Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"dominantne liik" - 52 õppematerjali

4
doc

Innovatsioon loeng 2

Kuidas on arusaam innovatsiooniprotsessi toimumisest muutunud läbi aja? I põlvkond sai alguse peale II maailmasõda. Teaduse poolt surutud ja lükatud, põhiargument on see, et meil on turg paremas ääres, aga vaskus ääres on tegelikult teadus ja tehnoloogia ja teadusarendustegevus, mis tegelikult määrab ära kõik mida ettevõtted teevad ja kuidas nad saavad edukad olla. Rõhutatakse sed...

Innovatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
22
docx

Bioloogia eksam 2011 + vastused

Organismide keemiline koostis. Makroelemendid. Mikroelemendid. Anorgaanilised ained organismis. Vee funktsioonid. Vee funktsioonid: rakus ­ hea lahusti ja osaleb enamikus keemilistes reaktsioonides *Vesi on orgaaniliste ainete üheks oksüdatsiooniproduktiks ja moodustub kõigi organismide rakkudes hingamise käigus *hoiab kehatemp...

Bioloogia - Keskkool
355 allalaadimist
24
docx

Bioloogia konspekt riigieksamiks

Kõik elusorganismid on rakulise ehitusega (ainuraksed ja hulkraksed) 2. Kõik elusorganismid on keerukama organiseeritusega, kui elutud objektid 3. Kõigile elusorganismidele on iseloomulik aine- ja energiavahetus 4. Kõigile elusorganismidele on iseloomulik stabiilne sisekeskkond (ehk homöostaas) 5. Kõigile elusorganismidele on omane palj...

Bioloogia - Keskkool
421 allalaadimist
21
docx

VETERINAARGENEETIKA

Silmavarvuse paritavus oli siin omaparane: isalt tutardele ja emalt poegadele. Teises polvkonnas saadi aga nii emaste kui ka isaste hulgas vordselt valgeja punasesilmseid karbseid. Sellist omaparast lahknemissuhet on voimalik seletada X-kromosoomi parandumisega emalt nii poegadele kui ka tutardele, isalt aga ainult tutardele. Retsessiivne tunnus emastel aga ei ilmne, kui teises X-kromosoomis on dominantne alleel. Isastel seevastu, kui nad saavad emalt retsessiivse alleeli, valjendub see kohe ka fenotuubis. Et isane ei ole antud juhul ei homo-ega heterosugootne, kasutatakse siin moistet hemisugootne. Sellest jareldati, et Xkromosoom domineerib retsessiivse geeniga X-kromosoomi ule. Inimesel on uheks suguliiteliseks tunnuseks daltonism (st. ta ei erista punast ja rohelist varvust). Seda haigust pohjustab X-kromosoomis paiknev retsessiivne ge...

Geneetika - Eesti Maaülikool
32 allalaadimist
23
docx

Organismid, evolutsioon, isolatsioon, eluslooduse süsteem, geneetika, rakendusbioloogia, geenitehnoloogia

BIOLOOGIA ÖKOLOOGILISED TEGURID: · Abiootilised (Eluta looduse tegurid): Toitained. Tuul-torm. Kliima. pH. Niiskus. Valgus. Hapnik. Temperatuur. · Antropogeensed: Keskkonna saastamine: · Eutrofeerumine. · Happesademed. · osoonikihi hõrenemine....

Bioloogia - Keskkool
12 allalaadimist
17
doc

Üldbioloogia eksami konspekt

Sissejuhatus. 1. Mitmekesine ja ühtne elu ­ Elu on kompleksne ja organiseeritud. kasutatab kodeeritud teavet. Koostoimel silutakse võimalikud keskkonna hävitavad kõikumised. Kompekssuse tõttu võimalik kasutada samaaegselt erinevaid klassifikatsioone. 2. Elu organiseerumise tasemed - Elutud: Aatom, (mikro)molekul, üsna elusad: makromolekul, organell, elusad: rakk, kude, organism, populats...

Bioloogia -
50 allalaadimist
15
docx

Bioloogia eksam

1.Elu omadused Elu määratlemine on võimalik vaid mitme tunnuse ja koosesinemise kaudu. Elu iseloomustav organisatoorne keerukus väljendub ehituslikul, talituslikul ja regulatoorsel tasandil.Molekul on aine väikseim osake, millel on säilinud kõik selle aine keemilised omadused. Biomolekulide esinemist võib lugeda elu üheks tunnuseks.Kõik organismid on rakulise ehitusega.Rakk on kõige lihtsam ehituslik ja...

Bioloogia - Keskkool
35 allalaadimist
30
docx

Bioloogia 12 klassi mõisted

Abiootilised tegurid - organismide elutegevust mõjutavad eluta looduse tegurid; eristatakse elukeskkonnaga (õhk, muld ja vesi) ning kliimaga seotud tegureid. Adaptatsioon - organismide ehituse ja talitluse (ka käitumise) muutumine, sobitumaks keskkonnatingimuste ja eluviisiga. Adaptiivne radiatsioon - evolutsioonilise mitmekesistumise erivorm, mille puhul ühest liigist (või perekonnast) lahkneb suht...

- Keskkool
28 allalaadimist
7
docx

Üld- ja käitumisgeneetika

Epigeneetika: tunnused moodustuvad keskkonnategurite toimel ning ilmnevad veel mitme järglaspõlvkonna vältel 242. Arenguprogramm: geneetiline programm organismi arenguks, realiseerub arenguahelate kaudu, mille komponendid on fenotüübi määramisel põhjalikult järjestatud (nt sügootne kell) 243. Ühemunakaksikute teke: munarakk+sperm=viljastatud munarakkMitoos+ mõjutus=sügoodik...

Üld- ja käitumisgeneetika -
84 allalaadimist
48
rtf

Geneetika eksami vastused

Geneetika põhietapid 1.1. Eelteaduslik periood Geneetika eelteaduslikule perioodile on iseloomulikud üksikud õiged ja objektiivsed tähelepanekud, mida varjutavad aga tol ajal massiliselt levinud spekulatsioonid ja filosoofilised targused. · Hippokrates (V-IV saj. ema.) - lapsed arenevad algmetest, mis tekivad kogu kehas. Selle tõttu...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
106 allalaadimist
22
pdf

BIOLOOGIA MÕISTETE SELGITUSED

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium B IOLOOGIA MÕISTETE SELGITUSED Adenosiintrifosfaat (ATP) ­ kõigis rakkudes Anatoomia ­ bioloogiateadus mis uurib esinev makroergiline ühend, mis osaleb raku aine- organismide ehitust. ja energiavahetuses, energia universaalse talletajana...

Bioloogia -
6 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

“tundmine”), • Tõeliselt vasakukäelistel annab parema HF kahjustus > kõnehäireid kui paremakäelistel • vasakpoolsest vaateväljast → paremasse HF (eelistatud ruumiline ja nägude ”tundmine) parema HF 14% :7% (dominantne vasak HF) • Kehtib nii tervete kui ajukahjustusega inimeste suhtes • Vas.HF kahjustusega kaasuv afaasia = võrdne nii vasaku- kui paremakäelistel • Vasakukäelised -võivad olla “vähem lateraliseerunud”- nt.osadel bilateraalne...

Psühholoogia -
124 allalaadimist
12
doc

Kordamisküsimused bioloogia koolieksam 2013/2014

Kui peremeesrakk jaguneb, kanduvad viiruse rakud tütarrakkudesse. Viirusi kasutatakse geenitehnoloogias. b) Mendeli seadused, geneetika ülesanded: Kontrolli, et oskaksid lahendada ülesandeid veregruppidega, ühe ja kahe tunnusega ning suguliiteliste haigustega ülesandeid. Tee selgeks mõisted homo- ja heterosügoot, dominantne , retsessiivne, alleel, genotüüp, fenotüüp, intermediaarsus, polüalleelsus. A vererühm- IAIA või IAi, B- IBIB või IBi, 0- ii, AB- IAIB Homosügoot- sama alleel AA aa Heterosügoot- Aa Dominante- tunnus avaldub heterosügootses olekus Retsessiivne- avaldub ainult homosügootses olekus Alleel- ühe geeni erivorm Inermediaarusus- kumbki alleel ei domineeri...

Bioloogia - Keskkool
24 allalaadimist
22
doc

Looduskaitse alused Eksam

Introdutseerimine - inimese tahtlikul või tahtamatul kaasabil satub liik uude regiooni. On liikide teadlik sissetoomine antud alale. Punane nimestik - koondandmestik liikide ohustatuse kohta. Must nimekiri - koondab ohtlikke võõrliike. Liigikaitsebioloogia. Koosluste kaitse. Looduskaitse kaitsealad: Heterosügoot - ühe geeni erinevad alleelid (üks dominantne teine retsessiivne). Homosügoot - identsed alleelid, mis määravad ära kindlad tunnused (alleelid on kas dominantsed või retsessiivsed). Geenitriiv - alleelide sageduse juhuslikud muutused populatsiooni uutes põlvkondades, mis tulenevad sellest, et paljunemisel antakse edasi juhuslik valik alleele. Geenivoog ehk geenisiire - isendite liikumisega kaasnev geneetilise materjali vahetus populatsioonide vahel suurendab varieeruvust. Geneeti...

Geograafia -
26 allalaadimist
28
docx

Proosateksti analüüs

Narratiivne analüüs:  Süžee ja faabula  Süžee ja arhisüžee  Motiivistik (nt aia harimise motiiv Mats Traadil)  Aeg ja ruum (kronotoop)  Jutustaja, jutustamisviisid  Tegelassuhted ja –tüübid Poeetika analüüs:  Immanentne tasandianalüüs (nii sisu kui ka vormitasandil) – analüüsitakse kõike, võib minna liiga kirjuks.  Dominantne tasandianalüüs (integreeritud hierarhia, tekstisiseste ja tekstiväliste seoste kokkupuude) – millegi konkreetsema analüüs (vaadeldakse täpsemalt nt sisu, žanrit või arhetüüpi).  Alguse ja lõpu seosed (raamjutustus)  Simultaansus ja sidusus (kas jutustatakse millestki samaaegselt või vaheldub olevik minevikuga)  Opositsioonilisus, vastandite ühendamine  Eksplitsiootne poeetika tekstis (mär...

Kirjandus -
32 allalaadimist
34
docx

Reproduktiivbioloogia ja –meditsiin

2) Värbamine – värbamisel areneb ca. 300 sekundaarsest follikulist ca. 30 tertsiaarset folliikulit. Folliikli värbamise tingib FSH tõus ja LH pulsatsiooni muutus. 3) Selektsioon – tertsiaarsetest folliikulitest kujuneb välja üks ovulatsioonini arenev dominantne folliikul (Graafi põieke). Selektsioonil on oluline FSH sekretsiooni regulatsioon, mida moduleerivad östrogeenid ja inhibiinid. 4) Atreesia – nende folliikulite apoptoos, mis ei läbi ovulatsiooni. Esimesed etapid toimuvad ilma gonadotropiinide FSH ja LH stimuleeriva toimeta. Alates tertsiaarsete folliikulite staadiumist sõltub edasine areg peamiselt gonadotropiinide stimulatsioonist. FSH toimel sünteesi...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
24 allalaadimist
24
docx

Bioloogia põhjalik konspekt

Viirused ja bakterid biotehnoloogias Geeniteraapia ­ ravimeetod, kus vigase geeni asemel viiakse rakkudesse terve geen. (ravitakse geneetilisi haigusi) Nanotehnoloogia ­ rakendusteadus, kus luuakse nanomeetrites mõõdetavaid seadmeid ja materjale ning leitakse neile kasutusalasid. Viirused kui nanoosakesed - teame nende suurust ja kuju - suudavad läbida peremeesraku membraani - saame ,...

Bioloogia - Keskkool
10 allalaadimist
88
odt

Evolutsioon: usk, Darwin

emapopulatsiooniga. Harvad alleelid võivad olla sagedased ja vastupidi. Seda on suurepäraselt näha elust toodud näidetel. Kui buurid 1652 Kapimaale jõudsid, oli neid vaid üks leavatäis, hilisem juurdetulek küll lisas uut verd, kuid praeguste ca 2 500 000 afrikaaneri hulgas on 1 000 000 inimese juures tegu vaid 20 algse perekonnanimega! Ja ka geenide tasemel: toodi kaasa suhteliselt haruldane dominantne autosoomne geneetiline defekt porphyria variegata (barbituraatide mittetalumine), mis kuni barbituraatide kasutuselevõtuni meditsiinis ei omanud erilist tähendust - ja seega ei eksisteerinud mehhanismi selle elimineerumiseks populatsioonis. Alleel oli (arvatavasti) selektiivselt neutraalne. Nüüd on afrikaanerite hulgas ca 30 000 selle geeni kandjat - väga palju sagedamini, kui Hollandis. Ja on ka täpselt teada, et saabus see domi...

Bioloogia -
7 allalaadimist
86
docx

Sissejuhatus biosüstemaatikasse kordamisküsimused ja vastused

Näiteks must värv domineerib valge üle Retsessiivsusühe tunnuse ( alleeli ) varjuvus tunnusepaaris ( alleelipaaris ) heterosügootse genotüübi puhul 37. Homosügootsus ja heterosügootsus. Homosügootsus mõlemalt vanemalt päritakse (aa või AA) Heterosügootsus asuvad ühe geeni erinevad alleelid .Nt üks alleel on dominantne ja teine alleel retsessiivne. 38. Haploidsus, diploidsus, polüploidsus. Haploidsus sugurakkude endine ühekordne arv Diploidsus liigiomase kromosoomikomplekti kahekordsus indiviidi ( raku ) kromosoomistiku Polüploidsus kromosoomikomplektide paljukordsus; haplofaasis (sugurakkudes) on kromosoomikomplekte rohkem kui üks (n > x) ja diplofaasis (viljastatud munarakkudes) rohkem kui kaks, tähistatakse (2n > 2x). 39. Mille poolest erineb sug...

Biosüstemaatika alused - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Hugo de Vries; Carl Correns –– Mendeli taasavastamine 20. saj. DNA, geenide ja pärilikkuse edasine uurimine - Francis Crick, James Watson, Maurice Hugh Frederick Wilkins– DNA biheeliks Richard Richard “Darwini rottveiler” Dawkins ––„The Selfish Gene (1976) ––geen, kui selektsiooni juhtiv ühik Populaarsed fraasid geenidest: *Inimesel ja šimpansil on 98% samu geene *Puu...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun