Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "genotüübid" leiti 96 faili

44
pptx

Klassikaline geneetika

a kodominantsuse ja intermediaarsuse korral (siis 1:2:1) Ülesanne!  Must karvavärv on hiirtes valge värvi üle domineeriv. Kui suur osa kahe musta heterosügootse hiire järglastest on musta karvavärvusega? Eelda, et karvavärvi määrab üks geen.  ¾  Vanemad, kellest ühel on A- ja teisel B- veregrupp, on A veregrupist laps. Millised vanemate genotüübid ?  IAIA ja IBi või IAi ja IBi Mendeli III e. sõltumatu lahknemise seadus  Kaks tunnust (geeni) päranduvad üksteisest sõltumatult. Dihübriidsel ristamisel toimub kummagi geeni alleelide lahknemine teise geeni suhtes sõltumatult  (Genotüüp 4:2:2:2:2:1:1:1:1)  Fenotüüp 9:3:3:1  Kummalgi geenil 3:1  NB! Toimib vaid siis, kui geenid on aheldumata ja erinevates kromosoomides. Ü...

Geneetika - Keskkool
10 allalaadimist
3
docx

Bioloogia küsimused 51-67 lk.

51 1.Mis on evolutsioon ja millised on selle vormid? Evolutsioon tähendab mingi süsteemi pöördumatut ajaloolist arengu, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist. Evolutsioonivormid: füüsikaline evolutsioon, keemiline evolutsioon, bioloogiline evolutsioon ehk bioevolutsioon ja sotsiaalne evolutsioon. 2.Milles seisneb bioloogiline evolutsioon? Kohastumises, liigistumises ja organise...

Evolutsioon - Keskkool
2 allalaadimist
52
doc

Populatsioonigeneetika 2014

N diploidset indiviidi, kellel on kokku 2N geeni moodustavad väga suure hulga gameete, mille hulgast valitakse 2N ja kombineeritakse need sügootideks ning järgmiseks põlvkonnaks. Sugusid ei eristata, iseviljastumine on lubatud sama tõenäosusega, mis viljastumine teise indiviidiga, 1N. Kõik isendid panustavad järgmisesse põlvkonda gameete sama suure tõenäosusega. Praegu ei huvita meid sügoodidgenotüübid, vaid ainult alleelisageduste muutus juhuse läbi. Eeldused: • Populatsiooni suurus on lõplik, selles on 2N geeni. • Ei arvesta ploidsust (eeldab haploidsust). Diploidse pop. puhul võetakse N(geen)=2N(indiv) • Alleeli sattumise tõenäosus järgmisse põlvkonda sõltub ainult tema sagedusest vanempopulatsioonis, s.t. et looduslik valik puudub • Ei mõju ükski teine evolutsioonitegur peale juhusliku gen.triivi • Põlvkonnad...

Bioloogia -
5 allalaadimist
74
odt

Ökoloogia konspekt

Ökoloogia õppematerjal Mõisted Ökoloogia: Teadus, mis uurib organismide ja keskkonna vahelisi suhteid. Biosfäär: globaalne kõigi ökosüsteemide kogum, Maa elusosa – suletud ja isereguleeruv süsteem. Ökosüsteem: Biosfääri elementaarosa, milles üks biotsönoos (eluskooslus) koos sellele omase biotoobiga (elu- või kasvupaigaga) moodustab mingil piiritletaval alal ainerin...

Ökoloogia - Eesti Mereakadeemia
12 allalaadimist
8
docx

Geneetika kordamisülesanded

KÜSIMUS Geneetika 1 Maavitsaliste sugukonda kuuluval isetolmleval õistubakal (Nicotiana affinis) esineb nii punaseõielisi kui valgeõielisi vorme. Valge värvus on põhjustatud mutantsest retsessiivsest alleelist. Antud alleeli suhtes heterosügootselt taimelt saadud seemnetest läks idanema 600 seemet. Kui palju valgete õitega taimi me võiksime oodata? Kui palju on nende 600 taime hulgas vanemtüü...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
5
docx

Bioloogia eksam

Mitmekesine ja ühtne elu ­ 2.Elu organiseerumise tasemed - Elutud: Aatom, (mikro)molekul, üsna elusad: makromolekul, organell, elusad: rakk, kude, organism, populatsioon, kooslus, biosfäär. 3.Elus ja eluta loodus ­ Elus loodus hakkab rakust 4.Elule vajalikud lihtsamad molekulid ­ C,H,O,N(99%),P,S. 5.Elu makromolekulid ­ Cl,Na,Mg,K,Ca olulisel kohal sisekeskonna loomisel. 6.Raku eh...

Bioloogia - Keskkool
3 allalaadimist
17
doc

ÜLDBIOLOOGIA sissejuhatus

1.-2. SISSEJUHATUS BIOLOOGIA ­ tegeleb elu uurimisega. Oma metodoloogiliselt olemuselt füüsika-keemia ja sotsiaalteaduste vahel. Eluteadus areneb pidevalt, teaduse ja tehnoloogia areng toetavad teineteist. Elu on kompleksne ja organiseeritud. Elule on omane kodeeritud teabe kasutamine ( elutud kristallid "kasutavad" kas...

Bioloogia -
1 allalaadimist
9
docx

Botaanikaaia ajaloost

Geneetiline identifitseerimine a. Genotüpiseerimise meetodid- Spetsiifilised identifitseeritavad pärilikud DNA polümorfismid ·DNA polümorfism on ·Nukleotiidi(de) asendus ·Insertsiooni või deletsioon (DNA lõigu pikkuspolümorfism) ·On tuvastatavad laborimeetoditega ·DNA muutlikkus võib olla tuvastatav fenotüübi tasemel; iga DNA uus variatsioon ei pruugi muuta fenotüübilist vari...

Põllumajandus taimed - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
8
pdf

Evolutsioon ja evolutsiooniteooria

5 milj a. Elu teke 4-3.5milj a tagasi. Vanimad organismid ainuraksed ­ tuumata arhed ja bakterid ­ eeltuumsed. Anaeroobsed heterotroofid. Arenes fotosüntees ja aeroobne hingamine. --- Esimesed hulkraksed (käsnad) ilmusid enne Kambriumi ajastu algust. Kambriumi plahvatus ­ tormiline hulkraksete loomade ehitustüüpide areng ­ kõigi tänapäeval tuntud hõimkondade vara...

Bioloogia -
7 allalaadimist
12
docx

Üld- ja käitumisgeneetika

kontrolltöö Teema 1. Sissejuhatus üld- ja käitumisgeneetikasse. 1. Geeniused ja geenid Geenius: harukordselt andekas inimene, suurvaim. Geenius on see, kes on suutnud oma päriliku potentsiaali ideaalselt hästi realiseerida. 2. Käitumisgeneetika: autismi geneetiline alus autism (ingl. Autism) - Endassesulgumus, lapsepõlves ilmnev psüühikahäire, esineb ka täiskasvanuil. Põhjuseid...

Üld- ja käitumisgeneetika -
7 allalaadimist
9
pdf

Paljunemine

7. Kuidas saab uurida genotüübi ja keskkonnategurite osa inimese fenotüübi kujunemises? Genotüübi ja keskkonnategurite osa inimese fenotüübi kujunemisel saab uurida ühemunakaksikute jälgimisel - nendel inimestel on identsed genotüübid , sest nad on alguse saanud ühest viljastunud munarakust ning nende erinevused ümbritsevast keskkonnast. 8. Tooge näiteid inimese tunnuste kohta, mille avaldumisel on oluline osa keskkonnatingimustel. Laps, kes on oma vanematelt pärinud rasvtõvesse haigustumise soodumuse, võib sobiva toitumisviisiga säilitada normaalse kehakaalu. Lk 136 ül 1-8 1. Selgitage geeni mõistet. DNA lõiku,...

Bioloogia - Keskkool
6 allalaadimist
65
pdf

Metsaökoloogia ja majandamine 1. KT

 Erinevused puude vahel võivad avalduda  nende  kõikides  tunnustes,  suuremal  või  väiksemal  määral.  Erinevuste  teket  samavanuseliste  ja  samaliigiliste  puude  vahel  puistus  nimetatakse  puude  diferentseerumiseks.  Puude  diferentseerumisel metsas on kaks peamist põhjust:  1.  Puude  pärilikud  omadused  (genotüübid)  on  erinevad.  Ka  ühe  puu  generatiivsed  järglased  on  pärilikult  erinevate  omadustega  (geneetiliselt  heterogeensed),  tänu  risttolmlemisele.  Üks  puu  on  pärilikult  kiirema,  teine  aeglasema  kasvuga,  ühel  on  kalduvus  moodustada  kitsas,  teisel  laiuv  võra,  üks  on  külmakindlam  kui  teine,  mõni  vajab  kasvuks  rohkem  niiskust  ja  valgust  või  on  haigustele va...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
32
docx

Üld- ja käitumisgeneetika psühholoogidele (18/19 K) konspekt

Ristamissuhete ettearvamine Punetti ruutmetod genotüüpide ja nende sageduste arvutamiseks (monohübriidne ristamine) - ruudustiku lahtrites on toodud genotüübid mille sagedus leitakse isasi- ja emasgameetida ja nende sageduste korrutmisel - gameetide ühinemine on juhuslik, seepärast nende sõltumatute sündmuste tõenäosused korrutatakse 9. Geenide aheldus Geenide aheldus – samas kromosoomis ehk samas füüsilises üksuses paiknevad geenid jäävad kokku ka pärast meioosi Jaguneb kaheks: - Füüsiline aheldus – geenid asuvad sama...

Üld- ja käitumisgeneetika -
2 allalaadimist
25
pptx

DNA, geenid ja kromosoomid

Tee ristamisskeem ja arvuta missuguse tõenäosusega sünnib ilma põselohkudeta laps? Mari emal on sinised silmad ja isal pruunid silmad (genotüübiga Bb) Millise tõenäosusega on Mari silmad pruunid? Silmade värv on fenotüüp, seda värvust määravad alleelid Retsessiivne alleel b ja dominantne alleel B Ühel vanemal...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
3
pdf

Pärilikkuse ja Mendeli seadused

Geen​ on DNA lõik, mis määrab ära ühe tunnuse (​pärilikkuse alge​) 2. Homoloogilised​ (paarilised) kromosoomid - ühesuguse kuju ja suurusega kromosoomid, mis sisaldavad samu tunnuseid määravaid geene 3. Alleelid​ (geenivormid) on homoloogilistes kromosoomides paiknevad ühte tüüpi (ühte ja sama tunnust määravad) geenid 4....

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
9
pdf

Bioloogia lisatöö

7. Kuidas saab uurida genotüübi ja keskkonnategurite osa inimese fenotüübi kujunemises? Genotüübi ja keskkonnategurite osa inimese fenotüübi kujunemisel saab uurida ühemunakaksikute jälgimisel - nendel inimestel on identsed genotüübid , sest nad on alguse saanud ühest viljastunud munarakust ning nende erinevused ümbritsevast keskkonnast. 8. Tooge näiteid inimese tunnuste kohta, mille avaldumisel on oluline osa keskkonnatingimustel. Laps, kes on oma vanematelt pärinud rasvtõvesse haigustumise soodumuse, võib sobiva toitumisviisiga säilitada normaalse kehakaalu. Lk 136 ül 1-8 1. Selgitage geeni mõistet. DNA lõiku,...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun