Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "infovoog" leiti 39 faili

infovoog – liigub üldiselt materjalivooga paralleelselt, kuid mõlemas suunas.
6
docx

TARNEAHELA JUHTIMINE

M Koppel TARNEAHELA JUHTIMINE Ettevõtte tarneahel- mis see on? Õppejõud Mõdriku 2013 SISSEJUHATUS Antud referaadi eesmärk on tutvustada ettevõtete tareneahela mõistet logistikas. Töös tuleb juttu tarneahela mõistest, tarneahela juhtimisest ning ettevõtte tarneahelast X ettevõtte näitel. Ennem kui hakkan kirjutama ett...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
98 allalaadimist
12
docx

LOGISTIKA ÜLESANDED JA MISSIOON

14. Nimetada tarneahela vood ja kirjeldada, kuidas on need omavahel seotud. Tarneahela osaliste vahel liiguvad materjali-, informatsiooni- ja rahavood. Materjalivoog on seotud materjalide ja valmistoodete transportimise ning ladustamisega. Rahavoog (raha) on materjalide ja valmistoodete eest makstav hüvitis. Materjalivoo ees peab liikuma infovoog , mitte vastupidi. Heade logistikatavade kohaselt ei lähetata saadetisi enne teele, kui saajat on eelnevalt informeeritud ja saadud temalt nõusolek kaupade vastuvõtmiseks. 15. Nimetada logistika strateegilise juhtimise tegevusi. Strateegilise juhtimise sisuks on eelkõige otsuste langetamine ja pikaajaliste plaanide tegemine koos eesmärkide ja nende saavutamise aja äranäitamisega 16. Nimetada logistika taktikalise juhtimise tegevusi. Tak...

Logistika - Kutsekool
80 allalaadimist
21
docx

Side eksami jaoks küsimused

Meil on 30dBkm. Kokku 99 dB on sumbuvus selle maa peale. Nüüd kui võimendused olid 10 ja 6dB, siis 99-10-6 = 83dB on siis sumbuvus. 91.Leida mürapinge effektiivväärtus kui sidekanalis mille riba laius on 100Hz tagatakse signaali ülekandekiirus 1000bits. Infosignaali amplituut on 44.5V(0+-10%). On olemas sidekanal, millel on kasutada 100Hz. Seda kanalid püütakse kasutada kui musta kasti kuhu antakse infovoog kiirusega 1000bits. Kui palju võiks olla mürapinge effektiivväärtus tahetakse teada. Tuleb teada, et dB-st midagi ja Shannonist. Shannonist-kanali mahtuvus=ribalaius*ld(SN+1). Signaali ja müra suhe on võimsuste suhe. võimsus P=U²jne..Niisiis, küsitakse müra pinge effektiivväärtust. meil W=100Hz ja C=1000bits. SN=1024=2’10 . Kui siinuse amplituut on 44.5V, siis võimsus on sellel siinusel võimsus W=U²2=44.5*44...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
15
docx

Auditeerimine

Majandusüksuse printsiip ­ iga raamatupidamiskohustuslane peab arvestama oma vara kohustusi ja majandustehinguid lahus oma omanike, töötajate, klientide, kreeditoride jt isikute varast, kohustustest ja majandustehingutest. 2. Jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamisaruannete koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuva...

Auditeerimine - Kutsekool
9 allalaadimist
226
pdf

Haljasalade kasvupinnased ja multsid

Liigväetamine toob tavaliselt kaasa ka taimekahjurite ründe ning talvekindluse vähenemise. Väetamisel on oluline teada kasvupinnase toitainetesisaldust rajatud haljasalal. Kui hooldamine toimub rajaja poolt antud garantiiaja jooksul, on need üldjuhul teada. Kui aga garantiiaeg lõpeb ning hooldamine läheb üle haljasala valdajale, katkeb tavaliselt infovoog . Seetõttu on oluline, et haljasala üleandmisel antaks üle ka kasvupinnase tootepassid või koostise kirjeldused. Väetamise intensiivsus oleneb ka kasvupinnase füüsikalistest omadustest, mis aga omakorda valitakse lähtuvalt haljasala kasutusest lähtuvalt. Nii näiteks vajavad intensiivse kasutusega spordimurud liivasemat kasvupinnast, millele aga väetisevaru andmine tema väikese neelamismahutavuse tõtt...

Aiandus - Kutsekool
13 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Pikka tarneahelat võib aga vaadelda kui teatud liiki mak- rologistilist süsteemi. Logistika on osa tarneahela protsessist, kus osategevuste planeerimine, teostamine ja kont- roll hõlmab nii toodete liikumist ja ladustamist kui ka sellega seotud teenuste ja infovoogude juhtimist tarnepunktist tarbijani. Logistika ja tarneahelate juhtimise mõistete erinevuse põhjus on peamiselt selles, et logistikal on funktsionaalne tähendus eelkõige ettevõtte, mitte tarneahela tasandil. Tänapäevast ta...

Logistika alused - Kutsekool
192 allalaadimist
42
pdf

Auditeerimise alused

AUDITEERIMISE ALUSED Audiitori ülesandeks on finantsarvestuse/aruannetele hinnangu andmine. Audiitor auditeerib aruandeid selleks, et leida vead, tahtlikud või mitte tahtlikud. Audit ja audiitor on üldmõisted. A VA SA VANDEAUDIITOR...

Auditeerimine - Kutsekool
11 allalaadimist
44
docx

Ärilogistika kordamisküsimuste vastused

 Laos hoitakse kokku ja säästetakse tooraine varude vähendamise pealt, aga kriisi korral peab ostuosakond tegema kiirtellimusi Fragmenteerituse tagajärjed: Erinevad, sageli konfliktsed eesmärgid ja põhimõtted osakondade vahel; Pärsitud infovoog ja koostöövõime; Ebakindlus ja viivitused; Keerulisem planeerida; Olulise info kadumine ebaolulise alla; Tegevuste dubleerimine ja madal produktiivsus, liigsed puhvrid Tulemus: madalam konkurentsivõime -- Integratsioon (süsteemsus) tarneahelas - osakulude konfliktid võivad esineda nii osakonna sees, osakondade vahel kui ka ettevõtete vahel tarneahelas. Läbi integratsiooni tarneahelas on võimalik kas paremini maksimeerida efek...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist
4
docx

Meedia mõju ühiskonnale

See on kui ühiskonna peegel, mis on kõikjal meie ümber. Me vaatame saateid televiisorist, kuulame muusikat raadiost, loeme ajakirju ja raamatuid. Mõned juurdlevad selle üle, kas meedia positiivne mõju ikka on suurem, kui negatiivne. Samas on tõsi see, et inimesed tahavad teada, mis maailmas toimub, nii naabruskonnas, riigis, kui rahvusvahelisel tasandil. On oluline, et infovoog laieneks kogukondade vahel, ja selleks abivahendiks ongi meedia. Ilma laia valiku informatsioonita on inimeste arvamused ja seiskohad nende ümber olevast maailmast piiratud. Meedia vabadus annab võimaluse lugeda ja õppida läbimurretest tehnoloogiast, tervisest ja muudest valdkondadest, mis aitavad meil teha vajalikke otsuseid nii praegu, kui ka tulevikus. Meedia on kasulik vahend, mis aitab olla teadlik asjadest, mis võib olla kahju...

Meedia - Keskkool
31 allalaadimist
41
docx

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks Kõik alljärgnevalt toodud punktid on vähemal või rohkemal määral loengutest või seminaridest läbi käinud. Loendist leiad ka viited eksami jaoks kõige tähtsamale lugemismaterjalile: Ain Kiisleri ,,Logistika ja tarneahela juhtimine". Logistika olemus Logistika eesmärgiks on..... töötab kui sild..... Logistika on osa tarneahela protsessist, mille eesmärgiks on juhtida kauba/teen...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
37
docx

Sotsiaal ja õigusfilosoofia

Sotsiaal ja õigusfilosoofia Jagamismajanduse küsimus, sotsiaalmeedia, Donald Trump Tähelepanu puudus ­ vaimuhaigused ­ emotsioonide kasv ­ valetamine (Trump) Mis on riik? Rahvusvaheline õigus ning kas see on olemas? Robotkohtunikud ­ ntks kiiruskaamera, maksekäsu kiirmenetlus Eesmärk ­ aru saada kaasajast ja prognoosida tulevikku 1. Kaasaja ühiskond 2. Õigus kaasajas 3. Tuleviku prognoos ja...

Õiguse filosoofia -
19 allalaadimist
49
docx

Huvi ja teadlikkus päikeseenergiast eesti elanike seas

Juhani Puukool Juhani Puukooli statsionaarne õpe HUVI JA TEADLIKKUS PÄIKESEENERGIAST EESTI ELANIKE SEAS Uurimistöö Koostaja: Malcolm X Tallinn 2000 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Lähtudes tänapäeva energiamajanduse ja ressurssikorralduse seis...

Energia ja keskkond - Keskkool
2 allalaadimist
9
pptx

Infokirjaoskus

INFOKIRJAOSKUS Koostajad: SISSEJUHATUS ME LIIGUME TEADMISTEPÕHISE ÜHISKONNA SUUNAS, SELLEKS VAJAME OLLA VARUSTATUD KÕIGE UUSIMATE TEADMISTE JA OSKUSTEGA! · Infokirjaoskuse olulisus · Millal me vajame infokirjaoksukst? · Infokirjaoskuse mõiste ­ mida see tähendab? · Millised on...

Infoharidus - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
14
docx

Logistika konspekt

(hankimine- tootmine-jaotus) TOOTMISLOGISTIKA VÕTMEKÜSIMUS- tootmisprotsesside juhtimine ning inimese osa selles. KAUBAALUS- kauba käsitsemist ja hoiustamist hõlbustav vahend, mis võimaldab kaupade mehhaniseeritud peale-ja mahalaadimist ning hoiukohtadele asetamist ja hoiukohalt võtmist tõstukiga. KONTEINER- pakend, mis on kasutatav üht või mit...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
6 allalaadimist
98
docx

Kogu keskkooli bioloogia konspekt

ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTIS....................................................2 II. RAKUBIOLOOGIA (RAKU EHIUS JA TALITLUS)....................................21 III. PALJUNEMINE JA ARENG..................................................................33 IV. GENEETIKA......................................................................................4...

Bioloogia - Keskkool
41 allalaadimist
20
docx

Logistika konspekt ekasmiks

 Laos hoitakse kokku ja säästetakse tooraine varude vähendamise pealt, aga kriisi korral peab ostuosakond tegema kiirtellimusi Tagajärg ja Tulemus- Erinevad, sageli konfliktsed eesmärgid ja põhimõtted osakondade vahel; Pärsitud infovoog ja koostöövõime; Ebakindlus ja viivitused; Keerulisem planeerida; Olulise info kadumine ebaolulise alla; Tegevuste dubleerimine ja madal produktiivsus. Tulemus: madalam konkurentsivõime Integratsioon tarneahelas- Osakulude konfliktid võivad esineda nii osakonna sees, osakondade vahel kui ka ettevõtete vahel tarneahelas. Läbi integratsiooni tarneahelas on võimalik kas paremini maksimeerida efektiivsust või suurendada lõppkliendi saadavat väärtust. Ver...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
6 allalaadimist
55
docx

ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS

9. Mis on fragmenteeritus? Logistikaga seotud tegevusvaldkondi ja kululiike vaadeldakse eraldi (sissetulev transport, vedaja valik, hankimine, klienditeenindus, väljuv transport jne). Probleemid, mis võivad tekkida: • Erinevad, sageli konfliktsed eesmärgid ja põhimõtted osakondade vahel • Pärsitud infovoog ja koostöövõime • Ebakindlus ja viivitused • Keerulisem planeerida • Olulise info kadumine ebaolulise alla • Tegevuste dubleerimine ja madal produktiivsus, liigsed puhvrid • Tulemus: madalam konkurentsivõime B! Ilma logistiliste tegevuste ühtse juhtimiseta tekivad organisatsiooni erinevate üksuste vahel kergesti kriitilise vastuolud, mis põhjustavad üleliia suuri varusid. 10. Mis on interdistsiplinaarsus? L...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
22 allalaadimist
24
docx

Ärilogistika aine

 Laos hoitakse kokku ja säästetakse tooraine varude vähendamise pealt aga kriisi korral peab ostuosakond tegema kiirtellimusi  Ostetakse harva ja suurtes kogustes (allahindlused), kuid laovarud kasvavad ebamõistlikult suureks Järeldused: • Erinevad, sageli konfliktsed eesmärgid ja põhimõtted osakondade vahel • Pärsitud infovoog ja koostöövõime • Ebakindlus ja viivitused • Keerulisem planeerida • Olulise info kadumine ebaolulise alla • Tegevuste dubleerimine ja madal produktiivsus, liigsed puhvrid Tulemus: madalam konkurentsivõime kogukulu kontseptsioon Eeldab, et kõikide logistika tegevusvaldkondade kulusid vaadeldakse tervikuna, arvesse võttes kõiki võimalikke kulusid. Eesmärk on leida lahendus, mille puhul kogukulud oleksid min...

Ärilogistika -
3 allalaadimist
78
pdf

Ökoloogia kursuse konspekt.

Nt: Parfüümi kandmine – püüd midagi mitte signaliseerida. Püüd keskkonnas paremini hakkama saada. Ökoloogia tsentraalne termine: ÖKOLOOGILINE FAKTOR. • Tegur. Igasugune aine, energia- või infovoog , mis elusorganisme otseselt või kaudselt mõjutab. Nt: parfüümi lõhn on infovoog – tajume seda Assimileerida = enda sarnaseks tegema. Lihtsamatest ainetest keerukamaid organismile omaseid aineid üles ehitama. Nt: Mullast saadud mineraalainetest ja süsihappegaasist assimileerib taim orgaanilisi ühendeid. Akumuleerima = koguma, salvestama. Nt: Taimed akumuleerivad footonite energiat ÖKOLOOGILISED FAKTORID: 1. Abiootilised...

Keskkonnaökoloogia -
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun