Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "herbivoorid" leiti 139 faili

herbivoorid - taimtoiduline loom – loom, kes toitub tavaliselt ainult taimedest ja teistest autotroofidest. Toidus on vähe rasva, taimses toidus on suurem osa energiat süsivesikutes, mida looma seedeensüümid ei lagunda (tselluloos, hemitselluloos). Mikrobiaalse seede jaoks on seedesüsteemis mahukad osad (eesmagu, jämesool).
22
pdf

EVOLUTSIOON - Bioloogia kontroltööks kordamine

Koosneb esmastest tarbijatest ja lagundajatest. Lõpeb alati destruendiga. Bakterid ja seened tarbivad kõigi eelnevate tasemete surnud orgaanilist ainet, lagundades need taas mineraalseks. NT Kõdunenud lehed ​->​ vihmaussid ​->​lestad ​->​ bakterid ja mikroseen Tavaline toiduahel: 1. tootja​ - Rohelised taimed ja autotroofsed bakterid. 2. I astme tarbijad​ – rohusööjad ehk herbivoorid 3. II astme tarbijad​ – kõigesööjad ehk omnivoorid 4. III astme tarbijad​ - lihasööjad ehk kiskjad ehk karnivoorid. Viimase astme tarbijaid nimetatakse ka tipptarbijateks NB!!​Igas järgmises tasemes talletub umbes 10% eelmise troofilise taseme energiast (Ökoloogilise püramiidi reegel; ökoloogiline efektiivsus). Iga järgneva troofilise taseme biomass on ligikaudu 10% eelneva taseme biomassist. 32. Mis on elurikkus ja...

Arengubioloogia - Keskkool
11 allalaadimist
10
docx

Ökoloogi I semestri konspekt

Mida me neist igapäevaeluks olulist järeldada võime? Mida kujutavad endast troofilised tasemed ja mida me neist igapäevaeluks olulist järeldada võime? Troofilised tasemed: Vastavalt energia saamise viisile jagatakse organismid troofilistele tasemetele. I tase- produtsendid (I taseme moodustavad alati autotroofsed organismid) II tase- primaarsed tarbijad ehk konsumendid (II taseme moodustavad alati herbivoorid ehk taimtoidulised organismid) III tase- sekundaarsed tarbijad (III taseme moodustavad alati edasi omnivoorid ja (segatoidulised) ja karnivoorid (lihatoidulised) Primaarproduktsioon- kiirus, millega taimede poolt toodetakse biomassi pindala ühiku kohta. Väljendatakse: sisalduva energia hulga järgi, kuivatatud organismi ainemassi järgi, seotud süsiniku hulga järgi. Primaarproduktsioon on kasutatav inimkonna poolt. See väljendab...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
6 allalaadimist
34
docx

Ökoloogia eksam 2017

Sünteesiprotsesside käigus seotud energia ja samal ajal kulutatud energia vahe Spetsialistid ja generalistid Spetsialistid e monofaagid – kindlatele keskkonnatingimustele (kindlale toidule) kohastunud organismid (nt panda) EESTIS KAPSALIBLIKAS (sööb õienektarit). Generalistid e polüfaagid – laia ökoamplituudiga segatoidulised organismid. Herbi-, omni- ja karnivoorid Herbivoorid – taimetoidulised loomad Omnivoorid – kõigetoidulised loomad Karnivoorid – lihatoidulised loomad Bioproduktsioon – aja jooksul kogunenud orgaanilise aine hulk Ökoloogilise püramiidi tüübid Ökoloogiline püramiid – ökosüsteemi troofilise struktuuri kujutis. Iga toiduahela lüli e troofiline tase reguleerib eelneva lüli arvukust ja sõltub sellest. 1. Arvukuse püramiid 2. Biomassi püramiid 3. Energiapüramiid...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
19 allalaadimist
10
docx

Seedefüsioloogia

SEEDEFÜSIOLOOGIA Programm veterinaarmeditsiini üliõpilastele 1. Seedeorganite funktsioonid ja seedetrakti üldiseloomustus. Seedetrakti ehituse iseärasused tingituna toidu iseloomust eri loomaliikidel. Seedimine on toidus sisalduvate suute orgaaniliste molekulide lagundamine ja toitainete imendumine. Karnivooride seedetrakt on lühike ja lihtsa strukt...

Meditsiin -
2 allalaadimist
74
odt

Ökoloogia konspekt

põhjustavad surma  Vähem ekstreemsed tingimused pärsivad kasvu (stress)  Ideaalsed tingimused võimaldavad paljuneda  Ebasoodne mõju ainult kõrges kontsentratsioonis  Mõju on vaja madalas kontsentratsioonis, kõrges on surmav Stress Ebasoodsad tingimusedhäiringud tekitavad organismile stressi ◦ Kuumus ◦ Kuivus ◦ Liigvesi ◦ Külmus ◦ Soolsus ◦ Mineraalide liiast tulenev toksilisus Biootiline stress: ◦ Herbivoorid , kahjurid ◦ Trampiminepinnase liikumine ◦ Patogeenid Pidurdub kasv ja areng Kaob võime reprodutseeruda Ekstreemumid Ekstreemumid on surmavad, enne toimivad kontrollmehhanismid Kuidas reageerib organism kõrgele temperatuurile? ◦ Mis ohud sellega kaasnevad? ◦ Mis roll on mõju kestusel? ◦ Mis roll on mõju sagedusel? ◦ Mis roll on mõju toimumise ajal? (organismi arengujärkaastaaeg) Levikut piirav ekstreemum – indiviidi...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
8 allalaadimist
10
docx

Bioloogia - Ökoloogia

Toiduahelad ja toiduvõrgustik  Toiduahel – Toitumissuhete alusel reastatud organismide jada  Toiduvõrk – Ühe ökosüsteemi omavahel põimunud toiduahelad Tootjad vajavad anorgaanilist ainet, millest nad sünteesivad orgaanilist ainet tänu valgusele ja veele (fotosünteesi abil, kui valgust pole, võivad mõned taimed sünteesida ainet kemosünteesi abil), mis on toiduks herbivooridele ehk esimese astme tarbijatele. Herbivooridest toituvad kiskjad ehk teise astme tarbijad. Kui teise astme tarbijad pole kedagi, kes teda sööks on ta toiduahela tipus ehk tippkisja. Parasiidid võivad elada nii kiskjateloomade karvastikus kui ka nende sees, erinevates organites. Pärast kiskjate surma toituvad nende jäänustest raipesööjad. Kui keha hakkab kõdunema, hakkavad lagundajad lagundama surnud...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
8
docx

Ökoloogia konspekt

ÖKOLOOGIA Ökoloogia uurib organismide ja kekskkonna vahelisi vastastikuseid suhteid Populatsioon on rühm sama liiki isendeid, kes elavad samal ajal samas elupaigas. (Tähtvere pargi jänesed) Kooslus ­ kõik elusolendid, kes elavad samal ajal samas elupaigas (kõik elusolendid, kes tähtvere pargis elavad, erinevad liigid) Ökosüsteem ­ elusa ja eluta keskkonna ühe...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
3 allalaadimist
5
docx

Globaalsed ehk üleilmsed keskkonnaprobleemid on riigipiire ületavad ökoloogilised nähtused.

Kõige suuremad ohud (Steffen jt, 2015) Biosfääri terviklikkus Biogeokeemiliste ringete häirimine Maa-süsteemi muutused ­ maakasutuse muutused, maakasutuse intensiivistumine Kliimamuutused Lisaks ookeanide hapestumine, osooniaugud, atmosfääri saaste (nt aerosoolid), magevee kasutus jt Mis juhtub kui see tu...

Keskkond - Keskkool
2 allalaadimist
16
doc

Bioloogia eksami materjal

Eluslooduse organiseerituse tasemed 1. Molekuli tase- biomolekulid (valgud, süsivesikud, rasvad), pole elu tunnuseid 2. Organelli tase- moodustuvad molekulidest, kindel ehitus ja ül. (nt. taimeraku organell kloroplast) 3. Raku tase- kõik elu tunnused 4. Koe, elundi ja organite tase ( koed koosnevad rakkudest, elundid kudedest ja elundkond koosneb...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
6
docx

Kordamisküsimused üldökoloogia

Pöörake tähelepanu ka slaididel toodud küsimustele! Eksamivastustes on soovitav kõigepealt määratleda (defineerida) mõiste või nähtus, seejärel selgitada seda täpsemalt, ja siis tuua näiteid. 1. Ökoloogiateaduse uurimisobjektid ja ökoloogiliste tasemete hierarhia. 2. Ökoloogia põhimõisted: popfulatsioon, kooslus, ökosüsteem, maastk,...

Ökoloogia - Keskkool
2 allalaadimist
4
docx

Ökoloogia 12.klass

Abiootiline tegur ­ organismide elutegevust mõjutavad eluta looduse tegurid 2. Antropogeenne tegur ­ inimtegevuse mõju organismide elutegevusele 3. Areaal ­ leviala 4. Biomassi püramiid ­ ökoloogilise püramiidi graafiline esitlus(ristkülikud) 5. Biootiline tegur - organismide elutegevust mõjutavad elusa looduse tegurid 6. Biosfäär ­ maa pinnakihid(litosfäär, hüdrosfäär, atmosfäär...

Bioloogia - Keskkool
2 allalaadimist
15
pptx

Dinosaurused

Dinosaurused Siim Mumme ja Gregor Kutateladze Tallinna Tehnikagümnaasium Sissejuhatus Teemaks valisime dinosaurused Dinosaurused olid suurimad elajad maal Kokku elasid dinosaurused maal 140 milljon a. Sisukord 1. Dinosaurustest. 2. Ajastud. 3. Herbivoorid . 4. Karnivoorid. 5. Omnivoorid. 6. Veealused dinosaurused 7. Taevast juhtivad dinosaurused 8. Välja suremine. 9....

Loodus - Põhikool
2 allalaadimist
11
docx

ÖKOLOOGIA

Ökoloogia Ecology ­ teadus organismide, populatsioonide ja koosluste ning keskkonnatingimuste vastastikustest suhtest. Uurib keskkonna ja elusorganismide vahelisi suhteid. Isend ­ liik ­ populatsioon ­ kooslus ­ ökosüsteem populatsioon ­ sama liik, sama koht, sama aeg. Nt. Tallinna inimesed ja tartu inimesed. kooslus ­ kõik liigid!! ökosüsteem ­ kõik liigid+eluta kk sfäär ­ kiht, ring ümber milleg...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
1 allalaadimist
16
docx

Biokeemia kordamine

1. Biokeemia areng ja seos teiste teadusharudega Biokeemia ­ teadus elava mateeria keemilisest koostisest ja biomolekulidega toimuvatest reaktsioonidest Biokeemia on väga tihedalt seotud meditsiiniga, toitumisega ja toiduainetega, metabolismiga. Meditsiinilise biokeemia baasteadmised on aluseks füsioloogiale, immunoloogiale, farmakoloogiale, farmaatsiale,...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
10
docx

Ökoloogia kordamis küsimused 18/19

Ökoloogia on teadus, mis uurib organismide ja keskkonna vahelisi vastastikuseid suhteid Ökoloogia teadusharud: Autökoloogia ­ organismiökoloogia, liigi ja keskkonnategurite suhteid uuriv ökoloogia haru Demökoloogia ­ ökoloogia haru, mis uurib organismide populatsioone ja nende keskkonnaoludest...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
3 allalaadimist
12
docx

Ökoloogiline taastamine

gi ala või koosluse kaitseks Tunnusliigid-liigid, mille kohalolu või arvukuse muutus annab tunnistust mingist kvaliteedist Katusliigid- nende kaitseks vaja suuri alasid, mille kaudu kaitstakse ka paljusid teisi liike (suurkiskjad) • Lipuliigid – avalikkust köitvad, sümboolse tähendusega liigid (bambuskaru) • Tugiliigid– mõjutavad ökosüsteeme oma arvukusega võrreldes ebaproportsionaalselt suurel määral (suured herbivoorid , tippkiskjad, kobras) Taastamistööde protsess *Probleemi määratlemine ja projekti eesmärgi püstitamine, projekti juhtimisprintsiibid ning tulevane kasutuspoliitika arutada kohalike elanike ning huvigruppidega *Taustainformatsiooni kogumine – Varasemate analoogsete projektide uurimine – Seadusandlike piirangute ja lubade vajalikkuse selgitamine – Paiga inventuur ja analüüs; see annab aluse kõige sobilikuma metoodika lei...

Geograafia -
1 allalaadimist
20
pdf

Ökoloogilise taastamise eksam 2019

mingist kvaliteedist (samblad) ● katusliigid ​(umbrella species) nende kaitseks vaja suuri alasid, mille kaudu kaitstakse ka paljusid teisi liike (suurkiskjad) ● lipuliigid ​(flagship species) avalikkust köitvad, sümboolse tähendusega liigid (bambuskaru, lendorav) ● tugiliigid ​(keystone species) – mõjutavad ökosüsteeme oma arvukusega võrreldes ebaproportsionaalselt suurel määral (suured herbivoorid , tippkiskjad, kobras) Taastamistööde protsess​Probleemi määratlemine ja projekti eesmärgi püstitamine, projekti juhtimisprintsiibid ning tulevane kasutuspoliitika arutada kohalike elanike ning huvigruppidega ● Taustainformatsiooni kogumine ○ Varasemate analoogsete projektide uurimine ○ Seadusandlike piirangute ja lubade vajalikkuse selgitamine ○ Paiga inventuur ja analüüs; see annab a...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
1 allalaadimist
4
docx

ÖKOLOOGIA KONTROLLTÖÖ

Kisklus ehk karnivooria – on kiskja (karnivoori) ja saaklooma suhe. Kiskjad ei saa elada saakloomata. Kuid kiskjate hävitamine võib viia ka saakloomade allakäigule. Tippkiskja – toiduahela tipplüli. Näiteks: hunt murrab haige loomad maha, siis ei saa haigused levida Taimetoidulisus ehk herbivooria – on taimetoidulise looma (herbivoori) ja taime omavaheline toitumissuhe. Kasulik vaid loomale. (Herbivoorid: lehetäi, maipõrnikas, viidikas, metskits, põder) Näiteks: jänes sööb talvel puukoort. Konkurents – sama või erinevat liiki organismide vastastikku piirav kooselu vorm. Võitlus kasulikumate keskkonnatingimuste pärast s.t. osavõitlus piiratud keskkonna ressurside pärast Näiteks: metsvindi pesad on teineteisest 100 – 2000m kaugusel. Vältides toidule konkurentsi. 5. Ökosüsteemi koostis ja toitumissuhted ökosüsteemis...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
14
docx

Kordamisküsimused üldökoloogias

Nugilised ehk parasiidid – organismid, kes elavad teistes elusolendites või nende pinnal ning toituvad peremehe kehavedelikest, kudedest või seeditud toidust. Röövloomad – siia kuuluvad kiskjad ehk röövimetajad, röövkalad, röövlinnud, röövputukad. Nad toituvad saakloomadest, kes tüüpilisel juhul surmavad. Taimtoidulised ehk herbivoorid – elusaist taimeosadest ja seentest toituvad loomad. 13.Heterotroofe mõjutavad abiootilised tegurid ja nende toime. Loomad, seened, enamus baktereid: päikesekiirgus (valgus), temperatuur, tuul, vesi, pH, O2. Vt.eelnevalt vastatud küsimust. 14.C ja N aatomite suhe eri organismide rühmades ja selle mõju organismidevahelistele suhetele. Taimede kehas (rakkude kestades) on suures mahus ehituslikke polüsahhariide tselluloosi ja hemi...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun