Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "Geneetika" leiti 616 faili

geneetika – teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikuse seaduspärasust GENEETILINE KOOD – mRNA molekuli kolme järjestikuse nukleotiidi vastavus ühele aminohappejäägile valgu molekulis GENEETILINE MUUTLIKKUS e PÄRILIK MUUTLIKUS – erinevuste teke või esinemine sama liigi indiviidide vahel, mis tuleneb muutustest geneetilises materjalis (jaguneb kombinatiivseks ja mutatsiooniliseks)

Õppeained

Geneetika -Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Geneetika -Eesti Maaülikool
Geneetika -Tallinna Ülikool
Geneetika -Tartu Ülikool
Geneetika -Tallinna Tehnikaülikool
geneetika

Kasutaja: geneetika

Faile: 0
2
odt

Pärilikkus

1 ORGANISMI TUNNUSTE KUJUNEMINE Pärilikkus-- eluslooduse üldine seaduspärasus, mille kohaselt järglased sarnanevad ehituselt ja talituselt vanematega. Geneetika ­ teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. Pärilikkuse kandjad on kromosoomid. - päristuumses organismis paiknevad need rakutuumas. Genoom- liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv gene...

Bioloogia - Keskkool
100 allalaadimist
1
rtf

Bioloogia Mõisted

Heterotroof on organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku süsiniku toidus sisalduvast orgaanilisest ainest. Alleel on sama geeni erinev esinemisvorm, üks kahest või mitmest alternatiivsest geenivariandist, mis asuvad populatsiooni isendite homoloogiliste kromosoomide samas lookuses ja toimivad sama tunnuse kujunemisele, tekitades selle eri vorme või avaldumisastmeid.Dominantsus ehk domineerimin...

Bioloogia - Keskkool
10 allalaadimist
3
odt

Pärilikkus ja viirused

Pärilikkuse materjaalsed kandjad (kromosoomid), mis koosnevad DNA-st ja valkudest. Mittesuguliselt paljunevad organismid saavad alguse ühest vanemast ja võivad seetõttu olla päriliku materjali poolest temaga identsed. Ristviljastumisega sugulisel paljunemisel saab aga uus organism poole kromosoom...

Bioloogia - Keskkool
57 allalaadimist
5
docx

Bioloogia mõisted

ATP - adenosiintrifosfaat on kõigis rakkudes esinev makroergiline ühen, mis osaleb raku aine- ja energiavahetuses energia universaalse talletaja ja ülekandjana Autosoom - kromosoom, mis esineb võrdsel arvul liigi kõigil normaalsetel isenditel ega sõltu nende soost Autotroof - organism, kes sünteesib elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest....

Bioloogia - Keskkool
13 allalaadimist
2
doc

DNA, geenid ja kromosoomid

DNA; geenid ja kromosoomid Geneetika ­ teadusharu, mis uurib organismide pärilikkust ja muutlikust. Geneetika uurib geenide vanematelt järglastele ülekandumise seaduspärasusi ja uurib ka tunnuste avaldumise seaduspärasusi. Pärilikkus ­ organismi ja tema järglaste tunnuste sarnasus, mis ei sõltu kasvust ja arengukeskkonnast. Järglastele pärandatakse pärilik (geneetiline) informatsioon...

Bioloogia - Põhikool
51 allalaadimist
7
doc

TRANSGEENSETE ORGANISMIDE HEAD JA HALVAD OMADUSED

2 SISSEJUHATUS........................................................................................................................3 1.HÜPOTEES...

Bioloogia - Keskkool
41 allalaadimist
3
doc

GENEETILISELT MUUNDATUD PÕLLUKULTUURID

Kes või mis on GMO? Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on elusolend (näiteks bakter, taim), kelle pärilikkuse ainet ehk DNA-d on geenitehnoloogilisi võtteid kasutades muudetud. Kui tavapärane sordiaretus tegutseb valdavalt liigile omase pärilikkuse materjaliga, siis geneetilise muundamisega on võimalus kombineerida omavahel väga kaugete liikide ning eluvormide geene. Põllukultuuride geneetiline muun...

Bioloogia - Põhikool
12 allalaadimist
1
doc

Molekulaargeneetika

Geen ­ DNA lõik, mis määrab ära ühe RNA molekuli sünteesi. Geneetika ­ Teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. Genotüüp ­ Isendile omane geenide ja selle erivormide kogum. Fenotüüp ­ Isendi vaadeldavate ja tunnuste kogum, mis tuleneb genotüübi ja keskkonnategurite koostoimest. Genoom- Liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal....

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
1
odt

Pärilikkus ( mõisted )

Geneetika ­ on teadusharu, mis uurib pärilikkust ja muutlikkust. Pärandumine ­ geneetika info säilitamine ja edastamine mitoosi või meioosil. Geen ­ Pärilikkuse elementaarüksus. DNA lõik , mis määrab ära RNA sünteesi Kromosoom ­ Pärilikkuse salvestaja. Paikneb rakutuumas ja koosneb DNA'st. Lookus ­ kromosoomi piirkond, kus vaadeldav geen asub. Al...

Bioloogia - Kutsekool
11 allalaadimist
5
doc

Psühholoogia inimese areng

Ptk 3 psühholoogias + konspekt Inimese areng areng- süstemaatilised muutused munaraku viljastumise hetkest surmani. sellega tegeleb arengupsühholoogia. genotüüp, fenotüüp, polügeensus sünnieelne areng (u 40 nädalat. kolm perioodi: I eostumisperiood u 2 nädalat II embrüonaalperiood 8 nädala lõpuni III looteperiood sünn...

Psühholoogia - Keskkool
71 allalaadimist
1
doc

Bioloogia 9.klass

Geen-DNA lõik,mis osaleb organismi või mitme tunnuse kujunemises Kromosoom-päristuumse organismi rakutuuma struktuurselt individuaalne element46 Sugukromosoom-kromosoom, mille olemasolu või arv on eri sugupooltel liigiomaselt erinev. DNA- enamikus elusorganismides pärilikku informatsiooni säilitav aine Alleel-sama geeni erinev esinemisvorm, Dominantne alleel ­ alleel,mis valitseb teise üle ja mille poo...

Bioloogia - Põhikool
15 allalaadimist
2
docx

Pärilikkus

PÄRILIKKUS Pärilikkuse molekulaargeneetilised alused: Põhiprotsessid: 1) Replikatsioon ehk DNA süntees 2) Transkripstsioon ehk RNA süntees 3) Translatsioon ehk valgusüntees Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside kaudu kandub edasi ja avaldub pärilik informatsioon. DNA replikatsioon: o DNA kahekordistamine raku jagunemise eel...

Bioloogia - Keskkool
44 allalaadimist
3
doc

Pärilikkuse mõisted

Mendel sõnastas esimesed pärandumise seaduspärasused. · Ristas hernetaimi, sest neil olid selgelt eristuvad tunnused: pikkus, õievärvus, seemnevärvus, -kuju, jne. · Tegi sadu ristamisi. · Sõnastas pärandumise seadused, tundmata geene, kromosoome. Alleel ­ geeni eri vorm (A, a, või B, b jne) Dominantne alleel (A, B)­ surub maha retsessiivse alleeli (a, b) toime, kui nad on pa...

Bioloogia - Keskkool
7 allalaadimist
21
doc

Pärilikkus ja muutlikkus. Suuline arvestus, 2 KT.

Suuline arvestus, 2 KT. (5 kursus on zooloogia välipraktika, u 8.-15. juuni, puugi vastu eelnevalt vaktsineerida. 4 rühma: linnud, kalad, imetajad ­ taskulambid, mudaelukad :D Mendeli seadus Gregor Mendel 1866. a. Mendelil kõrgem loodusteaduslik haridus, Brünni augustiinlaste kloostri õpetaja alguses, hiljem kloostriülem ehk abt. Vastutas kloostri taimekasvatuse eest....

Bioloogia - Keskkool
35 allalaadimist
1
docx

Mõisted ja kokkuvõte geneetikast

Geneetika-on teadus, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikuse seaduspärasusi Geen-DNA lõik kromosoomis, mis määrab ära ühe mRNA molekuli sünteesi, sõltub mingite tunnuste esinemise võimalikkus organismis Genotüüp-ühe isendi kromosoomistikus olev geenide kogum Fenotüüp-ühe isendi kromosoomistikus olev geenide kogum Hemosügoot on organism, kelle mõlemas homoloogilises kromosoomis paikneb vaadeldava t...

Bioloogia - Keskkool
14 allalaadimist
1
odt

Eksamiküsimused vastustega füsioloogias.

Geen ekspresseerub ehk avaldub, kui geenis oleva info põhjal sünteesitakse valgud. Geeni ekspresseerumine toimub läbi kahe protsessi : 1. Transkriptsioon ­ DNA järgi sünteesitakse RNA molekulid. Geneetiline informatsioon kandub DNA-lt RNA-le. 2. Translatsioon ­ RNA molekulide nukleotiidses...

Füsioloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
30 allalaadimist
6
docx

Psühholoogia KT3

Küsimus 1 Väär 0,00 punkti 1,00-st Küsimuse tekst Atributsiooni stiil peegeldab seda, kuidas inimene tõlgendab endaga toimuvaid sündmusi. Veelgi täpsemalt öeldes, kellele/millele ta omistab sündmuste põhjuseid. Pange tõlgenduse stiil inimese omistusega vastavusse. ÕIG seesmine stiil "Ma ei varunud õpp...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
31 allalaadimist
1
docx

Elusorganismid

elusorganismide tunnused:kasvab,ärritustele reageerib,rakuline ehitus, biomolekul, suremine, stabiilne sisekeskkond, evolutsioneerumine, energiavahetus, paljuneb, areneb, pärilikkus,ainevahetus molekulid(molekulaarbioloogia)-uurib,kuidas geenides sisalduv informatsioon määrab organismide ehituse ja elutegevuse rakudrakuorganellid(rakubioloogia)-bioloogilisi protsesse raku tasandil koed(histoloogia)-kud...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
7
docx

Üld- ja käitumisgeneetika

Epigeneetika: tunnused moodustuvad keskkonnategurite toimel ning ilmnevad veel mitme järglaspõlvkonna vältel 242. Arenguprogramm: geneetiline programm organismi arenguks, realiseerub arenguahelate kaudu, mille komponendid on fenotüübi määramisel põhjalikult järjestatud (nt sügootne kell) 243. Ühemunakaksikute teke: munarakk+sperm=viljastatud munarakkMitoos+ mõjutus=sügoodik...

Üld- ja käitumisgeneetika -
58 allalaadimist
33
doc

Mükoloogia eksam

mai 2015 1. Sissejuhatus mükoloogiasse. Mükoloogia ­ seeneteadus on seeni uuriv teadusharu. Jäämees ­ elas umbes 5000 aasta tagasi. Ta kasutas seeni: kasekäsn, tuletael. Keskaegsed teadmised seentest: - seened ei ole iseseisvad organismid, nad on pigem taimede ja pinnase eritised - seened on mürgised kui nad kasvavad mürkmadude lähedal Persoon - termini ,,...

Bioloogia -
4 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun