Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

" tehnoloogia" - 4528 õppematerjali

tehnoloogia on kallis, tuulekiiruse Taastuv väikese energiatarbimise korral ajaline ebaühtsus, tuulevaiksetel Alternatiivne perioodidel on vaja otsida muud energiaallikat; tekitavad müra, häirivad lindude rännet, hõivavad maad; kasutuspiirkonnad piiratud Päikeseenergia Saasteaineid ei teki, tasub rajada ka Tehnoloogia kallis, vajab suuri Taastuv väikese energiatarbimise korral kapitalimahutusi.

Õppeained

Tehnoloogia valitsemine -Tallinna Tehnikaülikool
Tehnoloogia projekteerimise alused -Eesti Maaülikool
Tehnoloogia -Tallinna Tehnikakõrgkool
Tehnoloogia -Kutsekool
6
doc

Kodutöö Valutehnoloogia

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Materjalitehnika instituut Metallide tehnoloogia õppetool Kodutöö aines 0010 Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia Töö nimetus VALUTEHNOLOOGIA (vedelvormimine) Töö nr: 2 Ees- ja perekonnanimi: Rander Süld Rühm: MASB-21 Üliõpilaskood: 135011 Juhendaja: Töö tehtud: Töö esitatud: Töö arvestatud: Fjodor Sergejev Töö eesmärk Koostada tehnoloogiline protsess detaili tooriku valmistamiseks valamise teel, kasutades käsivormimist. Töö ülesanded 1. Joonestada variandile vastava detaili joonis. 2. Joonestada valandi joonis, millel näidata tinglikult ära töötlusvarud, valukalded ja kärn ( kui see osutub vajalikuks). 3. Joonestada mudeli joonis. 4. Joonestada koostatud vormi joonis koos vormkasti...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
218 allalaadimist
11
pdf

KMT Kordamine

Malmi tootmine Malmiks nim. raudsüsiniksulamit, milles süsiniku hulk on üle 2,14%. Malm toodetakse kõrgahjudes rauamaagist raua taandamisega, taandamine toimub kivisöekoksi põlemisel tekkivate gaasidega. Kõrgahjus toodetakse: toormalm (läheb terase sulatamiseks), valumalm (sulatatakse ümber et saada valandeid) ja ferrosulamid (suure Mn või Si sisaldusega rauasulamid, mida valumalmide ümbersulatamisel) Koostise järgi: Legeerimata malm(raudsüsiniksulamid) ja eriomadustega legeermalm (koostisesse lisatud täiendavaid elemente) Süsiniku oleku järgi: Valgemalm (kogu C on rauaga seotud olekus tsementiidi- Fe3C kujul; saadakse vedela malmi kiirel jahutamisel valuvormis) ja Hallid malmid ( kogu või enamus C on vabas olekus grafiidina) 2. Kuidas vähendada terase tootmisel süsiniku sisaldust? Vaata küsimus nr. 15 3. 4. Titaani tootmine Titaanimaak rikastatakse kas floatsiooni või magnetrikastamist ehk magnetseparatsiooni kasutades. Järgmine etapp on m...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist
10
rtf

Kommunikatsiooniprotsess ja kommunikatsioon

toode@mail.ee 1. Kommunikatsiooniprotsessi toimemehhanism (loengumaterjal) SÕNUMI SAATJA (sender) -> SÕNUM (message) -> KODEERIMINE (encoding) VASTUVÕTJA (receiver) -> SÕNUM (message) -> LAHTI KODEERIMINE (decoding) 2. Kirjeldage, kuidas toimib poliitiline kommunikatsioon (McNair, lk 3-15) poliitiline kommunikatsioon on eesmärgipärane poliitikasse puutuv suhtlus, milleks võib olla: poliitikute või teiste poliitika subjektide spetsiifiliste eesmärkide saavutamisele suunatud mistahes vormis toimuv kommunikatsioon; poliitikutele suunatud mittepoliitikute sõnumid; poliitikute ja teise poliitiliste subjektide kohta käiv kommunikatsioon ja poliitika üle arutlemine 3. Poliitilise kommunikatsiooni võtmeelemendid (McNairi skeem, lk 3-15) 4. Poliitilise reaalsuse kategooriad (McNair 3-15) on objektiivne poliitiline reaalsus (tegelikud...

Poliitiline kommunikatsioon ja... -
39 allalaadimist
8
docx

Metallide termotöötlus ja seadmed

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL Harjutustööd õppeaines: 2014s Metallide termotöötlus ja seadmed (MTM208) Töö nimetus: Töö nr 1 Faasidiagrammid Variant nr: 12 Üliõpilane: Rühm: Juhendaja: Antud: Esitatud: Arvestatud: K. Seegel Ülesanne: 1. Leida variandile vastava sulami faasid, faaside osakaal ja koostis temperatuuridel T1, T2 ja T3. 2. Skitseerida sulami jahtumiskõver ja vastavatel temperatuuridel esinev mikrostruktuur. 3. Temperatuuril T3 arvutada sulami teoreetiline tihedus. NB. Lahenduses tuua välja kõik kasutatud valemid, arvutused ja lahenduskäigud. Andm...

Tehnoloogia -
32 allalaadimist
6
docx

Difusiooniprotsessi parameetrite leidmine

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL Harjutustööd õppeaines: 2014s Metallide termotöötlus ja seadmed (MTM208) Töö nimetus: Töö nr 2 Difusiooniprotsessi parameetrite leidmine Variant nr: 12 Üliõpilane: Rühm: Juhendaja: Antud: Esitatud: Arvestatud: K. Seegel Ülesanne: Terasest (γ-raud) hammasratta toorik (C-sisaldus C0%) rikastatakse pindkarastamise jaoks süsinikuga üleküllastatud gaasikeskkonnas (C-sisaldus Cs%) tsementiitimise teel. Leida protsessiks kuluv aeg t(h) temperatuuril T, et x mm kaugusel pinnast oleks tagatud karastamiseks vajalik tooriku C-sisaldus Cx%. Algandmed võtta tabelist vastavalt varia...

Tehnoloogia -
41 allalaadimist
194
pdf

Pneumaatika alused

2 1.1 Suruõhu kasutamise ajalugu............................................................................................. 2 1.2 Suruõhu omadused ........................................................................................................... 2 1.3 Füüsikalised alused .......................................................................................................... 3 1.4 Õhu kokkusurutavus......................................................................................................... 6 1.5 Õhu ruumala sõltuvus temperatuurist .............................................................................. 7 2 Suruõhu saamine...

Tehnoloogia - Kutsekool
41 allalaadimist
32
pdf

Veeboileri soojuslik ja hüdrauliline projektarvutus

Eesti Maaülikool VLI Toiduainetööstuse tehnoloogilised protsessid ja üldseadmed Veeboileri soojuslik ja hüdrauliline projektarvutus Projektarvutus Koostaja: Maarja Laur Juhendaja: Tauno Mahla Tartu 2014 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................................3 1. Temperatuuride graafik ja keskmine logaritmiline temperatuuride vahe........................................4 2. Vee keskmine temperatuur aparaadis ja sellele vastavad vee füüsikalised omadused.....................5 3. Vee voolukiirus aparaadis...

Tehnoloogia -
14 allalaadimist
6
pptx

Kvantinfotehnoloogia

• Infokandjateks elektronid, aatomituumad, footonid. • Kahe kvantbiti oleku kirjeldamiseks on vaja 4-bitilist arvu, kolme kvantbiti jaoks 8-kohalist jne. • n kvantbitti. ENTANGLEMENT EHK PÕIMITUS • Kui kaks footonit omavahel kokku saavad, siis nad vahetavad omavahel infot (spin) ja jäävad üksteist mõjutama (jäävad põimituks), olenemata nende asukohtadest ruumis. • Kvantmehaanilise superpositsiooni printsiibi järgi võib spinn olla footonil (reaalajas) mõlemapidine, aga kui teostada mõõtmine, siis ta võtab ühe kindla oleku ning samas annab teisele põimitud footonile teada, mis olekus ta on. Teine footon võtab siis automaatselt vastupidise oleku. • Põimitus teeb võimalikuks sellised asjad nagu kvantarvutid ja kvantteleportatsioon. Samuti kasutavad seda ka osad kvantkrüptoloogia protokollid. KVAN...

Tehnoloogia - Kutsekool
5 allalaadimist
1
docx

Protsesside arendamise tehnikad

Ajurünnak Ajurünnak on tehnika, kus grupp inimesi pannakse genereerima ideid ilma neid jooksvalt analüüsimata. Ideed kogutakse kokku ja analüüsitakse läbi, sõeludes ebaoluline välja. Paremate ideede puhul viiakse läbi täiendavaid kontrolle nende teostatavuse ja otstarbekuse kohta. Ajurünnak sobib uuenduslike lahenduste sissetoomiseks. Küsimustike koostamine Küsimustike koostamine on tehnika, kus koostatakse valitud sihtgruppidele protsessi või mõne tegevuse kohta küsimustik. Küsimustik võib olla iseseisvaks täitmiseks või ka abimaterjal intervjuu läbiviimiseks. Küsimustikud sobivad suure hulga inimeste arvamuse teadasaamiseks. Algpõhjuse analüüs Algpõhjuse analüüs on tehnika, kus tuvastatakse probleemid ning analüüsitakse sammhaaval nende tekkimise põhjuseid. Algpõhjuse analüü...

Tehnoloogia - Kutsekool
4 allalaadimist
4
docx

Telefoni areng läbi aegade

Referaat Telefoni evolutsioon läbi aegade Telefoniseadme arengule pani aluse ameeriklane Alexander Graham Bell. Ta tuli patendiametisse ja lausus: „Ma tahan näidata oma leiutist ! “ Selle leiutise nimi oli „Rääkiv telegraaf.“ See juhtus 1876 aastal. Tollel ajal isegi ei mõeldud sellisest leiutisest. See tundus huvitav ja Bellile pakuti demonstreerida leiutist ning ta näitas oma seadet kõigile. Kahe tunni pärast tuli teine inimene nimega Elisha Gray, kes tahtis panteti saada, aga jäi ilma. Etapp 1 Seadme välimus ei olnud üldse tänapäeva telefonidega sarnane. Toru oli vaheldumisi nii rääkimiseks kui ka kuulamiseks. Telefonil ei olnud helinat. Kui tahtsid helistada pidid vilega torru signaali andma, et teine seda vilinat kuuleks ja vastu võtaks. Seade töötas ainult 500m kaugusel, kuid sedagi...

Tehnoloogia - Põhikool
6 allalaadimist
9
docx

Modulatsiooniliigid

ANALOOGMODULATSIOONID 1.1 AMPLITUUDMODULATSIOON Selle näite puhul moduleeritakse kandvat kõrgsageduslikku signaali helisagedusliku või infosignaaliga. Kõrgsagedusliku kandva signaali amplituud hakkab muutuma moduleeriva infosignaali amplituudi järgi. Amplituudmodulatsiooni käigus saadakse modulaatori väljundisse kaks külgriba, mis kahekordistab ribalaiust. Modulatsiooni iseloomustamiseks kasutatakse modulatsiooni tegurit. Modulatsiooni tegur näitab kandevlaine amplituudi muutumise ulatust protsentides. Sümmeetrilise moduleerimise puhul Y=Z. Sümmeetrilise moduleerimise korral on vastvõtja väljundpinge võrdeline modulatsiooni teguriga. 1.2 SAGEDUSMODULATSIOON FM (frequency modulation) on kandevõnkumise sageduse muutmine vastavalt moduleerivale signaalile. Siinjuures ei esine modulatsiooniteguri mõistet, sest sagedusdeviatsioon ei ole piiratud. Sagedusdeviatsiooni piirid on pigem praktilist laadi. Ühelt poolt on selleks kasutamiseks antud s...

Tehnoloogia - Kutsekool
5 allalaadimist
14
doc

Projekt. Minu sõber vajab abi

klass „MINU SÕBER PALUB ABI“ Projekt Juhendaja: Õpetaja Sirje Zahkna Järvakandi 2014 SISSEJUHATUS Paigutan valgustid järgmistesse kohtadesse:  Tuba - 1 laelamp - 1 laualamp - 2 seinalampi  Panipaik 1 - 1 laelamp  Panipaik 2 - 1 laelamp  Köök - 1 laelamp - 1 laualamp  Esik - 2 laelamp  WC - 1 laelamp  Duširuum - 1 laelamp  Kuur - 1 laelamp  Õuevalgustus - 1 prožektor maja ette - 1 prožektor maja taha - 1 prožektor maja kõrvale - 6 päikesepaneeliga aiavalgustit - 1 laelamp aiakaminasse Valgustitele lampide valik  Tuba Lambi Hõõglambi Valguse vool Lambipirni Energia- Pirne...

Tehnoloogia - Keskkool
4 allalaadimist
2
docx

Nutiseadmed on sageli nuhtluseks

Kuidas nad meie elu segavad, ja mis võivad olla tagajärjed kui pidevalt nutiseadmeid kasutada. See on tähtis teema, kuna enamus teismelisi ja väikseid lapsi kasutavad nutiseadmeid meelelahutuseks või niisama internetis surfamiseks ning ei tea mis võib nende tervisega võib juhtuda. Näiteks USA-s kasutab nutitelefone enam kui 60% inimestest ja tahvel arvuteid umbes 42%, see on väga suur arv kuna USA-s elab hetkel 318,9 million inimest. Kindlasti on nutiseadmete kasutajaid maailmas rohkem kui ainult USA-s, ka siin Eestis on suur arv kasutajaid. Aga mis tagajärjed ikkagi selle seadmel on? Esiteks koolis, sa ei suuda enam normaalselt õppida kuna sa pead koguaeg vaatama kas keegi laikis su pilti või komentaari. Räägid sõpradega läbi interneti, küsid mis nad teevad või mis nad pärast kooli teevad. Teiseks tän...

Tehnoloogia - Põhikool
13 allalaadimist
2
pdf

Esimese labori vorm

Test Generation name ____________________ 1. Small random circuit Manual test generation matricul. nr. ____________________ (100% coverage) group ____________________ Nr. Random Algorithmic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2. 8-bit adder Manual test generation Automatic test generation (ATPG) (100% coverage) (100% coverage) Nr. Algorithmic Default TunedCompacted 1...

Tehnoloogia -
5 allalaadimist
12
pptx

„Puuliikide eristamise doomino“ Loovtöö

„Puuliikide eristamise doomino“ Loovtöö Romet ja Simon Juhendaja: Tõnu 2014/2015 Loovtöö eesmärk ja idee • Loovtöö eesmärgiks on õpetada inimesi tundma eri puiduliike ja nende omadusi. • Idee tuleneb meie juhendajalt. Doomino valmimine 1.Õpetajaga idee arutamine 2.Plaani kavandamine 3.Viinerist alusplaatide väljasaagimine 4.Alusplaatide lihvimine 5.Eriliigiliste puidu plaatide, aluste peale liimimine 6.Viimistlemine Kask ja selle äratundmine • Kaske on kõige lihtsam ära tunda järgnevate omaduste abil: • Kask on tekstuurilt Tihe ja ühtlane, hea läikega puu. • Tugev ja paindub hästi. • Valge mustade laikudega koor. Mahagon ja selle äratundmine • Mahagoni on kõige lihtsam ära tunda järgnevate omaduste järgi: • Punane värvus • Väga tugev • Aasta ringid näha väga õrnalt ...

Tehnoloogia - Põhikool
37 allalaadimist
52
docx

Kommunikatsiooni eksami küsimuste põhjalikud vastused

„handshaking“ valmistada ette andmete transportimiseks. TCP (transmission control protocol) see on usaldusväärne, andmed kantakse edasi järjekorras, kui midagi läheb kaotsi, siis see teadvustatakse ning info saadetakse uuesti. Toimub voo kontroll: see, kes saadab ei koorma vastuvõtjat üle. Toimub ka ummistuste kontroll: kui võrk on ummistunud, siis saatja võtab „hoogu maha“. Rakendused, mis TCP-d kasutavad: HTTP, FTP, Telnet ==> Ühenduseta andmeedastusteenus: eesmärgiks on: andmete transportimine lõppsüsteemide vahel. Sama, mis eelmisel. UDP (user datagram protocol) ebausaldusväärne andmete transportimine, voo- ja ummistuskontroll puuduvad. Rakendused, mis UDP-d kasutavad: internetitelefonid (skype), telekonverentsid, (enamasti ka online’is mängitavad arvutimängud). 8. KANALIKOMMUTATSIOON JA PAKETTKOMMUTATSIOON, PAKETI PIKKUS ==> Kanalikommutatsioon - sidetehnoloogia füüsilise eritrakt moodustamisega otspunktide vahel ühenduse ajaks, mida kasut nt traattelefoni juures. Sobib andmeedastuseks siis, kui andmeid on vaja edastada kiiresti ja reaalajas. EHK Kanalikommutatsiooni korral reserveeritakse kogu kanali ressurss ühenduse ajaks. Vajalik on eelnev ühenduse loomine. Siin on tagatud kindel andmeedastuskiirus. Suure kanali korral saab kasutada aja või sageduse järgi tihendamist. See on ühendusele-orienteeritud andmeedastusteenus. ==> Pakettkommutatsiooni korral kasutatakse jagatud ressurssi. paketid võivad liikuda erinevaid marsruute mööda, selle tulemusena võib ette tulla viivitusi. See ei ole ühendusele-orienteeritud. EHK sel korral jaotatakse sõnumid pakettideks(jagatud ressurss), iga pakett edastatakse eraldi ja eri paketid võivad minna sihtpunktini erinevaid teid mööda. Kui kõik sõnumi paketid on kohal, koostatakse neist esialgne sõnum. (( ==> Sõnumikommutatsioon...

Tehnoloogia -
18 allalaadimist
6
doc

Kommunikatsiooni kokkuvõte

Päringud: stacki 4)TCP-A vastab tühja segmendiga, milles on ainult ACK parameetrite määramine. Füüsiline kiht – Sellel tasemel toimub GET-info küsimine, POST- serverile info saatmine, HEAD- TCP-B SYN-i kohta. Seejärel hakkab TCP-A andmeid alles füüsiline andmeedastus. päring, millele ei nõuta serveri vastust. Kuna server ei mäleta saatma. 8. Kanalikommunikatsioon, pakettkommunikatsioon ja kliendi eelmisi päringuid, tuleb audenditava lehekülje puhul iga 26. TCP timeout määramisel on tähtis, et ei seataks liiga sõnumi kommunikatsioon. päringu algusesse lisada autoriseerimise rida. Kui seda ei tehta, lühikest aega (ebavajalikud korduvsaatmised) ega liiga pikka Kanalikommunikatsioon – sidetehnoloogia füüsilise eritrakt siis nõutakse kasutajanime ja parooli. HTTP olekuta olemust (aeglane reaktsioon segmendi kadumisel). Timeout peab olema moodustamisega otspunktide vahel ühenduse ajaks, mida kasut püütakse korvata küpsiste abil, sinna salvestatakse info, mida pikem kui RTT (muutuv suurus). Kuna RTT pidevalt muutub, nt traattelefoni juures. Sobib andmeedastuseks siis, kui järgnevatel päringutel vaja võib minna. Küpsised eristatakse siis kasutatakse timeouti määramisel aluseks eeldatav RTT:=(1- andmeid on vaja edastada kiiresti ja reaalajas. IDga, mis on serveri pool genereeritud ja salvestatud. Klient X). RTT+X*eelmine RTT, X=0,1,. Igaks juhuks lisatakse Pakettkommunikatsioon – sel korral jaotatakse sõnumid peab iga päringu alguses selle ID serverile edastama. Kõik timeoudile ka “igaks juhuks“ aeg. Sell...

Tehnoloogia -
4 allalaadimist
36
doc

Tarkvara kokkuvõte inglise keeles

OBJECT-ORIENTED PARADIGM The Model •The model defines an abstract view to the problem. This implies that the model focuses only on problem related stuff and that you try to define properties of the problem. These properties include: 1 •the data which are affected and 2 •the operations which are identified by the problem. Object-oriented Paradigm •Everything is an object •A program is a bunch of objects telling each other what to do by sending messages •Each object has its own memory made up of other objects •Every object has a type •All objects of a particular type can receive the same messages Domain Model •A domain model does not represent the entire domain as it is in the real world. It includes only the concepts that are needed to support the application. Object •Is a partitioned area of memory where object code is stored •The area of memory is protected •This code can function relatively independently of othe...

Tehnoloogia -
14 allalaadimist
16
docx

Android nutitelefonid ja operatsioonisüsteemid

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM Erich Kivi G1D ANDROID NUTITELEFON Kursusetöö Juhendaja: Katrin Vunk PÄRNU 2015 Sisukord SISSEJUHATUS........................................................................................................ 3 1.ANDROID AJALUGU.............................................................................................. 4 2.ANDROIDI VERSIOONID....................................................................................... 5 3.TELEFONIDE KASUTAMINE MEIE KLASSI ÕPILASTE SEAS.....................................7 4.RAKENDUSED...................................................................................................... 9 5.NUTITELEFON JA EESTI...................................................................................... 10 KASUTATUD MATERJALID...

Tehnoloogia - Keskkool
9 allalaadimist
10
pdf

E-labor 10: Keevisliidete defektoskoopia

Pildid...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun