Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "Geneetika" leiti 616 faili

geneetika – teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikuse seaduspärasust GENEETILINE KOOD – mRNA molekuli kolme järjestikuse nukleotiidi vastavus ühele aminohappejäägile valgu molekulis GENEETILINE MUUTLIKKUS e PÄRILIK MUUTLIKUS – erinevuste teke või esinemine sama liigi indiviidide vahel, mis tuleneb muutustest geneetilises materjalis (jaguneb kombinatiivseks ja mutatsiooniliseks)

Õppeained

Geneetika -Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Geneetika -Eesti Maaülikool
Geneetika -Tallinna Ülikool
Geneetika -Tartu Ülikool
Geneetika -Tallinna Tehnikaülikool
geneetika

Kasutaja: geneetika

Faile: 0
11
docx

Geneetika eksami konspekt

Aluspaari väljalõikamisega seotud reparatsioon. DNA ühel ahelal olevate vigastuste parandamiseks on kolm peamist süsteemi: · Base excision repair (BER), mille käigus eemaldatakse DNA ahelast üksik kahjustatud nukleotiid mis asendatakse uuega. BER-i kasutatakse peamiselt oksüdeeritud, alküleeritud, hüdrolüüsitud ja deamineeritud nukleotiidide väljavahetamiseks. · Nucleoti...

Molekulaar - ja rakubioloogia... - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
32
pptx

Geneetika esitlus - Polüploidsus taimedes

Polüploidsus taimedes Student X Artiklist • Pealkiri: The advantages and disadvantages of being polyploid • Autor: Luca Comai • Ajakiri: Nature Reveiws Genetics • Uurimistöö eesmärk oli aru saada kas polüploidsus mõjutab taimi positiivselt javõi negatiivselt. • Hüpotees: Polüploidsus mõjutab taimi nii positiivselt kui ka negatiivselt. Üldiselt • Polüploidsus on raku kromosoomiko...

Põllumajandus -
8 allalaadimist
1
doc

Geneetika

DNA- pärilikkusaine, mis on rakutuumas paiknevates kromosoomides. Säilitab pärilikku informatsiooni. DNA molekulid on väga keeruka ehitusega. Koosneb kahest ahelast, mis on paralleelselt spiraalselt keerdunud. Geen- üks lõik DNA- molekulist. 1 geen määrab ära või mõjutab üht organismi tunnust, sest 1 geeni põhjal toimub ühe valg...

Bioloogia - Põhikool
206 allalaadimist
3
doc

Geneetika

Geen DNA lõik, mis määrab ühe RNA molekuli sünteesi Geneetika- on teadusharu, mis uurib organismide pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasusi. Genotüüp ühele isendile omaste geenide ja nende erivormide kogum Fenotüüp- ühele isendile vaadeldavate tuunuste kogum. Genoom- liigiomases ühekordses kromosoomikomplektis sisalduv geneetiline materjal. Inimesel 24 genoomi. Molekulaargeneetika- teadusharu, mis u...

Bioloogia - Keskkool
85 allalaadimist
2
docx

Geneetika mõisted

Geneetika - teadus pärilikkusest ja pärilikkuse materjaalsetest alustest (DNA, geen, krom.) 2. Geneetika uurimisobjektid- V, B, Algl, Äädikakärbes, In, Hiired 3. Pärilikkus- seaduspärasus, mille kohaselt järglased on sarnased vanematele nii ehituselt kui talitluselt. 4. Alleel- ühe geeni erivorm. 5. Monohübriidne ristamine- ristamine, mille korral...

Bioloogia - Keskkool
26 allalaadimist
1
doc

Geneetika mõisted

isendid on ühetaolised Mendeli II:F2-lahknemise seadus,1.põlvk hübriidide ristamisel saadakse 2.hübriidses põlvk's lahknemine(kas fenotüübiline v genotüübiline) Mendeli III:sõltumatu lahknemise s-er krom paaridesse kuuluvad geenid ja alleelid pärand.teineteist sõltumata,nii meioosil kuika vilj geen-DNAlõik,mis määrab 1RN...

Bioloogia - Keskkool
34 allalaadimist
2
doc

Geneetika mõisted

Seetõttu sarnanevad järglased oma vanematega. · geneetika bioloogia haru, pärilikkusõpetus; teadus, mis uurib organismide pärilikkuse muutlikkuse ja arenemise seaduspärasusi · sugukromosoomid kromosoomid, mis määravad soolise kuuluvuse. Imetajatel loomadel ja i...

Bioloogia - Keskkool
32 allalaadimist
2
doc

Geneetika

MOLEKULAARGENEETIKA ­ Uurib pärilikkust, molekulide tasemel. PÄRILIKKUS ­ Looduse seaduspära, mille kohaselt järglased sarnanevad oma vanematega DNA ­ Pärilikkus aine, koosneb suhkrust, lämmastikalusest ja fosfaatrühmast. RNA ­ Koosneb suhkrust, lämmastikalusest ja fosfaatrühmast. GEEN ­ DNA lõik , mis määrab ära tunnuse. GENOTÜÜP ­ Organismi kõig...

Bioloogia - Keskkool
23 allalaadimist
6
docx

Geneetika

1) Ühtlikkusseadus- homosügootide omavahelisel ristamisel (antud alleelipaari suhtes) on järglaskond geno- ja fenotüübilt ühtne. 2) Lahtnemisseadus- heterosügootide -||- toimub järglaspõlvkonnas lahknemine. 1:2:1 3. kodominantsus- mõlema tunnuse üheaegne avaldumine- nt. kirjud naaritsad intermediaarsus- tunnuste vahepeale avaldumine- hallid kanad ja kuked, roosad tai...

Bioloogia - Keskkool
47 allalaadimist
2
doc

Geneetika

Geneetika põhimõisted ja ülesanded Pärilikkus ­ looduse üldine seaduspärasus, mille alusel järglased sarnanevad oma vanematele (mitte vaid välimuselt kui ka talitluselt) Muutlikkus ­ liigisisene erinevus üksteisest Geen ­ DNA lõik, mis määrab ära ühe RNA-sünteesi ning ühe valgu struktuuri Genotüüp ­ ühe isendi kromosoomis olevate geenide kogum Fenotüüp ­ ühe isendi vaadeld...

Bioloogia - Keskkool
39 allalaadimist
8
doc

Geneetika

Geneetika · DNA ­ pärilikkusaine Ülesanded Säilitab pärilikku informatsiooni Tagab geneetilise info täpse ülekande · Geneetika ­ teadus, mis uurib pärilikkuse ja muutlikuse seaduspärasusi · Pärilikkus ­ seaduspärasused, mille tõttu järglased ja vanemad on sarnased · Kromosoom ­ kokkupakitud DNA molekul Keharakkudes 46 kromosoomi Sugurak...

Bioloogia - Keskkool
24 allalaadimist
6
docx

Geneetika mõisted ja seletused

Geneetika Pärilikkuse põhimõisted : Pärilikkus ­ organismide võime saada kas endataolisi või endasamaseid järglasi. Geneetika ­ teadusharu, mis uurib pärilikkust ja muutlikust. Geen ­ DNA lõik, mis määrab ühe RNA moleuli sünteesi(ja ka tavaliselt ühe tunnuse). Alleel ­ Geeni üks esinemisvorm. a) dialleelsus ­ geen esineb kahe alleelina(iseloomustab o...

Bioloogia - Kutsekool
23 allalaadimist
5
rtf

klassikalise geneetika KT

1) Inimese suguliitelised puuded tulenevad enamasti a)retsetiivsetest b)dominantsetest alleelidest X-kromosomis. 2) Genotüüp on: a) Organismi geenide kogum b) organismi avaldunud tunnuste kogum 3) Ristamist, mille puhul uuritavad vormid erinavad ainult ühe tunnuse poolest, nimetatakse a) dihübriidideks b)monohübriidideks?...

Bioloogia - Keskkool
66 allalaadimist
5
docx

Geneetika alused ja ajalugu

Geneetika alused ja ajalugu Gregor Mendel (1822-1884) Sõnastas esimesed pärandumise seaduspärasused. Ristas hernetaimi, sest neil olid selgelt eristuvad tunnused: pikkus, õievärvus, seemnevärvus, -kuju jne. Tegi sadu ristamisi. Geeni erivormid on alleelid (A,a,B,b). Dominantne tunnus (märgitakse suure tähega) - igal juhul avaldub ja surub alla retsessiivse a...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
18
doc

GENEETIKA - Geenide klassifikatsioon

Geneetika 1 GENEETIKA Geenide klassifikatsioon 1. Seoste alusel määravate tunnustega: a) 1 geen 1 tunnus nn monogeensed tunnused. Alternatiivsed tunnused süsteemis +/- , millel on vähene fenotüübilise muutlikkuse aste. Nt. Vererühmad...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
10
doc

Geneetika

JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM (8B klass) GENEETIKA referaat TALLINN 2006 Leht 1 ­ sisukord Leht 2 ­ sissejuhatus Leht 3-7 ­ sisu Leht 8 ­ kokkuvõte Leht 9 ­ kasutatud kirjandus 2 Sõna geneetika tuleb Kreeka keelest ja tähendab bioloogia haru, mis käsitleb organismide pärilikust ja muutlikkust. Geneetika sünniaastaks pee...

Bioloogia - Põhikool
82 allalaadimist
1
odt

Geneetika teoreeriline osa

KT kordamisküsimused Geneetika teoreetiline osa 1. Monohübriidne ristamine ­ ristamine, mille puhul uuritavad vormid erinevad ainult ühe tunnuse poolest. 2. Analüüsiv ristamine ­ ainult isendi välimusele toetudes ei saa olla kindel, kas tegu on homosügootse või heterosügootse olendiga. Loomade ja taimede homo-või heterosü...

Bioloogia - Keskkool
31 allalaadimist
2
docx

GENEETIKA KORDAMISÜLESANDED

Perekonnas, kus mõlemal vanemal esinevad põselohud, sündis põselohkudeta laps. Leidke kõigi isikute genotüübid ja tõenäosus, et järgmisena sünnib põselohkudega tütar. 2. Albinismigeen domineerib valge värvuse üle. Missugune tuleb genotüübiline ja fenotüübiline lahknemine F1 põlvkonnas kui omavahel ristati kahte albiinot valge...

Bioloogia - Keskkool
20 allalaadimist
190
pdf

Kriminaalse käitumise vallandaja: keskkond või geneetika

Kuressaare Gümnaasium KRIMINAALSE KÄITUMISE VALLANDAJA KESKKOND VÕI GENEETIKA Uurimistöö Koostaja: Johanna Randmets Klass: 10A Juhendajad: Sirje Kereme ja Maidu Varik Kuressaare 2013 Sisukord Sissejuhatus ................................................................................................................................ 4 1. KRIMINAALNE KÄITUMINE...

Käitumine ja etikett - Keskkool
16 allalaadimist
3
rtf

Keskkonna ja geneetika mõju iseloomule ja võimetele

Keskkonna ja geneetika mõju iseloomule ja võimetele Küsimus, kas iseloomu määrab geneetika või keskkond, on üks kõige tähtsamatest küsimustest psühholoogias. On kaks teooriat: 1. Iseloom ja võimed on täielikult päritavad ja inimesel on sündides iseloom ja võimed, mis kasvamise käigus nähtavamale tulevad 2. Keskkond määrab kõik, inimene on sündides nagu tühi leht On tähtis mõista, et perekondades var...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
93 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun