Facebook Like

Otsingule "algdokument" leiti 92 faili

algdokument - kui paberil on dokumendi nimetus ja number, kuupäev, tehingu sisu nii sõnade kui numbriliste näitajatena, osapoolte nimed ja aadressid ning allkiri, on Sinul kui raamatupidajal kohustus kanda sellele paberile ka raamatupidamiskirjendi järjekorranumber – ning alles nüüd on dokumendist saanud Sinu jaoks igati aktsepteeritav algdokument.
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

Ettevõtte varude kohta on teada järgmise andmed: o algjääk 01.01. 8 000 tk. a’ 12.- o ost 10.06. 13 000 tk. a’ 13.- o ost 05.11. 5 000 tk. a’ 14.- o juhul kui 31.12. on kaubavaruna laos arvel 10 000 tk, siis FIFO-meetodi rakendamisel on kaubavaru maksumus: 135000€. Majandustehingu toimumist kinnitav tõend on algdokument . Kui ettevõtte passivakontodel on 4560 € ja sellest 2100 on omakapital, siis ettevõtte aktivakontodel peab järelikult olema: 4560€. Ettevõte soetas seadme 02.jaanuar 2xx1.a., mille soetusmaksumuseks kujunes 27 299 €. Seadme tehnilistes andmetes oli kirjas, et tõenäoline kasutusiga on 7 aastat ja ettevõtte juhtkond otsustas seda aktsepteerida. Kasuliku eluea lõpul on võimalik seadet järelturul müüa ning juhtkond otsusta...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
17 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud: 1) korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest; 2) dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid; 3) kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; 4) koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras; 5) säilitama raamatupidamise dokumente. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud vastavalt RPS § 11. koostama raamatupidamise sise- eeskirja, mis reguleerib tema raamatupidamise korraldust. Raam...

Raamatupidamine - Kutsekool
9 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

1 Põhimõisted VARA - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; OMAKAPITAL (netovara) - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe; KOHUSTUS - raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg. 1.2 Bilansi mõiste ja sisu Bilanss on raamatupidamisaruanne,...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
4 allalaadimist
5
docx

MIS ON RAAMATUPIDAMINE

MIS ON RAAMATUPIDAMINE? RAAMATUPIDAMINE on käesoleval ajal ja ka tulevikus igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatuks koostisosaks. Raamatupidamise areng on käinud kaasas kogu üldise majanduse arenguga. Ettevõtete raamatupidamisaruanded peavad kajastama õigesti raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali. MAJANDUSARVESTUS on majandusinfo i...

Raamatupidamine - Keskkool
2 allalaadimist
18
docx

Raamatupidamis arvestus eksam

(3) Riik korraldab oma raamatupidamist ja finantsaruandlust riigi raamatupidamiskohustuslaste kaudu. (4) Riigiraamatupidamiskohustuslaseks on iga ministeerium ja Riigikantselei oma valitsemis- ja haldusala ulatuses ning põhiseaduslikud institutsioonid – Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler ja Riigikohus. Algdokumendi nõuded: (1) Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend, millel peavad olema järgmised andmed: 1) dokumendi nimetus ja number; 2) koostamise kuupäev; 3) tehingu majanduslik sisu; 4) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 5) tehingu osapoolte nimed; 6) tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid; 7) majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist;...

Raamatupidamine -
12 allalaadimist
76
pdf

Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses

lg 1 tähenduses on: (TuMS § 51 lg 2) - TuMS § 34 p-des 3–6 ja 11 nimetatud kulud või väljamaksed; (TuMS § 51 lg 2 p 1) - mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja ettevõtlusega; (TuMS § 51 lg 2 p 2) - väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument ; (TuMS § 51 lg 2 p 3) - kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks; (TuMS § 51 lg 2 p 4) - kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks. (TuMS § 51 lg 2 p 5) Residendist mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus maksab tulumaksu TuMS § 51 lg 2 p-des 1 ja 3 ning §-s 52 nimetatud kuludelt ja väljamaksetelt, samuti isiku põhikirjalise...

Majandus - Kutsekool
8 allalaadimist
52
pdf

Käibemaksuseaduse küsimuste vastuses maksuarvestuses

(KMS § 37 lg 8 p 9) 30. Millistele nõuetele peab vastama algdokument (arve) raamatupidamise seaduse tähenduses? Arve võib väljastada paberil või kauba soetaja või teenuse saaja nõusolekul elektrooniliselt. (KMS § 37 lg 6) Arvele tuleb märkida: (KMS § 37 lg 7) - arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev; (KMS § 37 lg 7 p 1) - maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number; (KMS § 37 lg 7 p 2) - kauba soetaja või teenuse saaja nimi...

Majandus - Kutsekool
8 allalaadimist
26
docx

Praktikaaruanne. Raamatupidamine

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond RMo16 Gerli Lanno WEBSHOP INTERIOR OÜ Praktikaaruanne Juhendaja Tiina Lanno Tartu 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS Praktika läbiviimiseks valisin ettevõtte Webshop Interior OÜ, praktika toimumise ajaks oli 01.02.2017-31.07.2017, praktika kestvus oli 390 akadeemilist tundi. Valisin selle ettevõtte...

Raamatupidamine - Kutsekool
9 allalaadimist
40
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

ga looduskeskkonnale ning kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamise tasu;  pistis ja altkäemaks;  mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja ettevõtlusega;  väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument ;  kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks;  kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks. 45. Kuidas maksustatakse Eestis asuvat püsivat tegevuskohta? Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, maksab tulumaksu, arvestades mõningaid erisusi:  tulumaksuga maksustatakse kõik erisoodustused, mida mi...

Õigus - Kutsekool
2 allalaadimist
17
docx

Raamatupidamise eksam

Mõisted Vara - raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus Vara on raamatupidamiskohustuslase poolt kontrollitav ressurss (asi või õigus),mis: (a) on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel; ja (b) tõenäoliselt osaleb tulevikus majandusliku kasu tekitamisel (mitte äriühingutest raamatupidamiskohustuslaste puhul neile seatud eesmärkide täitmisel). Näiteks materiaa...

Raamatupidamine -
13 allalaadimist
10
pdf

Kuluarvestuse olemus ja eesmärgid

1 KULUARVESTUSE OLEMUS JA EESMÄRGID Kulude arvestuse erinevatest definitsioonidest tuleneb, et kulude arvestus on: Kulude arvestus (cost accounting) on organisatsiooni ressursside omandamise ja kasutamise aruandlus, mis varustab infoga nii juhtimis- kui ka finantsarvestust...

Kuluarvestus - Kutsekool
11 allalaadimist
6
docx

Sõnad ja väljendid

Aktsiakapital - акционерный капитал 2. Aktsiaselts – акционерное общество 3. Algdokument – первичный документ 4. Allahindlus - скидка 5. aruandeaasta kasum - прибыль за финансовый год 6. aruandeaasta kahjum - убытое за финансовый год 7. asjakohane – актуальный 8. asjatundlik - компетентный 9. asutama - основывать 1...

Eesti keel - Kutsekool
1 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun