Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "alaarenguga" leiti 60 faili

53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengus räägitu kohta, kuid ka õpiku kohta Referaat artiklist: 1. Artikkel on teaduslik, st. on avaldatud...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
57 allalaadimist
48
rtf

Geneetika eksami vastused

Geneetika põhietapid 1.1. Eelteaduslik periood Geneetika eelteaduslikule perioodile on iseloomulikud üksikud õiged ja objektiivsed tähelepanekud, mida varjutavad aga tol ajal massiliselt levinud spekulatsioonid ja filosoofilised targused. · Hippokrates (V-IV saj. ema.) - lapsed arenevad algmetest, mis tekivad kogu kehas. Selle tõttu...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
85 allalaadimist
3
odt

Vaimse arengu peetuse kajastamine nõukogude koolis, aastatel 1977 - 1988

1982. aastal ilmus Karlepi ja Kõrgesaare poolt artikkel „Arengupuuetega laste õpetamise ning kasvatamise üldpõhimõtteid ja diferentseerimine“. See artikkel oli küll põhiliselt keskendunud vaimse alaarenguga laste õpetamisele, kuid mainitakse ka, et abikooli õppematerjale ja metoodiliseid võtteid kasutatakase edukalt arengupeetusega laste õpetamisel. Jaan Kõrgesaare poolt on ka tehtud 1984. aastal intervjuu Niina Tsõpinaga. Niina Tsõpina oli tollal vaimse arengu peetusega laste pedagoogika ja psühholoogialabori pedagoogigagrupi juhendaja pedagoogikakandidaat. Intervjuu oli tehtud Niina kolmepäevasest kogemusest Tartus, kus ta korra...

-
4 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

Vaimsete võimete testid Stanford-Binet ja Wechsler’i testid A. Lewis M. Terman (1877-1956) 1905 Clark’i Ülikoolis Ph.D, 1910 Stanford’i Ülikoolis Terman, L. (1916). The Measurement of Intelligence. Boston: Houghton Mifflin 2300 inimest: 1700 kesklassi last, 200 vaimse alaarenguga ja 400 täiskasvanut Ülesannete valik: Keskmine IQ=100 Iga vanuse jaoks 6 ülesannet: Kokku: 90 testi; 3-10,12,14, kaks Täiskasvanute astet. 1939. 129 ülesannet: 2-22 aastani 1960. 142 ülesannet: 2-22 aastani 1972. Restandardiseerimine 1985. neljas versioon 1. Suur standardiseerimise grupp 2. IQ kasutamine 3. Hoolikalt koostatud skoorimisjuhend. Alates 1921 aastast nn. geeniuste uuring - 5 köidet “Genetic Studies of Genius”...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
214 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

Viire Sepp Andekusest ja andekatest lastest Tartu 2010 Toimetanud Kairit Henno Kaane kujundanud Maarja Roosi Küljendanud Kairi Kullasepp Autoriõigus: AS Atlex ja autorid, 2010 Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ette nähtud vastutuse. Käsikirja valmimist on toetanud Euroopa Liit j...

Psühholoogia -
38 allalaadimist
40
docx

Vaimupuue, õpimapp

Uuem nimetus on intellectual disability, mille eestikeelne vaste tänapäevases haiguste klassifikatsioonis (RHK-10) on vaimne alaareng. (Häidikind, 2008). Vaimne alaareng (oligofreenia, nõrgastuslikkus) – on psüühika arengu mahajäämus, millele on iseloomulik teatud arenguperioodil omandatud oskuste ja intellekti madalam tase, mis avaldub tunnetuses, kõnes ja sotsiaalsetes võimetes. Vaimse alaarenguga võib kaasneda mõni muu vaimu – või kehapuue. Neil lastel on nõrgenenud sotsiaalse kohanemise võime. Kerge vaimse mahajäämusega lastel ei pruugi see soodsas ja toetavas sotsiaalses miljöös olla silmatorkav. (samas, 5.) 5 1.2. Vaimse alaarengu tasemed Vaimsel alaarengul eristatakse 4 astet: 1. Kerge vaimse alaarenguga lapsed...

Kasvatusteadus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
40 allalaadimist
8
doc

Psühhiaatria vastused

Too näide primaarse ja sekundaarse aju düsfunktsiooni kohta. Primaarne düsfunktsioon võib olla dementsus Alzheimeri tõvest või täpsustamata dementsus. Sekunaaardse aju düsfunktsioon võib olla nt. deliirium või isiksuse-või käitumishäired ajuhaigusest. Düsfunktsioon võib olla primaarne, kui haigus, kahjustus või häire tabab peaaju otseselt või eelistavalt; sekundaarne, nagu süsteemsete haig...

Psühhiaatria - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
59 allalaadimist
6
docx

ÕPIVILUMUSTE SPETSIIFILISED HÄIRED

ÕPIVILUMUSTE JAGUNEVAD 6 ALARÜHMA ARVUTAMISVILUMUSTE HÄIRE SPETSIIFILISED HÄIRED LUGEMISHÄIRE Puue hõlmab põhiliste arvutamisvilumuste valdamist Lu...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
6
doc

Juurdluspsühholoogia

Millised on juurdluspsühholoogia põhilised uurimismeetodid? Eksperimendid ­ laboratoorsed uuringud või reaalelu (toimikud). 2. Miks on isikute äratundmine problemaatiline? Inimesed on pinge all ning võivad tulla vead. Võib-olla viga ka mälus või inimene lihtsalt tahab nii väga isiku ära tunda, lisaks ka politsei kavalad/viit...

Psühholoogia -
3 allalaadimist
16
docx

Vaimupuue

Kerge ja mõõduka vaimupuudega laste arengu vahel on kindlasti kohe märgatavad erinevused, sest kerge vaimupuudega laps on sageli raskesti eristatav intellektipuudeta õpiraskustega lapsest. Samas on keerukas eristada mõõduka ja raske astme vahel, kuna nendel laste liitpuuded võivad muuta nii nende motoorseid kui tunnetusprotsesse ja kõne arengut. Kergema ning mõõduka alaarenguga lastel, aga puudub huvi ümbritseva vastu ja nad on aeglaste teadmiste omandamisega. Neil puudub samuti järjekindlus, domineerib enesekontrolli nõrkus. Mingil määral suudavad eristada esemete erinevaid tunnuseid, kuid ei suuda mõista nende esemete vahelisi seoseid, raske on tervikut tajuda ning võrrelda teatud tunnuste järgi. Need lapsed ei mõista sageli tegude tagajärgi ja võivad ettearvamatult käituda. Kuid raske vaimupu...

Psühholoogia - Kutsekool
10 allalaadimist
18
docx

ERIVAJADUSTEGA LASTE ARENGU TOETAMINE ENNE KOOLIIGA

Sobitusrühmas töötada on palju raskem, kui erirühmas. Praegu on vanemad kohustatud kirjalikult anda teada lapse erivajadusest, lasteaja töö on välja mõelda kuidas seda küsida. § 7. Laste arv rühmades (2) Laste arv erirühmas on järgmine: 1) kehapuudega laste rühmas kuni 12 last; 2) tasandusrühmas, kus käivad spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last; 3) arendusrühmas, kus käivad vaimse alaarenguga lapsed, kuni 7 last; 4) meelepuudega laste rühmas kuni 10 last; 5) liitpuudega laste rühmas kuni 4 last; 6) pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas kuni 4 last. (3) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta. § 14. Erivajadustega lapsed (1) Keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega ning eriabi või erihooldust vajavatele lastel...

Psühholoogia -
48 allalaadimist
30
pdf

Lugemis-ja kirjutamisraskused

Peale seda asuti autorite poolt lugemis- ja kirjutamisraskusi vaatlema kui iseseisvaid puudeid. 1960ndatel hakati „sõnapimeduse“ asemel kasutama terminit „düsleksia“. 1972. aastal loodi Briti Düsleksia Assossatsioon. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses kujunes düsleksia tekkepõhjuste seletamisel välja kaks eri koolkonda. Üks pool pidas lugemis- ja kirjutamisraskusi seotuks vaimse alaarenguga , teine pool aga oli veendunud, et need kaks pole omavahel otseselt seotud. Kujunes välja mitmeid uurimissuundi, kuid suur osa varasemaid 7 teooriaid keskendub vaid ühele valdkonnale, puudub erinevaid riskitegureid arvestav analüüs.(Tallinn, 2011) 1.4. Düsgraafia ehk kirjutamispuue Düsgraafia ehk vaegkirjutamine on spetsiifiline õigekirjahäire, mis ei ole seostatav arengulise eba...

Pedagoogika - Keskkool
17 allalaadimist
18
doc

Geneetika I kordamisküsimused (2012)

Molekulaargeneetika põhimõisted (mis on DNA, RNA, aminohapped jne) DNA -desoksüribonukeliinhape, kannab edasi pärilikku infot. Koplementaarsus ja antiparalleelsus- 5´ 3´ Sekundaarstruktuur- iga ahela täispööre e suur vagu(10 nukleotiidi), vahemaa N-aluste vahel e. väike vagu. RNA- ribonukeliinhape, viib läbi valkude sünteesi, geneetilised regulatsiooni protsessi...

Geneetika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
19 allalaadimist
48
docx

ERIVAJADUSEGA LAPS LASTEAIAS 1

4. Laste arv erirühmas 1) kehapuudega laste rühmas kuni 12 last;2) tasandusrühmas, kus käivad spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last;3) arendusrühmas, kus käivad vaimse alaarenguga lapsed, kuni 7 last;4) meelepuudega laste rühmas kuni 10 last;5) liitpuudega laste rühmas kuni 4 last;6) pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas kuni 4 last. 5. Laste arv sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta 6. Valla- või linnavalitsus loob võimalused erivajadustega laste arenemiseks ja kasvamiseks eluk...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
6
doc

Erivajaduste identifitseerimine, I eksami variant

tuleb hindamistulemustest rääkides ja neist kokkuvõtte kirjutamisel vältida hinnangute andmist b. tuleb testimise tulemusi mõtestatult tõlgendada c. ei tohi uurimine kahjustada lapse huve d. kehtivad kõik loetletud variandid e. tuleb hoida konfidentaalsust 12) Erivajaduste identifitseerimisel ei teki tõenäoliselt ohtu ajada kuulmispuudega laps segi a. käitumishäirega lapsega b. vaimse alaarenguga lapsega c. aktiivsus-ja tähelepanu häiretega lapsega d. kõnepuudega lapsega e. pervasiivse arenguhäirega lapsega 13) Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on toodud lapse arengu hindamise põhimõtted. Nende põhimõtete kohaselt a. kirjeldatakse lapse arengut lähtuvalt eeldatavast tasemest b. toimub lapse arengu hindamine ühe korra õppeaastas c. on lapse arengu hindamise aluseks eeldatavad osaoskused d. on lapse arengu hi...

Erivajadustega laste... -
18 allalaadimist
18
doc

GENEETIKA - Geenide klassifikatsioon

Geneetika 1 GENEETIKA Geenide klassifikatsioon 1. Seoste alusel määravate tunnustega: a) 1 geen 1 tunnus nn monogeensed tunnused. Alternatiivsed tunnused süsteemis +/- , millel on vähene fenotüübilise muutlikkuse aste. Nt. Vererühmad...

Bioloogia - Keskkool
5 allalaadimist
36
doc

Geenide klassifikatsioon

Neid värve ei suuda eristada ligikaudu 10-15% meestest ning alla 1% naistest. X kromosoomis on leitud 2 geeni, millest üks kodeerib rohelise valguse retseptorit, teine punase valguse retseptorit. Sinise valguse retseptorit kodeeriv geen on autosoomis. Fragiilne X Geneetika 15 Paljud vaimse alaarenguga nähud on seotud muutustega X-liitelistes geenides. Fragiilse X-i sündroom avaldub lastel sagedusega 1:2000. Fragiilne X on X-liiteline dominantne kahjustus mittetäieliku penetrantsusega. Puuetega (vaimse alaarenguga) on heterosügootsed naised ja hemisügootsed mehed. On ka üksikuid erandeid, kus sümptomid ei avaldu. Haigust põhjustab geeniga FMR1 külgneva DNA järjestuse CGG kordistumine X kromosoomi otsa lähedal. Kui normaalses...

Bioloogia - Keskkool
4 allalaadimist
78
doc

Õpiraskuste psühholoogia

Nii et mida madalam IQ, seda konkreetsemate, lihtsamate asjade õppimise omandamisega on probleemid. Mida IQ kõrgemaks läheb, seda lihtsam on konkreetsete asjade õppimine. Mida raskemaks info läheb, seda keerulisem on seda omandada. Edaspidi räägime üldistest ÕR nende laste puhul, kelle IQ jääb 50 ja 70 vahele. Ehk kerge vaimse alaarenguga lapsed. Nad on kõik üldiste ÕR-tega. Neid lapsi on kõige enam uuritud, nende taju, mälu, mõtlemist. Mõnes mõttes on seltskond suhteliselt üksteisega sarnane kui võrrelda nende lastega, kelle IQ on oluliselt madalam, kellel on mõõdukas või raske VAA, seal tulenevalt üldistest häiretest, geneetilistest sündroomidest tulenevalt on palju lisaprobleeme ja selletõttu kui lapsel on nägemisega-kuulmisega probleemid lisaks, siis nende...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
48 allalaadimist
52
pdf

Erivajadustega laste psühholoogia eksamiküsimused

Erivajaduste psühholoogia aines ja ülesanded. Seosed naaberteadustega, eriti arengupsühholoogiaga. Hariduslike erivajaduste määratlus. Erivajaduste psühholoogia on psühholoogia haru, mis uurib hälbinud arenguga laste, noorukite ja täiskasvanute psüühikat. Hälbima ­ kõrvale kalduma keskmisest eakohasest arengust, võib olla ka positiivne. Mida väiksemad lapsed, seda suuremad muutused arengus. Teooriast sa...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
50 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) MIS ON SOTSIOLOOGIA? Mis on teadus? Sotsioloogia mõiste: ühi...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun