Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "finantsaruanded" leiti 82 faili

finantsaruanded – Raamatupidamine – rõhk koostamisel; Finantsjuhtimine – rõhk kasutamisel otsustusprotsessis.
28
docx

DIPLOMIEELNE PRAKTIKA MIKMAK TRADE OÜ PÕHJAL

Dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid. Kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites. Koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras. Säilitama raamatupidamise dokumente. Ettevõtte raamatupidamise korraldus on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ja raamatupidamisseadusega. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Aastaaruande koostamiseks inventeeritakse raamatupidamiskohustuslase varad...

Majandus -
99 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe) Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid. I loeng Ettevõtlusega alustaja bürokraatia *Sobiv ettevõtlusvorm *Registreerimine äriregistris *Raamatupidamise korraldamine *Riigile nõutavad maksud vastavalt esitatud deklaratsioonid...

Raamatupidamine -
20 allalaadimist
130
pdf

MAJANDUS TEGEVUSE FINANTS ANALÜÜS ETTEVÕTTE « ANVOL » OÜ PÕHJAL

Majandus tegevuse finants analüüs (ettevõtte Anvol OÜ põhjal). Finantsanalüüs majandustegevuse (põhineb Anvol OÜ). Lõputööd raamatupidamise eriala. Tallinn School of Economics, Tallinn 2015, 55 lk, 23 tabel, 5 joonis, 5 lisad, 31. allikatest, mis on kirjutatud vene keeles. Märksõnad: finantsanalüüsi, rahanduse, finantsjuhtimise, tasuvuse ja stabiilsust. See viimane töö on kirjutatud materjalide ja finantsaruanded osaühing - Anvol OÜ. Eesmärk lõputöö eesmärk on analüüsida finantsaruanded OÜ Anvol. Tutvustatakse, kuidas parandada majandustulemusi ettevõtte osaühing Anvol OÜ, kasutades järgmisi meetodeid: • Hinnang finantsstabiilsusele • hindamine likviidsussuhtarvud • Hindamine kasumlikkuse • varude rahalise tugevuse ettevõte 64 ...

Vene keel -
8 allalaadimist
10
docx

Finantsarvestuse kordamine

3. Mis on majandustehing ja millised kohustused kaasnevad raamatupidamis- kohustuslasel seoses majandustehingu toimumisega?  Majandustehing on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline tehing või raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mil...

Finantsarvestus - Kutsekool
47 allalaadimist
5
docx

Raamatupidamise küsimused-vastused

Mõisted: Vara ­ Raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus. Kohustused ­ Raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. Omakapital ­ Raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe. Kasum/kahjum ­ Aruandeperioodi tulude ja kulude vahe. Tulu ­ Aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suu...

Raamatupidamine -
20 allalaadimist
3
docx

Finantskontroll

Majandusüksuse printsiip - raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustoiminguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ning teiste isikute varast, kohustustest ja majandustoimingutest. Ei tohi segi ajada oma rahakotti teise rahakotiga. 2. Jätkuvuse printsiip - finantsaruannete koostamisel lähtutak...

Finantsõigus - Sisekaitseakadeemia
6 allalaadimist
8
docx

Kordamisküsimused eksamiks õppeaines Raamatupidamise alused

Materjalid: Loengukonspekt ja RTJ 1,2,3,4,5, TMS 1) Raamatupidamise seaduses kasutatavad mõisted:  Vara: Raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus. Vara on raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav ressurss, mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel ja tõenäoliselt osaleb tuleviku...

Raamatupidamine -
40 allalaadimist
26
doc

FRANTSIIS JA SELLE RAKENDAMINE KAUBANDUSES

Samuti maksab frantsiisivõtja frantsiisandjale kokkulepitud tasu, et võib kaubamärki kasutada. Selleks võib olla nii protsent müügitulust, kui ka lihtsalt kokku lepitud summa, mida iga kuu, kvartalis või aastas tasuma peab. Erinevad investeeringud, mis on olulised äritegevuseks peab katma frantsiisivõtja. Frantsiisiandjale peab frantsiisivõtja esitama finantsaruanded , millega saab frantsiisiandja kontrollida äritegevust. Frantsiisiandja on kohustatud andma frantsiisivõtjale igakülgset infot kaubamärgi ja ärisüsteemi kohta, näiteks kuidas töötajaid välja koolitada, millised on ettevõtte asukoha kriteeriumid, esitama töötajate ametijuhendeid ning tegema ka näiteks reklaame ja turu-uuringuid. 2.1 Frantsiisi jagunemine Frantsiis jagatakse tooteturustus frantsiisiks ja äriformaadi frantsiisiks...

Majandus -
2 allalaadimist
20
odt

Raamatupidamissõnastik

Audiitorfirma – Ettevõtete audiitorkontrollile spetsialiseerunud firma, mis lepingute alusel sooritab järelevalvet klientide raamatupidamise ja raamatupidamisearuannete andmete tõelevastavuse üle. Audiitor – Atesteeritud ja audiitorivande andnud sõltumatu välisrevident, kes kontrollib, kas ettevõtte finantsaruanded peegeldavad õigesti ettevõtte majandustulemusi. Arvelduskonto – Pangakonto arvelduste tegemiseks; sisse- ja väljamaksete sooritamise universaalkonto. Äriidee – Idee, mida saab ära kasutada ärilistel eesmärkidel, kasu saamiseks.Ärieetika – Eetika valdkond, mis käsitleb äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme. Õpetus ausast ettevõtlustegevusest. Ärinimi – Äriregistrisse kantud nimi, mille all FIE...

Raamatupidamine - Kutsekool
4 allalaadimist
28
docx

Juhtimise alused

JUHTIMISTEGEVUSED Juhtimise alused Nagu erinevatel organisatsioonidel on palju ühiseid jooni, nii on neid ka juhtidel. Kuigi juhtide tiitlid ja vastutusalad on väga erinevad, on nende tööl mitmeid ühiseid jooni. Juhtimine on tegevuste koordineerimise ja integreerimise protsess, mis viiakse läbi efektiivselt ja säästlikult, koos ja läbi teiste inimeste. Juhtimisfunktsioonid on: planeerimine, orga...

Organisatsiooni juhtimine - Kutsekool
4 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

Teatavasti määrab turu suuruse nõudmine. Analüüsi lähtepunktiks võib olla tegelik nõudmine, mis väljendub kogukäibes. Hinnangud turu suuruse kohta võib leida statistikaameti allikatest või kaubandusassotsiatsioonide arvutustest. Teiseks informatsiooni saamise võimaluseks konkurentide käibe kohta avaldatud finantsaruanded . Kulukam viis on jälgida kliente ja teha järeldused selle põhjal. Lisaks eksisteerivale turule tuleks vaadelda ka võimalikku potentsiaalset turgu. Toote uus kasutamise viis, tihedam kasutamine või uued tarbijad võivad tunduvalt muuta turu suurust või arenguvõimalusi. Loomulikult ei piisa ainult võimaliku turu märkamisest, tuleb koostada ka programm selle rakendamiseks. Paljud strateegiad on jätnud kasutamata investeerimis...

Turundus - Kutsekool
16 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

FINANTSARVESTUS MAJANDUSARVESTUSE SÜSTEEMIS Majandusarvestuse olemus Kõik majanduses osalejad - üksikisikud, ettevõtted ja riik - peavad tegema otsuseid enda valduses olevate ressursside kasutusvõimaluste kohta. Alternatiivide hindamisel valitakse välja suurimat kasu toov ressursipaigutus. Majandusarvestus loob infotarbijale eeldused juhtimis-, investeerimis- ja finantseerimisotsuste vastuvõtmi...

Raamatupidamine - Kutsekool
11 allalaadimist
6
docx

Raamatupidamise alused

Liitlausend – mis hõlmavad kolme või enamat kontot Komplekslausend - milles üheaegselt on mitu debiteeritavat ja mitu krediteeritavat kontot Majandusinformatsiooni tarbijad : omanikud, juhtkond, töötajad, kreeditorid, investeerijad, tarnijad, ostjad, finantskonsultandid, maksuhaldurid. Aruannete liigitus info kasutajate järgi. 1. Raamatupidamis- e. finantsaruanded . 2. Maksudeklaratsioonid (tuleb maksuseadusest) 3. Statistilised aruanded (statistika seadusest) Majandusaasta aruanne koosneb: 1. Tegevusaruandest ja 2. Raamatupidamise aastaaruandest. Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori järeldusotsus. Bilanss – raamatupidamisaruanne mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit. Varad = kohustused + omakapital Alternatiivvorm -> Omakapital = Varad – ko...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
26
docx

Praktikaaruanne. Raamatupidamine

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond RMo16 Gerli Lanno WEBSHOP INTERIOR OÜ Praktikaaruanne Juhendaja Tiina Lanno Tartu 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS Praktika läbiviimiseks valisin ettevõtte Webshop Interior OÜ, praktika toimumise ajaks oli 01.02.2017-31.07.2017, praktika kestvus oli 390 akadeemilist tundi. Valisin selle ettevõtte...

Raamatupidamine - Kutsekool
16 allalaadimist
28
docx

ÄRIÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED II

Majandusaasta pikkus on 12 kuud. 16. Erinevad maksevahendid ettevõtluses. Erinevad maksevahendid ettevõtluses on näiteks sularaha, tšekid, krediitkaardid, võlakirjad, vekslid, pangaülekanded. Tšekk on väärtpaber, mille väljaandja annab makse teostajale korralduse maksta makse saajale kindel rahasumma. Taval...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
42
pdf

Auditeerimise alused

Väljamnekuid, millega seotud tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuluna samal perioodil kui tekivad nendega seotud tulud. Kui ei teki tulu siis ei saa me ka kuluga midagi teha. 7. Objektiivsuse printsiip- Raamatupidamise aruannetes esitatav info peab olema usaldusväärne ja neutraalne. 8. Konservatiivsuse printsiip- Finantsaruanded tuleb koostada kaalutletult ja ettevaatlikult selleks, et vältida varade ja tulude ülehindamist ning kohustuste ja kulude alahindamist. Eriti taunitav on selline tahtlik tegevus. 9. Avalikustamise printsiip- Finantsaruannetes esitatakse kogu info, mida on võimalik saada kogu raamatupidamiskohuslase finantsseisundist, majandustegevusest ja rahavoogudest. 10. Sisu ülimlikkuse printsiip- Majandustehingute kajastamisel r...

Auditeerimine - Kutsekool
11 allalaadimist
15
docx

Ostujuhtimise eksami konspekt

Loeng 1 Tarneahela komponendid: toormaterjal, komponendid, tootja, hulgimüüja, jaemüüja,tarbija Tarneahela juhtimise alla kuulub kõikide osade juhtimine a la kliendisuhted, teenindus, nõudlus, tellimuste täitmine, tarnijasuhted, tootearendus, tagastus. Tarneahela juhtimine- äriprotsesside integreerimine alates klientidest kuni algtarnijateni, kes pakuvad tooteid ja teenuseid. Tellimine(ordering,buyi...

Ostujuhtimine -
9 allalaadimist
36
docx

Juhtimise etapid

JUHTIMISE ETAPID I Planeerimine Planeerimine on protsess, mis hõlmab organisatsiooni eesmärkide püstitamist, strateegia väljatöötamist ja tegevuskavade väljatöötamist. Planeerimisega tegelevad kõik juhid, nii ametlikult kui ka mitteametlikult. Mitteametliku planeerimise puhul otsustab juht ise planeerimisküsimused ja ta ei pruugi seda kirja panna. Selliselt planeerivad paljude väikeste firmade...

Juhtimine - Kutsekool
1 allalaadimist
4
docx

Mis oleks päästnud Enroni?

aastal ja firmana tundus ta olevat kui tõusev täht ärimaailmas. 16 aastaga kasvas Enroni vara kümnelt miljardilt kuuekümne viie miljardini. Ja naljakal kombel võttis vaid kakskümmend neli päeva, et pankrotti saavutada. Enroni keerulised finantsaruanded olid aktsionäride ja analüütikute jaoks segadust tekitavad, kuid siiski tuli selline kokkuvarisemine enamuse jaoks suure üllatusena. Kogu Enroni tõusu ja langust saatsid mitmed eetilised dilemmad kui ka illegaalsed teod. Enroni skandaal on siiani suurim avalik pankrott kogu Ameerika Ühendriikide ajaloos. Seda jäädakse alatiseks mäletama kui üht suurimat katastroofilist sündmust finantsmaailmas. 2001. aastal langesid Enroni aktsi...

Ärieetika -
1 allalaadimist
18
docx

Finantsjuhtimine turismiettevõttes kontrolltöö küsimused

Finantsjuhtimine ja finantsjuht Finantsjuhtimine on ettevõtte rahandustöö korraldamine ja finantsjuhtimislike otsuste vastuvõtmine. Mikroettevõte ei jõua finantsjuhti ülal pidada. Siis jaguneb finantsjuhi ülesanded raamatupidaja ja juhi vahel. Finantsjuhi tööülesanded: ­ finantsplaneerimine ­ finantseerimise korraldamine; ­ kred...

Finantsjuhtimine -
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun