Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "aktuaalsetest" leiti 40 faili

14
docx

Kirjanduse koolieksamipiletid 2013

Teadusharud, mis tegelevad müütide uurimisega; raskused müütide uurimisel 2. Modernistlik luule ­ (valida 2-3 voolu, autorit ja iseloomusta luulet). Sümbolism ­ A. Blok; futurism ­ V. Majakovski; imazism ­ Th.S. Eliot; sürrealism ­ F.G. Lorca; akmeism ­ A. Ahmatova). Vastused: · Etnograafia- kirjeldab rahvuseid ja nende kultuuri, aga ka kombestikku, tavasid jms · Etnolo...

Kirjandus - Keskkool
26 allalaadimist
11
docx

Ülevaade Ungari kirjandusest

Sissejuhatus. Keskaeg (13-15 sajand) · Renessansi ja barokiajastu kirjandus (16-17 sajand) · Valgustusaja ja klassitsismi kirjandus (18. sajand) · Romantism ja sajandivahetuse kirjandus (19. sajand) · Sajandialguse kirjanikud, ungari avangard ja ajakiri Nyugat ja selle esindajad I (20 sajandi esimene pool) · Ajakirja Nyugati esindajad II (20. sajandi esimene...

Kirjandus -
10 allalaadimist
9
doc

KUNSTITEOSE VAATAMINE JA ANALÜÜS KUI ÕPPEVAHEND

KUNSTITEOSE VAATAMINE JA ANALÜÜS KUI ÕPPEVAHEND Anneli Porri Eesti Kunstiakadeemia külalisdotsent Sissejuhatus Kunstiteose vaatamine ja sellega seotud mõtete ning emotsioonide väljendamine on lihtne, käepärane ja suurt naudingut pakkuv võimalus osaleda visuaalse kultuuri protsessis. Avalik ruum on silmale ülimalt mitmek...

Kunst -
7 allalaadimist
70
docx

SOTSIAALTURUNDUS JA SOTSIAALSE SEOSEGA TURUNDUS

Selle mudeli rakendamine eeldab sihtrühmade selget määratlemist ja tundmist, et saada aru protsessi kulgemisest, selle aktuaalsetest etappidest erinevate inimestesihtrühmade puhul ja suunata turundustegevusi juba oluliselt täpsemalt. 4 P MUDEL SOTSIAALTURUNDUSES (T. Hiob) Sotsiaalturunduses rakendub kommertsturundusele sarnaselt 4P printsiip ehk turunduskontseptsioon kasvab välja nelja aspekti arvestamisest: toode (Product), hind (Price), koht (Place) ja promotsioon (Promotion). Erinevad autorid on tavapärasele 4P mudelile teinud ka lisandusi:...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
32
doc

ÕENDUSFILOSOOFIA, FILOSOOFIA ÕENDUSES

Idee on nagu eesmärk mille poole kõik eksisteeriv püüdleb. Kui asjad tekivad ja hävivad, siis ideed on igavesed. Elu hilisemas perioodis pooldas ta „headust“ pigem kui „mõõdukust“. Oli Aristotelese õpetaja . Aristoteles (384 – 322e.m.a) defineerib filosoofiat põhiterminiivatuumaolemuse terminitega, öeldes, et filosoofia on “teadus aktuaalsetest universaalsetest “mõistetest. Aristoteles leidis koos varasemate vanakreeka filosoofidega, et miski ei saa sündida mittemillestki (ex nihilo nihil fit). Eelnevalt olemasolev materiaalne substraat (mateeria) muutub. Kõik neli muutumise liiki (kvalitatiivne muutumine, kvantitatiivne muutumine (kasvamine ja kahanemine, kohavahetus ning tekkimine ja hävimine) nõuavad mateeriat, mis jääb muutumatuks. Aristotelese puhul on filosoo...

Meditsiin -
50 allalaadimist
14
doc

Kanti filosoofia, "Prolegomena" 3. Osa

Ükskõik millist objekti me endale ka ette ei kujutaks, on see ikka jällegi meie teadvus, kes seda objekti ette kujutab – meie teadvus, millel ei ole võimalik samas tähenduses objektiks saada. Küll saame me loomulikult omada empiirilist eneseteadvust iseenda mälestustest ja aktuaalsetest seisunditest. Just selles tähenduses kasutame me igapäeva keelepruugis sõna “mina” – see peab eristama meie isikut kõigist teistest isikutest. Puhas apertseptsioon seevastu on kõigis empiirilistes subjektides samaks jääv objektiivse tunnetuse võimalikkus. “Mina” tähendab puhta apertseptsiooni puhul sedasama, mis “teadvus üldse”. 4. Puhast apertseptsiooni tuleb niisiis Kanti järgi mõista mitte psühh...

Filosoofia ajalugu -
2 allalaadimist
4
docx

,,Tegutseda saab siis, kui enam ei karda’’ (Tommy Hellsten)

Tartus, Miina Härma Gümnaasiumis on aga väga oluliseks kriteeriumiks välismaal õppimine. Jah, tõsi, mõlemas linnas ei pruugi inimesed kindlad olla, kes nad tahavad tulevikus olla, kuid Tartus tunduvad inimestel palju suuremad unistused olevat. Ka linnaelus kaasarääkimine on väga erinev nende kahe linna vahel. Viibides Tartus, kuulen tihti oma kaasõpilasi arutamas hetkel aktuaalsetest uudistest või linnas toimuvast. Põlvas ma seda kahjuks nii suurel määral ei täheldanud. Ükskõik, kust keegi tuleb, peaks igaühel siiski oma nägemus asjadest olema. Ei saa jätta oma arvamust ütlemata vaid seetõttu, et puudub julgus. Samuti ei saa ka oma ühiskonnas mitte kaasa teha vaid põhjusel, et äkki nõuab see liiga palju aega või pole piisavalt ideid. Igale ühele läheb korda, mis temast tulevikus saab, kahjuks e...

Kirjandus - Keskkool
4 allalaadimist
14
docx

Juhtimise alused

[TYPE THE COMPANY NAME] Juhtimise alused Tallinn 2015 Planeerimine, strateegiline juhtmine Planeerimine on organisatsiooni eesmärkide püstitamine, strateegia väljatöötamine ja tegevuskavade väljatöötamine. Sellega tegeletaks igas ettevõttes. Tihti on see juhtide või omanike pärusmaaks. Planeerimisega tegeletakse nii ametlikult kui ka mitteametlikult. Mitteametliku...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
5 allalaadimist
14
docx

Vana-rooma perekond

Koos teadmistega, õppis ta hea ja kurja vahel vahet tegema, harjus konkreetsete ja pidevate eeskujude najal õigesti käituma, häbenema ja teiste jaoks heakskiitu taotlema, õppis olema väärikas roomlane. Kasvatamine oli auasi. Poiss oli isa pideva järelevalve all. Poiss võeti kaasa ka siis, kui isa läks kuhugi pidulikule lõunale. Seal kõneldi aktuaalsetest probleemidest, vaieldi, arutleti ja peeti silmas, et pojad jälgivad iga sõna. Räägiti kangelastest, ülistati neid ja poegadele oli see parim ja mõjuvam patriootiline. Tüdrukud Tüdrukud pandi Roomas varakult mehele ( 14-18 eluaasta vahel ). Mees oli tavaliselt oma naisest tunduvalt vanem – esines juhtumeid kus mees kinkis oma lapseohtu naisele nukke. Mees oli nüüd see, kes tutvusta...

Ajalugu - Põhikool
3 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

Ta soovib, et tema lugejad tunneksid sama moodi. Nüüd, mil olete mõtisklenud karikatuuri tähenduse üle, on vaja asetada see õigesse ajaloolisesse konteksti, et sõnumist täielikult aru saada. See tähendab kõnelemist tolle aja aktuaalsetest sündmustest, mis viisid karikaturisti selle kujutise joonistamiseni. Neid sündmusi endid karikatuur ei kajasta, kuna lugejad teadsid toimuvast piisavalt, et kujutatu mõttest aru saada. 123 Vaadake lähemalt plakatit vangikongi seinal. Millistele tegelikele sündmustele see viitab? Te peate kasutama oma teadmisi tollest ajast, e...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
19 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

· 1953 Karl Hovland's model Exposure Attention Comprehension Acceptance Retention (talletamine, mäletamine) (Behavioral) Change (Communication and Persuasion, 1953) Hovland: "uinumisefekt" 1949, sõnumi "allika usaldusväärsus" kui olulisim tegur Hoiaku muutmisel/muutumisel 1951 · 1961 R. J. Lavidge, G. A....

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
7 allalaadimist
24
docx

Materjalide kaardistus

Ka muudab plii klaasi pehmemaks ja seega hõlpsamini graveeritavaks. Klaasi omaduste modifitseerimiseks kasutatakse tänapäeval laialdaselt ka pinnakatteid – klaasi pinnale kantud erineva keemilise koostise ja struktuuriga ainekihte (vt nt “Isepesev klaas”). Klaaside mikrodünaamika (vedelik – klaas üleminek, klaaside madalatemperatuursed omadused) on ühed tänapäeva kondensaine füüsika aktuaalsetest probleemidest. (Materjalimaailm) 2.1.3 Klaasi saamine Looduslik kvartsklaas on tekkinud vulkaanilise tegevuse tagajärjel, välgulöögi või meteoriidi langemise tulemusel. 7 Tehislikult saadakse kvartsliiva, lubja ja sooda sulatamisel modifitseerivate lisandite manulusel. Ajalooliselt sai klaasisulatamine alguse ilmselt keraamika glasuurimisest, varaseimad klaasileiud - Egiptusest päri...

Materjaliõpetus - Kutsekool
4 allalaadimist
2
docx

Arvustus Anna Verschik Plekktrumm

märtsil ja täna, 15.märtsil eesti keele tunnis me vaatasime telesaadet “Plektrumm”. Selle saade saatejuhiks oli Joonas Hellerma ning tema külaliseks oli keeleteadlane Anna Verschik. . Seda telesaadet näidatakse telekanalil ETV2. Selle saade teemaks oli keele fenomeenist ning miks peaksinimene tänases maailmas valima just ees...

Meedia - Keskkool
3 allalaadimist
52
docx

Euroopa Liidu kriminaalõigus

Oluline enne lissaboni. Pärast lissaboni muutus see valdkond liidupoliitika tavaliseks osaks, rohkem pädevusi Elile. Materiaalõigust kehtestatakse endiselt rasked kuriteod, finantskuriteod, ning ka liidupoliitika ellu viimise tagamiseks. Menetlusõiguse ühtlustamist enne lissaboni ei olnud. - andma ülevaadet EL karistusõiguse aktuaalsetest probleemidest ja olulisematest õigusaktidest ning EL kriminaalpoliitikast - tundma EL kriminaalmenetlusõiguse ja õigusalase koostöö aluseid ja põhiprobleeme – miks kriminaalmenetlusõigust ühtlustatakse? Vahistamismääruse kontekstist lähenemine, rida probleeme usaldusega. Ühtlustame selleks, et oleks usaldus ja koostöö toimiks. - analüüsima Euroopa Liidu Kohtu rolli EL kriminaalõiguse tõlgendamisel ja arengus – kohu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
6
docx

1599 oli kõige produktiivsem elu shakespeare elus

Lakkab rääkimast Inglise ajaloost. See on liiga riskantne. See tekitab inimeste vahel jamasid. Talle endale eriti. Liigub klassikaliste aegadeni tagasi. Naljakas näidend. Püüab end seda näidendit kirjutades jamast eemal hoida. Vastupidiselt teistele näitekirjanikele sel ajal kes kirjutasid sellest mis toimub. Samal ajal oli aga Inglismaal niisugune kirjanik nagu Heyward. Kes kirjutas samuti parasjagu aktuaalsetest poliitilistest teemadest. Shakespeare ja Heywardi vahel oli riivalitsemine. Ses mõttes, et Shakespeare näidendid ei müünud nii hästi kui proosakirjandusena esitatud Heywardi versioon. Samas mõistis Shakespeare ühel hetkel, et tal on eelis Heywardi ees. Sest proosakirjanduse tsensuur on suurem. Ja laval saab ta siiski vabamalt asju veel peale tsensuuri muuta, mida ei pruugita märgata. Lõpuks ostis Richard Bancroft, Londoni pii...

Ajalugu -
2 allalaadimist
8
docx

Antropogenees konspekt

habilis ja H. erectus) tekkisid Aafrikas. H. erectus oli esimene inimlane, kes Aafrikast välja rändas ja asustas suure osa Euraasiast. 5. Nüüdisinimene – H. sapiens sapiens – asustas praktiliselt kogu Vana-Maailma ajavahemikus 50…40 tuhat aastat tagasi. Millised probleemid on ebaselged ja vaieldavad? Enamik nüüdsetest inimese evolutsiooni aktuaalsetest probleemidest on seda olnud antropogeneesi bioloogilise käsitluse algusest peale, kuigi osa neist on lisandunud hiljem. Nimetame siinkohal mõned olulisemad: 1. Inimese koht ja taksonoomiline tase kõrgemate primaatide (hominoidide) süsteemis. 2. Millised olid esimesed inimlased ja millal nad lahknesid inimahvide evolutsiooniteedest? 3. Kuidas klassifitseerida varaseid inimlasi? 4. Kuidas on kulgenud inimese evolutsioon esimeses...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
24
docx

Inimese evolutsiooni vanad ja uued probleemid

habilis ja H. erectus) tekkisid Aafrikas. H. erectus oli esimene inimlane, kes Aafrikast välja rändas ja asustas suure osa Euraasiast. 5. Nüüdisinimene - H. sapiens sapiens - asustas praktiliselt kogu Vana- Maailma ajavahemikus 50...40 tuhat aastat tagasi. Millised probleemid on ebaselged ja vaieldavad? Enamik nüüdsetest inimese evolutsiooni aktuaalsetest probleemidest on seda olnud antropogeneesi bioloogilise käsitluse algusest peale, kuigi osa neist on lisandunud hiljem. Nimetame siinkohal mõned olulisemad: 1. Inimese koht ja taksonoomiline tase kõrgemate primaatide (hominoidide) süsteemis. 2. Millised olid esimesed inimlased ja millal nad lahknesid inimahvide evolutsiooniteedest? 3. Kuidas klassifitseerida varaseid inimlasi? 4. Kuidas on kulgenud inimes...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
36
docx

Juhtimise etapid

Seega on arendamise objektiks lisaks töötaja teadmistele ja oskustele saanud ka tema hoiakud ja väärtused. Eriti mitmekesiseid nõudeid esitatakse juhtidele ja klienditeenindajatele ning seetõttu peab nende arendamine olema erilise tähelepanu all. Hea personali arendamise ja koolitamise süsteem:  lähtub kindlatest põhimõtetest,  lähtub aktuaalsetest ja tulevastest nõuetest töötajale,  arvestab töötajate arenguvõimalusi ja soove,  määrab arenguvajadused iga töötaja kohta,  sisaldab meetmete kompleksi töötajate arendamiseks koos nende meetmete edukuse kontrollimehhanismig  Kompensatsioon ja kasu  Efektiivse ja säästliku töötasusüsteemi arendamine on tähtis osa personalijuhtimise protsessis. Hüvitussüsteem...

Juhtimine - Kutsekool
1 allalaadimist
50
pdf

Andmeanalüüs ja statistika uurimistöös

Andmeanalüüs ja statistika uurimistöös 2016 Andmeanalüüsi põhimõisted Neli andmeanalüüsi juures möödapääsmatut terminit objekt tunnus väärtus skaala Objekt / objektid Vastavalt sellele, mida me uurida tahame, kogume me andmeid kas inimeste, koolide, valgete hiirte, kalendrikuude, kartulipõldude vms kohta. Kõiki selliseid indiviide või üksusi, kelle/mille käest või kohta m...

Andmeanalüüs - Keskkool
5 allalaadimist
11
docx

organisatsiooni juhtimises

Arutle, miks on strateegilist juhtimist vaja ja milline on strateegilise juhtimise eesmärk. 4) Strateegiate sõnastamine Strateegiate sõnastamisel võtavad juhid arvesse väliskeskkonna reaalset olukorda ja organisatsiooni olemasolevaid ressursse ja võimekust ning kujundavad strateegia, mis aita...

Organisatsiooni juhtimine -
20 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun