Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

"arvestus alused" - 380 õppematerjali

36
docx

AJALOO SUULINE ARVESTUS

teema: Rootsi riigi poliitika Eesti- ja Liivimaal 1)Sündmused, millega seoses läksid Eesti alad järk-järgult Rootsi riigi koosseisu Eestimaa kubermang palus Rootsilt kaitset Liivi sõjas. Selle moodustasid 4 maakonda: Läänemaa, Harjumaa, Järvamaa ja Virumaa. Liivimaa kubermang läks Rootsile Poolalt vallutatud aladega.Selle moodustasid Lõuna-Eesti ja Põhja Läti.( Eestis oli siis Pärnu ja Tartumaa) Rootsi sai endal...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
25
docx

Arhitektuuriajaloo arvestus

Algul elati koobastes, et olla kaitstud, nii külma kui metsloomade eest. Kõige tähtsam eeldus oli kujundlik mõtlemine. Esimesed ehitised, umbes 12 000 eKr olid püstkojad okstest, ümara põhiplaaniga, kaetakse loomanahkadega. 6000 aastat tagasi elati sektsioonelamutes, kus elasid koos mitu perekonda. Seinad on punutud vitstest ja kaetud...

Arhitektuuri ajalugu -
6 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

FINANTSARVESTUS MAJANDUSARVESTUSE SÜSTEEMIS Majandusarvestuse olemus Kõik majanduses osalejad - üksikisikud, ettevõtted ja riik - peavad tegema otsuseid enda valduses olevate ressursside kasutusvõimaluste kohta. Alternatiivide hindamisel valitakse välja suurimat kasu toov ressursipaigutus. Majandusarvestus loob infotarbijale eeldused juhtimis-, investeerimis- ja finantseerimisotsuste vastuvõtmiseks. Majandusarvestus on protsess, mis hõlmab:  info identi...

Raamatupidamine - Kutsekool
33 allalaadimist
12
docx

Ühiskonna arvestus

I Krediitkaart - Krediitkaart on pangakaart, millega makstes ei sõltu makstav summa kaardiomaniku kontojäägist, vaid see summa arvatakse maha kaardiomaniku vabast krediidilimiidist. Teisisõnu annab krediitkaart võimaluse kasutada kokkulepitud piirmääras panga poolt antud laenu. I III BLOKK – GLOBAALNE MAAILM ● Rahvusvaheliste suhete alused (Too välja rahvusvaheliste suhete toimijad (3tk). Too iga kohta mõni näide. 1) riigid - suurriigid - tuumarelvade omajad, G8G20 riigid, suurimad SKP-d (USA, Venemaa, Prantsusmaa) -väikeriigid - sõltujad, nende turvalisus sõltub suuresti teistest riikidest (Eesti, Läti, Leedu) 2)mitte-riigid - valitsustevahelised organisatsioonid - koondavad endas eri riikide valitsusi ( ÜRO, NATO, OECD) -valitususvälised organisatsioonid - k...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
42
pdf

Auditeerimise alused

Audiitor auditeerib aruandeid selleks, et leida vead, tahtlikud või mitte tahtlikud. Audit ja audiitor on üldmõisted. A VA SA VANDEAUDIITOR SISEAUDIITOR - Tegevust reguleeriti erinevate aktidega - tegevust ei reguleeritud - Varem nimetati väl...

Auditeerimine - Kutsekool
21 allalaadimist
23
docx

Majanduse alused eksam

1 Majanduse üldteooria mõiste Majandusteaduse teke 17.-18.sajandi Lääne- Euroopas, kus hakati ühiskonna arengut suunavate teguritena nägema selle sisemisi jõude ja seaduspärasusi, mitte enam Jumala tahet. Erinevad koolkonnad: * klassikaline ­ esindajad A. Smith majandus tuleb ise endaga toime, ta on isereguleeruv süsteem, pakkumine loob ise enesele vastava nõudluse, kasulikku...

Majandus -
18 allalaadimist
2
docx

Geraatria arvestus

Mis on geriaatria?- gerontoloogia rakendus mis uurib vanuritele iseloomulike haigusi, haiguste ennetamist ja ravi. 2.Geriaatria eesmärgid- haigete funktsionaalsete seisundite, elukavaliteedi ja iseseisva toimetuleku parandamine(,rehabilitatsioon, taastusravi)seisundi ja toimetuleku säilitamine 3.Mida näitab elukvaliteet? - sotsiaalses, majanduslikus, psühhol...

Meditsiin - Kutsekool
26 allalaadimist
25
pdf

Raamatupidamise alused

Prognoosid Plaanid Otsused tuleviku suhtes 292015 Mai Takkis 7 Raamatupidamise allsüsteemid RAAMATUPIDAMINE FINANTS- JA MAKSUARVETUS JUHTIMISARVESTUS info väljapoole info sissepoole KULUARVESTUS EELARVESTAMINE ANALÜÜS 292015 Mai Takkis 8 Ettevõtjate liigid FIE OÜ AS Omanikud Ainuomanik Üks või mitu Üks või mitu Kapital...

Raamatupidamine -
35 allalaadimist
8
docx

Kordamisküsimused õppeaines Raamatupidamise alused

Sünteetiline ja analüütiline arvestus (seosed sünteetilise ja analüütiliste kontode vahel). Sünteetiline arvestus – varade ja kohustiste rahaline arvestus bilansikirjete järgi avatud kontodel Analüütiline arvestus – varade ja kohustiste nii naturaalnäitajates kui sulas peetav detailne arvestus Seosed sünteetiliste ja analüütiliste kontode vahel on järgmised: 1. Iga toiming tuleb kirjendada üheaegselt sünteetilisele ja vastavatele analüütilistele kontodele. 2. A...

Raamatupidamine -
2 allalaadimist
3
doc

Arvestuse alused, kontrolltöö 1 vastused (täiendatud)

Raamatupidamist reguleerivad seaduslikud aktid Raamatupidamise seadus Raamatupidamise teke ja areng Raamatupidamise alged pärinevad ürgajast (toiduvaru arvestus kivisse raiutuna). Vana-Egiptuses pidasid vaaraode vara arvestust preestrite õpetatud ametnikud. Arvet peeti puutükil, piitsa või nööri abil. Piitsal või nööril oli iga maksja kohta suuruse järgi oma haru. Võlguantud või ­saadud summa märgiti pu...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
306 allalaadimist
2
doc

Juht

Tööde planeerimine ja jaotamine, töö efektiivsuse tõstmise kavade väljatöötamine 2. Alluvate allüksuste jooksva töö täitmise kontrollimine ja hindamine 3. Kontaktide pidamine, info vahetamine 4. Tööde organiseerimine, alluvate tegevuse kooskõlastamine, nõupidamiste läbiviimine 5. Arvestus või selle kontrollimine, vajalike materjalide, toorme ja info...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
116 allalaadimist
17
pdf

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

detsember 2008 Juhtimise aluste märksõnad eksamiks. Juhtimise olemus 1. Juhtimise ülesanne, juhtimise mõiste. a. Juhtimise mõiste Lähtumine objektist Lähtumine juhtimisprotsessist Lähtumine juhtimismeetodist b....

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
682 allalaadimist
18
doc

Mõisted

Juht (tasandite järgi, valdkondade järgi) Juhtimistasandite järgi jagunevad juhid: · Tippjuhid (juhatus, juhatuse esimees, tegevdirektorid ja asetäitjad ) Ülesanne on firma tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja kooskõlastamine, see on eeskätt juhtide tegevuse suunamine. · Keskastme juhid Ülesanne on tegelda st...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
515 allalaadimist
2
doc

Essee majandusarvestusest

Ürgaja ühiskonnas polnud hetkemõistes arvepidamist vaja. Esimesena võib määratleda arvepidamise ning raamatupidamise tekke põhjustena jõukuse suurenemist ja oskust välja tuua kogus. Kus, oli vaja soetatud vara jagada erinevate kategooriate järgi ,,võrdse jagamise printsiibil``. Tänapäeva raamatupidamise algt...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
142 allalaadimist
4
doc

Kliiniline farmakoloogia

1. valige õige vastus: Farmakodünamika kirjeldab kas A)millised muutused organismi elutalitluses, mis on tingitud saadud ravimist B)farmakoni imendumist, jaotumist, metabolismi, eritimist organismis C)annuse ja toime vehelisi seoseid, farmakoni ja retseptori vahekorda ja sellest tingitud organismi elutalitluse muutusi. d)primaarse ja sekundaarse toime vahelist...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
163 allalaadimist
7
rtf

Maksundus

Millest koosneb Maksuõigus? Maksuõigus koosneb õigusnormidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalikke maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. 2.Maksukorralduse Seaduse lühike iseloomustus; Maksukorralduse seadus on raamseaduseks teiste maksuseaduste suhtes, see on maksuseaduste üldosa ja sisaldab kõikide maksudele rakendatavaid põhimõtteid. 3...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
2
docx

Raamatupidamise seadusega seotud küsimused

Mis on rmp seaduse eesmärk? Õiguslike aluste loomine ja põhinõuete kehtestamine rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuva rmp ja finantsaruandluse korraldamiseks. 2. Kes on rmp kohustuslane? Iga Eestis registreeritud juriidiline isik, FIE. 3. Mis on Eesti hea rmptava? Rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
133 allalaadimist
4
doc

Majandusarvestuse ajalugu

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool IR Imbi Orumägi MAJANDUSARVESTUSE AJALUGU Essee Aineõpetaja: Siiri Luts Vinni 2012 Majandusarvestuse ajalugu Raamatupidamise algtõed pärinevad väga ammusest ajast. Ei maksa...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
186 allalaadimist
2
doc

Kontrolltöö1

Majandusarvestus on nii majandusinformatsiooni töötlemise süsteem kui ka protsess, mille käigus toimub majandusinformatsiooni selgitamine, mõõtmine ja edastamine info kasutajatele, kusjuures edastatav info peab kasutajatel võimaldama teha põhjendatud otsuseid. Kus ja milleks kasutatakse majandusarvestust. Majandusarvestust vajatakse eelkõige ärimaailmas, kuid ilma...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
238 allalaadimist
2
doc

Kontrolltöö2

Tekkepõhise ja kassapõhise arvestuse võrdlus. Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele. Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded,...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
274 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun