Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

"ainete" - 5561 õppematerjali

18
docx

Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule

Eksperimentaalne töö 1 Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule Töö ülesanne ja eesmärgid Le Chatelier’ printsiip – reaktsiooni tasakaalu nihkumise uurimine lähteainete ja saaduste kontsentratsiooni muutumisel. Sissejuhatus Tasakaalukonstant aA + bB → cC + dD c d [C ] ∙ [ D ] K c= a b [ A] ∙[B] [A]...[D] – ainete A...D kontsentrats...

Keemia alused - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
4
docx

Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule

Eksperimentaalne töö 1 Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule Töö ülesanne ja eesmärk Le Chatelier'printsiip – reaktsiooni tasakaalu nihkumise uurimine lähteainete ja saaduste kontsentratsiooni muutmisel. Sissejuhatus Kasutatud valemid: Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid. Katseklaaside komplekt, 100ml keeduklaas, klaaspulk, FeCl3 ja NH4SCN küllastatud lahused, tahke NH4Cl. Kasutatud uurimis- ja...

Keemia alused - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
4
docx

Gaasiliste ainete mahu mõõtmine, gaaside segud ja gaasi osarõhk, arvutused gaasidega reaktsioonivõrrandi põhjal.

Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: Seade gaasi mahu mõõtmiseks, mõõtesilinder (25cm3), lehter, filterpaber, termomeeter, baromeeter, hügromeeter. Kasutatud ained: 10%-ne soolhappelahus, 5,0…10,0mg metallitükk (magneesium) Töö käik Ettevalmistus Eemaldada katseklaas ja loputada see destille...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
4
docx

Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule

Eksperimentaalne töö 1 Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule Töö eesmärk: Le Chatelier' printsiip – reaktsiooni tasakaalu nihkumise uurimine lähteainete ja saaduste kontsentratsiooni muutmisel. Töövahendid: Katseklaaside komplekt. Kasutatud ained: FeCl3 ja NH4SCN küllastatud lahused, tahke NH4Cl. Töö käik: Kirjutada välja tasakaalukonstandi avaldis raud(III)kloriidi ja ammooniumtiotsüanaadi lahuste vahelisele reaktsioonile....

Keemia alused - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
12
pdf

Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule

Eksperimentaalne töö 1 Ainete kontsentratsiooni muutuse mõju tasakaalule Töö ülesanne ja eesmärk Eksperimentaalse töö ülesandeks oli kasutada Le Chantelier’ printsiipi, milleks on reaktsiooni tasakaalu nikumise uurimine lähtainete ja saaduste kontsentratsiooni muutumisel. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: katseklaaside komplekt; Kemikaalid: FeCl3 ja NH4 SCN küllastatud lahused,...

Keemia alused - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
14
docx

Ainete tuvastamine kvalitatiivsete reaktsioonidega

Laboratoorne töö I Üliõpilane: Meelika Lukner (155308) Kuupäev: 12.02.2016 Ainete tuvastamine kvalitatiivsete reaktsioonidega Kvalitatiivsed reaktsioonid võimaldavad kindlaks teha mingi aine või ühendite rühma olemasolu (või ka puu...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
5
docx

Ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil

Laboratoorne töö II Üliõpilane: Meelika Lukner (155308) Kuupäev: 26.02.2016 Ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil Geelkromatograafia ehk molekulaarsõelte meetod ehk ekslusioonkromatograafia on meetod lahu...

Keemia - Keskkool
1 allalaadimist
4
docx

Synthesis of Bioactive Compounds. Bioaktiivsete ainete süntees.

1 1. Synthesis of Bioactive Compounds. Bioaktiivsete ainete süntees. Teema käsitleb võimalusi, kuidas saaks laboratoorselt bioaktiivseid aineid toota. Kõnealuseid aineid on inimene juba pikki sajandeid ise läbi kogemuse teatud toitudega manustanud. Tänapäeval me aga teame, mis tegelikkuses neis toiduainetes meie ainevahetusele ja immuunsussüsteemile kaasa aitavad ning seega ta...

Keemia andmekogud ja... -
1 allalaadimist
4
docx

. „Bioaktiivsete ainete süntees“ – „Synthesis of Bioactive Compounds“

2 1. „Bioaktiivsete ainete süntees“ – „Synthesis of Bioactive Compounds“ Otsivõimalus Otsiprofiil Raamatute arv TTÜRs Liitotsing, sõna (synthesis) and (bioactive compounds) 628 (biosynthesis) and (ensymes) or Liitotsing, sõna 11 (vitamins) or (horm...

Keemia andmekogud ja... -
1 allalaadimist
9
docx

Ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil

TTÜ Keemiainstituut Bioorgaanilise keemia õppetool YKL0061 Biokeemia I Laboratoorne töö Töö pealkiri: nr. 2 2.1 Ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil Õpperühm: Töö teostaja: YAFB21 Jana Sarnavskaja(YAFB163900) Õppejõud: Töö teostatud: Protokoll esitatud: Pro...

Keemia -
3 allalaadimist
4
doc

Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid, hüdroksiidid, happed, soolad

OKSIID = element+ + hapnik2- N. Na 2O – naatriumoksiid CaO – kaltsiumoksiid Al 2O3 – alumiiniumoksiid N2O5 – dilämmastikpentaoksiid HÜDROKSIIDID on liitained, mis koosnevad metallist ja hüdroksiidrühmast OH - HÜDROKSIID = metall+ + OH- N. KOH – kaaliumhüdroksiid Ba(OH)2 – baariumhüdr...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
5 allalaadimist
7
docx

Ohtlike ainete käitlemine sadamas

Pakkida 20 L 3-aminopropeeni sobivasse pakendisse Aineregistri kasutamine (INDEX) 3-Aminopropene, see - 6.1 2334 Leida UN number, õige veonimetus, ohuklass(id), PG, SP, pakkimise eeskirjad, segregeerimine (kui on vaja kokkupakkida), omadused (veerg 17) Kontrollida, kas veerus 16b on segregeerimiskoode? Ei ole Ohutuskaardi kasutamine (tihedus, keemistemperatuur, lõike 14 veoeeskirjad jm) Võrre...

Jäätmekäitlus -
9 allalaadimist
2
doc

Ainete triviaalnimetused

CO2 süsinikdioksiid ehk süsihappegaas CO- süsinikmonooksiid ehk vingugaas NH3 ammoniaak, mille vesilahus NH3·H2O (ammoniaakhüdraat- ammooniumhüdroksiid) ­ nuuskpiiritus. Fe2O3 ­ raud(III)oksiid ­ rooste, punane ja pruun rauamaak, rauamennik, ooker, muumia. Fe3O4 ­ magnetiit, must rauamaak CaO ­ kaltsiumoksiid, kustutamata lubi. Veega reageerimine lubja kustutamine....

Keemia - Keskkool
8 allalaadimist
6
docx

Ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil

Tallinna Tehnikaülikool Ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil Tallinn 2019 Töö eesmärk Töö eesmärgiks oli ainete segu lahutamine geelkromatograafia meetodil. See on võimalik tänu lahuses sisalduvate ainete erinevate molekulmasside tõttu. Erineva molekulmassiga ained liiguvad läbi ühesuguse poorsusega geeli erineva kiirusega. Proov transpord...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
2
doc

Aine ehitus

Kineetilise ja potentsiaalse energia vahekord erinevate aine olekute vahel. Iga aine võib esineda gaasilises, vedelas või tahkes olekus. See on määratud molekulide vahel mõjuvate tõmbe- ja tõukejõududega. Need jõud põhjustavad molekulidevahelist potentsiaalset energiat, mis koos molekulide kineetilise energiaga moodustavad siseenergia. Gaaside korral on molekulide keskmine kineetili...

Füüsika - Keskkool
83 allalaadimist
1
docx

Keemia ja füüsika põhiteema

Keemiline nähtus ­ Ühtedest ainetest tekivad teised kulgeb keemiline reaktsioon. tunnus ­ värvuse muutus , lõhna teke , sademe teke gaasimullide teeke , soojuse eraldumine ja valguseefekt tingimused ­ kuumutamine , süütamine,valgustamine,elektri läbijuhtimine lahus on ühtlane segu Ainet kus oskaesed om ühtlaselt jaotatud nim-...

Keemia - Põhikool
52 allalaadimist
1
doc

Spikker anorgaanika eksamiks

Anioonid; lõpp -iid, mitmeaatomilistel ­aat. CN- tsüaniidioon, SCN- tiotsüanaatioon, NCO- tsüanaatioon. Binaarsed ühendid: Rn Xe Kr Ar Ne He B Si C Sb As P N H Te Se S At I Br Cl O F. Hüdriidid ­ vesinikuühendid metallidega, milles vesiniku o-a on -1. Vesinikuühendid mittemetallidega (vesiniku o-...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
243 allalaadimist
6
doc

Üldloodusteaduse kordamisküsimused-vastused

Mis on aine? Aine on aatomite kogum, mis on pidevas soojusliikumises; ainel on agregaatolek ning füüsikalis-keemilised omadused. Aine all mõistetakse füüsikas tavaliselt stabiilseid seisumassiga elementaarosakesi (tavaliselt prootoneid, neutroneid ja elektrone) ning nende kombinatsioone. Selliselt mõistetuna vastandatakse ainet väljale. 2.Kuidas tõestada, et ained koosnevad osakestest? Erinevate k...

Üldloodusteadus - Tallinna Tehnikaülikool
172 allalaadimist
1
doc

Isomeeria

Öeldakse, et neil ainetel on erinev struktuur. Struktuur on määratud aatomite paigutusega molekulis ja nendevaheliste keemiliste sidemetega. Igal ainel on kindel struktuur. Kui see mingil põhjusel ei ole veel teada, on olemas põhimõtteline võimalus struktuur kindlaks määrata. Ühesuguse elementkoostise ja molekulmassiga, kuid erineva struktuuriga aineid...

Keemia - Keskkool
140 allalaadimist
7
doc

AMORFSED AINED, OMADUSED, KASUTAMINE

Tartu Kivilinna Gümnaasium AMORFSED AINED, OMADUSED, KASUTAMINE Referaat Autor: Julianna A. Klass: 10. a Juhendaja: Piret P. Mai 2009 Tartu S...

Füüsika - Keskkool
27 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun