Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"eneseusaldus" - 128 õppematerjali

eneseusaldus – loob tööle pühendumise õhkkonna
90
doc

Nimetu

-slaid juurde)Milline on kognitiivne areguga seondvad tuleb progressiivsus välja. *muutused konformsuses( konfrome intensiivsus ja vanemate surve slaid). Konformsem ollakse varajases Oma otsustuste mõõdupuu on mul peas millega seoses ma käitumuslikult otsueid langetan noorukieas eakaaslastega. *enesekindlus ja eneseusaldus *konflikt vanematega ( konfliktide sagedus näitab langevuse tendensti , 2. need kellel olid konfli eelnevas eas on ka nüüd. 3. Millises vallas on konf vanematega- minu enda persooniga seonduvatest igapäeva küsimused, mis puudutavad lühiajalist perspektiivi. ) Väärtushinnanguline autonoomia See et mul on oma süsteem ja selles ei ole vastuolulisi. Puudutab haridust, religiooni. Neid kasutan aind siis kui mul on eelmised autonoomi...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
62 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) ­ hing, vaim Logos (kreeka k) ­ õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides/organismi võime peegeldada keskk...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
26
docx

Müük ja müügitehnikad

Isiku puhul võib lähtuda tema perekonnaseisust, hobidest, mis klubidesseorganisatsioonidesse parteisse ta kuulub. Suhtumine (Suhtumine minu firmasse, selle toodangusse, analoogsetesse toodetesse, konkurentidesse, ostukriteeriumid, väärtustatavad faktorid jms.) Ning lõpetades isiksuse tüübiga (eneseusaldus otsuse langetamisel, riskivalmidus, ambitsioonid, usaldusisikud jms.) Ettevõtte puhul tuleb alustada tema valdkonnast. Mis tooteid teenuseid pakub, ettevõtte tüüp, kellele ta pakub – organisatsioonid või elanikkonnale, sihtkruppide iseloomustus, jne. Firma turupositsioon, konkurentide seis, firma tugevad ja nõrgad küljed. Olemas olevad tarnijad ja nende r...

Müügitöö alused - Kutsekool
69 allalaadimist
15
docx

Organisatsioonikäitumine eksamiküsimused ja vastused

EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST Tallinna Ülikool 1. Organisatsiooni mõiste. Organisatsioonikäitumise mõiste. Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada....

Organisatsioonipsühholoogia - Tallinna Ülikool
69 allalaadimist
20
odt

Organisatsioonikäitumine

Kõrge tööeetikaga ja kompententsuse motivatsiooniga töötajad võivad leida ise sisemise valentsi oma tööst. Ootus on kindel arvamus, et tööalase jõupingutuse tulemusena saab ülesanne täidetud, ootuse määrab ära tõenäosus, mil määral oleneb tegutsemise edukus tehtavast jõupingutusest. 0 kuni +1. Üks jõupingutuse tulemusi toetav jõud on inimese eneseusaldus – arvamus, et ta suudab ülesande täita ja edukalt toime tulla ka raskes olukorras. Hüvituse saamise tõenäosus on alluva uskumus, et kui ülesanne on täidetud, saadakse ka tasu. 0 ja 1 vahel. Kui alluv näeb, et edutamise aluseks on töötulemused, võib hüvituse tõenäosus olla kõrge, kui olukord on ebaselge, on hinnang madal. Juhid peavad mõistma ja aktsepteerima alluvatepoolset hüvituste tajumise seaduspärasust: alluvad v...

Ühiskonnaõpetus -
60 allalaadimist
8
odt

Jacob Arnold situatsioonianalüüs

Valents võib olla positiivne, neutraalne või negatiivne. Iseloomuomaduste põhjal on hetkel Jacobi valents negatiivne kuna ta kardab võtta vastutust, riskeerida ja ka parema ametikoha saamist, eeldades, et ta ei tuleks sellega toime. Arvates, et ta ei suuda vastu võtta õigeid otsuseid, hindab Jacob oma toimetuleku tõenäosust nulliks, seda sellepärast, et tal puudub eneseusaldus . Hüvituse saamise tõenäosus on alluva uskumus, et kui ülesanne on täidetud, saadakse ka tasu. Kuna Jacobil pole valentsi ega ootust, tuleks ülemusel talle selgitada, millisel juhul saaks ta hüvitusi ja mida ta selleks peaks tegema. Siinkohal toimiks siin kõige paremini boonussüsteem tulemuslikkuse alusel. See motiveeriks Jacobi kõrval ka teisi töötajaid oma tööülesannete kallal rohkem vaeva nägema, teades, et sellele j...

Organisatsioonikäitumine -
43 allalaadimist
3
odt

DIAGNOSTILINE LÄHENEMINE

DIAGNOSTILINE LÄHENEMINE RHK-10 F00-F09 ORGANILISED PSÜÜHIKAHÄIRED - sellised häired nagu kahjustuse tagajärjel tekkinud: *dementsus (nt alzheimer) ­ mäluhäired, eriti lühimälu - õppimisvõime *deliirium ­ teadvuse ja tähelepanuhäired *hallutsinatsioonid *isiksusehäired jne F10-F19 PSÜHHOAKTIIVSETE AINETE TARVITAMISEST TINGITUD PSÜÜHIKA JA KÄITUMISHÄIRED *äge intoksikatsioon (alkohol, mürgistusnähud, mis kaovad) *kuritarvi...

Psühholoogia - Keskkool
1 allalaadimist
30
docx

Kliiniline psühholoogia

 Pessimistlik seletustiil VI. Meeleoluhäired Depressiivne episood ehk depressioon Põhitunnused:  Alanenud meeleolu  Huvide ja elurõõmu kadumine  Kõrgenenud väsitavus ja vähenenud aktiivsus Teised üldnähud: Tähelepanu ja keskendumise alanemine Alanenud enesehinnang ja eneseusaldus Süü- ja väärtusetustunne Trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku Enesekahjustused- või suitsiidmõtted või teod Häiritud uni Isu alanemine välised ilmingud:  Vähe miimikat, liigutusi, juttu  Aeglased liigutused ja aeglane kõne  Vaikne hääl  Kurb näoilme, longus poos, väh...

Psühholoogia -
108 allalaadimist
12
doc

Uimastid

Kokaiin tekib looduses ise, kokaiini leidub kokapõõsa lehtedes. Näljatunde puudumine, suurenenud töövõime. Kokaiin on looduslik putukamürk. Coca cola sisaldad kokapõõsa lehtedest saadud kokaiini ja koolapähklitest pärit kofeiini. Meenutab amefatmiini toimet, mõõdukate annustega ilmneb üldine enesetunde paranemine, eufooria, aktiivsuse ja eneseusalduse suurenemine, lobisemishimu ja mõnutunnete tugevnemine. Ka kokaiin suurendab agressiivsust, aga mõõdukal tarvitamisel ennekõike verbaalselt ja kokaiini maine on selles suhtes amfetamiinist parem. Unevajadus väheneb. Esialgsetes annustuse on kokaiin amfetamiinist märksa ohutum stereotüüpiate, luulumõtete, hallutsinatsioonide ja paranoilisuse tekitamise osad, kuid hiidannustes sissevõtmisel võivad tekkida värinad ja krambid, seejär...

Psühholoogia -
8 allalaadimist
44
pdf

Ettevõtluse alused - kordamisküsimused

NB! loeng 2 slaidid! - Üritati välja töötada mudel, mille alusel aru saada, milliste iseloomuomadustega inimestel on suurem tõenäosus ettevõtjana edukas olla. Uuris saavutusvajadust, kuuluvusvajadust, võimuvajadust. Normide ja väärtuste komplektid ühiskonnas mõjutavad ettevõtluspisikut (Weberi fänn). Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased tugev saavutusmotivatsioon, eneseusaldus ja probleemide lahendamise oskused. 10. D. L. Birch´i panus ettevõtlusuuringutesse. Gasellettevõtted. Suurim osa uusi töökohti luuakse väikeettevõtetes. 1987. aasta Job Creation in America – leidis, et edukad on vaid väike osa väikettevõtteid – jagas need gasellides – kiiresti kasvavad väiketteevõtted. 70% töökohti loovad just sellised ettevõtted. 11. Rahvusvaheline ettevõtlusuuring GEM (Global Entrepreneurs...

Avalik haldus - Sisekaitseakadeemia
25 allalaadimist
48
doc

Ettevõtluse alused, kordamisküsimused eksamiks

See oli tema arvates õpitav Ettevõtja roll: riigi saavutusvajadus transformeeritakse majanduskasvuks läbi ettevõtjate tegevuse. Kui saavutusvajaduse tase riigis on kõrge, on seal tõenäoliselt rohkem ettevõtjatena käituvaid inimesi, ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon, eneseusaldus ning probleemide lahendamise oskused. 9. D. L. Birch´i panus ettevõtlusuuringutesse. Gasellettevõtted. Birch jõudis oma töös järeldusele, et suurem osa uutest töökohtadest luuakse väikeettevõtetes. -> rahvamajanduse arengu uurijate hulgas märgati uuesti väikeettevõtete tähtsust. Ka poliitikud märkasid tema tööd. Ta näitas uute väikeste ettevõtete tähtsust töökohtad loojatena. Gasellettevõtted – väga kiire...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Depressiivne episood e. depressioon - tavaliselt alanenud meeleolu, huvi ja elurõõmu kadumine ja energiavähenemine, mis toob kaasa suurenenud väsitatavuse ja vähenenud aktiivsuse. Suurenenud väsimustunne ka pärast kerget pingutust. Lisasümptomid: a) tähelepanu ja kontsentratsioonivõime alanemine; b) alanenud enesehinnang ja eneseusaldus ; c) süü- ja väärtusetustunne; d) trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku; e) enesekahjustuse- või suitsiidimõtted või -teod; f) häiritud uni; g) isu alanemine. Ärevushäired Agorafoobia - nii avatud ruumi kartus kui ka sellega seotud asjaolud, nagu kartus viibida rahvamassis või olukorras, kust on raske kiiresti ja takistusteta ohutusse kohta (tavaliselt koju) pääseda. Terve grupp kodust väljumisega seotu...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused

Ettevõtja roll McClellandi järgi:  Ettevõtja roll seisnes McClellandi järgi selles, et riigi saavutusvajadus transformeeritakse majanduskasvuks läbi ettevõtjate tegevuse.  Kui saavutusvajaduse tase riigis on kõrge, on seal tõenäoliselt rohkem ettevõtjatena käituvaid inimesi.  Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon, eneseusaldus ning probleemide lahendamise oskused. 10. D. L. Birch´i panus ettevõtlusuuringutesse. Gasellettevõtted.  Birch jõudis oma töös järeldusele, et suurem osa uutest töökohtadest luuakse väikettevõtetes.  Rahvamajanduse arengu uurijate hulgas märgati uuesti väikeettevõtete tähtsust.  Ka poliitikud ja avalik sõna pöörasid tema teesidele tähelepanu.  Roland Reagan...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

SP kui teadus SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid ... Gordon Allport (1954): "Social psychology is an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings, and...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
7
docx

KONFLIKTIDEGA TOIMETULEK KOOLIS

Indiviidide, gruppide vastandlike, kokkusobimatute tegevuste ,,põrkumine" erinevate huvide tõttu. On olemas sisemised ja välised konfliktid. See, kui tähtis on eesmärk ning kui tähtsad on suhted teistega, määrab ära käitumise konfliktis. Sisemised konfliktid ­ vastuolu on inimese väärtuste, vajaduste, arvamuste ning tem...

Pedagoogika -
7 allalaadimist
17
doc

ÜLDPSÜHHOLOOGIA EKSAM

Kõne tekke teooriad Jumaliku tekke käsitlus- mitme usundi meelest andis Jumal koos inimeste loomisega neile ka kõnelemisvõime ja keele. Kõnekasutuse alged on bioloogilise päritoluga ning inimesed sünnivad ilma valmis kõnelemisvõimega. Kui inimene ei õpi kõnelema kriitlises elueas, läheb tal keele omandamine hiljem äärmiselt vaevaliselt. S...

Psühholoogia -
2 allalaadimist
9
docx

Enesehinnang

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond ENESEHINNANG referaat Tartu 2017 Sisukord SISSEJUHATUS...

Inimeseõpetus -
1 allalaadimist
3
doc

„Sellised nad on … hispaanlased"

hispaanlased" Paljud tunnevad Hispaaniat kui sooja maad, kus elavad elava loomuga, lärmakad inimesed, kes armastavad lõbutseda. Kas sellised need hispaanlased ongi või peitub neis veel midagi enamat? Järgnevalt püüan anda ülevaate hispaanlaste olemusest ning nende kommetest ja tavadest üldisemalt kahe raamatu "Kultuuride vahelised erinevused" ja "Se...

Kultuurid ja tavad - Keskkool
1 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

  Piir   pärilike   ja   mittepärilike   mõjurite vahel   on   segane.   Muutused   maailmas   toovad   kaasa   muutusi   meie sisemuses. Näiteks tüdruk, kes oma olemuselt on rõõmsameelne toob kaasa positiivse pöördumise tema poole, sellega kinnitame tugevamalt veel   tema   usaldust,   et   taoline   käitumine   väärib   tunnustust.   Koos sellega   tugevneb   tema   eneseusaldus   ja   ta   katsub   sagedamini   nii käituda,   ta   on   usaldavam   kui   laps,   kellel   pole   niisugust   usaldust tekkinud. Individuaalsete   erinevuste   hulk   suureneb,   kui   inimene   kasvab. Normaalne   laps   läbib   samad   arengutähised   peaaegu   samaaegselt teistega, sest paljud lapsepõlves toimuvad muutused on seotud aju ja keha   baasilise   küpsemisega.   Aastate   joo...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
55 allalaadimist
11
docx

EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST

Organisatsiooni mõiste. Organisatsioonikäitumise mõiste. Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada. 2. Organisatsioon kui süsteem. 3 allsüsteemi, nende omavaheline seos. allsüsteemid(Sub...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun