Sa ei pea enam paroole meelde jätma! RoboForm teeb seda sinu eest ja TASUTA! Tee konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"Epigramm" - 95 õppematerjali

epigramm – algselt värsivormis pealiskiri haua- või mälestussambal või jumalusele pühendatud esemel, tavaliselt eleegilises distihhonis; peatselt aga tarvitati mõistet iga eleegilises värsimõõdus koostatud lühikese luuletuse kohta.
19
doc

10. klassi Kirjanduse Eksami Piletite Vastused

PILET 1 * Kreeka päritolu, jaguneb kaheks osaks: Vana Testament- kogus kokku mees nimega Nathan 1448, koosneb 39-st raamatust, autoreid umbes 30. Uus Testament- kogus kokku professor Langhton 122, koosneb 27-st raamatust, autoreid umbes 8. Piiblel koosneb 66 erinevast raamatust. Ja umbes 40 autorit. Tuntuim lugu- Kristuse kannatuse lugu. Piibel on tölgitud umbes 1900 erinevasse keelde. Eesti keelde...

Kirjandus - Keskkool
80 allalaadimist
23
doc

Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007

Kirjanduse klassikalise mõiste kujunemine Techne- oskus, meisterlikkus Tänapäeva postmodernistlik kultuur on urbanistlik Tehnoloogia areng- kaob autorlus dehumaniseerimine "Kirjanduse" etümoloogia Euroopa keeltes: lad. littertra Tähestik Grammatika Kirjalik tekst Haritus, õpetatus "Kirjanduse" mõiste ajalooline kujunemine Kirjavara (Schrifttum, ) Ilukirjandus (belles-lettres), 17-18. saj Fiction (...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
111 allalaadimist
4
doc

Mõisted

Antiikaja ajalised piirid on umbes 800 eKr kuni 500 pKr ning see hõlmab eelkõige Vahemeremaid. Keskaeg on ajalooperiood vanaaja ja uusaja vahel. Tavaliselt paigutatakse keskaeg ajavahemikku 5. sajandist 15. sajandini ja see oleneb nii vaadeldavast piirkonnast kui (osalt) ka tõlgendajast. Renessanss (prantsuse sõnast renaissance 'taassün...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
3
doc

Antiikkirjandus

Kordamine. (Vastamiseks 60 min. Esseevormis. Kolmest teemast valida kaks.) 1) Vana-Kreeka kirjanduse arengujärgud Euroopa vanim kirjandus. Täiesti iseseisev ­ ei tugine teiste kirjanduste kogemusele. Vana-Kreeka kirjandusloo võib jagada 4 põhiliseks ajajärguks: Arhailine (kuni 5. saj algus eKr) Hõlmab varase Kreeka kirjandust sugukondliku korra lagunemise ja orjanduslikule korrale üle...

Kirjandus - Keskkool
31 allalaadimist
52
doc

Vana-Kreeka

KULTUURILUGU I VANA-KREEKA KULTUUR konspekt Motto: OIDIPUS Ega siis midagi, hakkame pihta, ma püüan sind jõudumööda aidata. Too oma projekt lagedale. EUSOPHYLOS (keskmiselt tasutav ku...

Ajalugu - Keskkool
116 allalaadimist
23
doc

Kirjandusteooria

on ilukirjanduse olemust ( kirjandusteoste vormilist ja kujunduslikku külge ning kirjandusfilosoofiat ) , ülesandeid, väärtushinnanguid uuriv teadus. Uuemas kirjandusteoorias on oluline koht loomingupsühholoogial ja teose kunstilise ehituse ning struktuuri uurimisel. Ilukirjandusele ehk belletristikale on on iseloomilik esteetiline sihiasetus ja piltlik-kujundlik väljendusviis. V...

Kirjandus - Keskkool
57 allalaadimist
1
doc

Kirjanduse jaotumine

PUBLITSIST. TARBETEKST. GRAAFILIS. ELEKTROON. Artikkel, refe-raat, Uudis, artikkel, Õpik, sõna-raamat, Gloobus, kaardid, dia- Arvuti, telefon, piipar, uurimis-töö, intervjuu, reportaaz, reisi-juhid, konspekt, grammid, plakatid reklaamid, tiitrid, e- väitekiri, essee. koomiks...

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
4
doc

Baltisaksa kirjandus eesti kirjandusloo taustal

luule ­ eelkõige ladina- ja ülemsaksakeelsete luuletuste alamsaksakeelsed töötlused; jagunes: vaimulik kuule, Spruchdichtung (sententsid), minnelaulud (armastusluule), Liivi sõja teemaline luule 2. draama ­ vastlamängud, karnevalid, müsteeriumid, koolidraama; 1206 esimene teade teatrietendusest Baltimaades 3. kroonikad ­ kirjut...

Kirjandus - Tartu Ülikool
202 allalaadimist
8
doc

Kirjanduse referaat

1 Sissejuhatus................................................................................................................... 2 Siin on kirjutatud antiikkirjanduse mõistest, kreeka teatrist, eepose mõistest ja olulistest autoritest, teostest...

Kirjandus - Kutsekool
18 allalaadimist
1
doc

luule ja poeetika

Lüürika-sõnakunsti üks põhiliike,eepika ja dramaatika kõrval Eepika-kui põhiliigi zanrid keskenduvad välismaailma kirjeldamisele ja jutustamisele Dramaatika-zanre liseloomustab tegevuse vahetu kujutamine, otsene kõne ja dialoog Luule-e.poeesia mõiste tähistab kõiki värss kõnes teoseid võibolla eepiline ja dramaatiline Stiil-autori,ajastu,kunstivoolu ühise loome ja maailmanägemise viis,mis väljendab teose ig...

Kirjandus - Keskkool
29 allalaadimist
4
doc

Konspekt, barokk, klassitsism, valgustus

a. Prantsuse Akadeemia) Nicolas Boileau Despréaux (1636-1711) “Luulekunst”(1674) Kunst on looduse jäljendamine ja ilus kriteeriumiks on tõde, mille saavutamiseks tuleb rangelt toetuda mõistusele. Kunstivormiks ainult riimitud värss. Kunstiväärtuslikud ja lubatavad antiikkirjanduses tuntud žanrid - lüürikas: ood, idüll, , läkitus, satiir, epigramm jt eepikas: kangelaseepos; näitekirjanduses tragöödiat, komöödiat. Žanrid jagunevad kõrgeteks ja madalateks, kõrged nõudmised kõrgetele žanritele: tragöödia - paarisriimidega aleksandriinis, viievaatuseline, antiiksüžeed, kolme ühtsuse reeglid. Jean de La Fonataine (1621-1695) kirjutas erinevates žanrites: tragöödiad, komöödiad, oodid, läkitused, romaanid, valmid epigrammid, luuletused. Valm-paljude algupära kreeka k...

Kirjandus - Põhikool
34 allalaadimist
12
doc

Mida andis antiikkirjandus Lääne kultuurile?

Paide Gümnaasium Mida andis antiikkirjandus Lääne kultuurile? Referaat Eneli Väli 10h Paide 2009 Sisukord Referaat...

Kirjandus - Keskkool
21 allalaadimist
9
doc

Kirjandusteaduse kordamisküsimused

Eksamiküsimused [Päevaõpe] 1. Kirjanduse mõiste. Laiem tähendus: eri valdkondi hõlmav tekstide kogum, eeskätt 19. Sajandini (nt arstiteaduse alased tekstid jne), kirja pandud tekst Kitsam: eristumine 19. Saj, kirjandus on miski, mis kuulub esteetika valdkonda, sõnakunst, ilukirjandus, belletristika; kunstilise väärtuse saab luule kõrval ka proosa. Liigid eris...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
224 allalaadimist
1
doc

Antiik-Kreeka mõisted

Antiikaeg mõisted: Dionüüsiad-veinujumal Dionysose auks Atika maakonnas korraldatud pidustused(5päeva) kevadel auhinnaks luuderphust pärg, autor tegi muusika ja tantsulise osa, osalemine kohustuslik Protagonist-peaosatäitja kreeka draamas Orkestra-vana kreeka teatris pärislava ees asetsenud ümmargune ruum,kus koor laulis ja tantsis Theatron-antiikteatri laugele mäenõlvale ehitatud pealtvaatajate istekohad...

Kirjandus - Keskkool
24 allalaadimist
9
doc

Antiikkirjanduse eksam - esseed

Vana-Kreeka kirjanduse ajajärgud Vana-Kreeka kirjandus moodustab Vana-Rooma kirjanduse kõrval äärmiselt suure ja olulise osa kogu antiikkirjandusest. Vana-Kreeka kirjandus on Euroopa vanim kirjandus, mis ei tugine teiste kirjanduste kogemusele ja on täiesti iseseisvalt arenenud. Kirjandusajaloos mängib väga tähtsat rolli just Vana-Kreeka kirjanduse võimalikult täpne periodiseerimine. Üldiselt on aja jook...

Antiikkirjandus - Tallinna Ülikool
61 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksami piletid

Ilukirjanduse olemus, tähtsus ja seosed teiste kunstiliikidega Ilukirjandusliku teksti kaks tavapärast esitusviisi on seotud ja sidumata kõne. Seotud kõnet nimetatakse poeesiaks ehk luuleks, sidumata kõne proosaks. Poeesia keel on rütmistatud, proosa keel on lähedane kõnekeelele. Igal kirjandusteosel on kindel teema ­ nähtuste ring, mida teoses käsitletakse. Teema valikul peab kirjanik arves...

Kirjandus - Keskkool
72 allalaadimist
9
doc

Antiikkirjandus

1. Mis on antiikkirjandus? Millisesse ajavahemikku see langeb? Antiikkirjanduseks nimetatakse Kreeka ja Rooma orjandusliku ühiskonna kirjandust u I aastatuhande algusest e.m.a. kuni 5. sajandini m.a.j. 2. Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik? Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega?...

Kirjandus - Tartu Ülikool
134 allalaadimist
20
rtf

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

SISSEJUHATUS KIRJANDUSTEADUSESSE - MART VESKE 1 SLAIDSHOW Mis on kirjandus? On kaks põhilist mõistemahtu : igasugune kirjandus (nt ajalehartiklid, teadustööd etc) ja ilukirjandus. Kirjandus on alati seotud keelega, tavaliselt kirjalik ning (ilu)kirjandus kuulub kunstisfääri. On kaks võimalust kas a) kunsti (sh kirjanduse) printsiibid on ette antud (nt tanka; ha...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
141 allalaadimist
3
doc

Dorian Gray portree Oscar Wilde

,,Dorian Gray portree" Oscar Wilde Margit Paju KP-22 1."Ainuke asi, mida inimene kunagi ei kahetse, on tema eksimused." Inimesed õpivad enda vigadest kõige paremini, mitte teiste omadest. 2. "Noored mõtleva...

Kirjandus - Kutsekool
80 allalaadimist
4
txt

Antiikkirjandus ja -teater

25. Millest rgib anakreontiline luule ja millest see sna on tekkinud? Tekkinud Anakreonist (luuletaja). Teema: naised, vein ja naljatletud tunded. 26. Selgita misted : hmn - antiikkirjanduses pidulik laul, mis listab kangelasi vi jumalaid. ditramb - listuslaul veinijumal Dionysose auks ood - pidulik luuletus, listus- vi mlestuslaul, mis on phendatud isikule, sndmusele, nhtusele, ideele vms epigramm - algselt vrsivormis pealkirja hauakivil vi mlestussambal, hiljem hakati epigrammiks pidama iga eleegilise distihhoni vormis koostatud lhikest lrilist luuletust. epitaaf - lahkunu mlestuseks kirjutatud lhike tekst, tavaliselt hauasambal. 27.Sna "draama" thedab kreeka keeles tegevus 28. Antiikdraama tekkelugu. Antiikdraama tekkimine oli seotud rituaalidega, mis ajapikku muutusid vaatemngulisemaks ning meelelahutuslikumaks. Thtsaim roll anti...

Kirjandus - Keskkool
39 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun