Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

" turg" - 2247 õppematerjali

turg on üks majandusteooria põhilisi mõisted, kus kujunevad müüdavate kaupade ja teenuste hinnad (Meiesaar, Metsa, Haldma 2008:63). Tervishoiuteenuste turu erinevus traditsioonilisest turust on see, et seal on lisaks tarbijatele ja pakkujatele veel ka kolmas ehk nii-öelda finantseeriv osapool, mida selgitati lähemalt eelmises peatükis (Samas). Tervishoiuteenuste turgu peetakse selle iseärasuste tõttu ebatäielikuks ja harva juhtub, et tegemist on täieliku konkurentsiga turuga (Samas).
2
docx

Kordamisküsimused 12.kl „Eesti Vabariik“

kl ,,Eesti Vabariik" 1.Valige Eesti poliitikaelus 3 olulist sündmust ajavahemikus 1930-1939. Dateerige need ning põhjendage oma valikut. · Uus põhiseadus jaanuar 1934. ­ laienesid riigipea võimupiirid, muutus valitsuse struktuur · Vaikiv ajastu sügis 1934. ­ suleti vabadussõjalaste liidud, alustati riigi valitsemise põhjalikku ümberkorraldamisega · Presidendiks sai K.Päts aprill 1938. ­ Eesti Vabariigi esimene president 2.Nimetage 5 poliitilist erakonda EV-s 20.aastatel. · Põllumeeste kogud - K.Päts · Eesti Rahvaerakond ­ J.Tõnisson · Eesti Tööerakond ­ O.Strandmann · Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei(ESTP) ­ A.Rei · Asunike Koondis ­ O.Köster 3.Võrrelge Eesti põhiseadusi. 1920. aasta P.S. 1934. aasta P.S. Riigipea ametinimetus Riigivanem president Parlame...

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
1
docx

Ettevõtte kapitaliallikad

võõrkapital. Investeerimine kaupade ja Investeerimine kaupade ja teenuste tootmiseks võõrkapital. Investeerimine kaupade ja vajaliku põhivara soetamine. Finants turg koht, kus teenuste tootmiseks vajaliku põhivara teenuste tootmiseks vajaliku põhivara säästjad kauplevad laenajatega ja nendega kes neile soetamine. Finants turg koht, kus säästjad raha kasutamise eest maksavad. Võlakiri kinnitab soetamine. Finants turg koht, kus kauplevad laenajatega ja nendega kes neile äriühingu või valitsuse võla kohustust omaniku säästjad kau...

Majandus - Keskkool
10 allalaadimist
3
docx

Elektrituru avanemise otstarbekus

Elektrituru avanemise otstarbekus · Elektriturgude avamine Euroopas lähtub eesmärgist saavutada kindel ja toimiv Euroopa ühtne elektri siseturg. · Võrguettevõtjate konkurentsi elektrituru avanemisega ei kaasne ja olemasolevad võrguettevõtjad jäävad ka avatud elektriturul loomulikku monopoolsesse seisundisse ehk nende omandis, valduses või opereerimisel on taristu, mida teisel isikul ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta ei ole võimalik turul tegutseda. · Tõhusa Euroopa elektri siseturu saavutamiseks on seetõttu oluline tagada, et võrguettevõtjate elektrivõrgud oleksid võrdselt kättesaadavad ja kasutatavad kõigi turuosaliste poolt. **** Tarbija saab võimaluse valida endale meelepärase paketi ja saab seetõttu oma hinda mõjutada elektripaketi valikuga. **** Andres Tropp, Eesti Energia regulaatorsuhete juht 14.02.2013 Nädal...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
3
doc

Efektiivne kapitaliturg ja riigi roll selle arendamisel

Efektiivne kapitaliturg ja riigi roll selle arendamisel Kapitaliturg on pikaajaliste(enamasti tähtajaga üle ühe aasta) finantstehingute turg , kus kaubeldakse valitsuse võlakirjade, munitsipaalvõlakirjade, erinevate laenutoodete, aktsiate ja teiste finantsinstrumentidega. Kapitalituru areng sõltub suuresti kohalikust seadustikust ja suhtumisest. Näiteks sellest, kuidas riik maksustab investeeringuid ja kas valitsus on valmis noteerima riigiettevõtteid börsil. (Balti....2008:15) Kapitalistliku ühiskonna paindliku toimimise üks põhinõudeid on tagada kapitalivoogude liikumine kõige efektiivsemal moel. Efektiivsus ses kontekstis tähendab kapitali vaba liikumise tagamist, võimalikult madalaid ülekandekulusid, kindlaid seadusi investorite ja investeeringute kaitseks, info kättesaadavust ja kahtlemata ka informatsiooni ühesuguse tõlgendamise võimalust. Sellise efektiivsuse suudavad tagada väga laiale vundamendile rajatud investeerimisvõimalused. Ehkki m...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
4
docx

Turg, hinnakujunemine

Majandust saab ning kujundavad kaupade ja teenuste hinnad ning kogused. Ressursid on kõik kokkuvõtta 3 kõsimusega: -mida toota? –Kuidas toota? –kellele toota? Ettevõtlikuse tootmissisendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks. Ressursside tugisambad –eraomand –hinnasüsteem –turukonkurents –ettevõtlikus. hulka kuuluvad: maa, töö(jõud), kapital, informatsioon ja ettevõtlikkus. Aktiivsed: Käsumajandus on majandus, milles: -riik asendab eraomanikku ja kontrollib kõiki tööjõud, ettevõtlikus. Passivsed: maavarad, kapital ja info. Loobumis ehk tootmisressursse -riik on ettevõte, mis toodab enamiku kaupadest -riik määrab ära alternatiivkulu eeldab, et meil tuleb teha valikuid, ressursside kasut...

Majandus -
3 allalaadimist
4
docx

Test 6.1 (Tootmisfaktorite turud. Töö-, kapitali- ja maaturg)

1 (Tootmisfaktorite turud. Töö-, kapitali- ja maaturg) 1. Täieliku konkurentsi turul ressursi kasutaja maksimeerib ressursist saadava kasumi võrdsustades: a. Ressursi hinna ja MRC b. Ressursi hinna ja MRP c. Ressursi piirtootlikkuse ja ressursi hinna d. Ressursi piirtootlikuse ja MRC 2. Maa kogupakkumine: a. On suurem lühiperioodil b. On absoluutset elastne c. On absoluutselt mitteelastne d. On iseloomustatav positiivse tõusuga kõveraga 3. Kui maa toob igaaastast renditulu summas 3000 €, siis tema hinnaks 6% kapitali hinna (intressi) puhul kujuneks: a. 50000 b. 20000 c. 18000 d. 5000 4. Töö pakkumise kõvera positiivse kalde põhjuseks on: a. Alanevad MRC b. See, et iga tööandja tegutseb täieliku konkurentsi tööturul c. Kahanev tulu d. Kasvavad alternatiivkulud vabast...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
130 allalaadimist
30
docx

Majanduspoliitika eksamiküsimused

Millest tulenevad põhiliselt (majandus)poliitika alternatiivid? Poliitika tähendab alati valikute tegemist alternatiivsete tegutsemisvõimaluste hulgast. Alternatiivid tulenevad aga põhiliselt erinevatest (grupi)huvidest. (Majanduslik) huvi on inimeste käitumist motiveerivate teadvustatud (osalt ka teadvustamata) väärtushinnangute kompleks, mis kujundab vajadusi ja ajendab neid rahuldama. Majandusteaduses käsitletakse huvi kui inimese selgelt väljendatud taotlust rahuldada oma vajadusi. Elementaarsel kujul on inimeste huvid suhteliselt ühesugused, väljendudes vajaduses rahuldada nälga, külma, tagada oma isiklik julgeolek jne. Mida enam võimalusi tekib, seda individualiseeritumaks inimeste huvid muutuvad ja üksteisest erinevad, seda rohkem avaldub nende vahel ka vastuolusid. Inimeste huvid on väga erinevad. Ka nn ühiskondlike gruppide huvid on äärmiselt erinevad. Huvigruppe iseloomustab eelkõige soov maksumaksjatelt kogutud raha enda h...

Majanduspoliitika - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
8
docx

Majanduse põhimõisted - Referaat

 - Majandussüsteem Majandussüsteem on majanduselu korraldamise viis riigis või ühiskonnas (majandusküsimuste lahendamisega seostuvad seadused, tavad, teave, organisatsioonid).  - Vabaturumajandus Turumajandus on arenenud riikides valitsev majandussüsteem, mida iseloomustab majandusvabadus, konkurents ning hinna kujunemine nõudluse- pakkumise suhte tulemusena. Turumajanduse põhiomadus on, et investeeringute ja toodetud kaupade jaotuse üle otsustamine käib läbi turu. Turumajanduse all mõistetakse vahel ka vabaturumajandust, kuid tegelikult võib olla mõeldud hoopis laissez-faire'i või vaba turu anarhismi.  - Turg Turumajanduse aluseks on eraomandus ning selle alusel toimiv konkurents. Tootja, kes lähtub omakasust, on konkurentsi tõttu sunnitud juhinduma tarbijate vajadustest ja püüab turule tuua neid kaupu ja teenuseid, mis rahuldaksid tarbija vajdusi kõige paremini.  - Ettevõtte Ettevõte on seadusandlikult ja korralduslikult vaadeldav kui iseseisev, eraldatud varaga iseseisva isikuna tegutsev majandusüksus  - Allikad Majandus 1. https:et.wikipedia.orgwikiMajandus 2. http:entsyklopeedia.eeartikkelmajandus1 3. http:www.slideshare.netmadlimariamajandus Ettevõttemajandus  http:www.mattimar.eepublikatsioonidettevottemajandus200319_ Rahvamajandus  http:entsyklopeedia.eeartikkelrahvamajandus1 Majandussüsteem  https:et.wikipedia.orgwikiMajanduss%C3%BCsteem Vabaturumajandus  https:et.wikipedia.orgwikiTurumajand...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
5
docx

Ühiskond

Millest sai alguse liberaalne majandussüsteem? Millal toimib selline süsteem kõige efektiivsemalt? 3.Nimeta majandussüsteeme? 4.Mis on majanduse põhiküsimused? 5.Mis on eduka majandustegevuse aluseks? 6.Mis on makromajandus? 7.Mis on RKP ja SKP? Kumb näitaja on objektiivsem? 8.Mis on lisandväärtus? 9.Miks on kahjulik, et majandustegevus Eestis koondub Tallinna ja Harjumaale? 10. Mis on must turg ? 11. Nimeta väliskaubanduse piirangud? 12. Mis on majanduse tsüklisus jne 1. Mis on eduka majandustegevuse aluseks? Eduka majandustegevuse aluseks on nii üksikisiku,ettevõtte kui ka riigi tasandil on Umbritseva majanduskeskkonna tundmine ja sellest lahtuvalt isikliku majanduskaitumise kavandaminekavandamine 2. Mis on majanduse põhiküsimused? MIDA JA KUI PALJU TOOTA? KUIDAS TOOTA? KELLELE TOOTA? 3. Nimeta majandussüsteeme? Naturaalma...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
14 allalaadimist
116
odp

Majanduse alused

Milliseid ressursse ja tootmistehnoloogiaid kasutada. Kellele toota küsimuse vastus on seotud esimese küsimusega. Kellele valmistatavad tooted ja teenused on suunatud. Vastavalt sellele, kuidas ja millise institutsiooni toimub vastuste leidmine majandusküsimustele jaotatakse majandussüsteemid traditsiooniliselt: ● tavamajanduseks; ● käsu ehk plaanimajanduseks; ● turumajanduseks; ● segamajanduseks. Tavamajandus on kõige vanem ja algelisem majandussüsteem. Majanduslikele küsimustele leiti vastused hõimkonna tasandil. Käsu ehk plaanimajanduse aluseks on majanduslikele küsimustele vastuste leidmine ühe keskse institutsiooni (riigi )poolt. Turumajanduse aluseks on eraomandus. Tootlikud ressursid kuuluvad erasektorile. Segamajandus on majandussüsteem mis ühendab mitme erineva majandussüsteemi jooni. Turumehhanism Turg on mistahes institutsioon, mille vahendusel ostjad ja müüjad omavahel suhtlevad ning tooteid ja teenuseid vahetavad Laiemas mõistes on turg majanduse toimimise süsteem, kus kõik otsused tehakse turu vahendusel Turud jaotakse: Ø tootmistegurite turg – kus ostetakse ja müüakse tootmistegurid (maa-, töö-, kapitaliturg) Ø hüviste turg – kus ostetakse ja müüakse kaupu ja teenuseid. Turustruktuur määrab ära konkurentsi tingimused. Struktuuri iseloomustab turul osalejate arv, konkurentsi tase, turule tulemise ja sealt lahkumise kergus ning turuinformatsiooni kätte saamise kergus. Toodangu turud saab struktuuri (tüüpide) järgi jagada nelja põhikategooriasse: Ø täieliku konkurentsi turg; Ø monopolistliku konkurentsi turg ; Ø oligopol; Ø monopol. Täieliku konkurentsi korral on turg killustunud paljude väikeste ettevõtete vahel. Hinnavõtja on turul osaleja, kes lepib turul väljakujunenud hi...

Majandus alused - Kutsekool
12 allalaadimist
16
docx

Eesti välispoliitiliste valikute ajaloolised mõjurid ja tänapäeva suunad

Võib ju öelda, et valikuid oli ka rohkem, kuid reaalsuses mingeid vahevalikuid vähemalt realiseerunud ei ole – riigid jäid kas Venemaa rüppe või läksid Venemaaga tülli ning liikusid Euroopa poole (Kirna, 2013). 3 Eesti puhul on ajalooliselt määrava tähtsusega aasta 1995, mil esitati avaldus Euroopa Liiduga liitumiseks. See oli selge sõnum, et soovitakse jätkata riigi suunamist Euroopa suunale. Juba 1998 aastal alustaski Euroopa Liit Eestiga liitumisläbirääkimisi. Tee Euroopa Liitu ei olnud lihtne, selleks oli vaja korraldada ümber ühiskond, minna üle turumajandusele ning korraldada ümber seadusandlus. See kõik nõudis aega ja raha ning eelkõige poliitilist tahet. Üks selge probleem oli oma turu ümber orienteerumine, millega kadus Venemaa turg ja toetus, mis 1990ndate aastate alguses oli suur löök kohalikele ärimeestele. Seega tekib küsimus, miks selline otsus ikkagi vastu võeti (Kirna, 2013) Veek üks oluline mõjutaja oli Eesti liitumine NATOga, mis eristas lääneriike endisest idablokist väga selgelt. Eesti jaoks oli NATOga liitumine äärmiselt oluline just tänu agressiivse loomuga idanaabrile- Venemaale. On spekuleeritud, et sisuliselt ei oleks Eesti geograafilise positsiooniga riigil sisuliselt teist võimalust, kui kuulumine ühte- või teise liitu (Venemaa vs. Euroopa). Vaadeldes Venemaa agressiooni Krimmis ja Ukrainas, siis tuleb tunnistada, et samalaadsete sündmsute asetleidmise tõenäosus Eestis ei oleks pelgalt meie rahva hirm vaid karm reaalsus. Samuti võib Natoga liitumist pidada kindlasks sammuks, mis lähendas Eestit lääneriikidele veelgi . Ka Eestil tuli vaadata ringi ja muuta oma sõ...

Ühiskond -
5 allalaadimist
12
docx

Majandussotsioloogia eksam

o Sooline tõrjutus – traditsioonilised rollijaotused koduskoduste tööde mitteväärtustamine, töö tasustamine 8. Loeng – Turg ja raha  Traditsiooniline ja modernne turg: põhiomadused ja –erinevused o Traditsiooniline turg  Nähtav avalik sündmus  Ruumiline ja ajaline määratletus  Spetsiifiline ruumiline, sotsiaalne ja kultuuriline struktureeritus  Võimaldab erinevat vahetustegevust ja interaktsioone  Turu sotsiaalne kesksus: koondab erineva staatuse, huvide ja ihadega tegutsejaid  Vahetustegevus toimub lokaalsete kultuuriliste, sotsiaalsete ja poliitiliste suhete kontekstis. o Turuplatsilt modernse turuni  Konkreetne lokaalsus – abstraktne ruum  Läbipaistvad vahetussuhted – keerukad tootmis- ja tarbimisahelad  Vahetu – vahendatud  Reguleeritus (kohalik tasand) – deregulee...

Majandussotsioloogia -
5 allalaadimist
10
docx

Turundussõnaraamat

Turunduskontseptsioon väidab, et turundaja ülim eesmärk on teenida kasumit tarbija vajaduste rahuldamise (kliendi rahulolu) läbi toote on kõik see, millel on võime rahuldada kellegi soove ja vajadusi Need võivad olla füüsilised objektid, teenused, protsessid, seisundid, situatsioonid kui ka intellektuaalsed ja emotsionaalse väärtused. vahetussuhted on kõik viis eeltingimust on absoluutselt vajalikud ... kui üks puudub (on ebaküllaldane), siis vahetust ei toimu. Turundus on terviklik mõtlemisviis (kõik viis omavahel seotud), mitte üksikotsustuste rida. turg on mõtteline koht, kus toimuvad vahetussuhted. Ja kuna vahetussuhted toimuvad inimeste vahel, siis võib ka öelda, et turg on mingi hulk inimesi (ja nende kogumeid – organisatsioone), kellel on mingeid vajadusi ja soove. väärtus ja rahuldus Tootedteenustooted peavad omama tarbijate silmis väärtust ja nad peavad rahuldama tarbija vajadusi ja soove. Kui seda ei toimu, siis ka äri ei toimi! turunduse juhtimine sisaldab nende programmide analüüsi, planeerimist, rakendamis (marketing management) ja kontrolli, mis on suunatud sihttarbijatega kasulike vahetussuhete loomisele ning säilitamisele organisatsiooni eesmärkide saavutamise nimel. kontseptsioon (ld tähendab vaatestikku, vaadete süsteemi, käsitusv...

Logistika alused - Kutsekool
4 allalaadimist
6
docx

Majanduse mõisted

6. Osaühing – OÜ on äriühing, mille osakapital on 2500(ei ole kohustuslik kohe maksta), osanik ei vastuta oma varaga, osaühing vastutab. 7. Mittetulundusorganisatsioon – MTÜ on isikute vabatahtlik ühendus, eesmärgiks ega põhitegevuseks ei ole tulu saamine. 8. Aktsiisimaks – kaudne maks, mida rakendatakse tarbimise reguleerimiseks ja riigieelarvele tulu saamiseks. 9. Alampalk – miinimumpalk, mida tööandja võib oma töötajale tema tehtud töö eest maksta. (430eurot) 10. Ametiühing – organisatsioon, mille eesmärgiks on töötajate õiguste ja soovide esindamine ja kaitsmine suhtluses tööandjatega. Eestis demokraatlikul põhimõttel. 11. Amortisatsioon – osa põhivahenditest, mis on järkjärgult väärtuse kaotanud(kulunud). 12. Börs – organiseeritud turg väärtpaberitega, kus kaubeldakse nendega. 13. Bilanss – iseloomustab ettevõtte majanduslikku seisundit, raamatupidamisaruanne, kajastab antud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali. 14. Inflatsioon – kaupade, teenuste hinnataseme tõus. Raha reaalse ostujõuline vähenemine. Kaotab väärtuse. 15. Deflatsioon – inflatsiooni vastand. Raha väärtus suureneb, mis väljendub hinnataseme langemist. 16. Dividend – ettevõtte kasumiosa, mida makstakse välja osanikele ehk aktsionäridele, kas siis rahaline väljamakse või siis aktsiad. 17. Defitsiit – vajak, nappus, puudujääk. (mingit kaupa on vähe saada , nõudlus ületab pakkumise). Kui ka näiteks bilansi defitsiit, tööjõu defitsiit. 18. Eelarve – Tulude ja kulude arvutlus, eelseisva ajavahemiku kohta. 19. Eksport – Kaupade, teenuste väljamüük välismaale. 20. Import – Kaupade, teenuste sissevedu välismaalt...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
16
docx

EESTI JA VENEMAA KAUBANDUSE AJALUUGU JA ANALÜÜS

EESTI KAUBANDUSE/MÜÜGI OLEMUS JA ARENG Eesti kaubanduse alged tekkisid juba enne orjanduslikku ühiskonda sugukondliku korra ajal. Seega võib kaubanduse ajaloo vanuseks lugeda 7000 kuni 10 000 aastat. Kui võtta aluseks, et mõiste kaubandus tähendab vahetamist, siis ulatub tema ajalugu kaugele eelajaloolikku ajajärku. Ürgkogukondlikus ühiskonnas vahetati üks kaup teise kauba vastu. Toimus naturaalne vahetuskaubandus. Anti midagi ära et vastu saada. See oli vahetuse arenemise kõige algelisem staadium. Vahetuskaubandus oli organiseeritud retkede kujul naabrusesse. Kui naabrid olid kaitsevõimelt nõrgemad, siis kujunesid retked sageli röövretkedeks. Pärast esimest suuremat ühiskondlikku tööjaotust, milleks oli karjakasvatajate sugukondade eraldumine, muutusid vahetatavad hüvised mitmekesisemaks retkedeks, tekkisid alalised kokkupuuted teiste sugukondadega. Olid olemas...

Kaubandus - Kutsekool
5 allalaadimist
9
doc

Äriplaan - OÜ V-Mix Tantsukool

-1 Jõhvi Gümnaasium OÜ V-Mix Tantsukool Äriplaan Koostaja: Villu Mikk 11a Õpetaja: Tea Alljärv Jõhvi 2009 SISUKORD 1 SISUKORD.......................................................................................................................... 2 I. ETTEVÕTTEST...............................................................................................................3 II. ÄRIIDEE JA EESMÄRGID............................................................................................3 III. ÄRIPLAAN....................................................................................................................3 1. Teenus...

Majandus - Keskkool
260 allalaadimist
8
doc

äriplaan

Jõhvi Gümnaasium PURTON Äriplaan Koostaja: Martin Venela Õpetaja: Tea Alljärv Jõhvi 2009 1 SISUKORD SISUKORD.........................................................................................................................2 I. ETTEVÕTTEST ..............................................................................................................3 II.ÄRIIDEE JA EESMÄRGID............................................................................................3 III.ÄRIPLAAN....................................................................................................................3 1. Teenus..............................................................................................................................3 1.1 Üldine kirjeldus..................................................................................................4 1.2 V...

Majandus - Keskkool
594 allalaadimist
3
docx

Valitsuse osa majanduses

KT) 1. Turupuudulikkus- turg ei suuda lahendada kõiki pakkumise-nõudmisega seotud probleeme. Väljendub kolmes valdkonnas: 1) MITTETÄIELIKUS KONKURENTSIS · Valitsuse ülesanne on suurendada konkurentsi. · Seadusandlusega, selle väljatöötlemine. 2) TOOTMISE JA TARBIMISEGA KAASNEVATES POSITIIVSETES JA NEGATIIVSETES KÕRVALMÕJUDES. · Riik püüab negatiivseid kõrvalmõjusid ära hoida ( nt kehtestav maksud või keelab millegi täiesti ära) 3) ÜHISHÜVEDE PAKKUMINE · Ühistransport ( natuke peab inimene ise ka maksma, piletihind) · Põhi-ja keskharidus tasuta · Põhikoolis on toit tasuta · Avalikud teenused- seda pakuvad kesk-või kohalik omavalitsus. 2. Riigi/valitsuse majanduslikud ülesanded 1) Turupuudulikkuse vähendamine 2) Eraomandikaitse 3) Seadusandlus 4) Tagada majanduslik stabiilsus ja ka raha stabiilsus 5) Suhelda teiste riikidega majanduslikult ( Kaubandu...

Majandus - Keskkool
90 allalaadimist
1
doc

Kodune töö rooma kunstist 10. klassile

klassile Vastamiseks vajad kindlasti järgmisi allikaid: 1. http://www.paideyg.ee/kunstiajalugu/kunstilugu/rooma/arhitektuur.htm 2. http://www.meeri.org/Tekstid/ ; ETRUSKID.doc 1. Millised ehitustehnilised uuendused võtsid Hakkati kasutama mörti kivide sidumiseks. Roomlased roomlased kasutusele? õppisid ehitama kivist kaari ning lihtsaid võlve ja kupleid ehitiste katmiseks . 2. Millist rolli mängisid ehitustehnilised oskused Linn, mis ei lagune koost, hoiab rahvast õnnelikuna. riigi valitsemisel ja kooshoidmisel? Sellepärast olid vastupidavad ja ilusad hooned tähtsad. 3. Selgita mõistet Foorum ­ too selle kohta näide Vana-rooma keskväljak, kus asus turg ja tähtsamad templid. ja kirjelda selle juurde kuuluvat! Forum Romanum, kuhu kuulusid suured templid ja sambad,...

Kunstiajalugu - Põhikool
15 allalaadimist
4
docx

KESKAEG, Frangi riik

sajandil Itaalia humanistid, mis pidi tähistama perioodi antiikaja lõpust renessanssi alguseni. Nende arvates oli see selline aeg, kus midagi ei arenenud. Tänapäeval on see ajavahemik antiik- ja uusaja vahel. Üleminek Rooma maailmariigilt uusaja riikide süsteemile. Klassikaliselt vaimselt kultuurilt nüüdisaja rahvuslikele kultuuridele. Keskajal tõusid esile uued rahvad, germaanlased ja slaavlased. Geograafiliselt põhirõhk Prantsusmaal. Paganlik kultuur asendub kristliku kultuuriga. Iseloomulik feodalism (ühiskonnakorraldus, kus maa oli läänistatud ning seda harisid sõltuvad talupojad). Aastal 476 lõpetas Lääne-Rooma riik eksisteermise ning seda aega loetakse kokkuleppeliselt keskaja alguseks. 1453. aastal Ida-Rooma riigi (Bütsants) pealinn Konstantinoopol alistati, 1492. aastal avastati Ameerika, 1517. aastal viidi läbi usureform. Neid loetakse erinevatel juhtudel keskaja lõpuks. Geograafiliselt saab rääkida ke...

Ajalugu - Keskkool
72 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun