Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "ajaloolis" leiti 270 faili

ajaloolis - romantilise ooperiga, mille libreto kirjutas Voldemar Loo. Ooper esietendus Estonias 8. septembril 1928 (lavastas Hanno Kompus). Ta on kirjutanud sümfoonia d-moll (1938), sümfoonilise poeemi "Elu" (1935), kontsertvalsi sümfooniaorkestrile, klaveri- ja viiulipalu ning soolo- ja koorilaule.
16
docx

ÜHISKONNA ARENG JA MAJANDUSSOTSIOLOOGIA KUJUNEMISLUGU

ÜHISKONNA ARENG JA MAJANDUSSOTSIOLOOGIA KUJUNEMISLUGU ADAM SMITH (1723-1790) "Rahvaste rikkus" 1776 Majandusteaduslik uurimus (uue teadusharu sünd) - majandusteadus, samas juhend poliitika kujudamiseks Ajastu kontekstis radikaalsed vaated Uuenduslik idee tootvast tööst kui riigi rikkuse allikast (läbimurre võrreldes merkantilismiga), arvati et tollimaksud kullavaru välj...

Majandussotsioloogia -
2 allalaadimist
14
docx

Keskkonnakaitse ja rekreatsioon

Hoiuala- moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku, seenestiku soodsa seisundi tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul Looduskaitseseadusega sätestatud viisil. 37. Kaitstavad looduse üksikobjektid. Kaitse-eesmärk ja kaitsekord. Kaitstav looduse üksikobjekt on kaitse alla võetud teadusliku, ajaloolis -kultuurilise või esteetilise väärtusega elus- või eluta looduse objekt, kaitse alla võtmisel on veel arvestatud nende esinduslikkust, kordumatust ja haruldust Eesti maastikupildis. Üksikobjetki kaitse alla võtmise otsusega moodustub selle ümber kuni 50 meetri kauguseni piiranguvöönd, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestada teistmoodi. Üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö teostamine on lubatud üksikobjekti...

Keskkond - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
48
doc

Keskkonnaõiguse konspekt ja mõisted

22. Loodusobjektide kaitse alla võtmise eesmärgid ja menetlus. Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldused: Loodusobjekti käesoleva seaduse alusel kaitse alla võtmise eeldus on selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik, ajaloolis -kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus. Seaduse eesmärk on: 1) looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; 2) kultuurilooliselt ja este...

Keskkonnapoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
8
doc

Vestern – kas ainult Ameerikale omane filmižanr?

Seetõttu on mõnes mõttes „Keegi ei tahtnud surra“ pidada raske vesterniks, kuna käsitleb üsna reaalset temaatikat, milles kindlad stereotüübid puuduvad ja on ajalooliselt aktuaalne. Vestern aga seisneb siiski paljuski müütides ja kangelastes ning nii sügavale tasandile justkui ei langeks. Temaatilise poole pealt jällegi saab Zalakeviciuse filmi pidada mitme aspekti ja detaili puhul vesterniks – olemas on relvastatud võitlused, teatav anarhia, kättemaksufaktor jne. Küla iseenesest meenutab juba Metsiku Lääne linna, millest ei puudu loomulikult ka kõrts. Vesterne võib näha kui ame...

Õiguse kujunemine -
14 allalaadimist
40
docx

Õiguse entsüklopeedia terve konspekt

AASTA (Elmar Ilus-raamatu põhjal) Sisukord 1Õiguse eelastmed......................................................................................................................4 1.1MORAAL JA TAVA...........................................................................................................4 1.1.1TAVA, MORAAL, ÕIGUS, SUND JA V...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
67
docx

Uurimismeetodid

LOENG ­ TEADUSLIKU UURIMUSE OLEMUS Mis on teaduslik uurimus? Teadus ei tegele mingite muljetega, stiilis: "Ma usun, et Keskerakond on eesti- vastane partei" Et "Keskerakonna eesti-vastasust" teaduslikult uurida: Tuleks kõigepealt väga selgelt defineerida, mis on "eesti-vastasus". Seejärel tuleks koostada kindel, uurimiskava. Kasutame näiteks erakonna programmi....

Uurimismeetodid -
4 allalaadimist
68
ppt

Kaubanduse alused

6.1.16 LVRKK H.Kirikal Kaubandusteaduse kujunemine ja areng • Kaubanduslugu • Kauplemisõpetus ja kaubandusettevõtteõpetus • Kaubanduse funktsiooniõpetus 6.1.16 LVRKK H.Kirikal Kaubanduslugu • Vanim • Moodustab kaubandusteaduse ajaloolis - sotsioloogilise sisu • Näitab, kuidas kaubavahetus on kujunenud • Osa majandusajaloost, tükk kultuurilugu 6.1.16 LVRKK H.Kirikal Kauplemisõpetus ja kaubandusettevõtte majandusõpetus • Tekkis ja arenes algul kauplemisõpetusena kaupmeeste tarbeks – ei olnud veel kaubandusettevõtteid • Hiljem orienteerus kaubandusettevõtetele 6.1.16 LVRKK H.Ki...

Kaubandus -
3 allalaadimist
14
docx

Folkloristika eksam

Hiljem viib Eisen selle mõiste vastavusse „rahvaluulega“, olles mõiste „rahvaluule“ looja. (1893). Eisen peab „rahvaluule“ all silmas pärimusrühma ja pärimuse seda osa, mis kuulus rahvaluule ainevaldkonda. Kreutzwald kasutab rahvaluule kogumisel mõistet „vana vara“, viidates sellega minevikupärandile. Selline mõistetekäsitlus näitas, et rahvaluulet kasutati ajaloolisest aspektist lähtudes ja kuigi tänapäeval ei piirdu rahvaluule mõiste ainult ajalooga, on viimasel siiski tähtis osa definitsiooni moodustamisel 2. Nimeta vähemalt viis rahvaluulele iseloomulikku tunnust ja põhjenda esitatud tunnuste valikut. Rahvaluule on kollektiivne, traditsiooniline, suuline, vaimne, anonüümne looming. VÕI tugineb traditsioonile, varieerub ulatuslikult – iga esitlus on ainulaadne, võtab kindlakujulisi k...

Folkloristika alused -
11 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

Hilisemad staadiumid järgnevad varasematele, kuna on kohanemisvõimelised ehk siis vastavad paremini reaalsuse nõudmistele. Arengule seatavaid piiranguid nim arengu kanaliseerimiseks. Lev Võgotski- vene psühholoog Võgotski jaoks oli kõne see, millel on kultuuri kandev roll: keel nii talletab kui kannab edasi ajaloolist , sotsiaalsete kogemuste varasalve ning on mõtlemise „tööriist“. Võgotski teooria keskne idee on seotud lähima arengu tasemega. Seda võidakse defineerida kui erinevust selle vahel, mida laps on võimeline probleemide lahendamisel saavutama üksinda ning mida täiskasvanute või eakaaslaste abiga. Üks peamisi erinevusi Piageti´ ja Võgotski vahel puudutab nende vaateid keelele ja mõtlemise suhtele. John B...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
36
odt

Keskkonnakaitse eksam

a asuv, LKSi kohaselt piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav: • kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik; • kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; • lõhe või jõesilmu kudemispaik; • pruunkaru talvitumispaik; • jõevähi looduslik elupaik; • mägra rohkem kui kümne suudmega urulinnak Kaitstav looduse üksikobjekt– teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm, mida kaitstakse LKS’i alusel. Kaitseala vööndid: Loodusreservaat – keelatud igasugsed majandustegevus,loodusvarade kasutamine ja inimeste viibimine. Sihtkaitsevöönd – lubatud tegevus, mis toetab koosluste säilimist. Piiranguvöönd – majanduslikult...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
46 allalaadimist
6
docx

Rakendusfilosoofia

Aristoteles - aktuaalsuse ja potsentsiaalsuse eristus toob välja ühe maailma enese põhijoone – nii nagu Aristoteles seda näeb. Bergson-vitalism. b) Arusaam filosoofiast kui mõtlemisest maailma üle mõtlemise üle jätab kõrvale ajastudiagnoosi kui filosoofia ühe põhieesmärgi. c) Rosenbergi arusaam jätab kõrvale filosoofia, kus diskursust arendatakse empiiriliste, ajalooliste ja partikulaarsuste kirjeldustena. d) Elufilosoofia probleemistik jääb kõrvale. Kuidas peab inimene oma elu elama? Rosenberg – on olemas filosoofiline tehnika, kuid pole olemas filosoofilisi tehnoloogiaid. Põhimõtted: filosoofiaga tegelemisel pole muud moraali kui selguse ja järjekindluse ranged vaimsed põhimõtted. Filosoofia võime haakuda väljaspool asuva tegelikkusega pole oluline. Filosoofia iidse tõestuse kolm teesi: fi...

Filosoofia -
3 allalaadimist
48
docx

Müüt kordamisküsimused

Mis on müüt, mis on mütoloogia? Too esile korduvaid tunnuseid müüdi definitsioonides. Müüt Müüt seletab kujundilisel viisil maailma ja inimese algupära, olemust ja tähendust. Tegelasteks üleloomulikud olendid, laialt levinud irratsionaalse tähtsusega uskumus. Müütidel on ühisosa paljude valdkondadega: folkloor, kirjandus, filosoofia, kunst, religioon ..... Mütoloogia on ajaloolises ja kultuurilises kontekstis moodustunud müütide kogum. Mütoloogia on teadusharu, mis tegeleb müütide uurimisega. müütide kogum, koosneb pärimusest, mis moodustab terviku. Uurib müütide kujunemist, nende tekkepõhjusi ning vastavust reaalsete sündmuste ning nähtustega. Elav mütoloogia on oma kujunemiskeskkonnas püha, tal on tõe väärtus ja korrastav-juhendav- reguleeriv funktsioon oma kultuuri jaoks. Mütoloogia on tiheda...

Kirjandus -
11 allalaadimist
48
pdf

Arhitektuuri ja interjööri ajalugu stiilid II Konspekt sisearhitektuuri üliõpilastele.

aastal. Stiil kaldus 1830.aastate lõpuks historitsismi. HISTORITSISM Helli Sisask. Arhitektuuri ja interjööri ajalugu. Stiilid. Konspekt II osa 9 Klassitsism kui viimane terviklik kunsti- ja arhitektuuristiil hääbus lõplikult 19. saj 40ndateks aastateks. Arhitektuuris ei väljendunud klassitsistlik vormikõne enam tervikliku stiilina, vaid ühe ajaloolisest stiilist lähtuva neostiilina. Viimaste, st neostiilide tekkimine ja kasutamine iseloomustabki 19. saj teise poole ja 20. saj alguse arhitektuuri tervikuna. Kuigi ühise nimetajana võib kasutada terminit historitsism, saab selguse mõttes selle jaotada veel järgmistesse perioodidesse:  romantiline etapp 19. saj 30.–50. aastad  stiilipuhas etapp 19. saj 50.–70. aastad  eklektiline etapp 19. saj lõpukümnend...

Kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
94
doc

Euroopa Liidu naabruspoliitika

Nüüd, kus Soome ja Eesti on juba ammu EL-i täisliikmed, ent Venemaale kehtivad Lääne sanktsioonid, on “Põhjamõõde” oma aktuaalsuse kaotanud ja teda võib käsitleda vaid ajaloolis-retrospektiivsest huvitatusest lähtuvalt. Tuinduvalt enam võinuks käsitleda käesolevas ainekursuses “Lõunamõõdet” ja sellesse tekkinud tõsiseid probleeme seoses Kreeka sügava rahanduskriisi ja Portugali ning Hispaania suurpankade raske finantsolukorraga. Ka tasunuks kõneleda antud ainekursuses Hiina RV järsult kasvanud majandusekspansiooni huvist Euroopa suunal. Ent kogu ainekursuse napp maht – koos eksamiga (+ jä...

Poliitika -
1 allalaadimist
20
docx

Sotsioloogia Eksam

• abstraktne ja kontseptuaalne ruum • keerukad tootmis- ja tarbimisahelad • vahendatud suhtlus ja dereguleeritus(vaba turg) Iseloomuomadused: • Jagatud turukultuur: suhtlust suunavad normid ja ootused, tegutsemis- ja suhtlustavad; vajalik sotsialiseerumine; formaalsed ja informaalsed reeglid • Jagatud arusaam turuobjektist: millega turul kaubeldakse ja kuidas kujuneb selle väärtus (ajaloolis-kultuuriline kujunemine, kontekstist sõltuv: ühiskond, tööstusharu; turu tüüp) • Spetsiifiline struktuur: ostjamüüja; pakkumiste võrdlemise ja hindamise võimalus; konkurents- tehingute läbipaistvus, kolmasosapool võidab Vahetusturud: turutegutsejal identiteet ja roll muutlik, neoklassikalise turumudel aluseks; vahendaja, maakler, kaupleja Rolliturud: rollid püsivad, turutegutseja organiseerumine ühiste...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
28
docx

Majandussotsioloogia eksamikonspekt

misahelad  Vahetu -> vahendatud  Reguleeritus -> dereguleeritus Turukultuur  Osapooltele kehtivad interaktsiooni suunavad normid ja ootused, tegutsemis- ja kommunikatsioonitavad  Erinevaid turge ühendav või spetsiifilisi turusegmente iseloomustav  Vajalik sotsialiseerumine  Nii formaliseeritud kui informaalsed reeglid Turuobjekt (millega turul kaubeldakse ja kuidas kujuneb hind)  Ajaloolis -kultuuriline kujuneminekujundamine  Alati kontekstispetsiifiline: ühiskond, tööstusharu, turg  Sõltub turu tüübist Struktuur  Kaks põhirolli, erinevad huvid ja strateegiad: ostjatarbija, müüjatootja  Vajalik 3 tegutsejat: pakkumiste võrdlemise ja hindamise võimalus  Konkurents: mittejagatava eesmärgi poole püüdleva 2 või enama tegutseja vaheline suhe; tehingute suhteline läbipaistvus Vahe...

Majandussotsioloogia -
5 allalaadimist
2
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused

Etnoloogias ja kultuuriantropoloogias (edaspidi: KA) kõik inimtegevuse avaldused. Ehk, mis on kultuur? Madal e. mass ei ole? Vs KÕIK on. Edward Tylor (1832-1917) ­ kompleksne tervik, teadmised, seadused, tavad, uskumused, kunstid jne (jätab avatuks, olemuse jätab seletamata). KÕIK ük liikmete poo...

Antropoloogia - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
80
doc

Euroopa ja loodusgeograafia

klassi geograafia õpik, osa 1 Kirjastus Koolibri, 2014 e-formaat Toimetatud Tartu Emajõe Koolis Toimetaja Emili Kilg Tartus, 2015 Elektroonilisse vormingusse kohandatud õpikus kasutatud märgised, mis aitavad otsingukäsu kasutamisel navigeerida * Tavakirjas leheküljenumbri ees on kolm järjestikust sidekriipsu, tühik ja vastava lehekülje...

Euroopa - Põhikool
1 allalaadimist
6
docx

Keeleklubi

TARTU ÜLIKOOLI NARVA KOLLEDZ ÜHISKONNAKORRALDUSTE LEKTORAAT Anastassia Anohhina NT-2 Keeleklubi Referaat Juhendaja lektor Enda Trubok NARVA 2016 SISSEJUHATUS Narva kindlustamine sai alguse XIII saj. 70. aastatel, kui jõe järsule kaldale püstitati taanlaste poolt Narva linnus. XIV saj. keskel läks linnus üle Saksa ordu kätte ja ehitati ümber...

Ajalugu - Põhikool
3 allalaadimist
12
docx

Eesti filmimuusika

Esimest korda näidati seda Soome kinolinal, seejärel Rakveres ja siis kolmandana 09.nov.1932.a Pärnu kinos „Capitol“ Mina aga kirjutan Eesti filmiklassika surematust linateosest „Viimne reliikvia“ 2 VALITUD FILM „Viimne reliikvia“ (LISA1) on 1969 aastal valminud ajaloolis -romantiline seiklusfilm, mis oli loodud Grigori Kromanovi poolt, Eduard Bornhöhe romaani "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad" ainetel. See ei ole sugugi mitte eesti kirjandusklassiku Eduard Bornhöhe ajaloolise jutustuse filmivariant. See on täiesti omaette seisev filmivariant, kuhu Bornhöhe süžeest on võetud vaid üksikuid seiku. Ühine on ehk ainult see, et Gabriel ja Agnes teineteist armastavad. Tegelasedki on Bornhöh...

filmimuusika - Põhikool
4 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun