Otsingule "evolutsiooniteooria" leiti 273 faili

evolutsiooniteooria – evolutsiooni teaduslikult põhjendatud seletus, teooria elu päritolust ja ajaloolisest arenemisest.Palentoloogia- tegeleb möödunud geoloogilistel aegadel elanud organismide jäänuste uurimisega. Paleontoloogid uurivad erinevates kivimikihtides säilunud taime- ja looma jäänuseid - kivistisi ehk fossiile.
42
doc

KIRJANDUSE EKSAMI PILETID

L. Tolstoi elu ja looming 1828 ­ 1910. Lev Nikolajevits Tolstoi. Tolstoi vanemad on kõrgaristokraadid, isa on krahv ja ema poolt kuulub Volkonskite suguvõssa. Lapsepõlv on niisugune omamoodi. On 2 aastane, kui ema suri, ja 9 aastane, kui ta päris orvuks jäi. Kokku oli selles peres 4 poega ja ka õde, kokku 5 last, kõik kasvavad üles orbudena. Sündis pärismõisas Jasnaja Poljana. Hooldajad, sugulas...

Kirjandus -
11 allalaadimist
4
docx

Evolutsioon

Darwini teooria ja selle tõendid Evolutsiooniteooria ehk arenguteooria, pooldab arengut ja muutumist. Darwini teooria põhineb Lamarck'i teoorial ning sellele eelnes ümbermaailmareis. Austraalia loomastik viis mõttele, et miks mujal maailmas loomad on sarnased, aga Austraalias teistsugused. 1859. aastal sõnastas oma teooria ,,Liikide tekkimine ...''. Teoor...

Evolutsioon - Keskkool
22 allalaadimist
28
docx

Arengupsühholoogia

Vaatles lapsi sünnist alates. Kolm kõigemõjukamat tööd: 1. 1936 ,,Intelligentsuse lätted lastel"- intelligentsuse progresseeruv areng imiku poolt korratavate tegevuste järgi 2. 1937 ,,Reaalsuse konstrueerimine lapse poolt"- Kuidas tekivad arengu käigus ruumi, aja, füüsiliste objektide ja põhjuslikkuse mõisted. 3. 1945 ,,Mäng, unenäod ja jäljendamine lapseeas" - Fantaasia ja...

Arengupsühholoogia -
106 allalaadimist
46
pdf

Vanaaja konspekt kaartidega

Eksam kirjalik. 2 küsimust. Esimene (12p) nõuab lühikest süsteemset või kronoloogilist ülevaatlikku vastust ajalõigust või perioodist või mingist korrast. Teine küsimus (iga3p)- 6 nime või sõna, 4-5 lauset. Dateering! Kirjandus: "Kreeka inimene" või "Rooma inimene" ja "Egiptuse inimene"- nendest üks valdkon...

Vanaaeg - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
5
docx

Prenataalne areng ehk sünnieelne areng

Prenataalne areng ehk sünnieelne areng Miks saadakse järglasi? Selle tähendus on muutunud läbi aegade - Müüdid - nt kurge toomine - Tabus ­ nt abielu välised lapsed - Traditsioonid ­ nt ristsed Prenataalne periood: viljastumisest kuni sünnini ­ 280 päevane arengutsükkel Perinataalne periood: 22st nädalast kuni 168 h ( seitsmenda elupäevani) peale sündi . Toimub kolm põhilist on...

Psühholoogia -
7 allalaadimist
48
rtf

Geneetika eksami vastused

Geneetika põhietapid 1.1. Eelteaduslik periood Geneetika eelteaduslikule perioodile on iseloomulikud üksikud õiged ja objektiivsed tähelepanekud, mida varjutavad aga tol ajal massiliselt levinud spekulatsioonid ja filosoofilised targused. · Hippokrates (V-IV saj. ema.) - lapsed arenevad algmetest, mis tekivad kogu kehas. Selle tõttu...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
81 allalaadimist
2
docx

"Evolutsioon" kordamine KT

Evolutsioon KT Evolutsioon ehk mingi süsteemi pöördumatu areng, tema mitmekesistumine ja keerukamaks muutumine. Evolutsioonivormid: 1. FÜÜSIKALINE (elementaarosakesed, aatomid) 2. KEEMILISED (polümeerid, makromolekulid, mikrokerad) 3. BILOOGILISED (eeltuumsed, tuumaga organismid, hulkraksed) 4. SOTSIAALSED (sümbolid, mõtlemine, suhtlemine, tule kasutu...

Evolutsioon -
9 allalaadimist
4
doc

Modernism kunstivool

Sajandivahetuse draamakirjanikke (tabel; Shaw ,,Pygmalion"; sümbolism). Strindberg: 1849-1912; Rootsi. Põhiteosed- ,,Punane tuba", ,,Preili Julie", ,,Surmatants". Stiil- realistlik, naturalistlik, sümbolism, dramaturgiline, kõledad kulissid, dekoratsioonid kui sümbolid, psühholoogiline lähenemine. Teemad- inimisiksus ja perekonna probleemid, meeste ja naiste vahelised suhted (usa...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
24
doc

Bioloogia konspekt

EVOLUTSIOONI GENEETILISED ALUSED Väikseim evolutsioonivõimeline organismirühm on populatsioon. Geneetilise muutlikuse allikad populatsioonis: I Mutatsioonid- tekib mutatsiooniline muutlikkus. Enamik fenotüübis avalduvaid mutatsioone on kahjulikud. II Kombinatiivne muutlikkus- ristsiire meioosis, toimub alleelide kombineerumine sugulisel paljunemisel. Moodustab suurema osa popul...

Bioloogia - Keskkool
20 allalaadimist
56
docx

Juhtimine TMO0010

Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. Protsessi keskmes on efektiivsuse ja säästlikkuse tasakaal piiratud ressursside kasutamisel. (,,Juhtimise alused" Ruth Alas) Juhtimine on sihipärane...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
71
docx

Merekultuur ja etikett

reis Esimene inglane ,kes tegi ümbermaailmareisi 1577-1580 -Mayfloweri ajalooline reis Isad palverändurid asutavad Põhja-Ameerika esimese eduka asunduse 1620 -Abel Tasman avastab Tasmaania Hollandlaste uurimisreisid Vaikse ookeani lõunaosas 1642-1643 -Kapten Cooki epohhiloovad reisid Uus-Meremaa ja Austraalia idaranniku kaardistamine,Hawaii 1768-1779 -Charles Darvini reis laeval Beagle Ekspeditsioon , mis evolutsiooniteooria loomisele 1831 -Scott, Amunsen ja Shackelton reisivad maailma otsa Legendaarsete polaaruurijate ekspeditsioonid 1840-1916 Kuulsad maadeavastajad: Roald Amundsen See, et kaks kuulsat Norra polaaruurijat Fridtjof Nansen ja Roald Amundsen olid kaasaegsed, on üks ajaloo kokkusattumusi. Amundsen sündis 1872. aastal – 11 aastat pärast Nansenit – Sarpsborgi linna lähistel Kagu-Norras. Heites kõrvale planeeritud meditsiinikarj...

Merendus -
9 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

 ÜRO kliimamuutuse konventsioon- eesmärgiks saavutada inimtekkeliste kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerumine atmosfääris sellisel tasemel, mis hoiaks ära kliima soojenemise. Eesti liitunud.  Genfi üldleping- eesmärgiks on piirata õhku saastavate ainete paiskamist atmosfääri. Eesti liitunud. Evolutsioon Evolutsiooniteooria kujunemine. Evolutsioon tähendab kõige üldisemas mõttes mingi süsteemi pöördumatut ajaloolist arengut, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist. Enamasti peetakse evolutsiooni mõiste kasutamisel silmas elu arengut Maal, organismiliikide põlvnemist muutuste kaudu varem eksisteerinud liikdest ja järk-järgult keerukamate eluvormide teket. Võib eristada nelja evolutsioonivormi:  Füüsikaline evoluts...

Bioloogia - Keskkool
42 allalaadimist
18
docx

Meditsiini ajalugu konspekt

Frenoloogia kasutamine (põhiidee: 3. Suundravi ja diagnooside psüühika erinevad moodulid ja kuritarvitamise küsimus funktsioonid asuvad erinevates aju osades) 34. Evolutsiooniteooria mõju meditsiinile ja tervishoiule Evolutsiooni teooria mõjutas erinevaid meditsiini harusid, nagu arengubioloogia ja geneetika ning tervishoidu. Darwin juhtis tähelepanu muutlikkusele ja pärilikkusele, mis viisid geneetikatekkimiseni. Tervishoiu tähtsus suurenes, lähtuvalt keskkonna teadvustamisest. Geneetika jaotas haigused dominantseteks, retsessiivseteks ja päriliku eelsoodumusega haigusteks. Seletati hemof...

Meditsiini ajalugu - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
16 allalaadimist
6
docx

Bioloogia konspekt teemal "Evolutsioon"

Seetõttu tekivad üha keerukama ehituse ja talitlusega organismid. 2) Kohanemisvõime elutingimustega. Esimese teaduslikult põhjendatud evolutsiooniteooria (Darvinism) lõi inglise teadlane Charles Darwin (1859) Liikide muutumise peamiseks põhjuseks pidas ta looduslikku valikut, mis tuleneb kolmest olulisest faktist: 1) Kõigi liikide isendite paljunemisel tekib järglasi rohkem, kui saab ellu jääda. 2) Olelusvõitlus – isenditevaheline konkurents elutingimuste pärast 3) Suurema tõenäosusega jäävad ellu ning annavad paljunemisvõimelisi järglasi n...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
54
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I eksam

19.saj lõpus20.saj algul kujutatakse kirikut negatiivselt, seda käsitletakse kui probleemi. Realism mitte ainult ei kirjelda maailma, vaid püüab välja tuua ka probleeme, küsitavusi. Eesti realistlikul kirjandusel on seos Euroopa kirjandusega. 19.saj Euroopas osutati hoopis teistsuguse inimese tekkeloole – Charles Darwini evolutsiooniteooria läks vastuollu kiriku seisukohtadega. Euroopas hakkab 19.saj lõpus levima marksism – ühiskondlik teooria, kus jumalalreligioonil enam rolli pole. Kriitiliste realistide probleem oli kirik kui sotsiaalne institutsioon – neid häiris kiriku suur mõju ja võim ühiskonnas. Realistid ei kritiseeri niivõrd õpetust, vaid institutsiooni. Nii Vilde kui ka Peterson-Särgava loomingus kujutatakse eesti küla, kus kirikust hoolitaks...

Eesti kirjandus -
25 allalaadimist
16
docx

Kas kõik on juhus kokkuvõte

Inimeste hulgas aga toimib igaüks omaenese mitmekesiste huvide järgi. 2.OSA - MÕJU 3 kuu jooksul kasvab ja areneb kiil inseneride mõttes täiuslikult ja müstiliselt. Kõik kehaosad on välja arenenud disainiga, mida on tänapäeval projekteerijatel raske järgi teha. 2. Kiili kui sellise kehaga olendi jõudmist tänapäeva võib selgitada evolutsiooniteooria alusel. Eelkõige just faktiga, et looduses jääb tugevam ellu ning tehakse juhuslikke valikuid. Sellest lähtuvalt ei ole võimalik kõike, mis meie ümber on tekkinud, selgitada puust ja punaselt (mis on milleks valitud). Inimene oma loominguga hakkab järgima sama rada – ei ürita leida parimaid kombinatsioone vaid laseb juhusel teha selle otsuse. Darwin arendas oma teooria välja Lamarcki mõtetest. Lamarck seostas loodus...

Filosoofia -
22 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

Selle järgi garanteerib sotsiaalse õigluse vaba turg, mis laseb inimesel tegutseda nii nagu ta soovib- igaühele tema võimete järgi (Heaven helps those who help themselves- aita ennast ise ja siis aitab sind ka Jumal). Inimesed ise on vastutavad oma heaolu eest. Kõige olulisemaks sotsiaaldarvinistiks on Herbert Spencer. Ta võttis aluseks Charles Darwini evolutsiooniteooria ning rakendas seda ka inimühiskonna kohta. Ühiskond on koht, kus inimesed võitlevad omavahel ellujäämise nimel. Seega ei hoolinud liberaalid kuigivõrd ka sotsiaalhoolekandest ega kõigi ühiskonnaliikmete toimetulekust, olulisimaks pidasid nad tagada riigis inimestele õiguslikud võrdsed võimalused, et igaüks võiks jõuda võimalikult suure heaoluni. Kes aga eluvõitluses alla jäid, olid nõrgemad, kes p...

Politoloogia - Keskkool
19 allalaadimist
1
odt

Evolutsiooni tõendid

1)Kes oli Darwin?-teadlusliku evolutsiooniteooria looja 2)Biogeneetiline reegel-organismid läbivad embrügoneesi jooksul oma eellaste embrüonaalse arengu etappe 3)Fossiil-väljasurnud loomade jäänuseid ja jäljendeid sisaldav kivistis 4)Paleontoloogia on teadus,mis uurib kivistisi 5 7e.t.1)Biogeograafilised tõendid-mida lähemal asuvad samasse taksonisse kuuluvate liikide areaalid,seda lähemalt suguluses nad on 2)Molekulaarbioloogilised tõendid-mida lähemalt suguluses...

Evolutsioon -
3 allalaadimist
13
docx

Juhtimine kordamisküsimused

Evolutsioonilist teooriat kasutatakse, et kirjeldada globaalseid muutusi organisatsioonilistes populatsioonides, strateegilise mõtlemise protsesse, samuti muutuse iseloomustamisel selle ulatuse ja kestuse kaudu. Evolutsiooniteooria järgi tegutsevad organisatsioonid piiratud ressursside keskkonnas, kus kõikide eesmärk on elllu jääda. Evolutsiooniteoorias loovad makropopulatsiooni karakteristikud tingimused mikrotasandil aset leidvateks variatsioonideks, selektsiooniks ja väljasuremiseks. 4. Kirjeldage Greineri organisatsiooni arengu mudelit. Kasvumudel koosneb viiest kasvufaasist, mis lõppevad erinevate põhjustega kriisidega:...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
12
docx

Ökoloogia kordamine gümnaasiumile

Mida sügavamad kihid, seda erinevamad on kivistised elavana tuntud organismidest. Uskus siiski, et kõik liigid on algselt loodud ja muutumatud. Jean-Baptiste de Lamarck — esitas esimese tervikliku evolutsiooniteooria teoses ,,Zooloogia filosoofia’’  (1809). Tema arvates tekkis ja tekib elu Maal isetärkamise teel ja see on pidevas, kuigi aeglases arengus. Charles Darwin — lõi esimese teaduslikult põhjendatud evolutsiooniteooria, mis on kirja pandud teoses ‘’Liikide tekkimine’’ (1859). Darwin tõestas rohke faktilise materjali abil, et liikide ajalooline muutumine on toimunud ja toimub teaduslikult põhjendatavate seaduspärasu...

Evolutsioon - Keskkool
23 allalaadimist


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto