Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "ajakirjandus" leiti 1019 faili

ajakirjandus on vaba Ajakirjandust kontrollib võimupartei Infoallikaid on palju Lubatud on 1-2 infoallikat Teabe eest vastutab väljaandja Teave läbib eeltsensuuri Võimu ja ametnike tegevus on avalik, läbipaistev Võimu tegevus on avalikkuse eest varjatud Kasutada tohib teiste riikide massitebekanaleid Teiste riikide teabekanalite kasutamine on keelatud ja tehniliselt võimatu Valitsuse ja poliitika kritiseerimine on lubatud Lubatud vaid lojaalne või valitsust üldistav informatsioon

Õppeained

Ajakirjandus -Tallinna Ülikool
Ajakirjandusajalugu -Tallinna Ülikool
2
docx

Artikli analüüs „Kungla mehed“

Millisele ajakirjanduse kahele olulisele ülesandele viitab kolumnist A. Lobjakas? Selgita kahe näitega tekstist. 14. märtsil 2014 a. Postimehes avaldatud A. Lobjakase arvamusartikkel „Kungla mehed“ kirjeldab ajakirjanduse kahte olulist ülesannet ühiskonnas. Esiteks, võimu kritiseerimine, millele viitab järgnev lauseosa 1. lõigus: „… kehvalt töötavat silindrit (poliitiku...

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
46
docx

Kommunikatsiooni eetika eksami kordamisküsimused

Professionaalne eetika. Siin palun valmistuge rääkima just enda eriala silmas pidades. Ausus, tõde, kaalutlemine, faktide kontroll. Vastutus, erinevad allikad, läbipaistev Laias laastus jaguneb ajakirjanduseetika : sõltumatus, eetika, mis puudutab allikaga suhtlemist, avaldamisreeglid, vastulause, reklaam ja üldised põhimõtted. 1 Üldised põhimõtted-  demokraatliku ühiskonna eeltingimus on kommunikatsioonivabadus ja seda aitab saavutada vaba ajakirjandus.  Anda tõest ja ausat teavet ühiskonnas toimuva kohta. Kriitiliselt jälgida võimu teostamist  Vastutab oma sõnade ja loomingu eest- or...

Kommunikatsiooni eetika - Keskkool
22 allalaadimist
6
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE 2.KURSUSE TEST-kokkuvõte

22) MTÜ on mittetulundusühing……………… , need tegutsevad näiteks kogukonna teenuste(teenimise),vabatahtlikud,sotsiaal jne………………. valdkonnas. 23) Eesti Vabariik on demokraatlik riik, sest 1) meil on vabad valimised…………………. , 2) seadused kehtvad kõigile(küik on võrdsed seaduse ees)………………………. ja 3)meil on vaba,demokraatlik ajakirjandus ………………………………………………………... . 24) Nõukogude Liit ei olnud demokraatlik riik, sest 1) Võim kuulus ühele parteile(NLKP)…………. , 2) Ülemnõukogu valimised polnud vabad…………………………………………………….. ja 3) „teisitimõtlejaid“ represseriti, kiusati jne…………………….. . 25) Euroopa Liit loodi selleks, et …ühesuguste väärtushinnangutega riigid saak...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
8
docx

Millised ajakirjandustudengid saavad tulevikus edukaks?

Kadri Oviir Ajakirjandus ja kommunikatsioon I Millised ajakirjandustudengid saavad tulevikus edukaks? Järjekordse semestri lõpus tabasin ma end ajakirjandustudengitele lõpuhindeid välja pannes ülikoolis, kus õpetan, juurdlemas selle üle, mis teeb ühe tudengi edukaks ja teise mitte nii. Mis on salajane valem selleks, et ajakirjanduskoolis läheks hästi ning et karjääri tehes ja ajakirjandusäris töötades oleks õpitust kasu? Kas see on kirjutamisosk...

Meedia -
3 allalaadimist
8
docx

Üldine ajalooline ülevaade ajakirjandusest al 1980

Üldine ajalooline ülevaade ajakirjandusest al 1980-1987 NSV ajakirjandus ca 1980: struktuur sarnane kõikides vabariikides, tsensuur, ajakirjandusmajad, tele- raadiokommitee, EKP trükikojad, toimetuste juhtimine kommunistliku partei poolt + N liidu olud. Perestroika ajakirjandus ca 1987: perestroikani viinud ajaloolised protsessid(võidurelvastumine, N liidu majanduslik allakäik, kaubaturism, NLKP KK sekretäride surmad, Andropovi katsed majandust turgutada,...

Meedia - Keskkool
1 allalaadimist
16
pdf

Uudise alused: Eetika

Kollase ajakirjanduse top uudisväärtused: konflikt, prominentsus, erakordsus. Kollase ajakirjanduse tunnused: kujunduselemendid, teemade valik, teemale lähenemine ehk vaatepunkt, uudisväärtuse järjestus, sisu struktuur, stiil ja keel, kirjutamislaad, liialdamine, suurem ajatus, üksik domineerib üldise üle, emotsionaalne aktsent, palju fun’i. Kui t...

Uudise alused -
2 allalaadimist
14
docx

Eesti ajakirjanduse ajalugu

? 7.mai kell 16.00 Loeng 09.04 Esimestest väljaannetest järjepideva ajakirjanduseni Järjepideva ajakirjanduse algus – Perno Postimees 1857, kaastööliste kaasamine, iganädalane ilmumine, rahva harimine, suhtlus lugejaga. 1864. a Eesti Postimees – Jansen , 1878. a Sakala - Jakobson , 1879. a TES Virulane - Jakob Järv , jne jne  toimetaja keskne ajakirjandus, rahvavalgustuslikud persoonid andsid väljaandele, mida n...

Ajalugu -
4 allalaadimist
4
docx

Meedia mõju nüüdisaegses maailmas

Kuna tänapäeval on lapsed ja noored tihedalt seotud meediaga, muudab see nende otsustamist ja valikuid. Erkki Hulkki on oma kirjutises öelnud: „Samamoodi, nagu lapsed peaksid õppima lugema eesti kultuuripärandit, peaksid nad tänapäeval omandama reklaamikriitilise lugemisoskuse.“ Teismelised on võimelised tegema otsuseid ka ilma kommunikatsioonivahendita. Aga kuna nad on üleskasvanud pidevas ajakirjanduse mõjusfääris on nad kergelt manipuleeritavad ning mõjutatavad. Kui inimesed näevad meedias midagi, mis neile meeldib ning mida nad ka endale soovivad, siis nad hakkavad selle nimel pingutama. Niisiis, esimese otsuse teeb ajakirjandus ning sellega mõjutavad lihtsameelseid kodanikke. Tänu meediale teame, mis maailmas toimub. Ka selle, mis on moes või mis on populaarne, saame teada ajakirjandusest. Kommunikatsioonivahend...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
doc

Tasakaal ajakirjanduses

Tasakaal ajakirjanduses ­ Eesti näitel Minu silmis on tasakaal ajakirjanduses peamiselt see, kui kõikidele osapooltele, kes antud teemas käsitlust leiavad, võimaldatakse võrdselt sõna. See tähendab, et asjaga seotud osapooled saaksid meedias enda arvamust avaldada ja lugeja saaks neutraalselt ise otsustada, kuidas asi talle tundub. Ajakirjandus saab olla tasakaalus, kui see...

Meedia - Keskkool
113 allalaadimist
1
odt

Ajakirjanduse roll minu elus!

Minu suhted ajakirjandusega ! Oma elu jooksul olen ma kokku puutunud paljude ajakirjandusvaldkondadega. Ma ei mäleta, millal ma esimest korda meediaga kokku puutusin. Tõenäoliselt oli see juba väga noorelt ja ma ei saanud arugi mida see tähendab. Tihedamalt hakkas ajakirjandus mind huvitama siis, kui ma juba koolis käisin. Ma oskasin lugeda ja tahtsin teada saada, mida ajalehtedes k...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
35 allalaadimist
2
rtf

Saatana Muusika

Sellise nime sai endale dzässmuusika. Esialgu seostati jazzi mustade muusikaga, sest see sai alguse mustade töölauludest. Dzäss hakkas levima maailmasõja ajal. See muusika oli paljudele vastukarva. Ajakirjandus laitis dzässi täielikult. Otseloomulikult ei lastud lastel seda muusikat kuulata. Dzässi muusika oli improvisatsioon, m...

Muusika - Põhikool
3 allalaadimist
1
docx

Kas 19.saj 40-80 oli Eestis esimene ärkamisaeg?

saj 40-80 oli Eestis esimene ärkamisaeg? Käsitlen arutluses 19. sajandil esile tõusnud rahvuslust Eestis, Vene impeeriumi koosseisus. Käsitlen teemasid: laulupidu, rahvaluule kogumine, seltsid, ajakirjandus ja haridus. Seltsiliikumine aitas hästi kaasa rahvuslike ideede kiirele levikule. Algselt oli eestlaste jaoks see au küsimus, seltsi astumine oli kui ,,olla sakslane", seepärast...

Eesti ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

What is the role of journalism in community and society

Näiteks linnast väljas elavad inimesed saavad teada asjadest, mis toimub pealinnas. Erinevad situatsioonid-Linnapea vahetumine, seaduste redigeerimine, uute hoonete ehitamine jne. Sama käib ka ühiskonna kohta. Samamoodi annab ajakirjandus kogu ühiskonnale aimu asjadest, mis toimub teistes kogukondad...

Inglise keel - Keskkool
1 allalaadimist
1
doc

Eesti Vabariik 1920-30-ndatel

Venemaal puhkes Veebruarirevolutsioon, mille käigus kukutati 1917. a. tsaar ning võim läks Ajutisele Valitsusele, kes kuulutas Venemaa Vabariigiks. 30. märtsil 1917 avaldas Venemaa Ajutine Valitsus määruse Eestimaa valitsemise uue korra kohta, millega ühendati Eestimaa ja Põhja-Liivimaa ühtseks kubermanguks, mille etteotsa asus kubermangukomissarina Tallinna linnapea Jaan Posk...

Ajalugu - Keskkool
180 allalaadimist
2
doc

Riik ja ühiskond

Poliitika on suhtlemisprotsess, mille käigus jõuavad erinevate seisukohtadega inimgrupid ühistele otsustele, mida püüavad edaspidi oma tegevuses järgida. Kodanikuühiskond on avaliku elu valdkond, kuhu kuuluvad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused. Eraelu on iga indiviidi isiklik elukorraldus. Inimesed püüavad oma huvisid realiseerida läbi ühiskondlike liikumiste, huvide survegruppide...

Kodanikuõpetus - Keskkool
204 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge. · Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid. · Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse, käitumise, usundi ja muu sarnase järgi. Rassid - nimetatakse väliste tunnuste poolest sarnaste inimeste piirkondlikke rühmi. Rassism ehk rass...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
471 allalaadimist
11
ppt

Ärkamisaeg Eesti kirjanduses

Ärkamisaeg eesti kirjanduses IX klassi kirjandus Ats Nõlvak Valgu Põhikool Ärkamisaeg 1860-1880 ajakirjandus · 1857 "Perno Postimees" Jannsen · 1864 "Eesti Postimees" Jannsen · 1878 "Sakala" Jakobson Seltsid · 1865 Vanemuise Selts · 1865 Estonia Selts · 1872 Eesti Kirjameeste Selts · 1884 Eesti Üliõpilaste Selts Tähtsama...

Kirjandus - Põhikool
159 allalaadimist
3
doc

"Paganini needus" - retsensioon

Keskkool Raamatu retsensioon ,,Paganini needus" 2004 ,,...Kaasaegsete silmis oli Paganini deemonlik kuju, mõrtsukas ja galeeriori, koguni saatana poeg- ,,kuradi viiuldaja". Werner Fuld näitab originaaldokumentidele tuginedes, kuidas niisugune legend kujunes....

Kirjandus - Keskkool
45 allalaadimist
3
doc

Eesti Iseseisvumine ja taasiseseisvumine

aastal alanud perestroika ei leidnud Eestis esialgu ulatuslikku vastukaja. Sisepoliitiline olukord hakkas muutuma alles 1986. aasta lõpul. Põhjuseks oli avalikustatud Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus. Rahvas sundis aga fosforiidikampaaniaga ametkondi kaevamisest loobuma. Tekkisid sellised oper...

Ajalugu - Keskkool
679 allalaadimist
21
doc

Äriplaani koostamine

Äriplaan 1.1 ÄRIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PÕHIMÕTTED. Äriplaan on planeerimise protsessi tulemusel saadav kirjalik dokument. - Planeerimine on sisuliselt ettevõtte tuleviku kavandamine. Planeerides otsime vastust küsimustele: - milliseks teie firma kujuneb ja kui kiirest? - kuidas ta oma eesmärgid saavutab? - kuidas vähendada ebakindlust, juhtida riske ja kasutada ära või...

Majandus - Keskkool
560 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun