Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"Sotsiaalhoolekanne" - 174 õppematerjali

sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem, kus : 1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus, mis soodustab inimese igapäevases elus toimetulekut; 2) sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus; 3) muu abi on sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus, mis ei ole sotsiaalteenus.
thumbnail
21
rtf

Ühiskonna konspekt

Kuidas on võimalik vähendada riikidevahelist digitaalset lõhet? 1) rikkamad riigid aitavad rahaliselt vaesemate maade / arengumaade infrastruktuuri üles ehitada; 2) arenenumad maad saavad saata spetsialiste arengumaadele koolitajateks. Ühiskonnasektorid I Avalik sektor e riiklik sektor Sektor tugineb riigivõimu poolt kehtestatud seadustele ja saab oma tegevuseks raha riigieelarvest. Avaliku sektori eesmärgiks on riigi toimimine, sotsiaalhoolekanne , haridus, õigussüsteem, riigikaitse ja riigi majandustegevus. (Maksu- ja Tolliamet, Tallinna Linnavalitsus, Are vald, Eesti Pank, Riigikantselei, ministeeriumid, kohtud) II Erasektor e tulundussektor e ärisektor Sektori eesmärgiks on kasumi teenimine. Osaühingud, aktsiaseltsid, FIEd. (SaarPoll, Emor) III Mittetulundussektor (kodanikuühiskond) Tugineb kodanikualgatusel. Eesmärgid: 1) aktiivne vabaaja sisustamine (spordi- ja huviringid) 2) kuritegevuse vähendamine (naabrivalve)...

Ühiskonnaõpetus
48 allalaadimist
thumbnail
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

Danziger Selle asja tegemisel olid abiks Nele, Käsper, Rait, Risto, Raigo, Triin, Reet, Gert, Raimo Kristiina, Andre, Marius, Ene ja mina ise ka. ESIMENE OSA POLIITILISE MAAILMA TUNDMISEST 1. PEATÜKK Poliitika ja teadmised POLIITIKA Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitika kohta on välja öeldud järgmised definitsioonid: Poliitika on võimu teostamine/kasutamine Poliitika on väärtuste avalik jaotamine Poliitika on konfliktide lahendamine Poliitika on võistlus indiviidide ja gruppide seas oma huvide teostumiseks. Poliitika on selle määramine, kes saab mida, millal ja kuidas Kõik need definitsioonid kannavad ühist mõtet, et poliitika tegeleb võimu, huvide ja väärtustega, ehk siis asjadega millel on avalikku tähtsust. Ala, millega p...

Riigiteadused
18 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Poliitika - ja valitsemise alused - EKSAM

Poliitika ja valitsemise alused Kordamisküsimused 2005 Hindrek Lootus Märkus. Arvestusküsimused erinevad kordamisküsimustest, sest arvestus toimub testi vormis Punase värviga on tähistatud iga teema kesksed küsimused, mis on aine omandamise seisukohalt võtmetähtsusega ja mis tulevad suurema tõenäosusega käsitlusele ka arvestusel. NB! Arvestusel ei tule käsitlusele ainult punasega tähistatud küsimused, vaid võib tulla ka teisi küsimusi; samuti ei tule ühes arvestuse variandis käsitlusele kindlasti mitte kõik punasega tähistatud küsimused!!! Seega tuleks aine täielikuks omandamiseks ja arvestuse 100%-kindlusega läbimise soovi korral kindlasti selgeks teha kõik (k.a. mustaga tähistatud) küsimused. (1) Sissejuhatus ainesse, põhimõisted 1 Mis vahe on mõistetel politics ja policy? Politics on poliitika võimuvõitlusena(...

Riigiteadused
275 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Valimid kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes uurimustes

E energeetika, gaasi ja veevarustus F ehitus G hulgi ja jaekaubandus; remont H hotellid ja restoranid I veondus, laondus, side J rahandus, kindlustus (finantsvahendus) K kinnisvara, üürimis ja äriteenindus L riigivalitsemine ja kaitse, sotsiaalkindlustus M haridus N tervishoid ja sotsiaalhoolekanne O teised riigi, sotsiaal ja isikuteeninduse liigid Lumepallivalim Lumepallivalim on üks tuntumaid meetodeid varjatud populatsioonide uurimisel. Meetod põhineb inimestevaheliste sidemete ärakasutamisel. Tabelis 9 on toodud näide lumepallivalimist. Valimi moodustamise aluseks pole valikufreim. Valimi moodustamise protsess algab, kui uurija eraldab väikese rühma teadaolevatest sihtrühma liikmetest...

Teadustöö metoodika
170 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Euroopa Liidu tervishoiupoliitika

Patsiendi ohutust käsitatakse patsiendi kaitsmisena tervishoiuga seotud tarbetu või võimaliku kahju eest. Patsiendi ohutus on Euroopa Liidus tõsiseks probleemiks. Viimaste uurimuste kohaselt tehakse järjest rohkemates riikides 10 % hospitaliseerimistest meditsiinilisi vigu. Negatiivseid juhtumeid esineb igas tervishoiuvaldkonnas ­ esmatasandi ravi, teise tasandi ravi, hooldusravi, sotsiaalhoolekanne , eraviisiline ravi, ägedaloomuliste ning krooniliste haiguste ravi. Patsiendi ohutuse alane Euroopa koostöö on vajalik kogu ELis kõikide patsientide ravi parandamiseks kas nende elukoha või mõnes muus liikmesriigis. Püüdlused parandada patsiendi ohutust sõltuvad tõhusast ja jätkusuutlikust poliitikast ning Euroopas rakendatavatest tegevuskavadest. Teadusuuringud Euroopas valmistavad üldist muret sellised keerulised teemad nagu toiduohutus, esilekerkivad...

Teenindus
14 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Romantilised ideaalid

ROMANTISM Linnastumine ja tööstuslik pööre Romantismi eeldus: INDUSTRIAALÜHISKOND · 1760-1780 tööstuslik pööre Inglismaal ehk üleminek manufaktuuridelt vabrikutööstusele. Tööstusühiskonda iseloomustavad: 1. suurtööstuse domineerimine ja arendamine 2. maailmakaubandus, 3. linnastumine ja muutus mõtlemises (ratsionaalsus), uute leibkondade teke 4. klassiühiskond, sotsiaalhoolekanne 5. konveiermeetodi teke, massitootmine Sooviti põgeneda olevikust, tavapärasest argipäevast! Romantikule oli see aeg ja koht, kus ta viibis, halvim võimalikest! Romantism on põgenemine! .... KAUGETESSE, .... MINEVIKKU, keskaega. EKSOOTILISTESSE PAIKADESSE. Põgeneti reaalsusest ka inimese sisemaailma!...

Kirjandus
4 allalaadimist
thumbnail
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

Teovõimas kodanikuühiskond on peamine tagatis, et ei riik ega äriettevõtted ei saa karistamatult kahjustada kodanike huve. Kolmanda sektori tegevusvaldkond on lai ja eri riikides hõlmab see erinevaid koostöövorme, mille hulka arvatakse vabatahtlikud organisatsioonid ja sotsiaalhoolekanne , heategevusorganisatsioonid, spordiklubid, sihtasutused, huvigrupid ning tervishoiu, keskkonna, kultuuri ja filantroopiaga seotud ühingud. Igaüks neist juhindub oma sotsiaalsest, religioossest või eetilisest missioonist ja on suunatud kodanike osaluse ja ühiskondliku algatusvõime edendamisele. Kolmanda sektori läbi kasvab ühiskonna sotsiaalne kapital - inimestevahelised võrgustikud ja usaldus, mille kaudu toimub inimeste lülitumine ühiskonna ellu. (Robert Putnam ­...

Ühiskonnaõpetus
187 allalaadimist
thumbnail
16
odt

Prima talvearvestus - Eesti kirjandus, Vene kirjandus

Esimeses maailmasõjas kasutati ka uusi relvu ­ gaasirünnakutes kannatasid palju hoopis tsiviilelanikud. Hilisem oluline küsimus - miks sõda tekkis? Hinnangute andmine, kuid põhjuseid ei leitud, Remarque'i ,,Läänerindel muutuseta". Sõda oli osalt ka positiivne ­ kasvab naiste osatähtsus, sest mehed olid sõjas. Nüüd olid lubatud lühikesed juuksed, pikad püksid, suitsetati, käidi tööl. Sõjasantide tõttu hakkas arenema sotsiaalhoolekanne . Sõdade vahel soovisid inimesed lõõgastuda ja pidutseda. Arenesid dzässmuusika ja kino. Oluliseks muutus sport ja raadio. Odavad materjalid ja liinitöö viisid masstootmiseni ja masstarbimiseni. Tekib tõeline töölisklass, sest ühiskond on vaja uuseti üles ehitada. 20.-de lõpus tabab majanduskriis, mis põhjustab Euroopas viletsust. See lubab tugevamaks muutuda natsismil ja kommunismil, areneb totalitaarne ühiskond, Hitler kaotas tööpuuduse. Arenema hakkab sõjatööstus....

Kirjandus
39 allalaadimist
thumbnail
25
doc

Sotsiaalpoliitika konspekt eksamiküsimustega

13 Kohalike omavalitsuste abi:..................................................................................................14 shs §26 kohalikud omavalitsused:.........................................................................................15 13.Riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded eakate teenuste arendamisel (SHS)...................15 § 27. Vanurite sotsiaalhoolekanne .........................................................................................15 14.Riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustused lastekaitse alase tegevuse korraldamisel.........15 Riigi kohustused:...................................................................................................................15 15.Lastele mõeldud sotsiaalteenused........................................................................................16 16...

sotsiaalpoliitika
171 allalaadimist
thumbnail
5
rtf

Ajaloo konspekt - uusaeg

keskvõim") ja vabariiklased ("osariikidele suured õigused") Peale jäid föderalistid, see pani aluse presidentaalsele valitsemisvormile e. presidentalismile. - riigipea, president, on ühtlasi täitevvõimu e. valitsuse juht - senine 13 vabariigi liit muutus liitriigiks e. föderatsiooniks, kus vabariikidest said osariigid. - keskvõimu pädevusse jäi riigi rahandus, kaitse, välispoliitika ja väliskaubandus - osariikide pädevusse majandusõiguskond, haridus ja sotsiaalhoolekanne 1800 - Washington pealinnaks I president George Washington....

Ajalugu
32 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ühiskonnaõpetuse konspekt

Mis on heaoluriik , nimeta tema ülesanded ja meetmed Tööstuse arenemine ja esimeste demokraatlike valitsemisviiside kehtestamine põhjustas erilise ühiskonntatüübi ­ heaoluriigi kujunemise. Heaoluriik püüab parandada inimese toimetulekuvõimalusi ning sekkub sel eesmärgil majandusse ja tulude jaotamisse. Eesmärgiks ühishuvide pakkumine (teedeehitus, valgustus, linna heakord) ÜLESANDED MEETMED Teenused ­ tervishoid, haridus, munitsitpaalsus, sotsiaalhoolekanne Väljamaksed eelarvest ­ töötu abiraha, puudega inimeste teostused, toimetulekutoetused Kindlustusväljamaksed ­ vanaduspension, haigushüvitis, töötushüvitis 2. Mis on võim, tema allikad ja riigivõimu tunnused Võimu võib määratleda kui inimese või grupi suutlikust mõjutada teiste tegevust ning saavutada sel viisil oma huvide elluviimine. ALLIKAD Ainelised ­ raha, maa, kapital Inimkapital ­ teadmised, oskused Sotsiaalne kapital ­ suhtlemine, koostöö TUNNUSED 1...

Ühiskond
10 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Ajaloo mõisted

Venemaa ja Saksamaa vahel, Venemaa koostööleping Saksamaaga, vene loobus saksale sõjakahjude hüvitamisest ja sõjaline koostöö. Tänu sellele lepingule hakkab saksamaa end üles ehitama sõjaliselt Dawesi plaan-Saksamaa ja USA. USA püüab saksamaad abistada, vähendatakse sakslaste reparatsioonimakseid ja pikendatakse nende tähtaega. USA laenab raha reparatsioonimaksete tasumiseks Briand-Kelloggi pakt-1928 , 15 riiki kirjutasid alla, välistas sõja kui ühevahendi rahvusvahelistes suhetes Locarno konverents-1925- saksamaa saab enda õigused tagasi. Pannakse paika saksamaa läänepiir Kominterni-vastane pakt-1936 Jaapani ja Saksamaa vaheline pakt, milles lepiti kokku võitluses kominterni vastu Müncheni sobing-1938 suurbritannia, saksamaa, prantsusmaa nõudsid et Tsehhoslovakkia loovutaks sudeedimaa saksamaale, loodeti sõda ära hoida MRP-23.08.1939 mittekallaletungi leping saksamaa ja venemaa vahel, salajases lisaprotokollis jag...

Ajalugu
6 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ühiskonnaõpetuse lõpueksami teemad

- riiklikud maksud - kohalikud maksud - erinevate maksude kehtestamise eesmärgid - Maksuameti ülesanded 5) Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus (õpik lk 140-144, TV ül 115-116) - mõisted: valitsuskulud, sotsiaalne risk, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus, sotsiaalhoolekanne - millele eelarveraha kulub - riiklikud toetused - kohalikud toetused 6) Raha ja pangandus - Mõiste: deebetkäive, kreeditkäive, hoiuarve, intress, aktsia, deebetkaart, krediitkaart. - raharinglus - väärtpaberid 7) Eesti majandusliku arengu võimalused - Eesti valitsuse majandus- ja maksupoliitika - innovatsioon 8) Eesti tööturg ja tööturupoliitika 7...

Avalik haldus
6 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Haldusprotsessi konspekt 2013 II osa

Kaebuse lubatavus Selleks, et halduskohtul oleks võimalik esitatud kaebus rahuldada peab see olema menetluslikult lubatav ja sisuliselt põhjendatud. Lubatavuse ja põhjendatuse eeldused peavad tulenema seadusest. Kui vähemalt üks lubatavuse eeldustest täidetud ei ole, ei lahenda kohus asja sisuliselt, st ei kontrolli vaidlustatud aktide ja toimingute õiguspärasust ega aruta kaebaja nõudeid. Menetluslikult toimub lubatavuse eelduste kontrollimine erinevates staadiumides ning nende puudumisel on erinevad tagajärjed: kaebuse tagastamine, menetluse lõpetamine või kaebuse rahuldamata jätmine. Halduskohtumenetluses kehtivad lubatavuse eeldused on täna halduskohtu pädevus, kaebuse nõude asjakohasus, kaebetähtaeg, kaebeõigus, kohustusliku kohtueelse menetluse läbimine (kui selline on sätestatud), kohtualluvus, asja teistkordse arutamise keeld, kaebuse esitajaga seotud nõuded (õigus- ja teovõime, esindus), kaebuse vorminõuete järgmin...

Õigus
75 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ühiskonna konspekt. Majandus

Majandus TEADUSPÕHINE MAJANDUS Haritud inimesed + teadusuuringutest sündivad head ideed. Ettevõtjad teevad tihedat koostööd teadlaste ja haridusasutustega.Taolises ühiskonnas on kesksel kohal inimkapital ­ inimeste oskused, teadmised ja kogemused. Väga oluline on üles leida võimalikult palju andekaid inimesi. Inimkapitali juurde kuuluvad ka motiveeritus ,ettevõtlikus ja tervis. Inimkapitali täiendab sotsiaalkapital ­ inimestevahelised tihedad ja toetavad suhted. Teaduspõhine majandus põhineb innovatsioonil ­ uute ideede leidmisel ja elluviimisel. Innovaatiline mõtlemine võimaldab ettevõtjatel teenida suurt raha. Innovatsioon on seotud intellektuaalse omandiga. Loometöö on isiklik tulemus,millele inimesel on ka juriidilised õigused. Intellektuaalse omandi liigid : 1)Autoriõigus ­ kirjandus-,kunsti- ja teadusteos; 2)Autoriõigusega kaasnevad õigused ­ teose esitus,fonogramm,tele- ja raadiosaade jne ; 3)Tö...

Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Perekonnaõigus

· meeste ja naiste sotsiaalse võrdõiguslikkuse ning laste subjektiivsete õiguste tunnustamine · teatud perekonna funktsioonide kandumine perekonnast välja ­ kui mõtleme perekonna ülesannete peale. Nt tänapäeval on hariduse andmine perekonnas välja läinud. Lapsed viiakse lasteaeda, -sõime. Vanavanemate eest hoolitsemine, varem võeti ikka enda juurde elama, aga tänapäeval see nii olema ei pea, meil on sotsiaalhoolekanne . Perekonna funktsioonid: · ühiskonna seisukohalt ­ ühiskonna bioloogilise järjepidevuse säilitamine ­ perekond peab ühiskonda taastootma, ühiskonna taasteke, laste sündmine. See peaks toimuma just perekonnas. ­ ühiskonna kultuurilise järjepidevuse säilitamine ­ perekond tegelikult annab lapsele edasi kultuuripärandi, rahvusliku kuuluvuse tunde....

Õigus
137 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

EAKATE HOOLDUSVORMID ESITLUS

Seega on ka Eesti riigis eakate osakaal rahavastiku keskmine või pisut üle selle, aga samas jälle on eakate tervis üks kehvemaid Euroopas. Tänu sellele oleks meil vaja rohkem tähelepanu pöörata ka eakate hooldusele. Levinumad eakatele pakutavad hooldusvormid oleks Ööpäevane hooldamine hoolekande asutuses Eakate abistamine kodus Abivahendite võimaldamine Lisaks on kohalikud omavalitsused loonud vanurite maju, kus siis eakad saavad tubades või korterites omaette elada ja kasutada vajalikke teenuseid Hooldusvormid Eesti Vabariigis pakutakse eakatele järgmisi hooldusteenuseid ja vorme. Tervishoiuteenuste seaduse järgi: Statsionaarset hooldusravi Koduõendus - hooldusteenust Vähihaige kodust toetusravi Geriaatrilist hindamist Sotsiaalhoole...

Meditsiin
49 allalaadimist
thumbnail
15
ppt

ROMANTILISED IDEAALID

ROMANTISM Linnastumine ja tööstuslik pööre Romantismi eeldus: INDUSTRIAALÜHISKOND · 1760-1780 tööstuslik pööre Inglismaal ehk üleminek manufaktuuridelt vabrikutööstusele. Tööstusühiskonda iseloomustavad: 1. suurtööstuse domineerimine ja arendamine 2. maailmakaubandus, 3. linnastumine ja muutus mõtlemises (ratsionaalsus), uute leibkondade teke 4. klassiühiskond, sotsiaalhoolekanne 5. konveiermeetodi teke, massitootmine Sooviti põgeneda olevikust, tavapärasest argipäevast! · Romantikule oli see aeg ja koht, kus ta viibis, halvim võimalikest! Romantism on põgenemine! .... KAUGETESSE, .... MINEVIKKU, keskaega. EKSOOTILISTESSE PAIKADESSE....

Kirjandus
1 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Pered

Peremehe perekond moodustas liitperes talutuuma, teised allusid neile. Peremees juhtis kogu tegevust (andis käsud, kooskõlastas). · Taluperedes valitses kindel tööjaotus: MEHED: metsa- ja veotööd, põllutööd, hobuste eest hoolitsemine, ost-müük-vahetus. NAISED: toit, riided, kariloomad, laste kasvatamine (nüpeldamine) käsitöö. LAPSED: alates 6. eluaastast peretöödes osalemine, hoiti nooremaid vendi/õdesid, karjatati loomi, tehti lihtsamaid tõid. Alates 9-10 aastast järk-järgult meeste ja naiste tööd. · Poegade eelistus tütarde ees (meesliini jätkamine suguvõsas), talu pärandati meesliini pidi. · Perekesksed sündmused olid väga tähtsad (leeritamine 15-16 aastaselt, täiskasvanuks saamine, abiellumine, mõne pereliikme surm). · Austati toitu ja söömistavasid (palju kombeid külaliste tuleku, söögitegemise, sö...

Kunst
2 allalaadimist
thumbnail
64
pptx

ÜHISKONNAÕPETUS

klass Paldiski Gümnaasium Mis on ühiskond? Enne kui hakkame õppima ühiskonda, tuleb aru saada, mis on ühiskond? Ühiskond on inimeste kooselu vorm Ühiskond on korrastatud vorm Ühiskonnas elavad inimesed erinevad jõukuse, maailmavaate ja elulaadi poolest Ühiskond võib olla suur või väike Ühiskond areneb ja toimib pidevalt (valdkonnad, kommunikatsioon, tehnoloogia) Ühiskonnas on olemas kindel struktuur ÜHISKOND + ÕPETUS = ÜHISKONNAÕPETUS Mille poolest erineb ajalugu ühiskonnaõpetusest? Ühiskonnaõpetuse funktsioonid ÕPPIJA jaoks Identiteedi kujundamine Orienteerumine ühiskonnas Sotsiaalne eneseteadvus Toimetuleku võime arendamine Enesekehtestamise oskus arendamine Õppida otsustama oma valikute üle Kriitikavõime arendamine Väärtuste õppimine Ühiskonnaõpetuse funktsioonid ÜHISKONNA jaoks Noorte sotsialiseerimine Patriotismi ja väärtuste kujundamine Demokraatia õppimine...

Ühiskond
9 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun