Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "eelajalugu" leiti 61 faili

eelajalugu - enne sotsioloogia mõiste tekkimist juhuslikumalt inimesed osalevad, seda esinduslikumad on 2.Klassikaline sotsioloogia -19. saj. keskpaik kuni 20. saj. tulemused. esimesed kümnendid 2.Vaatlus 3.Tänapäeva sotsioloogia -~1920. -olevik a)Osalusvaatlus(participant observation) -uurija osaleb Kolm sotsioloogiat enim mõjutanud autorit: uuritavate inimeste igapäevases elus.
8
docx

Sotsioloogia ajalugu

saj)  Klassikaline sotsioloogia (19.saj keskelt – 20.saj algus)  Tänapäeva sotsioloogia (alates u. 1920) Kõige mõjukamad sotsioloogid  Karl Marx  Emile Durkheim  Max Weber Auguste Comte (1798 – 1857)  Sotsioloogia mõiste  Positivism – filosoofia vool mis rõhutab teaduse olulisust  Sotsiaalne staatika ja sotsiaalne dünaamika Ühiskonnaarengus...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
24
docx

Õiguse entsüklopeedia I

2. Kirjutatud ja kirjutamata õigus Aeg, kui puudusid kirjutatud õiguslikud allikad – nimetatakse õiguse eelajalooks, ius non scriptum. Otsustamise aluseks olid kehtivad käitumisetalonid. Väljaheitmine, veritasu jms – need on õigusemõistmise tunnused, kuid nad puuduvad kirjapandud kujul. Õiguse eelajalugu iseloomustab see, et õigus polnud piisavalt eraldunud tava- ja moraalikorrast. Õiguse ajalugu – kirjapandud õigus. Vanimateks õiguse allikateks on Manu seadused, XII tahvli seadused, Russkaja Pravda. Need on uskumatult sarnased (kuigi riigid on üksteisest tohutult erinevad ning asuvad täiesti erinevates piirkondades)! Siiski ei tähenda kirjapandud õigus seda, et see oli ühtne ja universaalne kogu riigi territooriumil. Läks...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
65 allalaadimist
62
odt

Õigusüsteemide võrdlev ajalugu- Konspekt

Sõna “tõde” on noor tänapäevases tähenduses ja oli enne kõrgkeskaega tundmatu .6. Kirjutatud õiguse kujunemine. Õiguse esmase üleskirjutuse tähendus õiguse ajaloolises arengus.Õiguse ajalugu võib jagada üldjoontes kaheks ius non scriptumi perioodiks ja ius scriptumi perioodiks – ehk siiskirjutatud ja kirjutamata õiguse periood (õiguse eelajalugu ja õiguse ajalugu).Enne kirjutatud õiguse kujunemist: sugukondlik õigus, õigus kui sotsiaalne kord pole piisavalt eraldatud tava- jamoraalikorrast, normatiivsed üldistused olid lihtsad. URNAMMU seadus (2050 eKr) on ainult osaliselt säilinud. Sissejuhatuses ülistatakse kõigepealt kuningat, kedakujutatakse nõrkade ja kaitsetute patrooninaselles seaduses kasutati ka Jumala otsuseid e ordaaliaid (nt katel – kui mingi asja palja käega väljavõtm...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
74 allalaadimist
6
docx

Õiguse Entsüklopeedia I konspekt Õiguse eelastmed

Ius non scriptum, Ius scriptum Kirjutamata ja kirjutatud õigus.Õiguse kujunemine on protsess, mille võib jaotada tinglikult kaheks õiguse eelajalooks ja õiguse ajalooks. On teada, et õigus eksisteeris ka varem kui tema kohta tekkisid esimesed kirjalikud allikad. Õiguse eelajaloolist perioodi võib nim. Ius non scriptumiks. Ius non scriptum kui kirjutamata karistusõigus. Õiguse eelajalugu iseloomustab laias laastus see, et õiguskord ei olnud erldunud tava ja moraali korrast. Normatiivsed üldistused olid primitiivsed. Samuti oli primitiivne ka ühiskond ise. Hiljem omandas õiguse üks või teine element domineeriva tähtsuse ja kirjapanduna algab õiguse ajalugu. Cicero- kirjapandu kujul omandab õiguse sellise tähenduse , mille kohta on kõigil võimalik teavet saada. Lus scriptum- tõeline õigus. See on formaalselt mä...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
26
docx

Elektrooniline muusika

3 Elektrooniline muusika ja elektroonilise muusika mõiste........................................4 Ajalugu................................................................................................................... 5 Eelajalugu kuni aastani 1945.................................................................................. 5 Elektrooniline muusika alates 1945........................................................................7 Pariis ja konkreetne muusika.................................................................................. 7 Köln ja elektrooniline muusika................................................................................ 8 Ameerika Ü...

Muusika -
8 allalaadimist
14
pptx

Valgustusajastu

• Voltaire teoseks oli „Filosoofilised kirjad“. • Voltaire ei uskunud demokraatiasse ning pilkas tolleaegset kirikut. Rousseau (1712-1778) • Rousseau pidas ideaalseks sellist riigikorda, kus puudub eraomand ja kõik on võrdsed (sotsialism) . • Temalt pärineb hüüdlause: „Tagasi loodusesse!“. • Oma raamatus „Ühiskondlik leping“ ülistas ta inimkonna eelajalugu , kus puudus eraomand. entsüklopedistid • Valgustusajastul koostasid Diderot ja Alemberti juhtimisel entsüklopeedia, mis sisaldas teadmisi kõikidest sajanditest kõigi eluvaldkondade kohta. Neid nim. entsüklopedistideks. • utoopiad – kirjanduslikud unelmad ideaalsest maailmast. • Tuntuimaks romaaniks olid Daniel Defoe „Robinson Crusoe“. • Valgustuse ideede mõjul hakati enam tähelepanu pöörama rahva...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
40
docx

Õiguse entsüklopeedia terve konspekt

AASTA (Elmar Ilus-raamatu põhjal) Sisukord 1Õiguse eelastmed......................................................................................................................4 1.1MORAAL JA TAVA...........................................................................................................4 1.1.1TAVA, MORAAL, ÕIGUS, SUND JA V...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
17
odt

Produktsiooniökoloogia KK ja vastused 2015

Loeng 1. Millena levib kiirgus? Levib lainetena (elekter, magnet) ja osakestena (footon, kvant) 2. Kui keha temperatuur tõuseb 3 korda, palju suureneb tema poole emiteeritav kiirgus? 34=81 3. Kui footoni energia väheneb 15%, kuidas muutub tema lainepikkus? Lainepikkus pikeneb 4. Mis on kiirguse spektraaljaotus? Graafik, millel on erineva lainepikkuse/sagedusega...

Produktsiooniökoloogia -
11 allalaadimist
48
docx

Õigus nähtusena

Õiguse adressaadi, selle täitja seisuskohalt, eksisteerib see objektiivselt temast väljaspool. Sellepärast nimetatakse seda ka õiguseks objetktiivses tähenduses ehk objetiivseks õiguseks. 4 2. Tänapäevane õiguse mõiste Õiguse eelajalugu ja õiguse ajalugu ning õiguse tähistamist silmas pidades ei ole kerge anda õiguse kõikehõlmavat definitsiooni. Teisit öeldes on õigus mitmetähenduslik sõna. Seetõttu on vaja õigust sisustades hoolega tähele panna, millises tähenduses õigusest jutt on. Mandrieuroopaliku õiguskultuuri silmas pidades peetakse õiguse all väga sageli silmas õigust objektiivse mõttes. Objektiivse õiguse all mõistetakse kogumit (õiguskorda tema s...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Jaotus tuleneb kirjalike allikate olemasolust või nende puudumisest.  Õigus eksisteeris enne kui ta kirja pandi. See periood on õiguse eelajalugu – ius non scriptum. Õigust mõisteti ka sugukondliku korra ajal. Õiguse püsivad väärtuslikud ideed evisid ammu enne kirjakunsti. Püsiv väärtus on siiski seotud aegruumiga. Õiguse eelajaloos polnud sotsiaalne kord eraldunud tava- ja moraalikorrast. Normatiivsed üldistused olid 41 Narits, R.(2007). Õiguse entsüklopeedia. Tallinn, lk 209 42 Kruuser, A. (2011). Õiguse alused, õigusteaduse põhimõisted. Si...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
26
docx

Produktsiooniökoloogia kordamine

Keskkonna temperatuur, vee liikumine, ookeani soolsus, pH 30. Kirjelda, kuidas Gaia teooria alusel keskkonna veerežiim võiks olla sõltuvuses taimekooslusest. Nt kui muld on taimestikuga kaetud, ei toimu erosiooni ja kõrbestumist, taimed kaitsevad mulda liigse aurumise eest ja säilitavad niiskust. 31. Millised onolnud produktsiooniökoloogia ajaloo suuremad läbimurded, mis on viinud uue etapi tekkeni? 3 etappi: 1) Eelajalugu - kuni Justus von Liebig’ini. 2) Üksikteadlaste periood. 19.sajandi keskpaigaks oli arenenud juba analüütiline keemia. Justus von Liebig (Saksa keemik, 1803-1873) näitas mineraalsete toitainete mõju taimede toitumisele. 3) Tänapäevane ajalugu. 1964 algatati Rahvusvaheline Bioloogiaprogramm (kaardistati Maa biosfääri produktsioon). Kollektiivne uurimistöö, teadusvaldkondade tulemuste sünteesiperiood, uued tehnoloogilised võim...

Produktsiooniökoloogia -
8 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
40
docx

Produktsiooniökoloogia kõikide kordamisküsimuste osad

Kirjelda, kuidas Gaia teooria alusel keskkonna veerežiim võiks olla sõltuvuses taimekooslusest Nt kui muld on taimestikuga kaetud, ei toimu erosiooni ja kõrbestumist, taimed kaitsevad mulda liigse aurumise eest ja säilitavad niiskust. 29. Millised on olnud produktsiooniökoloogia ajaloo suuremad läbimurded, mis on viinud uue etapi tekkeni? 3 etappi: 1)Eelajalugu – kuni Justus vob Liebig’ini. 2)Üksikteadlaste periood. 19. sajandi keskpaigaks oli arenenud juba analüütiline keemia. Justus von Liebig (Saksa keemik, 1803-1873) näitas mineraalsete toitainete mõju taimede toitumisele. 3)Tänapäevane ajalugu. 1964 algatati Rahvusvaheline Bioloogiaprogramm (kaardistati Maa biosfääri produktsioon). Kollektiivne uurimistöö, teadusvaldkondade tulemuste sünteesiperiood, uued tehnoloogilised või...

Produktsiooniökoloogia -
8 allalaadimist
24
docx

Eesti õiguse ajalugu

Teaduste akadeemias pidi aga ka eesti ajalugu uurima. Kirjutas Eesti õiguse ajaloo uurimisest. Kui baltisakslased ei tahtnud. et Eesti saaks iseseisvaks, siis Uluotsale, kes võib õelda oli riigi advokaat, pidi rahvusvahelisel areenil tõestama, et eestlastel on õigus mõisamaad tagasi võtta. Temast saab Eesti õigusajaloo läbikirjutaja. Ta on õelnud, et kõikidel riikidel on olemas eelajalugu . Uluots ütles, et suulise õigusega tuleb tegeleda, aga ta ei jõudnud. Teaduslik panus oli väiksem kui Pungel, kuna tal polnud aega sellega tegeleda. Suur projekt oli “Eesti linnused.” Friedrich Georg von Bunge, positivist, sündis 1902a. Kirjutas palju, tegeles ka allikatega. Ütles, et tema ülesanne on hakata uurima ajalugu alates 13. sajandist või 12. sajandi lõpust ehk sellest ajast peale kui sinna astus kolonialisti jalg....

Eesti õiguse ajalugu -
8 allalaadimist
10
pptx

Kristiina Ehin

07.1977 Rapla isa Andres Ehin ja ema Ly Seppel Rapla keskkool Tartu Ülikool Erakkond vaht Mohni saarel abikaasa Silver Sepp koht kirjanduses üks kõige edukamaid enim tõlgitud ja maailmas tähelepanu pälvinud Täiskuu luulefestival Tartu esimene linnakirjanik looming luuletused ja proosapalad...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
14
docx

IT alused - Referaat teemal Hispaania - variant 25

AJALUGU 1) EELAJALUGU JA EEL-ROOMA RAHVAD PÜRENEE POOLSAAREL Tänapäeva inimese eellased, hakkasid Ibeeria poolsaarele saabuma Püreneedest umbes 35000 aastat tagasi. Poolsaare ajaloolised asukad olid ibeerlased ja keldid, neist esimesed...

It - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
2 allalaadimist
20
docx

Õiguse entsüklopeedia eksami kordamisküsimused

Õiguse aluseks võib olla ka tava, nt eraõiguses, kus kõiki asju pole reguleeritud, mis tõttu reguleerib tava nt on tava lepingu üles ütlemiseks 3 päeva. ÕIgust omakord iseloomustab riikliku sunnikord ja võim riigi poolt. 1. Mida tähendab ius non scriptum ja ius scriptum? Selgita! Ius non scriptum on kirjutamata õigus ehk õiguse eelajalugu ning ius scriptum on kirjutatud õigus ehk õiguse ajalugu. Ius non scriptumile on omane nt veritasu reegel oli kättemaks perekonna- või sugukonnaliikme vastu toimepandud ränga eksimuse eest -> polnud kirjapandud, aga olid õiguse ja õigusemõistmise tunnused NB! Sotsiaalne kord ei olnud piisavalt eraldunud tava- ja moraalikorrast, normatiivsed üldistused olid lihtsad Ius scriptum ei olnud alguses ühtne ja un...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
52
docx

Lääne-Euroopa Suurriigid

Lääne-Euroopa Suurriigid Kirjandus: ,,Prantsusmaa Ajalugu", ,,Briti Saarte Ajalugu", ,,Saksa Ajalugu", ,,Kahel Pool Kanalit" Eksam: tavaline kirjalik eksam ilmselt. Paar mahukat küsimust. (nt: Moodsa rahvusliku identiteedi kujunemine Suur Britannias/Saksamaal/Prantsusmaal jne). Saab läbi loengu konspektidega! (?) Moodsa rahvusliku identiteedi kujunemine Moodne rahvuslik identiteet vs varasem. Varase...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) MIS ON SOTSIOLOOGIA? Mis on teadus? Sotsioloogia mõiste: ühi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
32
pdf

Raul Narits Õiguse Entsüklopeedia

1. Õiguse eelastmed Õigus on loomu poolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste omavahelisi suhteid. Moraal ja tava olid sotsiaalseteks harjumusteks/ sotsiaalseks korraks, mis korrastasid inimkäitumist. Olemas juba enne õigust. Moraal ja tava vastavad ühiskondlikule tahtele ja reguleerivad ühiskonnas sotsiaalset käitumist, on üldise iseloomuga ja ü...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun