Otsingule "eelarvet" leiti 340 faili

eelarvet on võimalik tasakaalustada maksumäärade vähendamise ja/või oma kulutuste suurendamisega.
10
docx

Johan Laidoner

A klass Tallinn 2013 1. Johan Laidoneri noorus ja haridus Laidoner kuulub vaieldamatult Eesti suurmeeste hulka, et tema tegevust mõista tuleb teada algmõjutusi ja tegureid. Johan Laidoner sündis 12. veebruaril 1884. aastal Viljandimaal, Viiratsi vallas, Raba talus Jaak Laidoneri (1854-1911) ja tema naise, R...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
11
docx

Eesti valitsemissüsteem

Vabariigi Valitsus Valitsuse moodustamine: Kui valitsus on tagasi astunud, peab Vabariigi President 14 päeva jooksul määrama peaministri kandidaadi, kellele ta teeb ülesandeks uue valitsuse moodustamise. Põhiseadus ei sätesta, millest lähtudes peab Vabariigi President peaministri kandidaadi valima. Parlamentaarse riigi tavade järgi peaks ta kandidaadiks esi...

Ühiskond -
10 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz PROJEKTIPERSONALI JUHTIMINE 3EAP Loengukonspekt Gerda Mihhailova Pärnu 2012 SISUKORD 1. PROJEKTIPERSONALI JUHTIMISE ERIPÄRAD ORGANISATSIOONIDES. .......... 3 1.1 Projektid ja projektipersonal organisatsioonikeskkonnas. ........................................... 3 1.2 Projektijuhi töö ning pädevuse...

Organisatsioon ja juhtimine - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
81
docx

Võrdleva Poliitika kodutööd

Hiljuti USAs aset leidnud sündmuste ülevaade Obama kirjutas alla seaduseelnõule, mis suurendab USA võlalimiiti President Obama kirjutas alla Kongressi mõlemast kojast läbi pääsenud seaduseelnõule, mis laseb valitsusel laenata rohkem raha, et maksta sotsiaalkindlustushüvitisi ja riigitöötajate palkasid. Seega on riigi rahandusministeeriumil võimalus laenata $17.2 triljoni piirini, ilma et sellega kaa...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
14 allalaadimist
2
doc

Protokolli näidis

jaanuar 2010 nr 1-4/2 Algus kell 10, lõpp kell 12.15 Juhatas Maie Maasikas Protokollis Juuli Jänes Osa võtsid juhatuse liikmed: Jaan Klaas, Peeter Kruus, Teet Tass, Paula Taldrik. Puudus Raimo Tirin Kutsutud raamatupidaja Kalle Kusta PÄEVAKORD: 1. 2010. aasta sponsorluse taotluste läbivaatamine. 2....

Sekretäritöö - Kutsekool
23 allalaadimist
29
doc

Avaliku sektori ökonoomika eksami konspekt

Avaliku sektori ökonoomika aine ja põhimõisted Avaliku sektori ökonoomika (public economics) uurib avaliku sektori kulude, maksustamise ja majandusagentide (kodumajapidamiste, firmade ja valitsuse) vahelisi suhteid. Avalik haldus (public administration) keskendub riigi tegevuse korraldamisele, selle institutsionaalsele aspektile. Riigi r...

Majandus -
135 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedes...

Finantsjuhtimine -
81 allalaadimist
37
doc

Finantsarvestus I osa

Tallinna Tehnikagümnaasium LOENGUKONSPEKT I OSA FINANTSARVESTUS 1 Tallinna Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedest, finantsarvestuse alustest, kontseptsioonidest seostatuna Ees...

Finantsarvestus - Keskkool
56 allalaadimist
18
docx

Euroopa Liit

Olustvere TMK Raimond Mänd Pm1B Euroopa Liit Referaat Juhendaja: Endla Pesti Olustvere 2014 Sisukord Euroopa Liit Euroopa Liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 28 liikmesriiki. Euroopa Liidul on nii valitsustevahelise kui ka rahvusülese organisatsiooni elemente.Euroop...

Diplomaatia - Kutsekool
7 allalaadimist
3
doc

Rahvusvaheliste suhete teravnemine 30. aastate teisel poolel. Versailles süsteemi kokkuvarisemine, Anšluss

aastate teisel poolel. Versailles süsteemi kokkuvarisemine, Ansluss. Versailles' süsteemi kokkuvarisemine: Demokraatia nõrgenemine või asendumine diktatuuriga teravdas rahvusvahelist olukorda ning tekitas uusi konfliktikoldeid. Kõigepealt varises kokku Versailles' süsteem. 1935. aastal tühistas Saksamaa ühepoolselt Versailles' lepingu, kehtestades ül...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
47
pdf

Võru linna juubelipidustused

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium Võru linna juubelipidustused Uurimistöö Autor: Sander Lebreht 11.d Juhendaja: õp Kaja Kenk Võru 2014 RESÜMEE Uurimistöö eesmärk oli koguda informatsiooni Võru linna kolme juubelipidustuste (100., 150. ja 200. sünnipäevade) üritustest ja kõike seda puudutavast ning võrrelda neid omavahel. U...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
14
docx

Kordamisküsimused õppeaines rahandus

Millised on rahanduse tekkimise eeltingimused? · Peab olema riik · Kaubalis-rahalised suhted peavad olema valitsevad 2. Rahanduse mõiste. Rahandus on rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus fondide vahel kujunevate suhete kompleks. Majandustegevuses rahaliste vahendite moodustamise ja kasutamisega ning rah...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
14
docx

EL komisjon analüüs

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut KUIDAS ON AJALOOLISELT KUJUNENUD EUROOPA KOMISJONI ROLL JA PÄDEVUSED? MILLISELT ON ARENENUD TEMA FUNKTSIOONID JA KUIDAS ON NEED MÕJUTANUD EUROOPA LIIDU ARENGUT? Analüüs...

Euroopa liit - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
6
doc

Kas rohkem on ikka alati parem?

Kui aga inimene kulutab vähem, siis peab olema ka tootmist vähem, sest pole kellelegi toota. See toob kaasa aga tööjõu vähendamise. Ka riik saab vähem makse. Ühesõnaga – kõik on ringluses. Samas kui minul on vähem makse, siis elan mina paremini – raha jääb rohkem üle. Samas kui ma maksan rohkem makse siis saab riik rohkem raha. Kui aga riik ei saa eelarvet täis, sest ta kulutab rohkem, kui eelarve lubab ( riik ei saa rohkem kulutada kui ta teenib ). Praegusel ajal ei tule kokku nii palju makse inimestelt, et riigieelarvet täita. Seega hakatakse kärpima ja kokku hoidma kulutusi. See mõjutab jällegi riigisektorit: politseinikud, õpetajad jne. kelle palku kärbitakse ja keda koondatakse. Sama on ka erasektorites. Võibolla oleks parem tõsta siiski makse, kui see tagaks selle, et kiirab...

Eesti keel -
3 allalaadimist
12
doc

Seadus, õigusaktid

Presidendi seadusele annavad kaasallkirja peaminister ja riigikogu esimees. Tulemeb asjaolust, et riigipea ei vastuta poliitiliselt. oma otsuste eest ja kaasallkirja võtavad tema eest vastutuse need isikud, kes kannavad poliitilist vastutust. Ta ei saa kehtestada ja muuta põhiseadust ja $ 104 loetletud seadusi ning eelarvet ega makes. President võib vastuvõtta ka otsuseid ja käskkirju, oma töö jaoks. Vabriigi presidendi otsused ja käskkirja on individuaalsed aktid ja nad ei oma normatiivset sisu. Presidendil on ka õigus anda armu. Vastavalt põhiseadusele, kuulub valitsusele täidesaatev riigivõim, st valitsus on niisugune riigiorgan, kes teostab igapäevast riigijuhtimist täites parlamendi poolt väljaantud summiseid. Ta annab täitmiseks määrusi ja kor...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
28
docx

Raha loomise protsess

Keskpanga majandusliku sõltumatuse määrab oluliselt veel see, kuidas on reguleeritud keskpanga suhted riigieelarvega. Paljudes riikides saab keskpank automaatselt valitsusele laenu anda kuigi piiratud võib olla laenulimiit. Eesti pangal on vastavalt seadusele otseselt või kaudselt keelatud krediteerida riigi eelarvet , kohalikke eelarveid ning osta nendelt nende poolt emiteeritud väärtpabereid. Eesti panga selle kohase seadusliku regulatsiooni loomisel lähtuti just suurema iseseisusega keskpanga põhumõttest, mis tõttu valitsuse mõju Eesti Pangale on lõppkokkuvõtte suhteliselt väike. Rahvusvaheliste arvelduste pank (Bank for International Settlements, BIS). Ajaloos nimetati seda panka riikide keskpankade keskpangaks. Asub Šveitsis Baselis ning for...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
2
docx

Ühiskonna tööks valmistumine: TARBIMINE

Mis vahe on progresseeruval(1) ja proportsionaalsel(2) maksusüsteemil?- (1)Kogutakse võrdselt. (2)Oleneb sissetulekust. Mis on eelarve?- Ülevaade tuludestkuludest. Kust riik saab peamiselt raha, millistele valdkondadele riik raha kulutab?-Tulumaks, tarbimismaks, tööjõumaks. Toetab abivajajaid, pakub ühishüve, tasub riigi asutusteletöötajatele. Miks on oluline koostada eelarvet ning sellest kinni pidada?- Saab ülevaate vajalikestmittevajalikest kuludest. Kinni pidada, et ots otsaga kokku saada. Miks inimesed tarbivad?- Et rahuldada vajadust kaupade ja teenuste järele (Vaimnesotsiaalne). Mis on tarbimine?- Isiku vajaduste rahuldamine kaupade teel. Milliseid erinevaid ostmise põhjuseid saab eristada?- Emotsionaalne-Meelelahutus, Füüsiline-vajalikud kaubad. Müüja ja tarbija kohustused.- Peab olema hind, tšekk...

Ühiskond - Põhikool
2 allalaadimist
2
docx

PERE TOIMETULEK JA EELARVE

2. Kas Teie pere tuleb välja oma ❏ Jah tuleme sissetulekuga? ❏ Enam vähem ❏ Mitte kuigi hästi ❏ Alati võiks paremini 3. Kuidas Teie saaksite parandada oma eelarvet ? 4. Palju kulub teil raha vajalike ❏ 50… maksude maksmiseks? ❏ 100 - 200 ❏ 200 - 300 ❏ 300 - …. 5. Kas olete teinud midagi, et kulusid kokku hoida? 6. Kas meie palgad peaksid tõusma silmnähtavalt? 7. Kas ole...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
10
docx

Õiguse alused

16. EL institutsioonid: Euroopa Parlament (nad on seal selleks tava kodanike häält oleks kuulda. Põhimõteliselt toimib nagu iga teine Parlament. Järelvalve. Eelaarve. Ainuke institutsioon mis on mõeldud kodanikutele.) EL nõukogu: Liikmesriikide riigipead. Vähemalt korra poole aasta jooksul. Ministrite nõukogu: Riigid valivadise ministreid. Valmistakse akte, mis lähevad EL Parlamenti. Peaksid heaks kiitma eelarvet . Euroopa komisjoon: on õigus algatada ettepanekuid. Jälgida, et EL liikmesriigid täideksid põhilepinguid. Kõige tähtsam organ funktsionalsuse poolest. EL komisjooni vaivad EL Parlament. Euroopa kohus: Saavad pöörduda kõik, kes tegutsevad EL. Määrakse 6 aastaks mida hiljem aab pikkendada. Euroopa Keskpanga põhieesmärk on hoida hinnad (inflatsioon) ja finnantssüsteemi stabiilsene. Audiitori nõukogu kontrollib ELi...

Õigus alused -
10 allalaadimist
22
docx

Lepingute liigid

Töövõtja peab arvestama sellega, et tellijal on kõik võimalused valida tema suhtes sanktsioone ja neid rakendada. Tellija üks peamisi kohustusi on tasu maksmine töövõtjale. Üldjuhul on töövõtjale 14 tasu maksmise eeldusteks töö valmimine, selle ülevaatamine tellija poolt ja töö vastuvõtmine. Töövõtja peab jälgima, et ta ei ületaks töö eelarvet . 2.7.3. Maaklerileping Antud lepinguga kohustub maakler vahendama käsundiandjale lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele, käsundiandja kohustub maksma talle selle eest maakleritasu (VÕS § 658 lg 1). Maakler tutvustab käsundiandjale erinevaid lepingu sõlmimise võimalusi, tutvustab lepingu sõlmimisest huvitatud kliente ja on abiks lepingu sõlmimisel. Maaklerileping on üldjuhul v...

Õigus alused -
13 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !