Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"abiks" - 2464 õppematerjali

abiks

Kasutaja: abiks

Faile: 4
11
docx

Inglise kokkerspanjel

Valga Põhikool INGLISE KOKKERSPANJEL Referaat Carmen Rääk, 4. c klass Juhendaja: Kristi Lee Valga 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................................................ 3 1ELUPAIK...

Bioloogia - Põhikool
1 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

Käsundiandja kohusutb maksma talle selle eest tasu. Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad? Maakler – Tutvustab käsundiandjale erinevaid lepingu sõlmimie võimalusi, tutvustab lepingu sõlmimisest huvitatud kliente ja on abiks lepingu sõlmimisel. Kogenud maaklerid koostavad sageli ise vastava lepingu projekti, tellivad notari teenuse ja teevad muid lepingu sõlmimisega kaasnevaid toiminguid. Agent – Lähendab ostjat müüjale, ta kogub ostjate müügitellimused ja annab need ettevõtjale, hoides sellega kokku ettevõtja aega ja avhendeid, kes vastasel korral peaks ise tegelema väikeostjaga. Mis on komisjonileping? Leping, millgea üks isik (komisjonär) koh...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
28 allalaadimist
102
docx

TSIVIILÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS

5.6.3.1Hädakaitse Tsüss 140 – ei määratle mitte seda, mis hädakaitse on, vaid annab sellele tsiviilõigusliku tähenduse. St et kui hädakaitse seisundis tehtud tegu ei ole õigusvastane, mis täh, et kui hädakaitse seisundis on teisele tekitatud kahju, siis see pole õigusvastane. Siis pole seda hahju hüvitamist õigusnõuda. See pg ei anna vastust, et mis see hädakaitse on või mis on hädaiatse piiride ületamine. Tuleb abiks võtta karistusseadustik. Kars pg 28 on määratletud hädakaitse mõiste hädakaitse on õigusvastase rõnde tõrjumine ja see rünne tuleneb inimeselt! Kui selle rünnaku käigus kahjuststakse ründajat ilma et hädakaitse piire oleks ületatud, siis on see õigustatud. See täh, et kui keeegi kellelegi kallale tungib, siis on kallaletungitaval õigus vastu kallale tungida, et ennast kaitsta ja võib ka teisele viga tekitada. Võs 10...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
12
docx

TÕLGENDAMISE KLASSIKALISED VIISID

 Kõigepealt tuleb uurida õigusnormi teksti, võttes abiks grammatikareeglid.  Ükski tõlgendus ei saa ole absoluutselt õige ja kehtida igas ajas ja ruumis.  Iga aeg ja ruum pakub oma väärtusmastaape, mida õiguse rakendaja arvesse peab võtma.  Õiguse tõlgendamist iseloomustab kontinuiteet ehk järjepidevus. Grammatilises tõlgendamises on hädavajalikuks eelduseks selle keele reeglite tundmine, milles on õigusnormid väljendatud. Ka seadusandja püüab kasutada võimal...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
24
pptx

Plekksepa tööriistakast

• Gaasiks on plasmalõikuris aga suruõhk, mis elektrilaengus ioniseeritakse. • Selle tulemusena tekib keevituskaart meenutav plasmajuga, mille abil saab metalli lõigata. • Plasmalõikur on abiks paksemast materjalist deformeerunud detailide mahalõikamisel, samuti kõrgtugevast terasest detailide mahalõikamisel, aga ka kõrgtugevasse terasesse aukude tegemiseks enne Plasmalõikur korkkeevitust. KOKKUVÕTE Minu plekksepa tööriistakastis olevad seadmed: • Vasarad(haamrid) • Alasid ja Lusikad • Venitushoovad • Plekikäärid • Ketaslõikur • Tikksaa...

Plekkseppa eriala - Kutsekool
10 allalaadimist
142
doc

Riigiõiguse konspekt

Eestis ei ole võimalik referendumile konkureerivaid eelnõusid või küsimusi panna - rahvahääletusele saab panna mitu mittekonkureerivat küsimust. Harilikult loetakse referendum edukaks, kui küsimuse poolt on osavõtjate enamus. Tavaliselt jätavad põhiseadused selgesõnalise vastuseta küsimuse, kas parlament saab või ei saa muuta referendumil vastu võetud seadust. Vastamisel võib abiks olla konstitutsiooni enese muutmise kord -- tavaliselt on lubatud parlamendil muuta konstitutsiooni, mis võeti vastu referendumil, seega peaks parlamendil olema ka õigus muuta referendumil vastu võetud tavalisi seadusi. § 4. Valimissüsteemid Siin mõistetakse valimissüsteemi all mandaatide jagamise viisi (valimissüsteem kitsamas mõttes). Valimissüst kaheks põhiliigiks on majoritaarne ja proportsionaalne süst, millel kummal...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
47 allalaadimist
12
docx

ÄRIPLAAN

Lõpuks järgneb auto kuivatamine suruõhuga. Suruõhudüüsid on samade osade küljes, kus pihustidki ainult, et teisel poolel. Arvestades, et masin sooritab mõlemat pesu: harja- ning ka survepesu, siis sellest tulenevalt on ka kliendil võimalik valida paljude erinevate pesuprogrammide vahel. Abiks õige programmi valimisel on seinal näidispildid, juhendid. Samuti aitab teenindaja õige pesuprogrammi valikul. Keskmine pesuhind on 10 eurot. Konkreetselt hakatakse klientidele pakkuma kolme survepesuprogrammi ja kolme surve-ja harjapesuprogrammi. Suvised ja talvised pesuprogrammid on funktsioonidelt samad, kuid erinevad pesuvahendite poolest. Antud pesuseadme opereerimisprogramm võimaldab muuta ja luua ka uusi programme juhul kui peaks te...

Kaubandus ökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
152 allalaadimist
4
docx

Hüperaktiivsus

Hüperaktiivsus Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), ka tähelepanu defitsiidi sündroom, üliaktiivsus, hüperkineetilisus, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder) Tunnused Raskused keskendumisega ja tavapärastele käitumisreeglitele allumisega. Toimetulekuraskused õppimises, suhtlemisel, huvialategevusel. Tähelepanu puudulikkus. Motoorne üliak...

Pedagoogika - Keskkool
6 allalaadimist
74
docx

Genoomi struktuur ja funktsioon

piRNAd juhivad piwi valgud märklaud-transposoonideni • • MikroRNAde biogenees • miRNAdel on oma geenid, kust transkribeeritakse RNAP II vahendusel pri- miRNA. Primaarselt transkriptil pri-miRNAl 5’cap ja 3’polyA. Pri-miRNA moodustab juuksenõelastruktuuri, kus ahel paardub iseendaga, moodustades lingu. Juuksenõelastruktuur lõigatakse tuumas paikeva DROSHA poolt. seejuures on abiks RNAd siduv valk DGCR8. Lõikamise tulemusel moodustub pre-miRNA ehk prekursor miRNA, mis transporditakse tuumast tsütoplasmasse valgu eksportiin-5 abil. Eksportiin-5 tunneb ära Drosha tekitatud 3’ üleuletuva otsa. Tsütoplasmas lõikab pre-miRNA juuksenõela Dicer ning vabaneb küps miRNA. Tekib miRNA- miRNA dupleks – üks ahel läheb lagundamisele, teine ühineb RISC kompleksiga. Küps miRNA on osa aktiivsest RISC komplek...

Geneetika - Keskkool
62 allalaadimist
25
docx

EESTI MOTOKROSSI AJALUGU JA KUIDAS MINA SATTUSIN MOTOKROSSI JUURDE

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM Marek Trei 11B EESTI MOTOKROSSI AJALUGU JA KUIDAS MINA SATTUSIN MOTOKROSSI JUURDE Aastatöö Juhendaja: Mehis Merilaine PÄRNU 2015 Sisukord 2.3 Üleliidulistest meistrivõistlustest...

Sport - Keskkool
25 allalaadimist
24
docx

SÖÖMISHÄIRED JA PSÜHHOSOTSIAALSED NÕUSTAMISE MEETMED

Söömishäirete ravi on pikaajaline protsess, mis sisaldab toitumise taastamist, liikumise normaliseerumist, informatsiooni andmist tervisliku toitumise kohta, psühhoteraapiat, grupiteraapiat, füsioteraapiat. Koostöö lähedastega ja nende toetus on suureks abiks häiretest vabanemisel ( Keski-Rahkonen, A., Chrpentier, P., Viljanen,R., 2011,79). Pikaajaline järjepidev psühhoteraapia annab suurema eelduse, häirest vabanemiseks ja kindlustab selle, et häired ei korduks. Antud referaadi üheks eesmärgiks on uurida söömishäireid, nende epidemioloogiat ja riskitegureid. Teiseks on plaanis teha väike ülevaade levinumatest söömishäirete ravis kasutatavatest psühhosotsiaalsetest ravimeetoditest...

Toitumine - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
36 allalaadimist
20
docx

SIBERY HUSKY

Kuna päris mitmed nende omaduste hulgast ei tundu igale inimesele just positiivsete omadustena, mida võiks pidada ühe ideaalse perekoera loomulikuks ja vajalikuks osaks, siis peaks enne siberi husky kasuks otsutamist kindlasti hoolega võimalikke plusse ja miinuseid kaaluma. Tegelikult on kõikidel nendel veidratel huskylikel omadustel põhjused- enamus neist omadustest olid abiks koerte ellujäämisel nende tüüpilises algupärases karmis elukeskkonnas. AJALOO KOHTA Siberi husky tüüpi koerad on väga pikka aega olnud Siberi põhja-aladel kasutusel nomaadliku eluviisiga põlisrahvaste kelgukoertena (kes täitsid ka vastavalt vajadusele muid funktsioone). Mujal maailmas ei teatud nendest koertest aga suurt midagi enne 20. sajandi algust, mil sai hoo sisse aktiivne kaubandus Läänega. Esimesed huskyd importis Ala...

Loomad - Keskkool
3 allalaadimist
2
odt

Today it was different than usually. Different lectures started after the sixth lesson.There were more lectures, but unfortunately I couldn't attend them all. The themes of lectures were very interesting. Firstly, the lecture that was carried out by our local general practitioner. She talked about health in general and about the right diet. They s...

Inglise keel - Põhikool
2 allalaadimist
32
docx

RASEDUSE KATKESTAMINE, KATKEMINE JA NENDE MÕJU VAIMSELE TERVISELE

Rasedus võib olla soovitud, kuid mitte sel eluperioodil ning näiteks elu keerdkäigud, haigestumine või isikliku elu mured võivad sundida lapsesaamise otsust tulevikku lükata. Kui rasedus on tekkinud planeerimatult, tuleb rahulikult kaaluda kõiki valikuid - siin on abiks oma tunnetes selgusele jõudmine, oma vajaduste ja võimaluste mõistmine ning abi ja toetuse otsimine. (Eesti Seksuaaltervise Liit) Antud teema juures pakub huvi see, kuidas mõjutab raseduse katkestamine kui ka katkemine inimese psüühikat. Referaadi teema on aktuaalne ning paljud naised ei või aimatagi, milliseid probleeme peale aborti või raseduse katkemist esineda võib. Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, millised on...

Meditsiin -
6 allalaadimist
48
doc

Äriplaani koostamine

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE Õppematerjal Äriplaan SISUKORD SISUKORD...............................................................................................................2 1. ÄRIPLAANI KOOSTAMISE VAJADUS JA PÕHIMÕTTED...................................3 2. ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA KOMPONEN...

Majandus -
33 allalaadimist
1
doc

Äriplaan: Segumasinate laenutus.

Segumasinate laenutus. Mida? Firma hakkaks pakkuma laenutust(segumasinaid). Kui firma juba paar aastat tegutsenud, saab hakata ka muid ehitusasju laenutada. Kellele? Põhiline laenutus on mõeldud ikka täiskasvanutele. Sellest firmast oleks väga palju kasu, kui kellegil vaja ehitada midagi või segu teha ja ise...

Äriplaan - Kutsekool
6 allalaadimist
2
odt

Franklin D. Roosevelt

jaanuaril 1882ndal aastal ja suri 12ndal aprillil 1945ndal aastal. Ameerika Ühendriikide 32. president (1933–1945). Abielu Anna Eleanor Rooseveldiga, viis last. Jäi 39. aastasel haigeks-lastehalvatusse. Kuid see ei takistanud tal liikumist, ta käis endiselt palju näiteks ujumas. 1926. aastal avas ta lastehalvatuse ravikeskuse. Vaatamata haigusele ei...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
24
docx

KALLISTA OMA TÖÖKAASLASI

Oluline on luua inimestevaheline side, mis tuleks otse südamest. Sideme loomine võib toimuda võib toimuda väga paljudel erinevatel viisidel, milleks on abiks väikesed sõbralikud märkused ja tähelepanekud. Need peaksid olema kohandatud vastavalt inimeste maitsele ja eelistustele. Inimestevahelise sideme loomise nüanssideks võivad olla näiteks naeratamine, tänamine, komplimentide tegemine või väikeste üllatuste tegemine. See kõik paneb inimese tundma, et tema peale mõteldakse ning temasse suhtutakse lugupidamise ja hoolivusega. Et seda sidet hoida, tuleb seda värskendada. Suhtlemine, mis võim...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
22
docx

Keskaegsed linnad

Tartu on suurim emailmaalingutega peekrite leiukoht Euroopas. Linlaste mänguvahendid ja mängud Mänge ning mänguvahendeid on keskajal olnud küllaltki erinevaid. Lastemängud Osavus- ja liikumismängud Pallimängud Lauamängud: a) õnnemängud ehk lihtsamad täringumängud b) taktikalised lauamängud (veski, alquerque, trick-track) c) male Keskaegsete mängude tõlgendamiseks on väga abiks paar maali: Pieter Bruegel Vanem „Laste mängud“ 1560, „Võitlus karnevali ja paastu vahel“ Üks leiduderühm, mis on tuntud juba muinasaja kutluurkihtidest on vurriluud. Ka keskaja kultuurkihis on need küllaltki hästi esindatud. Vurride hulgas domineerivad noorte sigade (alla 2 a.) esijalgade luud. Rahvapärimuse järgi pidavat esijalgade luud paremini vurisema, kuid ei teata, kas see ka tegelikkuses paika peab. Samas mitmetes koh...

Ajalugu -
9 allalaadimist
4
docx

Suurbritannia ja Prantsusmaa võrdlus

Tööstusriik, 1. Võlad 1. Pärast esimest juhtpositsioon maailma 2. Antandi riigid maailmasõda liideti uusi majanduses kaotatud. 3. Majandus tõusis alasid, reparatsioonid olid 2. Suur tööpuudus, nälg 4. Võitsid sõja abiks USA’s, vananenud 2. Põllumajandusriigist tehnika. tööstusriigisks 3. Söe vähenev tähtsus 3. Edenes moekaupade majanduses – kaevurite tööstus streigid. 4. Masinate, autode, 4. Majanduskriisi ajal...

Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun