Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "Nõudlus" leiti 1816 faili

nõudlus - Seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad ja suudavad osta • Hüvis – mingi toode või teenus, mis rahuldab inimese mingit vajadust • Kasulikkus – sinu subjektiivne hinnang toote või teenuse hinnale ning vajadusele • Soov – inimese personaalne tahtmine, ei sõltu tema majanduslikest võimalustest • NÕUDMINE – inimese soov omada tooteid/teenuseid ning suutlikkus nende eest ka
5
doc

Mikro makro töö spikker

Alternatiivkulu võib defineerida kui ühe kauba kogust, millest tuleb loobuda, et toota mingi teise kauba täiendav ühik. Ceteris paribus- eelduse peamine eesmärk on kindlaks teha muutujate X ja Y vastastikune seos, arvestamata seejuures muutuja Z mõju. Enamasti on kauba nõudlus elastsem, kui aeg hinnamuutustega kohanemiseks on pikem. Enamasti väljendavad lineaarsed nõudluskõverad elastsemat nõudlust kõrg...

Mikro ja makroökonoomika -
454 allalaadimist
12
doc

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

Mikro-, Makroäkonoomikia eksamikonspekt Pt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 15 PT 1 Mikro ­ uurib individuaalset valikut ja seda mõjutavaid majandusjõude Makro ­ uurib majandust tervikuna Alternatiivkulu: parimast alternatiivist loobumise hind Ceteris paribus ­ muudel võrdsetel tingimustel Tootmistegurid · Maa · Kapial · Töö...

Matemaatika - Keskkool
23 allalaadimist
16
pdf

MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA: Nõudluse ja pakkumise elastsus

02.2014 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Nõudluse ja pakkumise elastsus HINNAELASTSUS Kuidas nõudlus ja pakkumine reageerivad hinna muutustele? Tundlikkust hinna mõjule mõõdetakse hinnaelastsusega. Arvuline väljendus ­ elastsuskoefitsient Kaubakogusemuutus%...

Majandus -
22 allalaadimist
2
docx

Nõudlus, pakkumine ja hind

Miks võib pidada hinda tulude ümberjaotajaks ühiskonnas? Sest ettevõtja saab paremat tulu kui palgatööline, turuhind tasakaalustab nõudlust ja pakkumist. 2.Kumma toote või teenuse nõudlus on elastsem? a) pudel coca-colat vs käikudega jalgratas ­ käikudega jalgratas b)juustuburger vs maja küte talvekuudel - juustuburger, kütet peab ostma nii v...

Majandus - Keskkool
17 allalaadimist
6
xls

Hinnamudel

B C D E F G H I J K L M N 1 Madisoni hinnamudel - nõudlusfunktsiooni leidmine 2 3 Kaks punkti nõudluskõveral y=ax+b 4 Hind Nõudlus y=a*P^b 5 $70 400 6 $80 300 7 8 9 10 Lineaarne nõudluskõver...

Informaatika II -
8 allalaadimist
1
xls

Otsus tellimuse suuruse kohta koguserabati tingimustes

A B C D E F G H I J K L M N 1 Otsus tellimuse suuruse kohta koguserabati tingimustes 2 3 Sisendid K...

Informaatika II -
3 allalaadimist
63
pdf

Mikroökonoomika. Konspekt 2010.

INDREK SAAR MIKROÖKONOOMIKA LOENGUKONSPEKT PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com © Indrek Saar 2010 SISUKORD 1. MAJANDUSE JA MAJANDUSTEADUSE OLEMUS................................................................4...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
2
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse EKSAM

Kui on soov varasemaid kontrolltöid üle kanda, siis täitke lünk järgmises lauses. Sooritasin käesoleva aine kontrolltöid viimati .......................... aasta sügisel. NB! Leht tuleb kindlasti tagasi anda, abimaterjalide (ka...

Majandus -
69 allalaadimist
6
doc

Mikromakro kodutöö(1)

a) Pered otsustavad saad rohkem lapsi ja vajavad suuremaid autosid, et lapsi ära mahutada. Nii suureneb nõudlus mahtuniversaalide järgi ja tänu sellele suureneb ka pakkumine. b) Terase hind suureneb, järelikult mahtuniversaalide hinnad tõusevad. Kuna kauba hind tõuseb, siis nõudlus väheneb. Tänu sellele väheneb ka pakkumine. c) Tänu efektiivsemale tootmisele muutub tootmine odavamaks ja toodete pakkumine...

Mikro- ja makroökonoomia -
14 allalaadimist
82
docx

MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT

sept 2014 Raha ei ole ressurss!! Raha eest ostame kaupu, mitte ei valmista! Nõudlus ja pakkumine määrab turul optimaalse koguse. Millest sõltub, kas ettevõte saab kauba hinda suurendada? Nõudlusest, kauba omapärast!! (osadest asjadeste ei saa loobuda, osadest saab lihtsamalt) Mida väiksem on konkurents, seda lihtsamalt saab hinda muuta. Majanduses on m...

Majandus alused -
66 allalaadimist
4
docx

Majanduse spikker

Nõudlusseaduse kohaselt on kauba hind ja nõutav kogus antud ajaperioodil pöördvõrdeliselt seotud. See Nõudlus on seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud tähendab, et madalama hinna korral ostavad tarbijad seda kaupa rohkem, ajaperioodil soovivad ja suudavad osta. Nõudlusseaduse kohaselt on k...

Majandus -
3 allalaadimist
56
docx

Majandusteooria eksam Moodles

hind on muutunud b. nõutav kogus on muutunud c. pakutav kogus on muutunud d. nõudluse üks mõjufaktoritest on muutunud e. pakkumise üks mõjufaktoritest on muutunud Küsimus 2 3 Tarbija, kes ostab kaht kaupa, maksimeerib oma kogukasulikkuse antud sissetuleku korral, kui Vali üks: a. iga tarbitud ühik annab talle ühesuguse rahulolu b. PA = PB c. MUA = MUB d. MUAPA = MUBPB Küsimus 3 3 Lühiperioodi Phillipsi kõver : Vali üks: a. näitab pöördvõrdeli...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
213 allalaadimist
12
doc

Mikroökonoomika Test 2

Select one: True False Question 2 Question text Miinimumhinna kehtestamine põhjustab turul puudujäägi. Select one: True False Question 3 Question text Kui kauba nõudlus ja pakkumine üheaegselt kasvavad, siis kauba tasakaalukogus suureneb, tasakaaluhinna muutust ei saa aga prognoosida. Select one: True Fals Question 4 Question text Vastavalt nõudlusseadusele Select one: on kauba hind seda madalam, mida rohkem on turul ostjaid ostavad tarbijad teatud kaupa kõrgema hinna korral rohkem kui madalama hinna korral on kauba nõutav kogus ja hind pöördvõrdeliselt seotud on kauba...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
395 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

Mikroökonoomika pühendub majandusuuringutele kitsas plaanis, analüüsides konkreetse kauba turgu, ettevõtet või 2 tootmisharu. Ettevõtete puhul tuuakse esile hinna kujunemist turgudel ja optimaalsuse saavutamist. Samuti analüüsitakse üksikindiviidi või tarbija majanduslikku käitumist tuginedes tarbija nõudlusteooriale . Hinnasüsteemi kujunemine on oluline nii tarbijatele kui tootjatele, seetõttu on hinnakujunemine mikroökonoomika tähtsaks uurimisobjektiks. Sellest tulenevalt nimetatakse mikroökonoomikat ka hinnateooriaks. Makroökonoomika uurib rahvamajandust kui tervikut. Tema uurimisobjektiks on majanduse konjunktuurikõikumised, tasakaalus mitteolemise põhjused, nagu majandustsüklite olemasolu, töötus, inflatsioon, maksb...

Majandusõpe -
97 allalaadimist
44
docx

Operatsioonijuhtimine eksami vastused

•Teenus ei ole asi vaid tegevus. •Teenuse tootmine ja tarbimine toimub tihti üheaegselt s.t. teenuseid osutatakse ja tarbitakse sageli tarbija juuresolekul (juuksur) •Teenindusettevõtetes võib olla ühendatud nii teenuse osutamine kui toote valmistamine, kuid toote valmistamise protsess on tagaplaanil ja tavaliselt klient seda ei näe (kaupluse sooja toidu lett) •Muutliku nõudlusega toimetulekuks peab teenindusasutuste võimsus olema küllalt paindlik (hooajalisus) •Vastuoluline toote määratlus (õppeteenus, arvutiprogramm ?) Põhi- ehk baasteenuseid saab tarbija koos tootega (näiteks soovitud ajal toote kättetoimetamine •Lisaväärtust tootvad teenused muudavad kergemaks tarbija elu, aitavad sooritada konkreetseid professionaalseid funktsioone. •infotugi •probleemide lahendamine (kasuta...

Operatsioonijuhtimine -
142 allalaadimist
24
pdf

Mikroökonoomika 1 KT vastused

Põhjenda oma vastuseid ja illustreeri joonistega, näidates ära, missugused muutused leiavad aset nõudmises ja pakkumises. a) Pered otsustavad saada rohkem lapsi. Kui pered otsustavad saada rohkem lapsi viitab see muutustele eelistustes. Soovitakse suuremaid autosid lastega ringi liikumiseks ning tulemusena suureneb mahtuniversaalide nõudlus . Pakkumist see ei mõjuta. Tulemusena suureneb nii hind kui kaubeldav kogus. b) Terasetootjate streigi tulemusena tõuseb terase hind. Kui streigi tulemusena tõuseb terase hind, mõjutab see ka mahtuniversaalide tootmiskulu, sest sisendi hind tõuseb. Tulemusena väheneb mahtuniversaalide pakkumine. Nõudlust see ei mõjuta. Tulemusena tõuseb mahtuniversaalide hind ja väheneb kaubeldav kogus....

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
303 allalaadimist
4
docx

MIKRO MÕISTED

Eelarvejoon – näitab kõiki hüviste kogumeid, mis on tarbijale kättesaadavad antud hindade taseme ja sissetuleku korral. Elastne nõudlus (pakkumine) – on nõudluse(pakkumise) hinnaelastsuse liik, mille korral nõutava(pakutava) koguse suhteline muutus on suurem kui hinna suhteline muutus. Elastsus – on tarbijate reageerimistundlikkuse mõõt. Ettevõte – on tootmisüksus, mis ostab tootmistegureid ja toodab hüviseid teistele ettevõtetele, kodumajapidamistele või avalikule sektorile. Kasumi maksimeerimis kuldreegli – kohaselt toodab firma koguse, mille piirkulu võrdub piirtuluga....

Mikromajandus -
10 allalaadimist
36
doc

MINA JA MAJANDUS

Käsumajanduse näiteks on need vähesed allesjäänud sotsialistlikud riigid, kus maa ja kapital on riigiomanduses. Turumajanduses otsustatakse mida, kuidas ja kellele toota? turu vahendusel.  Enamik ressurssidest kuulub eraomanikele (ka üksikisikutele).  See tähendab vaba konkurentsi turgudel ja valdav osa valikutest ja otsustustest tehakse erasektori mõjul ja huvides.  Majanduslikke otsuseid suunab nõudluse ja pakkumise vahekord turul ja vabalt kujunev turuhind.  Erinevad turud (kauba-, tööjõu-, kapitali-, jne.) toimivad omavahel seostatult ning tasakaalustavad üksteist. (Avo konspektist)  Riik saab rahva üldistes huvides tehtavaid majandusotsuseid realiseerida ainult kaudselt läbi seadusandluse. Turuga on tegemist alati ja igal pool, kui kohtuvad nõudjad ja pakkujad (ostjad ja müüjad) ja toimub vahetustegevus. Sega...

Majanduse alused - Kutsekool
13 allalaadimist
2
docx

Nõudluse suurenemine

Mehed tahavad rohkem osta näiteks Hugo Bossi või Tommy Hilfigeri riideid ja naised tahavad rohkem osta näiteks Michael Korsi käekotte või Louis Vuitton kleite ,sest need riidebrändid on praegu moodsad ja inimeste seas populaarsed, ning neid tooteid ostetakse just kaubamärgi pärast. Mida rohkem inimesi neid brände kannab, seda rohkem suureneb nõudlus nende järgi. Luksusautode müük suureneb kui suureneb rikaste inimeste osakaal...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist
8
doc

ESSEE ETTEANTUD KÜSIMUSTE PÕHJAL

Selleks, et oleks loodud varude juhtimiseks ettevõttes või tarneahelas vajalikud eeldused, tuleb varud kõigepealt liigitada oluliste tunnuste alustel. 4. Millal on mõistlik käsitleda varusid investeeringuna ja millal mitte? Põhjenda, tuua näiteid Varusid on mõistlik kasutada investeeringuna, siis kui on näiteks hooajakaup ning on teada, et see on hetkel suures nõudluses , siis on mõtekas seda varem varuda, et ei tekiks olukorda, kus klient jääb ilma oma kaubast. Varusid ei ole mõistlik käsitleda investeerinuga, kui ei ole teada, milline kaup on kliendil oluline ning mille järgi nõudlus hetkel on. 5. Kirjelda varude liigitusi nende tekkepõhjuse või varude funktsiooni järgi. Kasutusvaru ehk ringlusvaru- varud, millest rahuldatakse tavapärane nõudlus varude täiendamiste (uute tellitud kauba...

Logistika - Kutsekool
14 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun