Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "esimene maailmasõda" leiti 2281 faili

11
docx

Murdmaasuusatamine

MURDMAASUUSATAMINE Referaat Tallinn 2015 Sisukord Tallinna Ülikool 1Suusatamise positiivsed küljed ja terviseriskid.........................................................................4 1.1Suusatamise positiivsed küljed...

Suusatamine -
1 allalaadimist
10
doc

Külm sõda

- 16 juuli 1940. Andis Hitler käsu SB Luftwaffe jõududega põlvili suruda. - Sakslased olid oma edus kindlad, kuna inglastel oli puudus väljaõppinud piloodidest. - Kuigi mõnel hetkel olid sakslased edule väga lähedal, õnnestus inglastel siiski peale jääda. - See oli Hitleri esimene suur tagasilöök II maalmasõjas. 3. Miks alustas Hitler sõda NSVL vastu ja mida saavutas Saksa armee 1941. lõpuks? - Eesmärgiks olid toiduained, maavarad, slaavlaste orjastamine, juutide ja kommunismi hävitamine. - 1941. aasta sügiseks oli Saksa armee vallutanud Baltikumi, Valgevene ning suure osa Ukrainast - Armeegrupp Mitte jõudis hilissügisel u 6o km Moskvast – Saksa ar...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
9
docx

20. sajandi saksa kirjandus

sajandi saksakeelne kirjandus Aigi 28.01.2015 Loengud ja rühmatööd 9. märtsiks peaks "Professor Unrat" olema loetud. Viis raamatut nimekirjast. Periodisierung: 1890-1910 "Fin de ciecle": Naturalism, impressionism, sümbolism, juugendstiil jne See on vaid üks võimalikest periodiseerimistest. Võib öelda ka Jahrhundertwende. Väga huvitav periood, sest on palju erinevaid S...

Saksa kirjanduse ajalugu -
5 allalaadimist
30
docx

Keskkonnaökonoomika eksami konspekt

Rooma Klubi uurib tänaseid globaalseid probleeme ja võimalikke tulevikutsenaariume, mõistmaks mis on toimumas, ning soovitamaks tegutsemist mitmetel tasanditel - indiviidist kuni valitsusteni. Klubi liikmed jagavad usku, et iga inimene on võimeline andma oma panuse ühiskondade parandamiseks. 1972. aastal ilmus Rooma klubi esimene raport “Kasvu piirid” (The Limits to Growth, Meadows, jt). • Raport lähtus tolleaegsest loodusressursside kasutusest ja jõudis järeldusele, et aastaks 2000 on loodusvarad ammendatud 1971. aastal oli maailma kindlaks tehtud naftavarudeks 612 miljardit barrelit. Sellest ajast on maailmas toodetud 767 miljardit barrelit naftat. Naftavarud oleksid pidanud otsa saama juba viis aastat tagasi. Tänapäeval on kindlaks tehtud naft...

Keskkonna ökonoomika - Keskkool
53 allalaadimist
38
doc

Veereostus ja Läänemeri

SELLEGA KAASNEB VEE LÄBIPAISTVUSE VÄHENEMINE, PÕHJASETETE MUDASTUMINE JA VEEKOGU KINNIKASVAMINE......................................................9 1972. AASTAL 57 MAA POOLT ALLA KIRJUTATUD RAHVUSVAHELISE KOKKULEPPEGA KEHTESTATI TÖÖSTUSJÄÄTMETE MERRE JUHTIMISE TINGIMUSED. HEITAINED JAOTATI KOLME KATEGOORIASSE. ESIMENE KATEGOORIA HÕLMAB NEID, MILLE MERRE JUHTIMINE ON KINDLALT KEELATUD. NENDE HULKA KUULUVAD HALOGEENÜHENDID, ELAVHÕBE , KAADMIUM, TOORNAFTA, BENSIIN, MÕNED PLASTMASSID JA RADIOAKTIIVSED AINED (REPOSSI 1984: 42). TEISE KATEGOORIASSE KUULUVAD AINED, MIDA VÕIB MERRE LASTA VAID ERILOAL. SELLISED ON HEITAINED, MIS SISALDAVAD ARSEENI, PLIID, TSINKI, VASKE, KROOMI JA TEISED PESTITSIIDID. KOLMANDASSE KATEGOORIASSE HAPPELISED JA...

Keskkonnaõpetus - Keskkool
8 allalaadimist
66
docx

Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus

17 Vaimuelu........................................................................................................... 22 Kodutööd.............................................................................................................. 26 ESIMENE TÖÖ.................................................................................................... 26 TEKST 3: Toomas Hiio „Seitse mõtet 20. sajandi Eesti ajaloost“.....................26 TEINE TÖÖ......................................................................................................... 27 VARIANT 2: Eenok Kornel „Kuldset keskteed ei ole“.......................................27 KOLMAS KODUTÖÖ...

Eesti ajalugu -
6 allalaadimist
8
docx

Eesti ajalugu V, lk 66-70 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

Mõned Laimetsa, protestantlik kultuur, mis tugines saksa Härjanurme ja Roplca talupojad jõudsidki kolonistidele maal ja saksa ning soome ko- ametliku loaga Tobolski kubermangu ja kanti gudustele Peterburis ja Kroonlinnas. Koos seal kroonutalupoegade hingekirja. Esimene esimeste luterlike kogukondade kujunemisega neist oh Jurry Pallamois Kabalast (1842). ingerisoomlaste alal ning Vene riigi teenistuses Pihkva kubermangu kroonutalu- pojaks hiilgavat karjääri teinud baltisaksa aadlikest vormistati esimesena ametlikult Karl Kolli mõisnike ilmumisega Peterburi lähistele algas Oravalt (1840). ka eesti talupoegade enamasti üksi või Massilise ilme omandas väljaränne 19. sa- per...

Eesti ajalugu -
2 allalaadimist
24
docx

STAGNATSIOON JA VENESTUSKAMPAANIA

Stalinismiajastu tervikuna, Eesti tööstusena, vaid hüdroenergeetika kampaania heterogeense hulga ettevõtetena, järelkajana oli valminud Narva da Balti ja Eesti soojuselektrijaamade jahu- tusveeks. Balti elektrijaama esimene plokk läks käiku 1959. aastal, lõplikult valmis rajatis 1966. aastal. Eesti Elektrijaama hakati ehitama 1964. aastal, 1967. aastal kuulutati see komsomoli löökehituseks, voolu hakkas ta andma 1969. aastal ja sai lõplikult valmis neli aastat hiljem. 1960. aastal ühendati põlevkivibassein administratiivselt, moodustades mitmete linnade ja asulate konglomeraadi Kohtla-Järve linna...

Eesti ajalugu -
2 allalaadimist
34
docx

Zetterberg, lk 520-545 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

aastani tegutsesid Balti liiduvabariikides neid kontrollivad bürood emapartei keskkomiteest. ÜK(b)P KK Eesti büroo loodi novembris 1944 sovetiseerimise abivahendiks. Büroo esimeheks mää- rati Kremli hierarhias küllalt kõrgel seisev Nikolai Satalin, kes 1946. aastal asendati Georgi Peroviga. Büroosse kuulusid lisaks Moskvast saadetud töötajatele EK(b)P partei esimene sekretär Nikolai Karotamm ja Rahvakomissaride Nõukogu esimees Arnold Veimer. 1944. aasta detsembris kirjutas Karotamm, et büroo ülesandeks “on juhtida EK(b)P kõikide tema eesseisvate ülesannete lahendamisel, aidata kogu tööd parandada, parandada vigu, ületada need puudused, mis töös on ja tõsta kogu töö vajalikule bolševisdikule tasemele.” Satalin omakorda teatas Nõukogude Eesti parteiladvikule, et Eestis on vaja lähiajal ke...

Eesti ajalugu -
1 allalaadimist
16
docx

Zetterberg, lk 555-571 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

Aastatel 1974-1979 tuli sisserändajaid keskmiselt 4800 inimest aastas, 1980 ja 1981 oli neid 7000, aga siis langes arv jälle 5000 kanti. 1989 olid liiduvabariigi elanikest 26% mujal sündinud. Eesdased ise olid väga paiksed. 1979. aastal elas kogu Nõukogude Liidu eestlastest 92,9% Eestis. Sõja-aastad vähendasid meeste arvu kogu elanikkonn...

Eesti ajalugu -
1 allalaadimist
14
docx

Folkloristika eksam

Surm meedias (mälestamine facebookis aga ka muu kajastamine). Vanasti maeti inimesi linnast välja, nüüd suunduvad inimesed ise linnast välja elama ja surnuaiad saavad osaks linnast. Matuseäri, tuhastusmatuste levik. 45. Kirjelda rahvalaulude teadusliku liigituse aluseid, mida kasutatakse arhiivis ja väljaannetes tekstide liigitamiseks. Missugustesse rühmadesse on liigendatud eesti regilaule? Elavas kasutuses (esimene elu) ja väljaannetes ja arhiivis (teine elu) – tekstide väliste tunnuste e vormi alusel, teksti sisemiste tunnuste e teema ja sisu alusel. Vanem rahvalaul: hüüded, loodushäälendid, loitsud, lastelaulud, itkud, täälaulud, kalendrilaulud, mängulaulud, pulmalaulud, jutustavad laulud ja lüürilised laulud. Uuem rahvalaul – olustiku, sõja, armastus, mängu ja tantsulaulud ning vaimulikud laulud. Vanem rahvalaul (regilaul ja selle...

Folkloristika alused -
12 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

maini toimusid Tallinnas 3000 osavõtjaga miitingud, mille piirivalveväed laiali ajasid. 15. mail 1905 leidsid aset rahutused Tallinnas. 19. juuli tööliste streik protestiks 15 töölise arestile. 24. juulil toimus 3000 töölise demonstratsioon ning kokkupõrge kasakatega. 1905. aasta aprillis võttis VSDTP III kongress kursi relvastatud ülestõusu ettevalmistamisele. 1. mai demonstratsioonid olid Eestis esimene suur poliitiline meeleavaldus. nõudmised. 12. jaanuaril Tallinna tööliste üldstreik, kus esitati peamiselt majanduslikke nõudmisi – 8- tunnist tööpäeva, miinimumpalga kehtestamist, trahvide kaotamist ja sotsiaalkindlustuse parandamist. Streik levis kiiresti teistesse linnadesse, jaanuaris streikis kokku 15 000 tööstustöölist, kuid nende nõudmised jäid rahuldamata. Veebruaris puhkes uus laine, Tallinnas ja Tartus tehti töölistele osalisi jär...

Ajalugu -
24 allalaadimist
66
pdf

Avaliku sektori ökonoomika

45.Milles seisnevad informatsiooniga seotud põhiprobleemid indiviidide käitumises – info mittetäielikkus; info asümmeetrilisus? Informatsiooniga seotud põhiprobleemid on info mittetäielikkus ning info asümmeetria. Esimene on probleem, mis seisneb selles, et otsustajatel puudub täielik info selle kohta, millised otsused või teguviisid oleks vaieldamatult parimad, samuti puudub neil täielik info ka selle kohta, kuidas allasutused täpselt käituvad. Info asümmeetria tähendab aga seda, et indiviidid on otsustusprotsessis info seisukohalt hinnatuna ebavõrdses olukorras. 46.Kuidas toimub info hankimise ratsionaalsusprintsiibi ra...

Avaliku sektori ökonoomika -
40 allalaadimist
14
doc

I maailmasõda, Venemaa ja Eesti

 1924 – Lenini surm  1928-1929 – NEPist loobumine, kollektiviseerimine, industrialiseerimise algus, Stalini diktaktuuri kujunemise algus.  1937 – Suur terrorGULAG  Kerenski – Elas 1881-1970. Venemaa riigiteadlane ja poliitik.  Lenin – Elas 1870-1924. Venemaa bloševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse rajaja.  Trotski – Elas 1879-1940. Juudipäritolu Vene bolšeivistlik revolutsionäär ja marksismi teoreetik.  Stalin – Elas 1878-1953. Nõukogude Liidu riigi- ja parteijuht. 14. Miks, millal, kelle poolt, kuidas kuulutati välja Eesti Vabariik? 19. veebruaril 1918 valiti Eestimaa Päästmise Komitee (Päts, Vilms, Konik) ja kiideti heaks...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
16
docx

Linna- ja ruraalgeograafia

PÕLLUMAJANDUS JA PRIMAARSEKTOR (L6). Põllumajanduse tähtsus Euroopa Liidus. Põllumajandus kasutab otseselt 42% EL-i maismaast; põllumaj ja toiduainete sektor: 15% Elitööstuse kogutoodangust ja 2,5% ELi SKTst; põllumaj ja toidutootmise sektor on suuruselt kolmas tööandja Euroopas (üle 15 milj töökoha); EL on suuruselt esimene toiduainete eksportija ning teine importija maailmas. Sotsialistliku põllumajanduse pärand. Põllumaj tootmismahtude pidev kasv; madal tootlikku, kõrge töömahukus ja põllumaj osakaal hõives võrrelduna lääneriikidega; kiire tootmise kontsentratsioon; kolhoosid ja sovhoosid; suured erinevused majandite palgatasemes, eelised linnalähedastes kohtades; majandid sotsiaalse elu korraldajana; atraktiivsed majandid- eluase ja sissetulek; asustu...

Geograafia -
7 allalaadimist
2
pptx

Kohtla-Järve teke

Lisaks Järve linnaosa tööstuspiirkond tegutsevad läheduses elektrijaamad. Kohtla-Järve asukoht Eesti kaardil Kokkuvõte Kohtla-Järve kohale tekkis asustus juba ammu. Esimene dokumentaalne meenutus Järve külast ulatub aastasse 1241, kui ta kanti Taani hindamise raamatusse. Kohtla-Järve linn tekkis tänu põlevkivile, mille ladestusi on seal piirkonnas küllaltki palju. Kohalikud elanikud teadsid juba ammu, et see kivi põleb. Põlevkivist on palju legende. 1919. aastal loodi Eesti Vabariigis koondis Riiklik Põlevkivitööstus. Põlevkivi kaevandati nii maa all kaevandustes kui ka maa peal karjäärides. Päras...

Rahvastik ja majandus - Põhikool
1 allalaadimist
22
pptx

Põhjalik ülevaade sürrealismist (esitlus)

Kasutati automaatset kirjutamist. • Kunstis üritati harrastada mõistuse kontrollist vaba, juhusest lähtuvat joonistamist-maalimist. • Mõnikord valmistati teoseid ka kollektiivselt aga nii, et tulemust nägid tegijad alles lõpus. Esimene suund • Kuigi sürrealistlikul maalikunstil oli mitmeid erinevaid stiile, võib siiski eristada kahte peamist. • Esimene kasutas kunsti tegemiseks laste ja vaimuhaigete joonistustest tuletatud kujundeid või näiteks üksisilmi mingi mustri vaatamisest tekkivate hallutsinatsioonide paberile panemist. Nende maalide pinda katavad kujundid ja sümbolid. • Selle suuna peaesindaja oli katalaan Joan Miró. Joan Miro looming Tei...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused

60. Kooperatiivne ettevõtlus.  Kooperatiivne (ühistuline) ettevõtlus on võrgustikmajanduse üks vorme, mille juured ulatuvad üle 150 aasta taguse Inglismaani.  Tänapäevase kooperatiivse tegevuse alguseks loetakse sageli Rochdale linna kangrute poolt 1844. a loodud kooperatiivkauplust, mis rajati sihiga pakkuda töölistele mõistliku hinnaga tooteid. (Esimene kooperatiiv, mis tegutses edukalt pikema aja jooksul.)  Rochdales töötati välja ja sõnastati esimest korda ühistegevuse põhiprintsiibid, mis tugevasti mõjutasid selle tegevuse edasist arengut. Kasutati püsivaid hindu, sularahakaubandust (st ei müüdud võlgu, sellega “hariti klienti”, ei lastud tal sattuda võlaorjusse), kasumliku tegutsemise korral tagastati osa rahast vastavalt ostude mahule koopera...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
16
docx

Marie Underi elulugu

Peale seda tutvus Under Arthur Adamsoniga, kellega ta ka abiellus. Laikmaa soovitas Underil hakata kirjutama Eesti keelseid luuletusi, põhinedes Underi poolt kingitud luulel. Underi poolt Laikmaale usaldatud luuletused jõudsid autori teadmata toimetustesse ning 2. augustil avaldas “Postimees” tema armastusluuletuse “Kuidas juhtus”, millest sai tema esimene trükis avaldatud luuletus. Tema esimene avaldatud luuletus ilmus 1904. aastal varjunime Mutti all “Postimehes”. See väljendab Underi rõõmu andeka sõbra, Ants Laikmaa, leidmise üle. Underi esimese luulekogu “Sonetid” avaldas “Siuru” kirjastus aastal 1917. Hiljem tekkinud rühmitusest kerkis esile “Tarapita”, mille liikmeteks said mitmed endised siurulased. 20. septembril 1944 lahkus Under perega Eestist ning asus elama St...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
14
doc

Looduslik valiku mehhanismid ja nende kaasaegne seletus

Kogu Darwini evolutsiooniõpetuse võib jagada viieks väiksemaks alateooriaks: Evolutsioon ise on lihtne seisukoht, et organismide ja nende sugupuude omadused muutuvad ajas. See algne idee ei olnud Darwini enda oma, kuid tema kogus ja süstematiseeris küllalt tõendeid, et ülejäänud bioloogid teooriat tunnistaksid. Ühine eellane on vastandlik vaade Lamarcki õpetusele evolutsioonist. Darwin oli esimene , kes vaidles lamarksismile vastu ja väitis, et kõik liigid on arenenud ühest eellasest ning visuaalselt võiks kogu elusloodust kujutada ühe sugupuuna. Gradualism on Darwini idee sellest, et erinevused absoluutselt erinevate organismide vahel on tekkinud astmeliselt vahelduvate vormide abil aja jooksul. Populatsiooniline muutus on Darwini tees, et evolutsioon toimub läbi erinevate päritavate muutuste populatsioonis. Loodusliku valiku teoo...

Evolutsioon - Tartu Ülikool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun