Facebook Like

Otsingule "hertsogid" leiti 104 faili

4
docx

Saksamaa ajalugu

3.2.2 XIV sajand Keiser Karl IV pani kirja vürstide ja suurfeodaalide õigused. Sellega ta süvendas sellega veelgi enam Saksamaa poliitilist killustatust. 3.2.3 XV sajand  Saksamaad hakati nimetama Saksa Rahva Püha Rooma keisririigiks.  Algas Habsburgide dünastia võimu aeg, mis kestis kuni 1806 aastani.  Nende pärusvaldused asusid Austrias, sünnijärgselt olid nad Austria hertsogid .  Laiendasid oma valdusi(Saksamaal, Hispaanias, Madalmaades ja Austrias) tänu abieluliitudele.  Maximilian I  Philipp Ilus  Karl V 3.2.4 XVI sajand ja Karl V  Karl V valitses 1519-1556  Tema valitsusaeg oli Habsburgide võimu tippaeg Saksamaal. Ta valitses kõiki valdusi koos oma venna Ferdinandiga.  Otseselt valitses Karl Hispaanias ja tema vend Saksamaal ja Austrias.  Karl V oli...

Saksa ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

Keskaja seisused

Sellised mitmeastmelised vasallisuhted valitsesid hierarhias kuningast kuni vasallideta üksikrüütliteni. Aadliseisuses isikud olid vabad mehed, keda sidusid omavahelised vasalliteedisidemed. Vastavalt kohale feodaalses hierarhias jaotus aadel kaheks suuremaks osaks: kõrgaadel ja alamaadel. Kõrgaadlisse eesotsas kuningaga kuulusid suurfeodaalid: hertsogid , parunid, krahvid, alamaadlisse põhiliselt rüütlid. Inglismaal nimetati kõrgaadlikke lordideks ja alamaadlikke džentelmenideks. Hispaanias oli kõrgaadlik grand ja alamaadlik hidalgo, Saksamaal vastavalt Herr (härra) ja Ritter (rüütel), Prantsusmaal baron (parun) ja chevalier. Moskva suurvürstiriigi aadelkond koosnes 3 liigist: bojaarid, okolnitšnid ja duumaaadlik. Määratavad duumaadlikud (teenisaadel), osalesid Bojaaride duuma t...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
94
doc

Läti ajalugu

Jakob – temas nähti peaaegu mingit Läti vanemate õigusjärgluse pärijat, puudi sedamoodi asjale läheneda. Lätlaste riik ei olnud Kuramaa hertsogiriik kindlasti mitte. NL historiograafias traditsiooniliselt läheneti kõigele klassivõitluse printsiibist ja üritati igati maha materdada – õelad hertsogid , kes tallasid talurahva õigused jalge alla. Halvad ja koledad Kuramaa hertsogid, E Bironi isik võimendus NL-ajal veelgi, varem juba negatiivne suhtumine. Tänapäeval märksa tasakaalukam suhtumine. Üldiselt on tänapäeva ajaloolased veendunud, et Kuramaa hertsogiriik oli vägagi silmapaistev ajajärk Läti ajaloos. Põhja-Läti, Liivimaa probleemid Liivimaast oli viimati juttu kui temast sai Poola osa. 17. saj Poola-Rootsi jätkusõjad. Altmargi...

Ajalugu -
14 allalaadimist
8
docx

Keskaeg ja feodaalkord.

Toetuse eest pakkus kuningas neile oma kaitset, mis vähendas õiguslikku ebakindlust ja tagas sagedaste sõdade ajastul teatava julgeoleku. Hiljem seoti ka kuninga käsutäitjad vasallisuhetega. Kuninga otsestest vasallidest moodustus suurfeodaalide kiht – hertsogid , parunid, krahvid, markiid. Neile läänistati hiigelsuuri maa-alasid, mida nad läänistasid omakorda väiksematele vasallidele. Väikevasallid kogusid oma läänist talupoegadelt makse ning teenisid väes isiklike relvade, ratsu ja kaaskonnaga suurfeodaali juhtimise all. Nii kujunes vasalliteedi kaudu välja läänipüramiid ehk feodaalne hierarhia, mille tipuks oli kuningas ja aluseks väikevasallid. Kehtis põhimõte, et „minu vasal...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
29
odt

Üldajalugu

Egeuse ehk Kreeta-Mükeene kultuur, õp. Inimene, ühiskond, kultuur, I osa, lk 91-100 Kreeka asub Balkani ps. ja seda ida poolt piirava Egeuse mere saartel. Mägine maa(ida- lääne suunalised). Ühendusteedeks meri, mille kaudu peeti sidet ka välismaailmaga. Seetõttu väga avatud muu maailma suhtes, teisalt sisemiselt killustunud. Kreeta asub Egeuse mere s...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
4
odt

Õukondlaste elu Versailles's

Nad olid lihtsalt õnnelikud, et said end Päikesekuninga kiirguses soojendada. Need hoolikalt väljavalitud, kel lubati Louis XIV-le läheneda, märkasid, et tavalise lossis hõljuva haisu lõi üle Tema Majesteedi kehaaroom, mis ühe välismaa saadiku järgi sarnanes "metslooma omaga". Kuidas õukonnaliikmed elama paigutati? Õukond majutati range korra järgi: võimsamad hertsogid elasid kuninga lähedal ja alama järgu aadlikud peideti kaugematesse kambritesse. Kõige tähtsusetumad aadlipered pidid end sisse seadma tillukestes ruumides, paljud neist olid ilma akendeta ja nii madalad, et ei olnud võimalik end püsti ajada. Kuningas hoidis õukonda tualetis Versailles' -st oli saanud umbes 5000 elanikuga linn. Inimesed sumisesid koridorides ja treppidel. Mõnikord said nad kaaslaseks mõne lehma, kelle lapsed o...

Ajalugu - Põhikool
2 allalaadimist
60
docx

Inglismaa ajalugu

Gentlemanid pidasid vähemalt kolme põlvkonda vajalikuks, et mustusest üle saada ja tõusta puhtasse gentleman’i seisusesse. Pendeldasid nende vahel näitlejad, kellest ka kaasaegsed ei saanud aru kas nad on või ei ole. 18 Ühiskonna hierarhia ja selle kujunemine: 1) peerid ehk kõrgaadel: hertsogid (duke), markiid (marquess, marquis), krahvid (earl), vikontid (viscount), parunid (baron); 14.sajandi II pooleks kujuneb välja. Olid kuninga nõuandjad, juhtivad sõjaväeametnikud (u70 inimest), kellele kuningas võis toetuda. 2) maa-aadel (nn county élite): rüütlid, esquire, baronetid; On ebamäärane termin. 12-13.sajandil veel on sünonüüm nobility’ga. Alates 17.sajandist tähendab alamaadlit,...

Inglise ajalugu -
20 allalaadimist
8
doc

Aadlikud

Vasallidel oli kohus kaitsta oma senjööri valdusi rünnakute vastu, osta ta välja vangilangemise korral vaenlaselt, osalemine nõupidamistel ja kohtupidamisel jne. Aadel jaotus kaheks suuremaks osaks: kõrgaadel ja alamaadel. Kõrgaadlisse kuulusid koos kuningaga ka suurfeodaalid: hertsogid , parunid ja krahvid, kelle omanduses või valduses olid suurmaavaldused – hertsogkonnad jne. Alamaadlisse kuulusid peamiselt rüütlid, kelle valduses oli nende endi ja sõjasulaste ülalpidamiseks vajalikud väiksemad maavaldused. Inglismaal nimetati kõrgaadlikke lordideks ja alamaadlikke džentelmenideks Hispaanias grandideks Saksamaal härradeks ja rüütliteks Prantsusmaal paruniteks Suur osa Eesti- ja Liivimaa aadlikest sai aad...

Ajalugu - Kutsekool
4 allalaadimist
20
doc

Poliitiline ajalugu Euroopas

Poliitiline ajalugu Suur rahvasterändamine, selle põhjused ja käik; See oli intensiivse rände periood Euroopas umbes aastatel 400 kuni 800 pKr. See periood tähistab üleminekut hilisantiikajalt varakeskajale. 2 faasi: esimene faas, mis toimus aastatel 300 kuni 500 pKr, teine faas leidis aset aastatel 500 kuni 700. Hunnid purustasid gootide väe, mis omakorda panid Läänegoodid liikuma. Goodid võeti Rooma teenist...

Ajalugu -
1 allalaadimist
58
odt

10 -klassi ajalugu: üldajalugu

Egeuse ehk Kreeta-Mükeene kultuur, õp. Inimene, ühiskond, kultuur, I osa, lk 91-100 Kreeka asub Balkani ps. ja seda ida poolt piirava Egeuse mere saartel. Mägine maa(ida- lääne suunalised). Ühendusteedeks meri, mille kaudu peeti sidet ka välismaailmaga. Seetõttu väga avatud muu maailma suhtes, teisalt sisemiselt killustunud. Kreeta asub Ege...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
6
docx

Eesti kultuurmaastike ja asustuse kujunemise eksamiks

KORDAMINE AINEKS Eesti kultuurmaastike ja asustuse kujunemine * KÕRGEIM FEODAAL ehk SÜSERÄÄN - Feodaal ehk läänimees oli keskajal feoodi (feodum) ehk läänimaa saaja, kes vastutasuks kohustus teenima maaisanda sõjaväes. Seda kinnitas vasallivanne, mis kehtestas senjööri (lääni andja) ja vasalli (lääni saaja) vahekorra. Süserään omas kogu maad riigis. Tema läänistas maad suurfeodaalidele: vürsti...

Eesti asustuse kujunemine - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
27
docx

Maailmakirjandus III-Valgustus-Romantism-Realism

­19. sajandi ajastu, olud, voolud, autorid, mõttesuunad. Maailmakirjandus ­ mõiste pärineb Goethe'lt. Idee: maailmakirjandus peaks hõlmama kõikide maade kirjandust vastavas kujunemisjärgus. Maailmakirjandus on ekspansioon, st kirjandus allub enam vähem samadele reeglitele. Tänapäeva kirjanduskultuur võlgneb valgustusajale väga palju. Valgustusajastu ¤ 18. sajandi ajajärk ja mõttevool, mis saab alguse juba...

Maailmakirjandus ii -
7 allalaadimist
13
odt

Belgia ja pealinn Brüssel

KOOLI NIMI Geograafia Belgia ja pealinn Brüssel Referaat Koostaja:NIMI KURSUSE nr Pärnu 2017 1 Sisukord Sissejuhatus...

Geograafia - Kutsekool
3 allalaadimist
22
docx

Poliitiline ajalugu keskaeg

Suur rahvasterändamine algas 370 aastal hunnide liikumisega Ida-Euroopasse. Nad purustasid gootide väe, mis omakorda põhjustas gootide liikumise. Gootid võeti Rooma teenistusse. Edasi liikusid hunnid Kesk-Euroopasse pannes liikuma ka teised rahvad. Rooma riigi põhjapiir lakkas toimimast. Olulised rahvad, kes rändasid olid: vandaa...

Ajalugu -
3 allalaadimist
20
ppt

Karl suure impeerium

Karl Suure impeerium Karl Suure impeerium Karl Suur Vallutas juurde uusi alasid ja kaitses riigipiire Vallutas langobardide riigi ja sai Itaalia kuningaks Alistas ja ristis saksid Aastal 800 kroonitakse Karl Suur paavsti poolt Rooma keisriks- keisrivõim Lääne- Euroopas sellega taastatud. Tekib Karl Suure impeerium. Impeeriumi valitsemine Tähtsamad ametid aadlikele, kellega K...

Ajalugu - Põhikool
1 allalaadimist
10
doc

Essee Princese de cleves

Tegemist on silmapaistva renessansiaegse teosega, sest Fayette on suutnud Henry II ajastut hästi edasi anda, kuigi ta ise elas alles aastaid hiljem. Kirjanik oli krahvinna, kes kuulus kõrgseltskonda ning tänu sellele ilmselt nägi ja teadis õukonnaelu erinevaid külgi. Tema teost lugedes kerkivad silme ette elegantsed daamid ja vaprad hertsogid . Ma arvan, et Madame de la Fayette'i ajastul oli "Printsess de Cléves" uudne teos, sest see tutvustab lähemalt, milline on õukonnaelu tegelikult. Raamatut on üsna kerge lugeda, kuid selleks, et sisu paremini mõista tuli mõnda osa üle lugeda. Tuleb hoolega jälgida kellest räägitakse, sest tegelaste omavahelised suhted on intrigeerivad ja keerulised. Nende hingeelu on hästi kujutatud ning nende tunded mõjutavad sündmuste käiku. Puudus...

Prantsuse keel -
3 allalaadimist
4
docx

Keskaja kordamine

karolingide renessanss,soosis haridust;Verduni leping(843)-K.Suure pojad jagasid riigi lääne-frangi(prantsusmaa),ida-frangi(saksamaa),lõuna-frangi(itaalia).Feodaalkord e. läänikord-kuningale kuulus võim kogu kuningriigis,ta jagas aadlikelefeodaalidele maid ja tiitleid;kuningas->hertsogid&krahvid->parunid->rüütlid. 3seisust keskajal-I.vaimulikud,II.sõjamehed-rüütlid e. aadel,III.talupojad(hiljem ka linlased)VIIKINGID(normannid,varjaadid)-skandinaavia meresõitjad(taanist,rootsist,norrast),põld,kari,kala,jaht,osavad käsitöölised,kaupmehed,pikkmajad,nimed-Orm(madu),Ulf(hunt),Björn(karu),ohverdused jumalatele- toit,esemed,inimohvrid,pärast surma hing langenud paradiidi Valhallasse,surnute mälestusekd ruunikivi,relv-mõõk,oda,sõjakirves,suur...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
2
odt

Kontrolltöö - Ajalugu nr 3.

Küsimused: 1. Feodaalkord ja rüütliseisus 2. Vaimulikud rüütliordud 3. Aadlike elulaad 4. Rüütlikultuur 5.Talupojad ja pärisorjus Vastused: 1.Terve keskaja ühiskond toimis feodaalühiskonna põhimõtetel. See tähendas seda, et vasall andis end senjööri kaitse alla, kusjuures senjöör oli rikkam ning võimsam isik. Vastutasuks kaitsele pidi vasall olema senjöörile ustav, andma t...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
13
pdf

Keskaeg - Riik ja Ühiskond

Ühiskonnakorraldus jagunes kolmeks: vaimulikud, sõjamehed ja töötegijad/talupojad(laboratores) . Teoorias pidi igaüks teineteist täiendama, ent reaalselt poleks saanud sõjameeste ja vaimulike klassid ilma töötegijateta eksiteerida. Talupojad hoidsid oma tööga üleval nii vaimulikke kui sõjamehi, sõjamehed kaitsesid talupoegi ning kirikut ning vaim...

Keskaeg - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
43
pdf

Keskaeg - Poliitiline ajalugu

Poliitiline ajalugu Suur Rahvasterändamine(375-568), selle põhjused ja käik: Põhjused: kliimamuutus, elanikkonna juurdekasv ja sellest tingitud maapuudus, hõimude sõjakus ja seiklushimu. Ajendiks on edasitungivad hunnid, kes hävitavad Musta Mere äärse Ida-Gootide riigi. Käik. . II saj. algasid germaanlaste rüüsteretked Rooma aladele, vallutati Rooma piirialasid (ka Daakia). Roomlaste ja germaanlaste sõjad...

Keskaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun