Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "2019" leiti 246 faili

2019

Kasutaja: 2019

Faile: 0
45
xlsx

Exceli Kordamine 2-1- 2

Harjutus 2 45 91 45 933 95 46 82 93 16 79 57 650 54 56 93 333 75 91 45 335 21 55 58 336 96 14 874 322 87 11 95...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
4
docx

Vabaühendused ja juhtimine

Tänapäeval suuremaid projekte on Salliv kool, Üldkoosolekud ning erinevad koostööpakkumised tesistelt suurematelt MTÜ-delt. 3. Ühenduse juhtimise dokumendid(tööriistad), nimetage ja kirjeldage. Haridusplatvorm, Karjääridokument, Kõrgharidusereform. Tasemetööd, eksamid ja kõrkkooli sisseastumine, Valimisea langetamine, Õpilaste Eesti 2019 . Kõik eelpool toodud dokumendid reguleerivad õpilaste seisukohta, mis on hea ja halb. Sellest lähtutakse oma töös ning proovitakse aegsalt ka nendele probleemidele lahendust leida. Lisaks reguleerib liidu tööd ka põhikiri, kus on kirjas mis on juhatuse ja tööliste rollid ning kohustused. 4. Arengukavast: Ühendusel on kirjalikult vormistatud missioon? (miks ja kelle jaoks me olemas oleme, miks meie ühendust üldse vaja on?) Visioon?(mil...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
50
xls

Praktikumi lahendused Rahanduse alused

00 € 952015 60.00 € 952016 60.00 € 952017 60.00 € 952018 60.00 € 952019 60.00 € 952020 60.00 € 952021 1,060.00 € Väärtus 295.35 Seda ülesannet praktikumis ei lahendanud Tallinki aktsia OMXT indeks Date Last P...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
8
xlsx

Finantsanalüüs

ÜLESANNE 170 (ETTEVÕTTE OMAKAPITALI VÄÄRTUSE HINDAMINE). Hinnake alljärgnevalt kirjeldat omakapitali väärtust 2017. aasta alguse seisuga. Ettevõtte kapitali kulukuse määr on 8%. Ettevõtte la miljoni euroni. Alljärgnevalt on esitatud rahavoogude prognoosimiseks vajalikud sisendnäitajate prog 2017-2022. 2017 2018 2019 2020 2021 Ärikasum (EBIT) 100000 120000 125000 130000 140000 Põhivara kulum 50000 50000 50000 80000 80000 Investeeringud 300000 Muutus puhaskäibekapitalis 500 -500 1500 700 -200 Alates 2023. aastas on eeldatud, et investeeringud võrduvad põhivara kulumiga, puhaskäibekap...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
13 allalaadimist
10
docx

Titaan

Jukumees420 TITAANI REFERAAT Õppeaines: TEHNOMATERJALID Tehnikateaduskond Õpperühm: AT 12/22 Juhendaja: Esitamiskuupäev:................ Üliõpilase allkiri:................. Õppejõu allkiri: .................. Tallinn 2019 1. TITAAN Titaan on omadustelt metall, millel...

tehnomaterjalid -
2 allalaadimist
8
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE 2. KURSUSE 1. KONTROLLTÖÖ

● Maavalitsuste kadumine maakondadest. ● Võrdustatakse e-hääletamise ja elukohajärgses jaoskonnas eelhääletamise perioodi. Tagatakse e-hääletamise turvalisus ja läbipaistvus. ● Mõtiveeritakse omavalitsusi lasteaiaõpetajate palkade tõstmist kooliõpetajate palga alammäärani. ● Õpetajate palga tõstmine 120%ni Eesti keskmisest palgast aastaks 2019 . ● Tõstetakse koolitoidu hinnad 1 euroni. ● Jätkatakse rigigümnaasiumite arendamist. Muutused: ● Sõjalise julgeoleku suurendamine läbi kaitseinvesteeringute programmi, riigikaitse kulud kerkivad umbes 2.3%-ni SKP-st. ● Kolme- ja enamalapselise pere toetuste suurendamine 300 euroni kuus, 100 eurot kõrgem kui eelmisel valitsusel. ● Tööjõumaksude alandamine, nelja aasta perspektiivis 0,5% SKP...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
11 allalaadimist
6
docx

Kava koostamine artikli kohta aines väljendusoskus

3. Täpne summa pole kindel – võib osutuda märgatavalt kallimaks. 3. Ehitustööde algus 1. Läbirääkimised maaomanikega. 2. Maakonna planeeringud 3. Keskkonnamõjude hindamine. 4. Rail Balticu trassi valmimine 1. Esimesed tööd on juba alanud – lennujaama ja Ülemiste vaheline trammiliin on projekti osa. 2. Eelprojekti valmimine 2018. aastal. 3. Põhitrassi tööde algus aastal 2019 . 4. Planeeritav lõpp aastal 2025. Kokkuvõte: 1. Rail Balticu projekti maksumus pole veel kindel – kui kallinevad näiteks ehitusmaterjalid või tööjõud, siis muutub ka projekt kallimaks. 2. Tasuvusanalüüsi ja eelprojektide valimimine, tööde alustamine. Annotatsioon  Töö eesmärk on informeerida inimesi Rail Balticu hetkeseisust ja tulevikust.  Olulisemad käsitletud probleemid on Rail Bal...

Väljendusoskus -
2 allalaadimist
8
xlsx

Finantsanalüüs ja investeering Kodutöö 2

aasta alguse seisuga. Ettevõtte kapitali kulukuse määr on 8%. Ettevõtte laenukapital Alljärgnevalt on esitatud rahavoogude prognoosimiseks vajalikud sisendnäitajate prognoosid aas Ettevõtte kapitali kulukuse määr 8% Ettevõtte laenu kapital 1,000,000 € Inflatsioon 3% 2017 2018 2019 2020 EBITDA 150,000 € 170,000 € 175,000 € 210,000 € Ärikasum (EBIT) 100,000 € 120,000 € 125,000 € 130,000 € Põhivara kulum 50,000 € ### 50,000 € 80,000 € Investeeringud - € ### 300,000 € - € Muutus puhaskäibekapitalis 500 € - 500 €...

Statistika - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
60
docx

RÕ II konspekt

RIIGIKOGU KOOSSEIS:  Riigikogu kui organi kontinuiteet – RK kui organi jätkumine  Riigikogu koosseisu diskontinuiteet – iga koosseis on piiritletud, teistest koosseisudest eristatav *RK VII koosseis 1992-1995 *RK VIII koosseis 1995-1999 *RK IX koosseis 1999-2003 *RK X koosseis 2003-2007 *RK XI koosseis 2007-2011 *RK XII koosseis 2011-2015 *RK XIII koosseis 2015-2019 (hetkel)  Sisuline diskontinuiteet – RK lõpetab oma tegevuse, mingid menetlused on pooleli, uus Riigikogu paneb eelmise Riigikogu pooleli jäänud „kappi“ ja kõik algab nullist RIIKOGIKOGU STRUKTUUR:  riigikogu – täiskogu, plenaaristung > on 101 liiget, kellel on võimalus võtta hääletamisest osa  allorganid – juhtimisorganid Riigikogu esimees ja aseesimehed (PS §69) ning juhatus (RKKTS §12 jj) sisu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
9 allalaadimist
40
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

Sõltumata sellest, kas see juriidiline isik on oma kasumit maksumaksjale jaotanud või mitte. 25. Kui suur on maksuvaba tulu aastas ja ühes kuus ning millistel juhtudel seda normist rohkem rakendatakse? Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi maksuvaba tulu on: 1) 2040 eurot 2016. aastal; 2) 2160 eurot 2017. aastal; 3) 2280 eurot 2018. aastal; 4) 2460 eurot alates 2019 . aastast. Kui maksuvaba tulu rakendatakse normist rohkem siis tuleb normi ületava summa pealt Maksu-ja Tolliametile tulumaksu juurde maksta. 26. Milliseid kulusid ja millises ulatuses on füüsilisel isikul õigus oma tuludest maha arvata?  Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust...

Õigus - Kutsekool
2 allalaadimist
24
docx

Kordamisküsimused õppeaines EL õiguse alused

Teatavatel juhtudel võivad kohtu poole pöörduda ka üksikisikud, ettevõtjad või organisatsioonid, et võtta meetmeid ELi institutsiooni vastu, kui neil on alust arvata, et viimane on nende õigusi rikkunud. Liikmed ● Euroopa Kohus: üks kohtunik igast ELi liikmesriigist ja 11 kohtujuristi; ● Üldkohus: 47 kohtunikku. 2019 . aastast aga 56 (2 kohtunikku igast ELi liikmesriigist). Kohtujuristid abistavad Euroopa Kohut tema töös. Nende ülesanne on anda kõigis neile määratud kohtuasjades täiesti erapooletult ja sõltumatult põhjendatud juriidilisi arvamusi, mida nimetatakse „ettepanekuteks". 6. Kuidas on jaotatud pädevus Euroopa Kohtu ja Üldkohtu vahel? ● Euroopa Kohus – menetleb liikmesriikide kohtutelt laekunud eelotsusetaotlusi, teata...

Euroopa liidu õigus - Kutsekool
5 allalaadimist
56
xlsx

Rakendusstatistika AGT-1 Excel fail

03 0.07 0.03 0 0.04 0 0.02 0.02 0.02 max 0.17 D(N) 0.17 X-statistik(0,05;24) X-statistik(0,95;24) Alumine piir Ülemine piir 13.848 36.415 767.833035837 2019 .1103408 34.9508 ÜL 8 Empiiriline Hüpoteetiline Punkt x≤0 0.04 0.01 1 12 0≤x≤100 0.08 0.04 2 62 x≥100 0.12 0.06...

Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
13
pptx

Nepal

08-02.08.2019) Kristi Vichterpal TK17 Day 1 Timetable 09:00 ­ Picking up in front of Radisson Blu hotel 11:20 ­ Avinurme Workshop ,,cooking bigbread" 12:00 - Aarde villa(Lunch) 13:30 - Alatskivi castle 14:30 ­ Kolkja Old believers musem 15:40 ­ Ambulatory ( art gallery) 17:30 ­ Check-in Nina`s Kordon Guesthouse and dinne...

Maailma turismigeograafia - Kutsekool
1 allalaadimist
4
docx

EUROOPA LIIT

2003 Nice’i leping. Suurendati Euroopa Parlamendi õigusloome ja järelevalvepädevust. 2009 Lissaboni leping. EL demokraatlikumaks ja liidusisesed otsustusprotsessid selgemaks ja lihtsamaks. EL’i 4 vabadust: kaubad, teenused, inimesed, kapital. EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONID Euroopa Parlament: President on Martin Schulz. Seadusandlik võim. Valitakse iga viie aasta tagant liikmesriikide kodanike poolt. Järgmisena 2019 . Ülesanded: seadusandlikud aktid, rahandusalased volitused, järelvalve täidesaatva võimu üle. Eestit esindavad Yana Toom, Urmas Paet, Marju Lauristin, Tunne Kelam, Indrek Tarand, Kaja Kallas. Asub Strasbourgis. Euroopa Liidu Nõukogu: Seadusandlik võim (jagavad Euroopa Parlamendiga). Valitakse igast riigist 1 minister teatud valdkonna kohta. Pole püsiv. Ülesanded: majanduspoliitika kordineerimine. Asub Brüsselis. Euroopa Komisjon: Presi...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
3
docx

Tartu Linnamuuseum

aastal asutatud Tartu rajoonidevahelisest koduloomuuseumist, mille ülesandeks oli Tartu linna ja kaheksa rajooni ­ Tartu, Elva, Jõgeva, Kallaste, Mustvee, Otepää, Põlva ja Räpina- ajaloo, loodusloo, tööstuse, põllumajanduse ja kultuuri uurimine ning selle kajastamine ekspositsioonis. 1957.a oktoobris toimus mu...

Infokorralduse praktika ja... -
3 allalaadimist
10
docx

Kompaktvann

Tallinna Nõmme Gümnaasium Andreas Randvere, Marko Saarepera, Andres Kostabi Kompaktvann Juhendaja: Mirjam Liiv Tallinn 2018 Sisukord Sisukord...

Äriplaan - Keskkool
4 allalaadimist
5
docx

Eesti rahvastiku vähenemine ja vananemine seab riigi majandusele ning rahandusele järjest suurema surve

aastal vähenes Euroopa Liidu keskmisega võrreldes nii Eesti tootlikkus kui ka ostujõud Pärast iseseisvuse taastamist on Eesti parlamendi ja valitsuse eesmärk olnud vähendada Eesti mahajäämust võrreldes arenenud Euroopaga ning viia inimeste ja riigi jõukus Euroopa rikaste riikide tasemele. Lihtsustatult...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist
20
doc

Kilekottide maksustamine Eestis

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahanduse ja majandusteooria instituut Kristina Mazova Kilekottide maksustamine Eestis Uurimistöö Juhendaja: Jelena Rõbakova Tallinn 2017 Deklareerin, et olen koostanud töö iseseisvalt ja olen viidanud kõikidele töö koostamisel kasutatud te...

Majandus -
3 allalaadimist
36
docx

Enesekontrolli testid

Kaks kaupa X ja Y on täiendkaubad kui kauba X hinna langus toob kaasa kauba Y nõudluse vähenemise. a) Õige b) Vale 2. Muude tingimuste samaks jäädes, mida kõrgem on toote hind, seda suurem on pakutav kogus. a) Õige b) Vale 3. Pakkumisfunktsioon iseloomustab seost pakutava koguse ja hinna vahel. a) Õige b) Vale 4. Normaalhüvise nõudluskõvera tõ...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
16 allalaadimist
5
docx

NÄGEMUS LOGISTIKA VALDKONNA ARENGUST JA TULEVASEST ELUKUTSEST

Tallinna Tööstushariduskeskus NÄGEMUS LOGISTIKA VALDKONNA ARENGUST JA TULEVASEST ELUKUTSEST Juhendaja: Helen Bork Koostaja: Susanna Kiisa 1 LOG A (e) Keila 2018 Nägemus logistika...

Logistika - Kutsekool
11 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun