Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "georgi" leiti 241 faili

georgi ehk Jyrit (Eeva ja Timo poeg) tuua ära Tsarskoje Selo lytseumist (Sinna oli ta keisri poolt isiklikult määratud.
Georgi

Kasutaja: Georgi

Faile: 0
30
docx

Linnageograafiast Edgar Kanti uurimuse "Tartu linnasüda" näitel.

aastatel) ja uuendamine (2000. aastatel). Praegused linnageograafia teoreetilised lähtekohad on mitmekesised ning seotud erinevate filosoofiasuundadega (nt positivism, fenomenoloogia, eksistentsialism, marksism, strukturalism, realism, poststrukturalism, konstruktivism, postmodernism, feminism, postkolonialism). Maailma tuntumate linnageograafide seas on Walter Christaller, Georgi Lappo. Tuntumad linnageograafid Eestis on Edgar Kant, Jussi S. Jauhiainen ja Tiit Tammaru.1 Kes on Edgar Kant? Edgar Kant (21. veebruar 1902 Tallinn – 16. oktoober 1978 Lund, Rootsi) oli eesti geograaf ja majandusteadlane. Ta lõpetas 1921. aastal Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Erakolledži, 1924 Tartu Ülikooli. Alates 1925 a. koostas maakondlike koguteoseid. 1926: ilmus “Tartu. Linn kui ümbrus ja organism. Linnageograa...

Geograafia -
5 allalaadimist
26
doc

MAAILM PÄRAST TEIST MAAILMASÕDA

KÜLMA SÕJA ALGUS Kuus aastat ja üks päev kestnus Teine maailmasõda jättis sügava jälje tervele 20. sajandile. Ohvrite arvu ja purustuste poolest ületas see sõda mitu korda Esimese maailmasõja kaotused. Täpseid andmeid ajavahemikul 1939-1945 hukkunute kohta ei ole, mõnede ajaloolaste arv...

Ajalugu - Põhikool
5 allalaadimist
1
docx

1944 retsensioon

1944 retsensioon Ma olen isiklikult kaua aega juba oodanud , et see film lõppuks välja tuleb ja nüüd see on siin . Film "1944" mis on valmistatud tõsiselt hea rezissööri Elmo Nüganeni poolt ja pajatab nii eestlastele kui ka ülejäänud maailam rahvastele meie kohutavalt masedavat ja sünget ajalugu ning kannatusi teisest maailmasõjast. Kui "1944" kinodesse tuli p...

Film - Keskkool
5 allalaadimist
24
odt

Nõudluse ja pakkumise mehhanism

4 1.1 Nõudlusseadus..................................................................................................................4 1.2 Nõudluse elastsus...

Mikro ja makroökonoomika - Kutsekool
9 allalaadimist
12
docx

Uusim aeg 1917.a.

aasta Veebruarirevolutsioon. Tallinna sündmused, võimu üleminek eestlastele ja konfliktid nõukogudega. Autonoomia idee teke ja areng; Tartu nõupidamine, 26.03. manifestatsioonid, 30.03. määrus. Maanõukogu valimised; erakondade kujunemine (enamlased, esseerid, vähemlased, radikaalsotsialistid, agraarparteid, demokraadid ja radikaaldemokraad...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
16
pptx

Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei

Kuna enamik asutajaid peeti varsti politsei poolt kinni, ei hakanudki partei funktsioneerima ühtsena, vaid jätkas üksikute gruppidena.  1902 taasasutati partei Londonis ning jagunes kaheks tiivaks: bolševikeks ja menševikeks. Esimeste juhiks sai Vladimir Lenin, teiste etteotsa tõusis aja jooksul Georgi Plehhanov. 1917. aastal partei legaliseerus kuid lõhestatus jäi püsima. Parteijuhid  1918–1924 Vladimir Lenin  19221924–1953 Jossif Stalin, peasekretär  1953–1964 Nikita Hruštšov, esimene sekretär  1964–1982 Leonid Brežnev, alates 1966 peasekretär  1982–1984 Juri Andropov  1984–1985 Konstantin Tšernenko  1985–1991 Mihhail Gorbatšov, pidi 23. augustil 1991 peasekretäri kohast loobuma. Organisatsioon...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
30
docx

ETV , eri rühmade seisukohtade analüüs demagoogia- ja retoorikavõtete seisukohast

’’  ’’Oli nõukogude ajal selline tore loosung, «Käed eemale…!». «Käed eemale Hiinast!» kui ameeriklastel oli järjekordne konflikt Hiinaga. «Käed eemale Vietnamist!» kui ameeriklased sõdisid Vietnamis. Netiavarustel ringleb foto vene pensionärist hiljutiselt valitsust toetavalt demonstratsioonilt Moskvas. Mammi kannab seal Georgi lintidega kaunistatud plakatit «Obama, käed eemale meie pensionitest!». Ehk siis mängus on jälle ameeriklased. Eestis näib valitsevat teine «Käed eemale…!»-konsensus ehk kollektiivne kanali ETV+ mahamatmine (Ventsel, 2015).’’ 6. Tühi sõnamulin  ’’Igal mündil on tegelikult kaks külge. Mul pole õrna aimugi, mida maksab Vene riigitelevisiooni saate või reklaami sisseostmine, kuid kin...

Meedia -
13 allalaadimist
48
docx

LÄHIAJALUGU

Nõukogude võimu kehtestamine. Veebruarirevulutsiooni põhjused ja tagajärjed  Sõjaväe halb varustatus, lüüasaamised rindel  Tööjõupuudus, rasked töötingimused  Metalli-, kütuse- ja toidukriis  Vähemusrahvuste iseseisvuspüüded  Rahulolematus tsaarivalitsusega Kaksikvõimu olemus  Ajutine Valitsus, minister-esimees vürst Georgi Lvov, hiljem Aleksandr Kerenski  Petrogradi Tööliste ja Soldatite Nõukogu  (Kehtestati demokraatlikud vabadused – hakati looma erakondi, Kuulutati välja poliitiline amnestia, lubati kokku kutsuda Asutav Kogu, kehtestati riikliku vilja- ja kütusemonopol, progressiivne tulumaks, ei väljutud sõjast, ei jagatud maad, 4. juuli – tuli meeleavaldajate pihta) Enamlaste popula...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
42
docx

Vana-Venemaa ajalugu

Vana-Venemaa ajalugu Lühendid: Vm/V- Venemaa; V-Vm (Vana-Vene); tp-talupoeg; M-Moskva, saj- sajand; Eur-Euroopa; pol- poliitika; maj- majandus; kuj ­ kujunema; aj- ajalugu V.aj algab territooriumil mis pole tänap. Vm osa (Novgorod, Smolensk, T, K, Polatsk). Ukraina- vene k ääremaa Valgevene- Polotsk, Smolenski Kas Ukraina on olemas kui seal valitsevad Vene vürstid? Mis...

Ajalugu -
2 allalaadimist
60
docx

Eesti ajalugu VI, lk 250-264 ja 274-287 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

  Uue   juht­ materjali. Kõigest sellest ja paljudest teistestki konna koosseis kinnitati Poliitbüroo otsusega 5. tollase   Eesti   NSV   juhtkonna   (eelkõige   siiski aprillil   1950.   aastal.   Mõni   aeg   hiljem   ­   1950. Karotamme) vigadest kirjutas Käbin pikalt oma aasta juulis ­ saabus EKP Keskkomitee teiseks 1950.   aasta   jaanuaris   Georgi   Malenkovile sekretäriks Vassili Kossov. saadetud kirjas. “Käbini   rühma”   võimuletulekul   pärast Eesti   NSV­s   läbiviidud   inspekteerimise 1950.   aasta   märtsipleenumit   olid   Eesti   jaoks tulemusi   arutati   1950.   aasta   jaanuaris   ÜK(b)P väga olulised tagajärjed. Esiteks muutus selgelt Keskkomitee sekretariaadis, ja...

Eesti ajalugu -
7 allalaadimist
24
docx

STAGNATSIOON JA VENESTUSKAMPAANIA

Mõnede arvutuste eelistamisele truuks. (Kergetööstuse kohaselt tähendas 90-rublane palk ka eelisarendamist oli taotlenud Georgi seda, et veel 1960. aastate alguses Malenkov. Pärast Malenkovi kõrval- tarbiti linnatöölise peres vähem liha, damist 1957. aastal pandi põlu alla mune ja piimatooteid kui enne sõda. ka tema seesugune seisukoht, mille Sõjaeelne tase saavutati ja ületati Hruštšov lausa kuritegelikuks 1960. aastate jooksul. Kuid kui kuulutas.) Niisiis toimis rasketööstuse võ...

Eesti ajalugu -
2 allalaadimist
34
docx

Zetterberg, lk 520-545 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

Lühikest lõõga ja algusaastate kahtlustavat õhkkonda näitas seegi, et kuni 1947. aastani tegutsesid Balti liiduvabariikides neid kontrollivad bürood emapartei keskkomiteest. ÜK(b)P KK Eesti büroo loodi novembris 1944 sovetiseerimise abivahendiks. Büroo esimeheks mää- rati Kremli hierarhias küllalt kõrgel seisev Nikolai Satalin, kes 1946. aastal asendati Georgi Peroviga. Büroosse kuulusid lisaks Moskvast saadetud töötajatele EK(b)P partei esimene sekretär Nikolai Karotamm ja Rahvakomissaride Nõukogu esimees Arnold Veimer. 1944. aasta detsembris kirjutas Karotamm, et büroo ülesandeks “on juhtida EK(b)P kõikide tema eesseisvate ülesannete lahendamisel, aidata kogu tööd parandada, parandada vigu, ületada need puudused, mis töös on ja tõsta kogu töö vajalikule bolševisdikule tasemele.” S...

Eesti ajalugu -
1 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

 Eesti talupoegade rahulolematuse peamiseks põhjuseks oli mõisnike omavoli talupoegadelt rendi- ja maakasutamise tingimuste kehtestamise. Ka poliitilise vabaduse puudumine, feodaalkorra jäänused, maapuuds ja rahvuslik rõhumine Algasid 9. jaanuaril 1905 Peterburis toimunud verise pühapäevaga, mille käigus sõdurid tulistasid Peterburi tööliste demonstratsiooni. Preester Georgi Gaponi juhitud töölised tahtsid esitada Nikolai II-le palvekirja seoses Vene-Jaapani sõja tõttu halvenenud elu- ja töötingimustega. Demonstratsioonil osales kümneid tuhandeid inimesi, kuid see oli rahumeelne, inimesed kandsid pühakute ja tsaariperekonna pilte. Nikolai II aga tol päeval Talvepalees ei olnud ning valitsus ei olnud paleed valvavatele sõduritele andnud meeleavalduse suhtes mingisuguseid erijuhiseid. Tulistamine leidi...

Ajalugu -
15 allalaadimist
16
pptx

GEORGY SVIRIDOV

detsember 1915 – 5. jaanuar 1998) oli vene neoromantistlik helilooja, klaverimängija, NSV rahvakunstnik.1980. aastal sai ta NSV Liidu rahvakunstniku aunimetuse. Детство 1924 a. kui Georgile oli 9 aastat vana, nad kolisid Kurski. Kurskis Sviridov jätkas õppida algkoolis, kus algas tema huvi kirjanduse vastu. Aegajalt eesmakohale tema huviringi tekkis muusika. Algkoolis Sviridov õppis oma esimese musik...

Muusikaajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
30
docx

Barokk-kunst

Abielu rikkast perekonnast pärineva Saskia van Uylenburghiga kindlustas talle majandusliku sõltumatuse ja ta võis elada tunduvalt suurejoonelisemalt kui mõni teine tema kaasaegne kunstnik. Esimese kuulsuse Amsterdamis tõi Rembrandtile suur grupiportree «Doktor Tulpi anatoomialoeng» (1632, Haag, Mauritshuis). Samal ajal kui Frans Hals Haarlemis Püha Georgi laskuriteroodu liik- meid maalides püüdis murda Madalmaade grupiportree tardunud traditsioone, oli Rembrandt sellest probleemist haaratud Amsterdamis. Püüdes ühendada kujutatavaid inimesi omavahel kindla tegevusega — antud juhul dr. Tulpi seletuste kuulamisega laiba juures — läks Rem- brandt oma taotlustes Halsist veelgi kaugemale. Tema maali kompositsioon on Halsi grupiportreedega võrreldes veelgi vabam ja julgem ning tegevus seob i...

Kunstiajalugu -
7 allalaadimist
10
docx

BAROKK

Natüürmortidel kujutatakse jahisaaki ja toitu. Portreemaalil on tavaliselt energiline ja teovõimeline kodanik. Olustikumaalil jõukus ja lõbu ning lihtsus ja mugavus. Frans Hals- portree kunstnik. Maalib üksik-ja grupiportreed, mida üritab siduda olustikuga. Tabab hetke, mil inimene avab oma isiksuse. Maalimislaad vaba, hoogne aga jõuline. Tema maalid on loomulikud. NTKS: „Mustlastüdruk“; „Püha Georgi laskurite bankett“. Olustikumaale viljelesid paljud kunstnikud. Pildi formaat väike, millest tulenevad ka nn.Väiksed Hollandlased. Esemed pidid olema realistlikud. Sageli pildi aineks mõni jutustus. Jan Steen „Ristsed“. Pieter de Hoosh’i teosed on kodused ja idüllilised. „Naine ja ta teenija õues“. Kõige kuulsam väikestest hollandlastest on Jan Vermeer van Delft. Ta avastati alles 19.sajandil. Kujutab peamiselt interjöör...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
134
doc

Rahvusvaheliste suhete ajalugu - Antiikajast kuni Esimese maailmasõjani.

Rootsi, mille vastu olid 42 Venemaa (kes oli hõivanud ka osa Soomest), Taani, Saksimaa-Poola, Hannover ja Preisimaa, olukord oli lootusetu, ent Karl keeldus siiski rahust. Olukorda halvendas veelgi Hannoveri dünastiast Georgi tõus Briti troonile 1714, kes Briti ressursside, eelkõige laevastiku toel – püüdis muuta Hannoveri peamiselt Rootsi arvelt tugevamaks. Georg saatis laevastiku Läänemerele, et lõpetada Rootsi mereblokaad Venemaa poolt hõivatud mere idakalda vastu (see häiris Inglise ja Hollandi kaubandushuve). 1717 kuulutas Inglismaa Rootsile ametlikult sõja. Samal ajal algasid vastuolud Rootsi vastases koalitsioonis, eriti teravaks muutus vast...

Rahvusvaheliste suhete ajalugu -
2 allalaadimist
22
odp

Hoone esitlus (Aleksander Nevski Katedraal)

Šteike akadeemik A. Novoskoltsevi eskiiside järgi. ● Peakülgaltari ikooni – Euharistia sakrament – maalis sankt-peterburgi kunstnik Mihhail Vassiljev kreeka stiilis Kiievi Sofia katedraali peaaltari järgi ● Nelja Evanelisti kujutised peakupli võlvidel maalis Tema Majesteedi kabineti kunstnik Aleksandr Blaznov. Pühakoja siseseinad maails Georgi Prokofev Preobraženski eskiiside järgi. Hoone pilt Külgaltarid ja kirikukell ● Katedraali kaks kesmiste külgaltarite pronksist kroonlühtrit on valmistatud Moskva Kremli kiriku kroonlühtrite järgi. ● Kõi kolm altarilada on valmistatud Reveli meistri Kopiovski poolt valgest marmorist, mis annetati katedraalile vene kaupmeeskonna poolt. ● Aleksander Nevski katedraali kirikukellad valati Sankt-Peter...

Ajalugu - Kutsekool
2 allalaadimist
32
docx

Historitsism

Vene koguduse lahkumisjumalateenistus toimus 6. detsembril 1936. 1937. aastal algas kiriku remont, millega ühtlasi eestipärastati tema välimus. Kirik on antud rendile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule. Kroonuhistoritsism Tallinnas 12 Tondi kasarmud Balti jaam Kreenholmi Georgi vabrik 13 Raudtee tulek Eestisse, jaamahoonete arhitektuur. Raudtee saabus Eestisse 1870.aastal, Peterburg-Narva-Tallinn-Paldiski. Haruraudtee oli liinil Keila – Haapsalu. Keila raudteejaam rajati 1870. aastal seoses laiarööpmelise (Paldiski–)Tallinna– Narva raudtee rajamisega. 1905. aastal valmis Keila–Haapsalu raudtee ning Keilast sai sõlmjaam. Keila jaama hoone...

Kultuuriajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

Venemaa-poolsel rannikul on tähtsaim asula Peipsist 2 km kaugusel asuvGdovi (Oudova) linn. Narva jõel ja veehoidlal kulgeb Eesti-Vene piirilõik üldjoontes piki suhteliselt sügavat, laevatatavat sängi. Suurematest saartest kuuluvad Permisküla, Suur- ja Väikesaar, Georgi ja Kannisaar Eestile, Holmi saar Venemaale. Narva jõe Eesti-poolsel, läänekaldal asuvad Narva ja Narva-Jõesuu linn ning Alajõe, Illuka ja Vaivara vald (6 küla). Narva ja Ivangorodi vahel on Narva jõel 3 piiriületuskohta (jalakäijatele, maanteel ja raudteel; Narva-Ivangorodi piiri- ja tollipunkt).  Riigi Maa-ameti andmeil (2010) on Eesti pindala 45 227,63 km2, millest 43 432,31 km2 (ligi 96,03%) on 15 maakonna kog...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun