Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"abiks" - 2463 õppematerjali

abiks

Kasutaja: abiks

Faile: 4
13
doc

Loovtöö ilmavaatlus

klass ILMAVAATLUS Uurimistöö Juhendajad: Krista Tomson, Kaia Kauts Tamsalu 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 1. TEOREETILINE OSA 1.1 Ilm, ilmaprognoosid, ilmavaatlused 1.2 Sademed, sademete liigid, Eesti keskmised...

Loodusteadus - Põhikool
8 allalaadimist
23
docx

Eesti hülged

Eesti hülged Hüdrobioloogia Referaat Juhendaja/õppejõud: Henn Kukk...

Bioloogia -
1 allalaadimist
18
doc

Suhtlemisõpetus

Näen enda igapävaelus üpris palju erinevaid konflikte ning tihti olen ka ise osaline suuremates või väiksemates lahkhelides. Teema avaldas minule huvi just seetõttu, et ehk on referaadi koostamise ajal omandatud teadmised mulle edasiseks abiks konfliktide lahendamisel ja nendega toime tulemisel. Usun et valisin enda jaoks õige teema ning referaadi koostamine on minu jaoks pigem huvitavate teadmiste omandamine kui koolitöö tegemine. 3 1. KONFLIKTI OLEMUS Konfliktid on mitmel moel defineeritud.  Konflikt on inimeste erinevusest tulenev paratamatus  Konflikt on suhte püsivuse test  Konflikt on emotsion...

Suhtlemisõpetus - Keskkool
6 allalaadimist
12
docx

MIS ON KUNST?

AASTAKÄIK 1998 NUMBER 8 Akadeemia nr 8, 1998, lk 1653-1671 MIS ON KUNST? Institutsionaalse esteetika kimbatus Margit Sutrop Analüütilised filosoofid hakkasid kunstiküsimustes aktiivselt sõna võtma 20. sajandi keskpaigas. Kohe algusest peale vastandati end nn traditsioonilisele esteetikale, mille all mõeldi kõiki teooriaid, mis tegelesid küsimustega: Mis on kunst? Mis on ilu? Mi...

Kunstiajalugu -
4 allalaadimist
18
doc

Raskustega pered

On ka oht, et riskirühma sattunud pered toodavad samuti uusi riskirühmi. Põhiliselt vajavad Eestis sotsiaalabi lapsed, invaliidid ja eakad. Laste juures on oluline, et nad kogeksid vanemlikku hoolitsust ja areneksid täisväärtuslikeks kodanikeks, seejuures mängivad tähtsat rolli toetused eriti just lasterikastele peredele Sotsiaalsetes ja majanduslikes raskustes peredele tuleb tavaliselt abiks omavalitsus. Oma- valitsus võimaldab perel taodelda toetusi, maksude soodustusi või üldse maskust vabastamist( näiteks lasteaia kohamaks, toit). Võimaldatakse peredele toiduabi, riideid, mööblit, transporti. 4 3. Lapse sotsiaalsuse areng Lapse sotsiaalsuse areng toimub õppimise kaudu. Laps õpib iseseisvalt ümbritsevat keskkonda uurides, õdede- vendade ja eakaaslastega suheldes...

Pedagoogika -
8 allalaadimist
138
docx

Tarkvaratehnika 2016/2017 eksami materjal

ühte asja valmis saada, juba tuleb järgmine“) –ideaalset o Kvaliteet kui mingi tootja või kaubamärgiga kaasas käiv omadus )“see on kvaliteettoode“) – selline teadmine võib anda kasulikku infot hankimisel o Kvaliteet kui suhe toote, nõuete, protsesside vahel („hinnataset arvestades oli hotelli kvaliteet väga hea“) –selline suhe on alati olemas ja abiks hinnaefektiivsel tegutsemisel kõigis rollides o Kvaliteet kui mõõt- mõõt on alati olemas (ka näiteks siis, kui „selle süsteemi kvaliteet on madal“)  Tarkvaraprotsessid o o Tarkvara modelleerib tegelikkust ja võib olla väga keerukas, samuti võib olla väga keerukas selle arendus. o Et selle keerukusega hakkama saada, on tarkvaraga seonduvaid tegevusi, tule...

Tarkvaratehnika -
43 allalaadimist
28
docx

Töökeskkonna riskianalüüs

Ma polnud enne pööranu väga palju sellistele riskidele töökohastöökohtadel tähelepanu nagu ma teeksin seda nüüd. Tänu sellele analüüsile ma sain veel rohkem teada erinevatest ohtudest ja nende mõjudest minu tervisele. Nüüd oskan ka ise jälgida rohkem, et ei teeks ise selliselt vigu. Saan isegi parandada oma praeguseid tehtud vigu. Pealegi on riskimaatrik väga suureks abiks , sest see aitab ära milline on riskiteguri aste. LISA 1 KONTROLL-LOEND: KONTORITÖÖ A-osa: Kas töökohas esineb nimetatud ohutegur? JAH – kui te olete märkinud loendis vähemalt ühe küsimuse vastuseks märgiga ˜ tähistatud variandi Pidage meeles, et loend ei sisalda ohuteguri ilmnemise kõiki võimalikke juhte. Küsimus Jah Ei Töökeskkond Kas põrandakattemat...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
5
doc

Teksti liigid

Pärnu Mai Kool Tekstiliigid Referaat xxxxxx8. c Pärnu 2016 Tekstiliigid ehk zanrid on aja jooksul välja kujunenud kultuuripõhised keelekasutustavad e -kombed. . Nimetust tekst kasutatakse keeleteaduses nii kirjaliku kui suulise väljenduse üksustele viitamisel. Tekst on suhtluses keelekasutuse põhiüksuseks. Te...

Eesti keel - Põhikool
4 allalaadimist
52
odt

Keskkonna poliitika probleemülesanne suur-konnakotkas

Kuid ei tohiks unustada ka väiksema osatähtsusega ohutegureid nagu: keskkonnamürgid, lindude tahtlik tapmine, munade ja poegade rööv pesast, et nende mõjude osatähtsus ei suureneks. Tuleks leida ennetavaid meetmeid Eestis ohutumate tehniliste lahenduste kasutamiseks elektriliinidel nagu liintraatide kaabliga asendamine ja ohutumate postitüüpide ja isolaatorite kasutamine. Selleks, et leida sobivaid lahendusi on abiks Berni konventsioon, kus on välja toodud võimalike lahendusi ning mida tuleks jälgida. Veel oleks ennetatava meetmena soovitatav väljaspool Natura alasid asuvate püsielupaikades maaomanikele saamata jäänud tulu kompenseerida, mis vähendaks vastuolusid riigi ja maaomanike vahel. Väljaspool Natura 2000 alasid on vajalik toetada rangelt kaitstavate erametsade toetamine, kuna see kaitseb ka teisi linnuliike ja seda näeb ka ette arengukava aa...

Keskkonnapoliitika ja... - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
36
docx

Laua katmine ja toidu serveerimine

Peolaua laius peaks olema vähemalt 1,2 m. Inimese kohta arvestatakse lauapikkust 70 cm. Toolid asetatakse mõlemal lauda täpselt kohakuti. Peolaud kaetakse linaga. Järgnevalt vaatame kahte joonist mitteametlikust ja ametlikust lauakatmisstiilist, mis võib erinevate rahvuste ja piirkonade puhul pisut varieeruda, kuid on kindlasti abiks põhitõdede jälgimisel. 2.5 Laua katmise eripärad Kõikidel maadel on oma kultuur ning sellest lähtuvalt erinevad ka laudade katmise traditsioonid. Toome välja inglispäraselt, prantsuspäraselt ja ameerikapäraselt kaetud lauad, et näidata kui erinevad võivad olla laua katmise viisid vastavalt asukohale. Lauanõude paigutus: 1. alustaldrik (praetaldrik) 2. veeklaas 3. punase veini pokaal 4. valge veini pokaal 5. šampanjapoka...

Toit ja toitumine - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
6
pdf

Abielu ja abiellumine

Kuidas eristuvad mõisted abielu ja kooselu, lähtudes seadustest. Abiks võtke perekonnaseadus ja kooseluseadus. Abielu Ühised jooned Kooselu 1. Abielu sõlmitakse mehe ja 1. Nii abielluda kui ka 1. Kooselulepingu võivad naise vahel. kooselulepingu võivad sõlmida kaks füüsilist isikut, sõlmida täisealised isikud. kellest vähemalt ühe elukoht 2. Abielu ei või sõ...

Inimeseõpetus - Keskkool
4 allalaadimist
156
pdf

Äriplaani e-kursuse materjal

Kui toode on uudne, siis tuleb selgitustega kindlasti rohkem vaeva näha. Ka mõni foto äriplaani lisas ei teeks paha, kuid nendega peab piiri pidama, sest äriplaan ja tootekataloog on kaks erinevat asja. 5.1. Toodeteteenuste kirjeldus Toodete ja teenuste kirjeldamise juures on abiks järgnevad küsimused: Millised on toodete ja teenuste kasutamisvõimalused? Kes võiksid seda toodetteenust kasutada praegu ja edaspidi? Miks ostetakse (või peaks ostetama) just Sinu ettevõtte toodet või teenust? Mis on kliendile antud tooteteenuse juures kõige olulisem (kvaliteet, hind, kaasnev teenindus vms)? Kas toodeteenus on sesoonne või on turustamisel muid prognoositavaid tsüklei...

Majandus -
54 allalaadimist
8
docx

Autism

Autismi puudutava teadlikkuse tõstmine võib olla keeruline, sest autistlike inimeste puhul ei paista puue välja: autistlike laste vanemad ütlevad sageli, et teised inimesed peavad nende last lihtsalt üleannetuks või kasvatamatuks; täiskasvanud autistlikud inimesed aga leiavad sageli, et neid mõistetakse vääriti. Õigeaegne diagnoos ja ligipääs vajalikele teenustele ja toele on abiks kõikidele autistlikele lastele. Autismil on palju erinevaid väljendumisvorme, kuid üldiselt jagunevad selle haigusega seotud probleemid kolme peamisse valdkonda. Need on:  sotsiaalse suhtlusega seotud raskused;  sotsiaalse vastastikuse mõjutamisega seotud raskused;  sotsiaalse kujutlusvõimega seotud raskused. Autistlikel inimestel on raskusi nii verbaalse kui mitteverbaalse keelega. Paljudel on keelest väga sõnasõn...

Erivajadustega laste... -
6 allalaadimist
4
docx

MÜRATASEME MÕÕTMINE

Teha 10 mõõtmist. Hinnata mõõtmistulemusi ning puuduste leidmisel teha parandusettepanekud. Täita tabelid ning laadida see Moodles olevasse ülesandesse funktsiooniga Lisa esitus. Mürataset mõõdetakse detsibellides ( db). Abiks: Ohtlik müratase on 85db (A). Vaimse töö puhul (õppimine) võib ohtlikuks osutuda juba müratase üle 45 db(A), kuna vaimse töö puhul on inimene tundlikum müra kahjustava toime suhtes. Mõõtmiste kuupäev ja kellaaeg. 20. november 2014 Kell 10:35 – 10:50 Kirjeldada, kas mõõtmiste ajal Mürarikkaid töi...

Töökeskkond ja ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
4
docx

VALGUSTATUSE (VALGUSTUSTIHEDUSE) MÕÕTMINE

Teha 10 mõõtmist. Hinnata mõõtmistulemusi ning puuduste leidmisel teha parandusettepanekud. Täita tabelid ning laadida see Moodles olevasse ülesandesse funktsiooniga Lisa esitus. Valgustatuse (valgustustiheduse) mõõtühik on lux (lx) Abiks: Luks (ladina sõnast lux 'valgus') on valgustatuse ühik SI-süsteemis. Tähis on lx. Pinna valgustatus on 1 lx, kui pinna 1 ruutmeetrile langeb valgusvoog 1 luumen. Ideaalne valgustatuse tase tööruumis on 500-800 lx. Silmadele on kahjustav lugeda, kui valgustatus on alla 200 lx Mõõtmiste kuupä...

Töökeskkond ja ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
10
pptx

Seente ja samblike roll looduses ja inimeste elus

 Mõnest seeneliigist tehakse ka antibiootikume.  Ohtlike tööstusjäätmete lagundajad.  Kasulikuks tooraineks toiduainetööstusele.  Abiks meditsiinis (samblikud).  Toiduks Kasutatud kirjandusallikad  http:moritz.botany.ut.eelecturesmukoloogia3loengMykol.pdf  http:miksike.eedocumentsmainlisa8klass1teemaloodus3seened.htm  https:www.google.eesearch? q=seente+roll+looduses&espv=2&biw=1527&bih=836&source=lnms&tbm =isch&sa=X&ved=0ahUKEwigu_Ghy8vRAhWmYpoKHeqUAM8Q_AUIBig B&dpr=1.1#tbm=isch&q=mushrooms+soup  https:et.wikipedia.orgwikiSambl...

Bioloogia - Põhikool
7 allalaadimist
6
docx

Tänavaküsitlus: Euroopa terroristide küüsis

Ehk siis rikkamad riigid, kes islamiriikides on käinud „korda“ loomas, kukutades võimult inimesi, kellel on suur toetajaskond, ning kogunud nii endale vaenlasi. Sellelsamal põhjusel on terroriaktid toimunud Ameerikas, Prantsusmaal ja Brüsselis," ütles ta. Pooled kümnest küsitletust pidasid teemat väga põnevaks, kuid ei osatud enda arvamust väljendada. Mainiti küll et see on suur probleem ja abiks oleks piiride ületamise veelgi raskemaks muutmine. Kokkuvõtteks võib öelda, et küsitletud Koeru inimesed on teemast teadlikud ning tunnetavad suurt terrorismi ohtu Euroopas. Peamiseks probleemi soodustajaks loeti suurt rahvaste rännet ja terrorismi populariseerimist inimkonnas. Sellega seoses leiti lahenduseks piiride turvalisemaks muutmist ja suuremat kontrollimist erinevate inimeste üle. Ohtu, et Eesti on järgmine sihtmärk, ei u...

Praktiline eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
92
pdf

Infosüsteemide ülalhoid - konspekt

Üheks selliseks on Thomas L. Saaty (http:en.wikipedia.orgwikiThomas_L._Saaty) poolt 70-tel välja töötatud AHP (analytic hierarhy process). Ehk siis – Enne millegi ülesehitamist tuleks veenduda, et see on õige lahendus ja arvestada ka lahenduse skaleeruvust ja vältida kindlast tootjast sõltuvusse sattumist. Abiks otsustamisel on näiteks Saaty meetod. Serveriruumide projekteerimine ja haldamine DC (DataCenter) on suure tõenäosusega suurim taristuprojekt ettevõttes. Nagu investeeringute tegemise eel reeglina kombeks, tuleks seega eelkõige aru saada selle hädavajalikkusest. Eelkõige tuleks mitte unustada, et ka edasilükatud investeering on kokkuhoid. Pilveteenuste ajastul tasub seega esmalt vaagida, kas mõistlikum on kasutada serveri majutuste...

Infosüsteemide ülalhoid -
58 allalaadimist
6
docx

Darwini essee - liikide tekkimine

LIIKIDE TEKKIMINE Käesoleva essee aluseks on maailmakuulsa loodusuurija Charles Robert Darwini teos ,,Liikide tekkimine". Õigemini püüan anda ülevaadet selle raamatu 2012 aastal Mart Nikluse poolt väljaantud eestikeelsest tõlkest. Järgnevatel lehekülgede eesmärgiks on näidata selle raamatu ja ka kogu darvinismi tekkeloopõhipunkte, tuues välja olulisemad punktid alustades...

Bioloogia ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
18
pdf

Elukutsevalik

Kutsestandard Slaid 5 Aeg 5 min KUTSESTANDARD ON DOKUMENT, KUS ON KIRJAS •kutsetegevuse kirjeldus, •nõuded töötamiseks vajalikele omadustele, oskustele ja teadmistele. Õpilasele: Kutsestandard on • abiks õpilasele, õpetajale, lapsevanemale ja karjäärispetsialistile info hankimisel selle kohta, milliseid omadusi ja oskusi selles ametis töötajalt oodatakse; • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevates ja puuduvates oskustes; annab võimaluse planeerida enda arengut ja karjääri; • aluseks ametialase asjatundlikkuse hindamisel. Vt lisaks: Kutsestandarditega saab tutvuda kutseregistris www.kutsekoda.eeetkutseregisterkutsestandardid Karjäärispetsialistil...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun