Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "genotüübid" leiti 96 faili

2
docx

Geneetika põhimõisted ülesannete lahendamiseks

Geneetika põhimõisted ülesannete lahendamiseks: 1) Genotüüp - Kõik organismi kromosoomides paiknevate geenialleelide kogum. KUi ülesannetes palutakse kirjutada isikute genotüübid, kirjutate nende geenikombinatsioonid, mida tähistati tähtedega (N: AA, Aa või aa) 2) Fenotüüp - Organismi sise- ja välistunnuste kogum. Kui ülesannetes kästakse kirjutada isikute fenotübid, kirjutada tunnused (N: p...

Geneetika - Kutsekool
39 allalaadimist
2
docx

Looduslik valik

Looduslik valik Looduslik valik seisneb: organismide ebavõrdses paljunemises, mis tuleneb nende geneetilistest erinevustest (pärilik muutlikkus) ja elutingimuste piiravast toimest (olelusvõitlusest). Piiravad keskkonnategurid võivad olla biootilised (konkurents, kisklus, parasitism, taimetoitlus) ja abiootilised (valgus, niiskus, soolsus, pH, temperatuur) Stabil...

Bioloogia - Põhikool
8 allalaadimist
5
docx

Geneetika ülesanded koos lahenduste ja vastustega

A-veregrupiga mees, kelle vanemate veregrupid on A ja AB, abiellus naisega, kellel on AB- grupi veri, kuid kelle õel on O-grupp. Neil sündis B-grupiga laps. Määrake naise vanemate veregrupid ja kõigi isikute genotüübid. Missuguste genotüüpidega lapsi ja millise tõenäosusega võib neil vanematel veel olla? Vastus: Naise vanemate veregrupid on A ja B, kõikide isikute genotüübid vaadeldavad joonise...

- Keskkool
226 allalaadimist
9
doc

Keskkooli konspekt bioloogias

1796 esimene vaktsineerimine. ?Koch ja Pasteur 1880 esitasid haiguse "idu teooria ?Kas viirused on elus või eluta? Elus organismid: 1) ehituses on valgus ja nukleiinhapped 2) evolutsioneeruvad 3) muteeruvad Eluta organismid: 1) puudub iseseisev ainevahetus 2) ei pajune ilma peremeesrakuta 3) puudub rakuline ehitus Väljaspool r...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
48
rtf

Geneetika eksami vastused

Geneetika põhietapid 1.1. Eelteaduslik periood Geneetika eelteaduslikule perioodile on iseloomulikud üksikud õiged ja objektiivsed tähelepanekud, mida varjutavad aga tol ajal massiliselt levinud spekulatsioonid ja filosoofilised targused. · Hippokrates (V-IV saj. ema.) - lapsed arenevad algmetest, mis tekivad kogu kehas. Selle tõttu...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
98 allalaadimist
2
docx

GENEETIKA KORDAMISÜLESANDED

Perekonnas, kus mõlemal vanemal esinevad põselohud, sündis põselohkudeta laps. Leidke kõigi isikute genotüübid ja tõenäosus, et järgmisena sünnib põselohkudega tütar. 2. Albinismigeen domineerib valge värvuse üle. Missugune tuleb genotüübiline ja fenotüübiline lahknemine F1 põlvkonnas kui omavahel ristati kahte albiinot valge...

Bioloogia - Keskkool
20 allalaadimist
10
doc

Evolutsiooniteooria mõisted 2013

Karüotüüp liigispetsiifiline kromosoomistik 2. Sügoot viljastatud munarakk 3. Lookus koht kromosoomis, mis määrab liigispetsiifilise tunnuse 4. Geneetiline aheldus geneetiliste markerite seostatus pärandumisel, mis piirab nende vaba kombineerumist e. sõltumatut lahknemist. (st. nad päranduvad valdavalt vanematele omastes alleelsetes kombinatsioonides). 5. Haplotüüp genoomis lähestikku paiknevad...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
6
docx

Looduslik valik, olelusvõitlus, makroevolutsioon, genofond, geenimutatsioon.

1 Seleta mõisted 1) Liik (bioloogiline definitsioon) - organismi rühm, kuhu kuuluvad reaalsed või potentsiaalsed ristuvate looduslike populatsioonide esindajad. 2) Liik (morfoloogiline definitsioon) - organismi rühm, mis erineb anatoomiliste tunnuste poolest kõigist teistest organismirühmadest. 3) Endeem - takson, mille levima piirdub mingi suhteliselt piiratud geograafilise alaga. Ül. 2 Too...

Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist
4
docx

Bioloogia: geneetika

Geneetika Bioloogiaharu, mis tegeleb pärilikkuse seaduspärasustega Genoom- liigile omane ühekordne kromosoomide komplekt. 46 kromosoomi on inimesel Genotüüp- on isendile omane geenide kogum Fenotüüp- (väliste) tunnustunnusete avaldumine, isendile omane Geenivormide alleelid Homosügoot- tunnused määravad ühesugused geenid Genteetikaülesanded Kas pruunisilmsel emal (homosügoot) ja pruunisilms...

Geneetika -
8 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

Loodusliku valiku võib jagada kolmeks:  Stabiliseeriv valk. Stabiliseeriv ehk säilitav valik kinnitab ja kaitseb väljakujunenud kohastumusi. Keskmised tunnused eelisseisundis. Tähtsus on kohastumuslike tunnuste kinnitamises.  Suunav valik. Suunav valik seisneb tavalisest vormist mingil viisil erinevate isendite eelispaljunemises. Genotüübid muutuvad sagedasemaks. Nt on kujunenud kalal uimed ja voolujooneline keha. 71  Lõhestav valik. Lõhestav valik seisneb kahe keskmisest erinevate tunnustega isendirühma eelispaljunemises võrreldes nende hübriididega. Selline valik saab toimuda juhul, kui populatsiooni asuala jaotub elutingimustelt erinevateks piirkondadeks. Kohastumine. P...

Bioloogia - Keskkool
66 allalaadimist
6
docx

Pärilikkuse mõisted

Seda meetodit saab kasutada ka pärilike haiguste avaldumise prognoosimiseks näiteks pärilik kurtus, epilepsia, värvipimedus e. daltonism, hemofiilia e. verehüübimatus, pärilik suhkruhaigus jne. 6.Millistest genotüüpidest tulenevad AB0 süsteemi vererühmad? AB0 vererühmad tulenevad sellest, kui ühe tunnuse määramisel osaleb rohkem kui kaks alleeli, eks siis genotüübid võivad olla dominantsed, näiteks JaJa, Jai, JbJb, Jbi. Võib ka olla retsessiivseid genotüüpe, näiteks ii. 7.Mis on reesuskonflikt ja millisel juhul see tekib? See on ema ja loote reesus- või veregrupi erinevusest tingitud loote haigusseisund. See tekib siis kui ema veri on reesusnegatiivne ja loote veri reesuspositiivne. KOKKUVÕTE Esimesed statistilise iseloomuga pärandumise seaduspärasused avastas Gregor Mendel. Homosügootsete...

Geneetika - Keskkool
16 allalaadimist
42
docx

Üldmetsakasvatuse I kontrolltöö konspekt

Metsandus on majandusharu, mis on seotud metsa ja puiduga ning mille raames tegeletakse metsa uuendamisega, kasvatamisega, kaitsmisega ning puidu varumise ja töötlemisega. Metsandus on teadusharu, mis uurib kõike metsaga seonduvat ja sisaldab endas palju kitsamaid metsanduslikke teadussuundi. Metsanduse sees võib eristada kolme valdkonda e. suunda: 1. Metsakasvatus – bioloogiline suund metsandus...

Metsakasvatus - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
32
odt

Evolutsioon

Kirjelda paari sõnaga, mis asi oli (on) loomulik teoloogia (Natural theology). Keskaja Euroopa kristliku maailmakäsitluse kujunemisel oli Aristotelesel suur roll. Tema kirjutistel oli isegi liiga suur mõju ­ need pärssisid edasist uurimist, sest kõik oli "valmis". A. Toomas leidis, et Aristotelese kirjeldatud loomade imekspandavad kohastumused on parim tõestus Jumala olemasolu kohta. Ainult...

Bioloogia -
3 allalaadimist
68
docx

Üld- ja käitumisgeneetika kordamisküsimused, kevadsemester 2015

DNA vaigistamise (ingl silincer) mehhanismid  DNA metülatsioon  Histoonide atsetülatsioon 3. Patoloogia  Stress  Õppimine ja mälu  Toitumishäired  Skisofreenia  Bipolaarsed muutused  Psühhopaatia  Depressioon  Enesetapud 4. Maailma ja Eesti rahvastik 5. Enesetapud ja genotüübid 6. Päritavus päritavus (ingl. Heritability)- Määr, millega on määratletud vaadeldava tunnuse pärilik muutlikkus. Geneetilise muutlikkuse suhtosa tunnuse üldisest (fenotüübilisest) muutlikkusest populatsioonis. Vt. päritavus kitsas tähenduses; päritavus laias tähenduses. 7. Skisofreenia skisofreenia (ingl. Schizophrenia)- Vaimuhaigus, mis väljendub tajumise, mõtlemise, tundeelu ja tahteelu mu...

Üld- ja käitumisgeneetika -
105 allalaadimist
34
doc

Metsaükoloogia ja majandamine I Test

Erinevused puude vahel ilmnevad nende kõrguses, tüve diameetris, võra suuruses, tüve kujus ja vormis, okste asetuses ja suuruses. Erinevuste teket samavanuseliste ja samaliigiliste puude vahel puistus nimetatakse puude diferentseerumiseks. Puude diferentseerumisel metsas on kaks peamist põhjust: 1. Puude pärilikud omadused (genotüübid) on erinevad. Üks puu on pärilikult kiirema, teine aeglasema kasvuga, ühel on kalduvus moodustada kitsas, teisel laiuv võra, üks on külmakindlam kui teine, mõni vajab kasvuks rohkem niiskust ja valgust või on haigustele vastuvõtlikum jne. 2. Puud satuvad erisugustesse kasvutingimustesse (keskkonnatingimused on erinevad). Mikroreljeef, mullastiku-, niiskus- jm. tingimused ei ole isegi väikestel aladel ühesugused. Puu, mis on...

Metsandus -
24 allalaadimist
68
doc

Populatsioonigeneetika eksam

Seadus ütleb, et suures vabalt ristuvas populatsioonis jõuavad genotüübisagedused alleelisageduste poolt ettemääratud tasakaalu juhul, kui puuduvad muud evolutsioonitegurid. HW seaduse eeldused:  Organismid on diploidsed  Paljunemine on suguline – mittesugulise paljunemise puhul oleksid järeltulijate genotüübid täpsed koopiad vanematele.  Generatsioonid ei ole kattuvad  Toimub vaba ristumine – assortatiivse ristumise puhul oleks liiga vähe heterosügoote.  Populatsioon on lõpmata suur – kui populatsioon on liiga väike, võib see põhjustada suvalisi muutusi alleelide sagedustes. Geenitriiv on probleemiks ainult väikeste populatsioonide puhul. Suuremate pop...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
31 allalaadimist
24
odt

Metsaökoloogia ja majandus

). Metsa majandmaise käigus tuleb vääriselupaiga moodustamise eelduseks olevad võtmeelemendid (vanad puud, põõsad, kiviaiad ja allikad) säilitada. Puude diferentseerumine ja puistu iseharvenemine. Kasvuklassid. Diferentseerumine- erinevuste teke smavanuseliste ja samaliigiliste puude vahel puistus. Diferentseerumisel metsas on kaks peamist põhjust: 1. puude pärilikud omadused(genotüübid) on erinevad; 2. puud satuvad erinevatesse kasvutingimustesse. Puude diferentseerumine viib puistu iseharvenemiseni e loodusliku hõrenemiseni. Ehkki puude väljalangemine toimub kogu puistu eluea vältel, on see eriti intensiivne just noores eas: kiirekasvulistel lehtpuudel vanuses 10-15 aastat; okaspuudel vanuses 20-30 aastat. Puistu isehõrenemine on tingitud puudevahelisest olelusvõitlusest. Puude väljalangemises etendab peamist o...

Metsandus -
13 allalaadimist
20
doc

KESKKONNAPSÜHHOLOOGIA

Helpack . me võima rääkida oma ilmast ­ keskkond kuidas organism seda näeb. Inglise keeles kõlas see esimest korda 1964 W. Ittelson Kuidas hoida vaimuhaigeid. Esimene raamat Ittelson ja Proshansky ja Rivlin ­ andisid välja artiklite kogu keskkonnapsühhist, see raamat sisaldas põhiliselt varem ilmunud artiklitest ja mõned or...

Keskkonnapsühholoogia -
10 allalaadimist
88
odt

Evolutsioon: usk, Darwin

JUHUSLIKUD SÜNDMUSED POPULATSIOONIS Mingis lookuses asuvate genotüüpide sobivus (fitness) võib olla praktiliselt võrdne. Kui populatsioon on väike, allub genotüüpide sageduste muutumine juhuslikule geneetilisele triivile (random genetic drift, random drift, genetic drift, neutral drift). Iga järgnev põlvkond on juhuvalik eelmise põlvkonna geenitiigist (gene pool). Olgu meil populatsioonis genotüübid AA, Aa ja aa nii, et A ja a sagedus on mõlemal 0.5 - seega võrdne. Olgu A ja a ühtviisi kohased e. sobivad (same fitness). Milline on nende genotüüpide sagedus järgmises põlvkonnas? Kihlveos on otstarbekas pakkuda, et sagedus on endiselt 0.50.5. Tegelikkuses tähendab see aga vaid, et kõige tõenäosemalt on sageduste jaotus sama, kuid võib olla ka erinev. Tähtis on siinkohal teada, et sageduste jaotus on erinev eelnevas põlvk...

Bioloogia -
5 allalaadimist
58
pdf

Viirused

Võimelised põhjustama peremeesrakust sõltuvalt lüütilisi, kroonilisi, latentseid, tranformeeruvaid (immortaliseerivaid) infektsioone. HPV-d põhjustavad tüükaid, mitmed genotüübid seotud vähktõvega. On vähemalt 100 tüüpi, mida jagatakse 16 gruppi (A-P). saab jagada ka kutaanseteks ja mukoosaHPV-deks vastuvõtliku koe alusel. Ikosaeedriline kapsiid, diameeter 50…55 nm, kaks struktuurset valku moodustavad 72 kapsomeeri. Kodeerib valke, mis soodustavad rakukasvu, see omakorda võimalda lüütilist viirusreplikatsiooni. Väike, ümbriseta, ikosaeedriline. Kaheahealaline rõngas-DNA. Genoomi iseloomustus replikatsiooni all. Epidemi...

Bioloogia -
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun