Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"Sotsiaalhoolekanne" - 174 õppematerjali

sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem, kus : 1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mis soodustab inimese igapäevases elus toimetulekut; 2) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus; 3) muu abi on sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus, mis ei ole sotsiaalteenus.
thumbnail
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

a. oli 14,5% ameerika leibkondade toidubilanss ebakindel (food insecure) ja 5,7%-l (7 miljonit leibkonda) väga ebakindel (very low food security) 2012 kasutas toidupanka või supikööki 5,1% leibkondadest (6,2 miljonit) Võitlus näljaga: USA’s 3 föderaalprobrammi selle jaoks: 1) Supplemental Nutrition Assistance Program (formerly Food Stamp Program) – üks vanimaid ja suurimaid sotsiaalabi andmise organisatsioon USA-s. Antakse krediitkaart, kuhu sotsiaalhoolekanne raha kannab toidu jaoks. Hästi paindlik. 2) The National School Lunch Program – mitte nagu Eestis, antakse tasuta enamasti ainult piima ja mahla. 3) The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children. --- Toiduturvalisuse komponendid (FAO kohaselt): Vaesus kui individuaalne mure: Vaesuse geneetiline seletus:  Mitteadekvaatse käitumise sündroom, vaesus on edasikantav põlvkonnalt põlvkonnale...

Sotsioloogia
211 allalaadimist
thumbnail
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

Nõukogude Keskomitee Valitsus Liidu büroo kommunistli Annab Keskkomitee Otsused ja Ülemnõukogu ku partei otsused ja Kongress korraldused Korrakaitseasut juhtkond korraldused used /kohtud Piirkondlikud Haldusüksused asutused 2. Sotsiaalne turvalisus. Heaoluühiskond. Sotsiaalhoolekanne . Vaesus. Sotsiaalne turvalisus on riigi võime rahvale parema elukvaliteedi( näitaja IAI- iminarengu indeks) pakkumine. IAI näitajad:  Oodatav keskmine eluiga  Haridus  SKP per capital Heaoluühiskond on ühiskond, kus riik tagab elanikkonnale sotsiaalse turvalisuse Sotsiaalpoliitika mudelid:  Sotsiaaldemokraatlik (paks riik) – mudeli juhtmõte on solidaarsus, peamine heapakkuja on riik s.t. riik tagab kõik sotsiaal hüvesid kõigile...

Ühiskonnaõpetus
71 allalaadimist
thumbnail
50
docx

Raha ajalugu ja rahasüsteemid

Teede ja tänavate sulgemismaks Parkimistasu 50.Millised on suurimad tululiigid ja suurimad kululiigid KOV eelarves? 13 Tulud: maksutulud, riigieelarvest laekuvad tulud (tasandus- ja toetusfond, sihtotstarbelised eraldised), muud tulud. Kulud: Haridus, kultuur ja sport, sotsiaalhoolekanne , tervishoid, kommunaalteenused, jäätmemajandus. Finantssüsteem 51. Kuidas jaguneb finantssüsteem? Finantssüsteem koosneb finantsinstitutsioonidest ja finantstoodetest. Finantsinstitutsioonid jagunevad omakorda finantsasutusteks ja finantsturgudeks. 52.Finantsasutuste liigitus ja selgitused. Krediidiasutused: institutsioon, mis võtab vastu rahalisi hoiuseid ja annab...

Raha ja pangandus
60 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Avaliku võimu harud ja institutsioonid

Lähimus e subsidiaarsus e täiendavus- otsustamine võimalikult madalal otstarbekas tasandil Kohalikud küsimused: Kõik, mis on selgesõnaliselt seadustega antud. Kõik, mida KOV võtab endale lepingutega. Kõik, mis ei kuulu seaduse alusel mõne teise institutsiooni pädevusse ning on ilmselt kohaliku tähtsusega. KOV TAVATEGEVUSALAD: Üldharidus, raamatukogud, rahvakultuur, avalikud teenused, tööhõive, sotsiaalhoolekanne , perearstivõrk, planeerimine, ehitus, hoonestus, kohalik liiklus, teed ja veondus, elekter ja soojus, veemajandus, kommunaalvõrk, avalik kord ja heakord, kodanikukaitse, päästeteenistus, tuletõrje, keskkonnakaitse, jäätmemajandus, turism, erifunktsioonid. MITMETASANDILINE VALITSEMINE Valitsemine-valitsetus  Poliitika ja valitsemise keerukustumine postmodernses teabeühiskonnas....

Poliitika ja valitsemise...
17 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Demokraatia plussid ja miinused

Tuleb jälgida, et nendega vastuolusid ei tekiks ning lisaks tuleb kursis olla ja teadvustada enda jaoks ka uusi seadusi. Teiseks väga positiivseks demokraatia plussiks tooksin välja heaoluriigi kujunemise. Minu arvates demokraatlikud riigid enamasti soosivad heaoluühiskonna teket ning riik panustab sellesse lisaks riigi põhifunktsioonidele olulisel määral. Demokraatlikut Eestit silmas pidades on siinne tervishoid, haridus ning sotsiaalhoolekanne jõudnud tasemeni, kus kõik kodanikud peaksid olema uhked seni saavutatu üle. Tervishoid pakub toetusi puuetega inimestele, kõigil kodanikel võimalus kuni 19. eluaastani kasutada tasuta hambaravi, koolides tehtavad vaktsiinid ning haigekassa olemasolul laialdane tasemel arstiabi. Lisaks saab Eesti näitel mainida siinset haridussüsteemi, kus hariduspoliitika põhimõtted on hästi ära seletatud ning eesmärgid on seatud nende saavutamiseks. Õpilastel...

Ühiskond
14 allalaadimist
thumbnail
56
xlsx

Sorteerimine, fikseerimine, diagramm

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Töötlev tööstus Haridus Finants- ja kindlustustegevus Veondus ja laondus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Muud teenindavad tegevused Info ja side Majutus ja toitlustus Põllu- ja metsamajandus ning kalandus Haldus- ja abitegevused Kunst, meelelahutus, vaba aeg Kunst, meelelahutus, vaba aeg Haldus- ja abitegevused...

Andme- ja tekstitöötlus
2 allalaadimist
thumbnail
58
xlsx

Andme ja tekstitöötlus Book3 alg P

Aktiivselt tegutsevate ettevõtete jagunemine majandusharude järgi Tegevusvaldkond Hulgi- ja jaekaubandus Kinnisvaraalane tegevus Ehitus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Töötlev tööstus Veondus ja laondus Muud teenindavad tegevused Majutus ja toitlustus Haldus- ja abitegevused Kunst, meelelahutus, vaba aeg Põllu- ja metsamajandus ning kalandus Info ja side Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Finants- ja kindlustustegevus Haridus Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Mäetööstus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus Maksu- ja Tolliameti andmed 1. Koosta antud diagrammiga võimalikult sarnane diagramm. Vii kursor andmetabelisse, vali Insert menüüst käsud Insert Bar Chart-Clustered Bar. Kustuta pealkirjaväli....

Andme-ja tekstitöötlus
25 allalaadimist
thumbnail
6
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE 2.KURSUSE TEST-kokkuvõte

ja …iseseisev riigivõim(riigiorganid) 2) Seadusandlikku võimu esindab ……parlament. 3) Valitsus esindab täidesaatvat võimu. 4) Parlament annab välja ………seadusi……………………….. . 5) Seaduste arutamist nimetatakse …seaduseelnõu lugemiseks…………. . 6) Eesti on parlamentaarne.. vabariik, sest presidendi võim on …väiksem… kui Riigikogul. 7) Vabariigi puhul on võim rahval (rahvas valib riigikogu) , monarhia puhul on võim …… monarhil(kuningal nt.)(absol.monarhia puhul)……………………. 8) Euroopas on monarhiad praegu …Rootsi…, Norra…., …Taani… ja …Holland(konstituts.monarhiad) 9) Eesti Vabariik sündis …24.02.1918………………………………….(kuupäev, kuu, aasta). 10) Eesti Vabariik taasiseseisvus ………20.08.1991………… (kuupäev, kuu, aasta). 11) Eesti praegune põhiseadus pärineb aastast …1992……………………… . 12) Eestis on praegu sellised parteid nagu Keskerakond…...

Ühiskonnaõpetus
23 allalaadimist
thumbnail
10
odt

Eesti kahe maailmasõja vahel

03.1934 Pätsi, Laidoneri riigipööre - kaitseseisukorra kehtestamine - hoida ära vapside riigipööret - vapside arreteerimine Demokraatia kaitseks: tekkinud olukorras tuli riiklikku režiimi karmistada, ei muutunud sotsiaalhoolekanne , vapsid tahtsid fašistlikku riigipööret, kaitsesid põhiseaduslikku korda, Diktatuuri kehtestamine: taheti asendada “lodevat korda” korporatiivse “kodade süsteemi” või “juhitud demokraati” korraga, mis ei ole demokraatlik, isiklikud ambitsioonid, kokkulepped teiste erakondadega juba enne riigipööret - Vaikiv ajastu - riigikogu “vaikivas olekus” - saadeti laiali; ametlikult lõpetati volitused 01.01.1938 - 1935. aastast üks partei – Isamaaliit - K...

Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
48
odt

Avalik juhtimine - kordamisküsimused

◦ Avalik teenus tuleneb avalikust huvist ning sisaldab nii avaliku sektori kohustuslikke kui ka vabatahtlikke ülesandeid ehk haldusülesandeid. ◦ Teenus võib olla piiramatu ligipääsuga või suunatud konkreetsele sihtgrupile. ◦ Avalike teenustena tuleb osutada teenuseid, mida turg ei ole võimeline osutama. ◦ Näited: ▪ sotsiaalhoolekanne / sotsiaaltagatised ▪ riigikaitse ▪ korrakaitse ▪ keskkonnakaitse kontroll ▪ riiklik televisioon ▪ haridus ▪ tervishoid ▪ õiguskord • Kommertsteenus peab suutma leidma turul piisaval hulgal ostujõulisi tarbijaid, kes on valmis teenuse eest maksma – teenuse genereeritud „väärtus“ on suurem kui selle osutamisega seotud kulud. ◦ Näited: ▪ pangakontor,...

Politoloogia
28 allalaadimist
thumbnail
26
odp

Itaalia

● Itaalia majanduse ● Itaalia peamised olulisemad sektorid olid ekspordipartnerid on 2014 aastal hulgi - ja Saksamaa jaekaubandus, Prantsusmaa ja transport, majutus ja Ameerika Ühendriigid toitlustus (20,1 %), ning peamised tööstus (18,5 %) ning impordipartnerid on avalik haldus, riigikaitse, Saksamaa, haridus, tervishoid ja Prantsusmaa ja Hiina sotsiaalhoolekanne (17,2 %). Eksport ja import Itaalia suurimad Itaalia suurimad ekspordiallikad: impordiallikad: ● Ehituskaubad ● Ehituskaubad ● Tekstiil ja riided ● Kemikaalid ● Tootmismasinad ● Veoseadmed ● Mootorsõidukid ● Energiatooted ● Veoseadmed ● Tekstiil ja riided ● Kemikaalid ● Mineraalid ja mitte värvilised metallid...

Euroopa
1 allalaadimist
thumbnail
18
pdf

Teenindusvaldkonna iseloomustus

EMTAK 2008 teenustesektori struktuur Jagu Pealkiri G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont H Veondus ja laondus I Majutus ja toitlustus J Info ja side K Finants- ja kindlustustegevus L Kinnisvaraalane tegevus M Kutse-, teadus. ja tehnikaalane tegevus N Haldus ja abitegevused O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus P Haridus Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg S Muud teenindavad tegevused 1.1.1 Areng Teenindusel on olnud oluline tähendus kõikides kultuurides. Madalamasse klassi kuuluv teenuse osutaja teenindas kõrgklassi erinevat teenuse saajat. Varasemalt mõeldi teenindaja all jooksupoissi, koduabilist, passijat. Üleüldine suhtumine 2...

Ettevõtemajandus
8 allalaadimist
thumbnail
66
docx

Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus

Senisest kiirem linnastumine.  Pärast 1991 – sisserände lõpp, väikese osa venekeelsete lahkumine, loomuliku iibe jätkuv langus Ühiskond ja kultuur  20. sajandi alguses – Noor-Eesti liikumine, haiduse, eestluse ja sotsiaalse õigluse küsimused, 1905. Aasta revolutsioon  Pärast 1920 – ühiskonna moderniseerumine igal rindel, läände reformi ideede ülevõtmine (nt maareform, sotsiaalhoolekanne , naiste roll); samas ka reaktsioon: „Rahvuse edendamine“ 1930ndatel  Pärast 1944 – ühiskonna rikkuse märksa radikaalsem ümbermängimine, tsensuur, samas osalt teatud ideede edasikestmine (haridus jne), eriti 1960ndatel uus „moderniseerumislaine“ Majandus  Pärast 1920 – landeg ära Venemaa lai turgm aga säilis eraettevõtlus...

Eesti ajalugu
21 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Teavikute leidmine elektronkataloogidest Urram, RIKSWEB ja ESTER - infoallikad ja infootsing

”, “Социальный сектор в цифрах”, “Региональный мониторинговый доклад”, “Настольный календарь” ja “Отчет Ревельского Римско-Католического Благотворительного Общества за ... год”. Valitud kataloogi osa: Tartu raamatukogud Teaviku laad: jätkväljaanne Sõna: sotsiaalhoolekanne Keel: vene 10. Mitu ingliskeelset raamatut on leitav TÜ Pärnu Kolledži raamatukogust teemal lapsevanema ja lapse suhe? Esitage ühe raamatu pealkiri. Leidke ka, milliste märksõnade alusel on seda otsingut võimalik laiendada? 50 raamatut on sel teemal. Autori Malinda Jo Muzi teos „The experience of parenting“. Laiendada saab, kui panna märksõnadeks lapsevanema or lapse or suhe. Sõna: lapsevanema ja lapse suhe Keel: inglise...

Infoallikad ja infootsing
15 allalaadimist
thumbnail
4
docx

"Riik ja majandus" - Ühiskond KT

8. Mis meetmeid kasutab riik vaesuse leevendamiseks? - Abirahade ja toetuste maksmine, vältimatute kulude kompenseerimine. - Toimetulekutoetus. - Peretoetused – lastetoetus, vanemahüvitis. - Muud töötuse leevendamise viisid: nt sotsiaalsete töökohtade loomine, täiend- ja ümberõpe, töötutoetus. 9. Selgitage järgmised mõisted: inflatsioon, nominaaltulu, reaaltulu, elukallidus, tarbijahinnaindeks, toimetulekuressursid, sotsiaalhoolekanne , leibkond, toimetulekupiir, toimetulekutoetus. Inflatsioon – üldine hinnatõus, millega kaasneb raha väärtuse langemine. Nominaaltulu – tulu, mida inimene palgana kätte saab. Reaaltulu – tulu, mille puhul arvestatakse inflatsioonimäära. Elukallidus – kaupadele ja teenustele teatud aja jooksul kulutatud summa. Tarbijahinnaindeks – (THI) statistiline näitaja elukalliduse mõõtmiseks. Toimetulekuressursid – ressursid, milledest oleneb inimese sissetulek....

Ühiskond
29 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Mõisted ühiskonnaõpetuses

Advokaat ehk kaitsja ­ jurist, kelle ülesandeks on süüaluse kaitsmine kohtus Alampalk ehk miinimumpalk ­ riiklikult kehtestatud palga alampiir, millest vähem ei tohi tööandjale täistööaja eest maksta. Ametiühing ­ mingi kutseala tööliste/teenistujate organisatsioon, mille eesmärk on töötajate sotsiaal-majanduslike nõudmiste kaitsmine ja esindamine Apellatsioon ­ kohtualuse edasikaebus esimese astme kohtust teise astme kohtusse. Astmeline maksusüsteem ehk progresseeruv maksusüsteem ­ maksustamise põhimõte, mille kohaselt suurematelt tuludelt tuleb maksta rohkem (suurem protsent) makse Autoritaarne riik ehk autokraatia ­ valitsemisvorm, mille puhul riigivõim on ühe isiku käes, puuduvad tema võimu piiravad riigiorganid Avalik sektor ­ ühiskonna osa, mille moodustavad riigi- ja omavalitsusasutused, põhieesmärgiks o...

Ühiskond
5 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Nimetu

kl kordamine teemal: MAJANDUS õ lk 6-41 Tootmistegurid ja näited õ lk 6: 1) Loodusressursid: maa, maavarad, mets, veevarud 2) Inimressursid: tööjõud 3) Kapitaliressursid: tööriistad, hooned, rahalised vahendid (investeeringud) 4) Ettevõtlikkus: oskus kolme esimest tegurit kasumlikult kombineerida Majandussüsteemid: mille poolest erineb sotsiaalne turumajandus tavalisest turumajandusest? Sotsiaalne turumajandus on vabaturumajandus koos sotsiaalsete garantiidega inimestele (kes ise ei suuda ennast ülal pidada). Majandusnäitajad: SKP ja RKP – mille kohta infot annavad, mille poolest erinevad? Lk 10 SKP mõõdab riigi majandusliku tegevuse tulemusi, riigi territoriaalsetes piirides, aga RKP mõõdab riigi kodanike ja ettevõtete majanduslikku aktiivsust, kuid ettevõte võib asuda ka välismaal. Mida mõõdetakse tarbijahinnaindeksiga? (käsitlesime tunnis) THI on indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust. Eks...

Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
80
docx

Rahanduse konspekt

Edgeworth – „uus riigi rahandus“. Heatahtliku despoodi mudel: otsuseid teeks justkui heatahtlik despoot, kes tahab maksimeerida ühiskonna heaolu. Efektiivne otsus = otsus, mis maksimeerib ühiskonna heaolu. Arvab, et riigi rahanduse alaseid valikuid tuleks käsitleda kui ühe indiviidi maksimeerivaid valikuid. 2. Wicksell – „vana riigi rahandus“. Efektiivsus tuleneb konsensusest. Efektiivne otsus = otsus, millega kõik nõus on. Inimene ei oleks nõus otsusega, mis vähendab tema heaolu. Arvab, et riik = institutsionaalne raamistik. Riigi rahandusele kui teadusele peaks huvi pakkuma, kuidas riigi rahanduse alased otsused ikkagi sünnivad. Kuidas inimesed osalevad poliitilistes protsessides, selleks et riigi rahanduse tulemusi mõjutada? Kuidas institutsioonid mõjutavad riigi rahanduse alaseid valikuid? Riigi sekkumine on õigustatud ka...

Riigirahandus
57 allalaadimist
thumbnail
7
docx

MAJANDUS II, ÜHISKOND

Nt: Ameerika Ühendriigid 41. Mis on sotsiaalne sidusus? Kuidas saavutada ühiskonna sotsiaalset sidusust? Sotsiaalne sidusus on ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja heaolu. Sidusus tugineb sotsiaalsele usaldusele, kindlustundele, vastastikusele abistamisele, jagatud väärtustele ja võrdsetele võimalustele. 42. Mis on sotsiaalhoolekanne ? Mis on selle ülesanne? Sotsiaalhoolekanne on toimingute süsteem, mille eesmärgiks on inimestele erinevate vabaduste kindlustamine ning inimressursi arendamise kaudu majanduse arendamiseks paremate võimaluste loomine. 43. Kellel on veel õigus osa saada Eesti sotsiaalhoolekandest? Sotsiaaltoetust ja sotsiaalabi vajavatel isikutel. 44. Mis on vältimatu sotsiaalabi ja kellele on see suunatud? Vältimatu sotsiaalabi on Sotsiaalhoolekande seaduse järgi piisavate elatusvahenditeta isiku...

Riigiõpetus
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Euroopa Sotsiaalharta

oktoober 1961. Loodi, et kaitsta inimõigusi. Leping kehtestab inimeste sotsiaalseid ning majanduslikke põhiõgusi. Liitunud on kõik Euroop Liidu liikmesriigid, ning ka Venemaa Föderatsioon, Moldoovia, Armeenia, Gruusia, Aserbadzaan, Türgi, Horvaatia, Albaania. Eestis võeti leping vastu aastal 2000, kuid mitte 100%. Seda on vaid teinud 2 riiki: Prantsusmaa ja Portugal. Sotsiaalhartaga liitumisel peab liikmesriik vastuvõtma 16 harta artiklit 31-st. Lepingu eesmärkideks on saavutada oma liikmete suurem ühtsus, kaitsmaks ideaale ja põhimõtteid; soodustamaks majanduslikku ja sotsiaalset arengut, eelkõige inimõiguste säilitamist ning tõstmaks elanikkonna elatustaset ja sotsiaalset heaolu. Eestis on sotsiaalharta olnud aluseks põhiseaduste tõlgendamiseks, ning seda on kasutatud kohtuvaidlustes nõuete esitamiseks ja nende põhjendamiseks. Sotsiaalharta puntid,...

Ühiskond
5 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun