Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"hindamine" - 3148 õppematerjali

Õppeained

Hindamine ja palgakorraldus -Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
22
doc

TÖÖTAJATE HINDAMINE JA MOTIVEERIMINE VÄIKEFIRMAS

TÖÖTAJATE HINDAMINE JA MOTIVEERIMINE VÄIKEFIRMAS Ainetöö Juhtimises Tallinn 2003 Töötajate hindamine ja motiveerimine väikefirmas 2 SISUKORD Sissejuhatus............................................................................................. 3 1...

Töö- ja palgakorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
6
xlsx

Statistika kodutöö keskväärtuste hindamine

Ülesanne 1 On arvutatud kahe erineva tudengite grupi keskmine testi punktisumma ning standardh Esimeses grupis oli 57 tudengit ning keskmine tulemus 50 punkti standardhälbega 10,3 teises grupis oli 30 tudengit ning keskmine tulemus oli 45 punkti standardhälbega 12,5 Kas on alust väitel, et õppejõud hindas esimest gruppi kõrgemate punktidega kui teist g H: µµ I ja II grupi keskmised punktisummad...

Statistika - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
2
docx

LABORATOORNE TÖÖ NR 14: MÜRA EKSPOSITSIOONITASEME HINDAMINE

Missuguses vahemikus on inimkõrvale kuuldavate helide sagedus? Mis on infra- ja ultrahelid? Inimese kõrv tajub helina võnkumisi, mille sagedus on vahemikus 16 kuni 20000 Hz. Sellise sagedusega võnkumisi nimetatakse akustilisteks võnkumisteks.Infraheli on alla 16 Hz ja ultraheli on rohkem kui 20000 Hz.Ultraheli kuulevad koer, nahkhiir, delfiin. Meditsiinis kasutatakse sagedusi kuni 10MHz.Ultraheli genereeritakse pieso kristallide mehaanilise defor...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
10
docx

Teenuste kvaliteet ja hindamine

SISSEJUHATUS Teenused on toodete kõrval suure potentsiaaliga valdkond, millele peaks pöörama senisest enam tähelepanu. Toodete arendamise kõrval arendatakse tihti just toodete/teenuste süsteeme, et luua organisatsioonile konkurentsieelis ja täiendavaid tuluallikaid. Teenuste kvaliteet on nende arendamisel määrava tähtsusega. Uurimisülesanded, millele vastust otsitakse, on järgmised: selgitada välja teenus...

Teenindus -
12 allalaadimist
6
docx

Majandustarkvara valik ja hindamine

Ükski majandustarkvara pakkuja pole huvitatud mitterahulolevast kliendist. Kuidas teha õige otsus? Selle jaoks on vaja vastata kahele küsimusele: millised on ettevõtte vajadused? Millised on ettevõtte ressursside võimalused raamatupidamisele kuluva aja ja raha suhtes? Samuti aitab raamatupidami...

Majandus -
12 allalaadimist
12
docx

Kvaliteedi mõõtmine ja hindamine – kuus sigmat

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Anu Uusmaa TDJ15 Kvaliteedi mõõtmine ja hindamine ­ kuus sigmat Praktilise õppe töö Juhendaja: dotsent Heli Tooman Pärnu 2015 SISUKORD Sissejuhatus...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
6 allalaadimist
10
docx

Personali hindamine ja motiveerimine kordamisküsimused

Loetle töötajate hindamise peamised eesmärgid ja kirjelda neist ühte põhjalikumalt  Informatsiooni saamine personali kvaliteedi kohta- töötajate tööalase tegevuse analüüs teadmiste, oskuste, võimete ja töötulemuste hindamise kaudu  Töötajate tunnustamine, ergutama senisest tulemuslikumalt töötama, töötajate motiveerimine  Informatsiooni saamine töötasustamise otsuste t...

Personali juhtimine ja... -
33 allalaadimist
2
pdf

Müra ekspositsioonitaseme hindamine

Labor 14 Müra ekspositsioonitaseme hindamine GRAAFIK 77,00 75,00 73,00 71,00 Müra, dB 69,00 A-filter 67,00 C-filter 65,00 63,00 61...

Riski- ja ohutusõpetus -
5 allalaadimist
10
docx

Kujundav hindamine

3 Kujundava hindamise määratlus riiklikus õppekavas.............................................................4 KASUTATUD KIRJANDUS......................................................................................................5 https:www.riigiteataja.eeakt129082014020...........................................................................5...

Pedagoogika -
11 allalaadimist
10
doc

Lapse arengu hindamine

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste instituut Alushariduse valdkond Livia Jakobson LAPSE ARENGU HINDAMINE Essee Tallinn 2015 „Meie kiisul kriimud silmad, istus metsas, kännu otsas Piip oli suus ja kepp oli käes, kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda, Kes see mõistis, aru sai – sellele ta tegi pa...

Erivajadustega laste... -
32 allalaadimist
20
pptx

Hea äriidee omadused ja äriidee hindamine

HEA ÄRIIDEE OMADUSED JA ÄRIIDEE HINDAMINE Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž 2015 Hea äriidee olemasolu võib edu tagada ka valdkonnas, kus konkurents on tihe ja rajatavate ettevõtete läbikukkumise protsent kõrge.  Uuenduslik iseloom ja konkurentsieelise olemasolu  Seega peaks olema selge, kelle vajadusi antud toodeteenus rahuldab ning kuidas ta tarbija elu lihtsamaks või mugavamaks muudab.  Orienteeritus tarbij...

Ettevõtluse alused -
8 allalaadimist
3
docx

Kaubandusettevõtet konkurentsi hindamine

Võrdlesin iseseisva töö käigus Raadi-Kruusamäe linnaosas Vahi külas asuvaid Selveri ja Maxima kauplusteketti kuuluvaid kauplusi. Kauplused asetsevad kõrvuti kruntidel, ettevõtted on oma äritüübilt samad ja tegu on lähikonkurentidega. Tabelis 1 hindasin 10-palli süsteemis mõlema kaupluse puhul samu kriteeriume. Arvestades kriteeriumi tähtsuse osakaalu, leidsin kaalutud keskmise ja leidsin, et nende kahe kaup...

Müügikorraldus - Kutsekool
3 allalaadimist
4
odt

INIMESE VÄLISKUJU HINDAMINE

Ave Aan INIMESE VÄLISKUJU HINDAMINE PRAKTILINETÖÖ Õppeaines: ANDROPOMEETRIA Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Õpperühm: KRR31 Juhendaja: T. Peets Esitamiskuupäev: 14.12.2016 Üliõpilase allkiri:…………….. Õppejõu allkiri: ……………… Tallinn 2016 ...

Materjaliõpe -
13 allalaadimist
10
docx

Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid

Tabeli täidetuse järel on iga kahe indiviidi vaheline aditiivgeneetiline sugulus välja loetav neile vastavate ridade-veergude ristumiskohas paiknevast lahtrist; iga indiviidi inbriidingukoefitsient on valemist (9) avaldatuna leitav, lahutades vastavast diagonaallahtris paiknevast kordajast arvu üks. Mudelitest jmt Aretusväärtuse hindamine järglaste keskmise erinevusena eakaaslaste (populatsiooni) keskmisest (millal on mõistlik kasutada?). Aretusväärtuse hindamine selektsiooniindeksi näol (mida see eelnevale juurde annab? millal on mõistlik kasutada?). Juhul kui kogu selektsioonialune populatsioon paikneb sarnastes keskkonnatingimustes, piisab geneetiliselt parimate indiviidide välja valimiseks iga indiviidi (javõi tema sugulaste) fenotüübiväärtuste võrdlemisest popu...

Loomade aretusväärtus -
4 allalaadimist
6
doc

Äriidee leidmine, hindamine

Äriidee ei ole lihtsalt mõte, vaid see on leidlik mõte, mille realiseerumisel on võimalik teenida kasumit. See on kirjeldus sellest, mida ja kellele me midagi pakume ning kuidas me seda teeme. Kasumit me teenime klientide vajaduste rahuldamise kaudu. Klientide olemasolu on äriidee realiseerumise esimene ja kõige olulisem tingimus....

Majandus - Kutsekool
7 allalaadimist
132
pdf

KVALITEEDI hindamine

KVALITEEDI HINDAMINE Eve Hõrak LIHA JA LIHATOODETE KVALITEEDI HINDAMINE LIHA KVALITEEDINÄITAJAD • liha toiteväärtus (keemiline koostis), • organoleptilised (värvus, lõhn, maitse, mahlasus, õrnus) • tehnoloogilised (liha pH, veesiduvus) omadused • hügieeninäitajad ORGANOLEPTILISED NÄITAJAD • Värvus • Maitse ja lõhn (fleiv) • Liha õrnus ja tuimsus VÄRVUS • Liha värvus on tavaliselt esimene kvaliteedi...

Toiduohutus - Kutsekool
7 allalaadimist
2
docx

Kompetentsid, kompetentside hindamine ja kompetentside arendamine organisatsioonis kui koolituse korraldamine

Kompetentsid, kompetentside hindamine ja kompetentside arendamine organisatsioonis kui koolituse korraldamine Selleks, et rääkida kompetentsist, tuleb kõigepealt see mõiste lahti mõtestada. Termini ,,kompetents" sünonüüm on eesti keeles pädevus. Kompetentsiks saab pidada mingit tegevust, mis toob kaasa edu mingil kindal alal. On võimalik olla pädev ka mitmetel erine...

Majandus - Kutsekool
7 allalaadimist
19
docx

Matkaradade hindamine

TALLINNA ÜLIKOOL Loodus- ja Terviseteaduste Instituut Rekreatsioonikorraldus Matkaradade külastus MATKARADADE HINDAMINE Rekreatiivsed rajatised looduskeskkonnas Koostaja: Jaanika Üprus Tallinn 2018 KAUKSI TELKIMISALA 1) Õpperaja infrastruktuuri piisavus (puhkekoht, WC, lõkkekoht, laudtee, rajakate jms) Puhkekohad olid olemas, WC samuti, aga viimase puhtus võiks parem olla. Kuna telkimisala oli merekaldal, siis kindel rajakate puudus, sai jalutada mööda randa ja puude vahel. Laudte...

Eesti maastikud -
1 allalaadimist
103
pdf

Lastekaitse seaduse hindamine

Teenuste sisu, kvaliteet ja kättesaadavus sõltub KOVi majanduslikust võimekusest ning juhtkonna hoiakutest erinevate sotsiaalprobleemide olulisuse suhtes. Probleem on suurem piirkondades, mis asuvad suurematest keskustest kaugemal. Teenuste võrdne kättesaadavus on aga kriitiline – vastasel juhul puudub laste abivajaduse hindamisel ja juhtumiplaani koostamisel mõte. Ainult hindamine ja plaani koostamine üksi ei aita laste olukorda paremaks muuta (MTÜ Lastekaitse Liit 2013). Lastekaitsetöötajate hinnangul on kõige enam vaja teenuseid, mis on KOVi rahastada: tegevusteraapiad, lapssõltlaste ravi ja rehabilitatsioon, laste päevakeskus, vanemaharidus, lapse tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, koduteenus ja pereteraapiad (Lastekaitse korralduse… 2013). Lastekaitsetöö tõhusust piirab ka selle vähene väärt...

Sotsiaalse analüüsi alused -
0 allalaadimist
12
doc

ETTEVÕTTE X PALGAPOLIITIKA JA PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise instituut Personalijuhtimise eriala ETTEVÕTTE X OÜ PALGAPOLIITIKA JA PALGFAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED Referaat Juhendaja: Helina Vigla X Koolituse palgapoliitika ja palgakorralduse põhimõtted 2 Tallinn 2009 X Koolituse palgapoliitik...

Hindamine ja palgakorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
313 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun