Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "alternatiivkulu" leiti 306 faili

alternatiivkulu - ressursi parimast alternatiivsest kasutusviisist loobumise kulu otsene kulu- tegelik rahaline väljamakse ressursside muretsemiseks (nt palk, rent, maksud, intressid, toormaterjali ostukulu, kindlustustasu) kaudne kulu- mõõdab tulu, mida antud ressurss oleks võinud teenida parema kasutusviisi korral; kui f katab kaudsed kulud > saab normaalkasumit arvestuslik kasum =TR-otsene kulu
64
docx

Majandusteooria alused kontrolltöö vastused

tootmisvõimaluste kõver ning alternatiivkulu mõiste). + lahendatud ülesanded Printsiip 1: ressursid on napidpiiratud Hüviste (toodete ja teenuste) tootmine nõuab teatavate ressursside kasutamist. Inimesed rahuldavad oma vajadusi hüviste tarbimisega. Kui ressursside (maa, kapital, tööjõud) ehk tootmistegurite hulk teatud ajahetkel on piiratud, siis inimeste vajadused on piiramatud. Alati tahaks rohkem... Majandusteadus uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressurss...

Majandusteaduse alused - Akadeemia Nord
68 allalaadimist
10
docx

Fiskaal- ja monetaarpoliitika

Raha nõudlus näitab sularaha kogust, mida isikud soovivad hoida. Nõudlus sõltub tulude tasemest ja Hinnatasemest. Kui tulude tase või hinnatase majanduses tõuseb, suureneb ka nõutava raha hulk, mida isikud kasutavad majandustehingute sooritamiseks. Raha nõudlus on pöördvõrdelises sõltuvuses raha hinna ehk intressimääraga. Kui intressimäär alaneb, siis raha hoidmise alternatiivkulu väheneb. See suurendab raha vajadust, toimima hakkavad ettevaatusmotiiv, spekulatsioonimotiiv. Rahapoliitika eesmärgid:  hindade stabiilsus  majanduskasv  kõrge tööhõive  finantsturgude stabiilsus  intressimäära stabiilsus  välisvaluuta reservide stabiilsus Rahapoliitika enamlevinud vahendid: avaturuoperatsioonid, laenu ja hoiuse püsivõimalused ehk diskontomäär, pankad...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
22 allalaadimist
18
pdf

Mikroökonoomika 2 KT vastused

4) Esko sissetulek on 20 eurot nädalas. CD-d maksvad 10 eurot tükk ja õlu maksab 5 eurot kann. a) Missugune on Esko reaalne sissetulek, mõõdetuna õlles ja missugune mõõdetuna CD-des. Reaalne sissetulek mõõdetuna õlles on õlut. Reaalne sissetulek mõõdetuna CD-s on CD-d. b) Missugune on õlle suhteline hind, mõõdetuna CD-des ja missugune on kannu õlle alternatiivkulu . Õlle suhteline hind on Ühtlasi väljendab see ka kannu õlle alternatiivkulu, sest ostes kannu õlut peab loobuma poolest CD-st. 17 c) Leia Esko eelarvejoone võrrand (nii et õlu oleks vasakul ja CD-d paremal pool võrdusmärki). Joonista Esko eelarvejoon nõnda, et CD-d oleks horisontaalteljel. M=20; PÕ=5; PC...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
370 allalaadimist
24
pdf

Mikroökonoomika 1 KT vastused

Arvestades olemasolevaid ressursse ja tehnoloogiat, saame toota vaid piiratud koguses. Selliseid koguseid iseloomustab tootmisvõimaluste piir. Tootmisvõimaluste piir märgib piiri saavutatava ja saavutamatu tootmistaseme vahel. b) Leia piirituse tootmise alternatiivkulu igal tootmise tasemel. Kuidas see muutub? Selgita! Iga valik toob endaga kaasa alternatiivkulu. Punktis C on vähem piiritust ja rohkem toidukartulit kui punktis D. Et tegemist on vaid kahe kaubaga, ei ole raske valida parimat alternatiivi. Piirituse kogust on võimalik suurendada toidukartuli arvelt. Seega on piirituse alternatiivkulu see toidukartuli kogus, millest loobutakse piirituse kasuks. Alternatiivkulu mõõtmiseks kasutame too...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
303 allalaadimist
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

Ooteaeg avaldab ka majanduslikku mõju nii teenindusfirmale kui tema klientidele. (Fitzsimmons, lk. 339) 18 Ooteaja majanduslikku maksumust saab vaadelda kahest küljest. Firma võib mõõta töötajate jõude ootel hoidmise kulu ning klientide jaoks on ootamise hinnaks kaotatud aja alternatiivkulu , millele lisanduvad emotsionaalsed efektid: tüdimus, ärevus jms. Konkurentsiturul võib liigne ootamine või isegi pika ooteajaga arvestamine viia käibe languseni. Klienti saab vaadelda kui ressurssi, mida võib teenindusprotsessis kasutada. Kliendi ooteajal saab firma tootlikkust tõsta, kui temaga seotud piiratud võimalusi efektiivsemalt ära kasutatakse, näiteks on avalike teenuste puhul alati teenindushoone tõhusalt kasutuse...

Ärijuhtimine -
23 allalaadimist
36
doc

MINA JA MAJANDUS

Kellele toota? See küsimus haakub küsimusega mida toota?. Ettevõtjal peab alati silme ees olema konkreetne tarbija. Kui kaupa või teenust valmistatakse umbisikuliselt ja mõtlemata kellele, võib juhtuda, et kaup või teenus jääb müümata. Küsimusele kellele toota? vastuse leidmisega tegeleb majandusteaduse haru, mida nimetatakse turunduseks. ALTERNATIIVKULU. Piiratud ressursside tingimustes eelnevatele küsimustele vastuseid otsides peavad majanduses osalejad valima välja ühe võimaluse ehk parima alternatiivi paljudest võimalikest. Samas tähendab valiku tegemine ühe võimaluse kasuks piiratuse tingimustes enamasti teistest võimalustest loobumist. Otsustades kraavikaevamisel kasutada inimesi, loobume ekskavaatori ja roboti kasutamise võimalusest. Ostes tarbijana endale täna uued...

Majanduse alused - Kutsekool
13 allalaadimist
36
docx

Majandus

ülenõudmine  algsed teguritulud – tootlike tegurite poolt loodud tulu: palk, intress ja dividend, rent, kasum  alternatiivkulu (ka: loobumiskulu) – saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest  ametiühingud – on töötajate esindusorganisatsioonid, mis kaitsevad töötajate huvisid ja esindavad töötajaskonda läbirääkimistel ettevõtte administratsiooniga (omanikega).  amortisatsioonikulu – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks  ankurvaluuta – välisvaluuta, mille suhtes on fikseeritud koduse raha kur...

Pangandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
15 allalaadimist
38
pdf

Majandusteooria

Alternatiivkulu on saamatajäänud kasulikkus parimast kasutamata jäetud võimalusest. Tõene 2. Majanduskasv nihutab võimaliku tootmise piiri 0-punktist paralleelselt kaugemale. Väär 3. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimesel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende saavutamiseks. Tõene 4. Majandusteooria on teadus, mis uurib ratsionaalset majanduslikku käitumist, mis seisneb objektii...

Majandus -
115 allalaadimist
22
doc

Mikro ja makroökonoomika terminid

Труд Kapital Capital Капитал Ettevõtlikkus Enterpreneurial ability, Talent Предпринимательская способность Tarbekaup, -hüvis Consumer Goods Потребительское благо Kapitalikaup, -hüvis Capital Goods Капитальное благо Alternatiivkulu, AK Opportunity costs Альтернативные затраты Kasvavate AK seadus Law of increasing opportunity costs Закон растущих альтернативных затрат Võimaliku tootmise piir Production Possibilities Frontier, Граница(кривая) производственных...

Majandus -
20 allalaadimist
132
pdf

Mikroökonoomika Seminar 2

Kas väide on õige: a) kui piirkasulikkus väheneb (MU>0) , väheneb ka kogukasulikkus; - vale b) ratsionaalselt käituv tarbija lõpetab kauba ostmise, kui kauba piirkasulikkus hakkab vähenema; - vale c) kui tarbija maksimeerib oma kogukasulikkuse, siis on kõigi ostetud kaupade viimaste ühikute piirkasulikkused võrdsed. - vale 2. Üldise e. kogukasulikkuse all mõistetak...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
674 allalaadimist
82
ppt

Ettevõtteteooria, täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad

Kas vastus on õige või vale: a) kauba X tootmise alternatiivkulu on need kaubad, mida oleks võinud õige toota, kui tootmistegureid poleks kasutatud kauba X valmistamiseks; vale b) kui piirprodukt on negatiivne, peab negatiivne olema ka koguprodukt; õige c) kui piirprodukt on negatiivne, on koguprodukti kõ...

Majandus -
41 allalaadimist
14
docx

Mikroökonoomika I konspekt

Hüvis - kasutatakse tarbijate vajaduste rahuldamiseks (kaup või teenus) Tootmine- hüviste valmistamine Tarbimine – kaupade ja teenuste kasutamine Tootmistegur – vahendid hüviste valmistamiseks Maa- loodusressurss Kapital – inimtööga valmistatud tootmisvahendid Investeerimine – uue kapitali tootmisprotsess Töö – inimese kehalised ja vaimsed võimed, midakasutatakse tootmisprotsessis Alternatiivkulu - näitab asjade tegelikku hinda ehk teise parima valiku väärtust. Tehes ühe valiku, tuleb loobuda millestki muust, sellest alternatiivist loobumise tõttu saamata jäänud tulu loetaksegi majandusteaduses alternatiivkuluks . Tootmisvõimaluse kõver – graafik, mis näitab kahe hüvise eri kombinatsioone, mida on võimalik toota olemasolevate tootmisfaktorite ja -tehnoloogia abil Kasvavate alternatiivkulude seadus – toimib, k...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
51 allalaadimist
11
docx

Majanduse küsimused eksamiks

Keda peetakse kaasaegse markoökonoomika isaks? John Maynard Keynes 2. Mis on majandusteadus? Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes ükis või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks 3. Alternatiivkulu : Kõige suurema väärtusega alternatiiv, millest valikuid tehe...

Majandus - Keskkool
2 allalaadimist
22
docx

Makroökonoomise teoria küsimused (konspekt)

18. Avaldist i = r + p nimetatakse Fisheri võrrandiks ja see näitab, et nominaalne intressimäär võib muutuda kahel põhjusel: kui muutub reaalne intressimäär või kui muutub inflatsiooni määr. 19. Reaalne intressimäär, mida laenuandjad ja võtjad aktsepteerivad tehingu tegemisel on ex ante reaalne intressimäär, intressimäär, mis tegelikult realiseerub on ex post reaalne intressimäär. 20. Raha hoidmise alternatiivkulu on mõõdetav nominaalse intressimääraga 21. Kui inimesed peavad inflatsiooni tõttu sagedamini kasutama pangateenuseid, võtmaks raha oma pangakontodelt, siis kulu, mis sellega kaasneb, kannab piltlikult nime kingatallakulu, kui aga firmad peavad sagedamini korrigeerima oma toodetele kehtestatud hindasid, nimetatakse selliseid kulusid menüükulu 22. Majandusteadlased nimetavad reaalsete janominaalsete muutujate eraldatust klassikaliseks dihh...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
73 allalaadimist
52
ppt

Mis on majandusteadus?

• Alternatiivkulu (e. loobumiskulu) – kõige suurema väärtusega alternatiiv, millest loobuti otsustamisel • Alternatiivkulu kasutatakse teise võimaluse ja valikute meenutamiseks ja mõistmiseks Majandusteooria alusidee: Tootmisvõimaluste kõver • Tootmisvõimaluste piir – tootmine on piiratud olemasolevate ressur...

Majandusteadus -
10 allalaadimist
12
docx

MIKRO JA MAKROÖKONOOMIKA PÕHIMÕISTED

Teiste hüviste hulk, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega.  Tootmisvõimaluste kõver (PPC) näitab kahe hüvise eri kombinatsioone, mida võiks toota kättesaadavate ressursside ja tehnoloogia samaks jäämise korral.  Kasvavate alternatiivkulude seadus toimib kui ühe hüvise täiendava koguse saamiseks peab ühiskond loobuma aina suurema...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
72 allalaadimist
2
docx

Riigi majandusressursid

Riigi majandusressursid Aleksander Kohlap 12C Ühiskonnas toimuvad protsesse mõjutab sageli majanduse areng. Majanduse keskseks küsimuseks on püüd rahuldada ühiskonna soove ja vajadusi. Paraku on inimeste soovid piiramatud, ressursside hulk, mile abil soove rahuldada, aga on piiratud. Seetõttu ei ole i...

Majandus - Keskkool
5 allalaadimist
1
docx

Makroökonoomika algkursus

CUd- sularaha ja deposiitraha suhe. Hinnataseme ja intressimäärade muutusi seob Fisheri efekt. Intressimäärad ja oodatav valuutakurss on seotud rd- reservimäär Inflatsiooni ootused peegelduvad intressimäärades, seega rahvusvahelis...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
13 allalaadimist
22
docx

Kuluarvestus logistikas I KT

c. Turutasakaalu kujunemine d. Kulu üldmõiste, liigitus loobumis- ja finantskuludeks Kulu - Mistahes majandusressursi loovutamine. Kasu suurenemine, mida ressurssidest võib saada parimat võimalikku alternatiivi kasutades. Kulude liigituse nn I tase: – Majanduskulu (economic cost) ehk alternatiivkulu (opportunity cost) ehk loobumiskulu – Finantskulu (financial cost) Loobumiskulu (alternatiivkulu) - Saamatajäänud kasulikkus, kui tarbitakse piiratud ressursse, kuid ressursid on piiratud igal ajal ja igas ühiskonnas. Näited: – Tee-ehituse alla jäävat maad ei ole enam võimalik kasutada põllumajandusmaana – Raudtee-ehituseks kasutatud materjale ei ole enam võimalik kasutada haiglaehitusel Loobumiskulu omadusi: • Ei ole s...

Kuluarvestus logistikas -
40 allalaadimist
4
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Välismõju - Jaguneb kaheks. Negatiivne välismõju ning positiivne välismõju. Negatiivse puhul avaldab tegevuse sooritaja teiste heaolule negatiivset mõju, kuid ei kompenseeri tekitatud kahju. Positiivse puhul avaldub tegevuse sooritaja teiste heaolule positiivset mõju, kuid tasu selle eest ei saa. 22. Tarbija hinnavaru - ostja maksevalmidus miinus summa, mille ta tegelikult kauba eest tasub 23. Alternatiivkulu - on majandusteaduse (mikroökonoomika) mõiste, mis näitab asjade tegelikku hinda ehk teise parima valiku väärtust. Tehes ühe valiku, tuleb loobuda millestki muust, sellest alternatiivist loobumise tõttu saamata jäänud tulu loetaksegi majandusteaduses alternatiivkuluks. Mõiste on oluline, et leida tõelist kasu, mida konkreetse valiku lisandumine pakub. 24. Välismõju - 25. Sotsiaalne piirkulu - 26. Sotsiaalne piirkasu -...

Mikro-makroökonoomika - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun