0-9 töötajat), 7% väikeettevõtted (10-49 töötajat), 1% keskettevõtted (50- 249 töötajat), 0.2% suurettevõtted (250+), 99.8% SMEd (0-249 töötajat)....

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
8
docx

Rahandus

Vormiliselt teostatakse tavapäraseid väärtpaberite ostu-, müügi- või repotehinguid. Läbi selliste operatsioonide suudab keskpank rahaturu likviidsust muutes ehk lühiajaliselt raha kokku ostes või turule paisates üsna efektiivselt juhtida lühiajaliste intresside kujunemist  Püsivõimalused (nt laenamise püsivõimalus) – pankade üleliigse raha lühiajaliseks hoiustamiseks ja ajutiselt puudu jäänud summade laenamiseks on keskpankade hulgas levinud meetod  Kohustuslik reserv (liikmesriigi keskpankade kontodel kohustuslikud reservid) - kujutavad endast krediidiasutuste kohustust hoida keskpangas teatud osa oma klientidelt vastu võetud hoiustest. Kohustusli...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun