Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"Sotsiaalkindlustus" - 163 õppematerjali

sotsiaalkindlustus - ülesanne on tagada aineline toimetulek neile inimestele, kes vanaduse, tööõnnetuse, kutsehaiguse, invaliidsuse, emaduse, tööpuuduse vms tõttu on sissetuleku kaotanud *pensionikindlustus *tervisekindlustus inimeste jaoks, kellel on töökoht ja kelle jaoks tööandja maksab sotsiaalmaksu.
thumbnail
12
doc

Maksundus

Tulumaks on seotud mingi tulu, vara tekkimise või olemasoleva vara suurenemisega. Omandi maksud on seotud vara olemasolu, valdamise või haldamisega (maamaks, raskeveokimaks, loomapidamismaks). Tarbimisega seotud maksud ­ vara kulutamisega, tarbimisega või võõrandamisega (käibemaks, aktsiis, hasartmängumaks) Maksude eristamine koormistest. 1. Koormised ­ trahvid, riigilõiv, sotsiaalkindlustus ehk sundkindlustus, töötuskindlustus, pensionikindlustus, koormis, muu. 2. Koormis ­ selle võib kehtestada riigikaitseliste sundkoormiste seadus, mis rakendub sõja seisukorra väljakuulutamisel ja need koormised on kõik mitterahalised. Koormisteks võib olla sundtöö, -transport,- majutus. Võib tekkida ka eriolukorra seadus, mille kohaselt rakendatakse isikuid kohaliku omavalitsuse tasandil päästetööde ja heakorratööde korraldamiseks...

Maksundus
199 allalaadimist
thumbnail
20
doc

Ühiskonna kursus

Tõrjutust võib põhjustada: töötus, erivajadused või piirkondlikud tulu- ning infrastruktuuri erisused. Sotsiaalne turvalisus on inimeste kindlustunne ja majanduslik toimetulek, mida tagab kogu ühiskond, eelkõige aga valitsus oma poliitikaga. Sotsiaalturva liigid: a) sotsiaalkindlustus ­ pensionikindlustus, see mida oled ise kogund b) sotsiaalabi ­ see mida saad teiste rahade eest 2010 on kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks. Valitsemine Võimude lahusus- täidesaatevvõim(valitsus), kohtuvõim(parlament) ja seadusandlikvõim(kohtud). Demokraatlik valitsemiskord=põhiseaduslikkus ehk konstitutsionalism- valitsemine, kus võimu teostatakse ja piiratakse seadusega määratud viisil....

Ühiskonnaõpetus
62 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Ühiskonna majandamine

Kordamisküsimused · Nüüdisühiskonna majandusressurssid (vt ka tabel lk 22) · Majandussüsteem ja selle toimimine · Majanduspolitiika põhieesmrägid · Rahvamajanduse põhimõisted (SKP, IAI, infaltioon jne) · Maksupoliitika (miks kogub riik makse?), peamised maksusüsteemid ja maksukoormus? (sh ka maksusoodustused · Otsesed ja kaudsed maksud (sh Sihtotstarbelised ja kohalikud maksud) · Tööturg ja hõivepoliitika · Sotsiaalpoliitika. Sotsiaalkindlustus (pensionid), sotsiaaltoetused ja ­hoolekanne · Välismajandus ja rahvusvahelised majandusorganisatsioonid. Miinimum 4350. Tulumaksuvabamiinimum . 2250.- Töötuabiraha 1000.-...

Ühiskonnaõpetus
94 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Teenindus

Teenindus Tänapäeval näitab teenindus riikide arengu taset. See vajab kõrgelt haritud tööjõudu. Teenindussektori hõive kasvab koos riigi arenguga, kui suureneb spetsialiseerumine. Teenindusharud on: haridus, tervisehoid ja sotsiaalkindlustus , riigivalitsemine ja ­kaitse, side- ja kommunikatsiooniteenused, kommunaalteenused,kaubandus, majutus ja toitlustus, finantsteenused, transport, ehitus, äriteenused, puhke- ja kultuuriteenused, meelelahutustööstus. Nad ei tooda kaupa, aga annavad erinevaid teenuseid. Sõltub väga palju rahakotist. Teenuseid jaotatakse tarbimise seisukohalt kaks. Isikuteenused ja äriteenused. Isikuteenused on kõik need, mille eest tarbija maksab. Näiteks juuksur,...

Geograafia
48 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Rahanduse aluste arvestuse vastused

Vastutuskindlustus, Sotsiaal- e pensionikindlustus 72 Kindlustuse mõiste- kliendi ja kindlustaja vaheline leping kindlustuse kohta 73 Kindlustatud isik- võib olla kindlustusvõtja ise või 3 isik, kelle kasuks leping on sõlmitud 74 Kindlustusjuhtum- sellise sündmuse tegelik saabumine, mille puhul kindlustaja peab hüvitama var- ale tekkinud kahju või välja maksma kindlustussumma isikukindlustuse korral. 75 Eestis jaguneb sotsiaalkindlustus : RIIKLIK KINDLUSTUS- korraldavad riiklikud sotsiaalkindlustuse institutsioonid ning nad saavad ülalpidamise RE-st. ERAKINDLUSTUS ­ on korraldatud eraomandis olevate kindlustus- organisatsioonide kaudu või kindlustusorganistatsioonide täieliku omavalitsuse põhimõttel, kuid need kaks liiki võivad olla omavahel kombineeritud. 76 Pensionikindlustussüsteem- RIIKLIK PENSIONIKINDLUSTUS( I sammas) ­ vanaduspension, töövõimetus-...

Rahanduse alused
143 allalaadimist
thumbnail
15
pptx

Pangaõigus

Sotsiaalsest kaitsest kõneledes tuleks eristada kahte tähendust: 1) Laiemas tähenduses hõlmab sotsiaalkaitse nii sotsiaalkindlustuse kui ka hoolekande 2) Kitsamas tähenduses hõlmab sotsiaalkaitse üksnes sotsiaalhoolekannet. Pakutavad hüvitised Sotsiaalkindlustuse poolt pakutavad hüvitised saavad olla kahesugused: 1) Rahalised maksed 2) Naturaalse iseloomuga hüved ja teenused Kohustuslikkuse aste Kohustuslik on sotsiaalkindlustus siis, kui seadus kohustab tööandjat või töötajat maksma sotsiaalkindlustusmakse Vabatahtlik siis, kui isik valib ise kas ta soovib end kindlustada või mitte. Sotsiaalkindlustuse teostamise vormid Riiklik Tööandjapoolne sotsiaalkindlustus Mitmesuguste kutseorganisatsioonide sotsiaalkindlustus Kohalike omavalitsuste sotsiaalkindlustus Vabatahtlik sotsiaalkindlustus...

õigus
28 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kapitalistlike riikide võrdlus

1960. Aastatel oli mustanahaliste olukorras murrang, mis parandas nende elu, aga see ei tähendanud rassiprobleemide rahunemist. Kõige mõttetum tegevus 1960. Aastatel oli Vietnami Sõda. Ka Saksa Liitvabariik tegi 1950 ­ 1980 suure arengu. Peale sõda jagati riik kaheks: Läänepoolses Saksa Liitvabariigiks ja Saksa Demokraatlikuks vabariigiks. Läänepoolses kujunes tugev demokraatia, võimas majandus ja eeskujulik sotsiaalkindlustus . Saksamaa ja Prantsusmaa lõid koos Euroopa liidu. Aasias oli arenemas Jaapan. Seal oli majanduskasv väga kiire ­ seda nimetati Jaapani majandusimeks. Üks arenenuim heaoluriik oli Rootsi. Seal oli sotsiaaldemokraatlike erakondade suur mõjuvõim. Rootsi oli ka üks neist riikidest, kes ei vajanud välisabi....

Ajalugu
5 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Ühiskonnaõpetus II

Ühiskonnaõpetuse arvestustöö II Rahvusvahelised suhted, EL, rahandus, majandus, haridus 1-2 Lauri Sokk 3-4 Artur Käpp 5-6 Mihkel Visnapuu 7 Jaan-Eerik Past 8 Liisa Sekavin 9-10 Elis Paasik 11-12 Hanna Loodmaa 13-14 Fred Värsi 15-16 Katrina Sepp 17-18 Eliis Reino-Alberi 19-20 Liisa-Reet Piirimäe 1. Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted, meetodid, näited 2. Eesti kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse 3. Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid: ÜRO, OSCE 4. Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid 5. Euroopa Liit: riigid, euro-tsoon, Schengen 6. Euroopa Liit: institutsioonid: Ülemkogu, Ministrite Nõukogu, Kontrollikoda 7. Euroopa Liit: i...

Ühiskonnaõpetus
195 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Indiviid ühiskonnas

INDIVIID ÜHISKONNAS ÜHISHÜVED: · Kaubad ja teenused, mida tarbitakse kollektiivselt ilma turu vahenduseta · Ühishüved erinevad kõigist teistest kaupadest, sest nad on ammendamatud ­ ükski tarbija ei kasuta hüvet täielikult ega piira ka kellegi teise tarbimisvõimalusi (ühissõidukid, pargid) SOTSIAALNE TURVALISUS: sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi SOTSIAALKINDLUSTUS: eesmärk ­ tagada aineline toimetulek neile inimestele, kes vanaduse, tööõnnetuse, kutsehaiguse, invaliidsuse, emaduse,tööpuuduse... tõttu on sissetuleku kaotanud SOTSIAALKINDLUSTUS jaguneb: 1) RIIKLIK PENSION (1. sammas) · Solidaarsuspõhimõttele tuginev igakuine rahaline sotsiaalkindlustushüvitis vanaduse, töövõimetuse, toitja kaotuse korral...

Ühiskonnaõpetus
28 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ühiskonna arvestus

Devalvatsioon-alandatakse raha kurssi välisvaluuta suhtes. · Palk, brutopalk, netopalk- Brutopalk on väljateenitud palk enne tulumaksu ja maksete maksmist. · Netopalk on palk, mille töötaja saab kätte pärast maksude ja maksete mahaarvamist. Töölepingusse kirjutatakse tavaliselt brutopalk. 7. Tööturg, tööinspektsioon, töötukassa Sotsiaalne turvalisus: sotsiaalkindlustus , sotsiaalabi- Sotsiaalne turvalisus tähendab inimeste kindlustunnet ja majanduslikku toimetulekut, mida tagab kogu ühiskond, eelkõige aga valitsus oma poliitikaga. Sotsiaalabi hõlmab kõiki rahalisi väljamakseid, mida tehakse kodanike toimetuleku parandamiseks. Neile lisanduvad ühishüved. Sotsiaalkindlustus, mille puhul oleneb saadava toetuse suurus inimese või ettevõtte tehtud sissemaksetest....

Ühiskonnaõpetus
25 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Tööstusühiskond ja nüüdisühiskonna kujunemine

Tootmisressursid -loodusvarad, maad, kapital ja tööjõud. 2. Majandussüsteemid (4)- Plaanimajandus- on enamasti riigis, kus on diktatuur. Riik määrab ka enamasti kõige ­ hinna, koguse, kauba ja kvaliteedi. Erafirmasid on vähe, kõik on riigi firmad. Toodete valik on kitsas, ebamotiveeriv inimese jaoks. Esineb kauba puudujääki. Segamajandus- enamasti arenenud riikides ning selles on parim osa turu- ja plaanimajandusest. Riik sekkub valdkondadesse, millega turg toime ei tule või ei taha tegeleda (turvalisusse ­ politsei, laevad, piirivalve). Riigi eesmärk on, et me oleksime terved, targad ja teaksime ühiskonnast. Naturaalmajandus- puudub raha ja toimib vahetus; toodetakse ise, enda tarbeks. Tööjaotus praktiliselt puudub või on väga väike. Turumajandus- turg määrab hinna ja kauba, peab olema nõudluse ja pakkumise tasakaal. On hea tugevatele ja nutikatele ärimeeste...

Ühiskonnaõpetus
21 allalaadimist
thumbnail
33
doc

Ühiskonnaõpetus - poliitika

1 Poliitilised ideoloogiad 2.6..................................................................................................................... 2 Eesti erakonnad 3.5................................................................................................................................ 2 Parlamentarism ja presidentalism........................................................................................................... 5 Survegrupid ja poliitiline kultuur............................................................................................................ 6 President................................................................................................................................................. 7 Eesti valimissüsteem...

Ühiskonnaõpetus
101 allalaadimist
thumbnail
40
docx

Ühiskonna riigieksami materjal

o Nüüdisühiskonna kujunemine Ühis- Agaarühiskond Tööstus Post-industriaal Infoühiskond Teadmusühiskond kond ühiskond ühiskond Tunn o 3000a eKr o 18. saj ­ o 20.saj o 1980n o 21. Saj - ... u-sed ­ 18.saj 20. Saj keskpaik-.. dad o Paindlik lõpp keskpaik . o Uue töögraafik o Peamine o Peamine o Teenindu tehnoloogia o Teadussaav tööhõive tööhõive s-sektori kasutusele- u-tuste raken- põllumajan tööstuses osatähtsuse võtt damine majan- duses o Linnastu tõusmine o Inform duses, polii- o Suurpered mi-ne,...

Ühiskonnaõpetus
85 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Poliitika

Spetsialistide valitsus 2. Poliitikute valitsus. 1) Enamusvalitsus 2) Vähemusvalitsus Sotsiaalpoliitika 1. seisukohti ja põhimõtteid, mis puudutavad ressurside ja vastutuse jaotust üksikisiku, rühmade ja kogukondade vahel ühiskonnas; 2. abinõude süsteemi sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks. Sotsiaalturva liigid · Sotsiaalkindlustus (sõltub inimese panusest ressursside kogumisse, nt. pension, ravimikindlustus, tööstuskindlustus...) · Sotsiaalabi 1)sotsiaaltoetused 2)sotsiaalhoolekanne · Peretoetused Sotsiaalabi · Sõltub inimese vajadustest abi järele · Sotsiaaltoetused on rahalisel kujul, sotsiaalhoolekann teenustena · Nt töötu abiraha, toimetulekutoetus, rahvapension, lastekodud, hooldekodud, kodutude öömajad, hooldusteenus 6ÜHISKONNAÕPETUS Välismajandusepoliitika I...

Ühiskonnaõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Inglise keele Eksam

geneetiliselt muundatud toiduained - genetically modified foods 19. müügipindade suurendamine - increasing outlet size 20. toetama sisemaist turismi - to support domestic tourism 21. kohapeal tarbimiseks - for consumption on the premises 22. kulutused reklaamile - advertising expenditure 23. kasvuhoonegaaside eritumine - emissions of greenhouse gases 24. töötatööliste protsent - unemployment rent 25. konkurentsivõime edendamine - to encourage competitiveness 26. riigikaitse ja sotsiaalkindlustus - national defence and social insurance 27. kulutused korrakaitsele - spending on security 28. koolituste ja kutseõppeprogrammide pakk - training and vocational education pack 29. looduskaitsealad ja metsapargid - conservations and forest parks 30. lai valik kaupu ja teenuseid - extensive choice of goods and services 31. jaemüügi hinnaindeks - retail prices index 32. tagasilangus - receission 33. stabiilne kasum - sustainable profit 34. struktuurne inflatsioon - underlying inflation 35...

Inglise keel
166 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Ühiskond, liikmed

Tarbija, tootja, riigiettevõtte juht, ostija, klient, tööline Võlgnik .. Paks riik ­ sotsiaalne riik Õhuke riik ­ liberaalne riik Paksu riigi tunnused : riigi aktiivne sekkumine majandusse suur maksukoormus suur riigi ettevõtlussektor laiaulatuslikult riiklikult korraldatud sotsiaalkindlustus sektor Õhukese riigi tunnused: ,,abikäsi" Riik ei sekku majandusse vaid tagab üldise korra ühiskonnas Kodanike üldinse toimetulek sõltub enda majandulikust aktiivsusest Eesti on õhuke riik, millel on mitmed paksu riigi tunnused. Ühishüved ­ hüved, mida pakub riik kodanikele. majanduslikud hüved ­ kaubad-teenused riigipoolt (meedia, infrastruktuur, linnaruumid, toetused,rahvuskultuur)...

Ühiskonnaõpetus
27 allalaadimist
thumbnail
12
doc

PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD Koostaja: X MSI kaugõpe II Juhendaja: lektor X Tartu SISUKORD 1. LEIBKONNA SISSETULEK JA VÄLJAMINEK...............................................................................3 1.1. LORENZ'I KÕVERAD LEIBKONDADE NETOSISSETULEKUTE PÕHJAL 1998 JA 2007 AASTA KOHTA................................................................................................................ 3 1.2. TÖÖTUSE TASEME MUUTUMINE HARJU, TARTU JA VÕRU MAAKONNAS PERIOODIL 1997-2007 VÕRRELDES EESTI KESKMISEGA..................................................................4 2. PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TOOTMINE, TARBIMINE JA VÄLISKAUBANDUS............7 2.1. P...

Ökoloogia
110 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Ühiskonna arvestus

· Siit omakorda mõiste ­ avalik poliitika ehk halduspoliitika, s.o tegevus, mille sisuks on elanikkonnale vajalike teentuste ja inimeste toimetuleku korraldamine. · Halduspoliitika näited: majandus- ja maksupoliitika, keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika, hariduspol. · Vastavad institutsioonid on näiteks: maksuamet, sotsiaalkindlustus amet jne. · Riigi julgeoleku ja korrakaitse tagamisega tegelevad välis- ja sisepoliitika, kaitsepoliitika, migratsioni- ja kodakondsuspoliitika. · Vastavad institutsioonid: sõjavägi, politsei, vanglad Avalik ­ õiguslik institutsioon ehk asutus: · avalik sektor koosneb riiklikest ja avalik-õiguslikest institutsioonidest ehk asutustest · Riigil ei ole otstarbekas teostada kõiki avalik-halduslikke ülesandeid oma organite...

Ühiskonnaõpetus
132 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ühiskonna konspekt teemal majandus avatud ühiskonnas.

1 ­ Mitmesugused majandussüsteemid Poliitiline ja majanduslik vabadus on vastastikku seotud. Kodanikul on võimalus valitsemises kaasa rääkida, tõustes volikogu või parlamendi liikmeks, osaledes kodanikufoorumis ja referendumitel. Majanduse ja riigivalitsemise vahekord oleneb riigi üldisest arengutasemest, vaimukultuurist ning ühiskonnas levivatest väärtustest ja tõekspidamistest. Tootmise viisi ja ulatuse määravad ressursursid ehk tootmistegurid - loodusvarad, kapital, tööjõud, (maad). Mida kõrgemale tõuseb ühiskonna arengutase, seda olulisemaks muutub inimressurss ­ oskusteave, tööjõu kvalitet. Kõik majandussüsteemid funktsioneerivad ressutsside piiratuse tingimustes. Järelikult peab majandus jagama ressursse mitme ja sageli omavahel konkureeriva eesmärgi vahel, mistõttu tuleb pidevalt lahendada majandamise põhiküsimusi ­ mida toota, kuidas toota ja kellele toota. Tootmisr...

Ühiskonnaõpetus
28 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Maailm pärast I ms

Need ettevõtjad, kes ausa koodeksi põhimõtet rakendasid, said paigutada oma kaubale sinise kotkaga embleemi (riik tegi kampaaniat, kus kutsuti üles selliseid tooteid ostma). Kuulutati 1935 põhiseaduse vastaseks Ülemkohtu poolt. Pärast seda enam ei toiminud. · Kuiva seaduse tühistamine. Ka alkoholi müügilt tuli riigile raha. · Dollari devalveerimine. Dollari kursi muutmine. · Viidi sisse sotsiaalkindlustus . Hakati maksma töötu abirahasid ja vanaduspensioni alates 65. eluaastast. Samas keeldusid mõningad abivajajad inimesed sellest toetusest, kuna see tundus neile alandav. See tõi kaasa suured debatid ühiskonnas teemal, kas seda on tarvis ja kas see mitte ei too kaasa sotsialismi/kommunismi. Kasutusele võetud abinõud aitasid USA majanduskriisist välja. Roosevelt valiti ka teist korda USA presidendiks....

Ajalugu
18 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun