Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule " maksja" leiti 137 faili

maksja – valitakse firmade teatmikust.
11
docx

RAHA JA RAHASÜSTEEMID

Rahanduse mõiste. Majandusüksuste rahaliste fondide moodustamise, jaotamise ja kasutamise protsess ning selle käigus nende vahel kujunevate suhete kompleks. 2. Raha põhifunktsioonid Väärtuse mõõt-mingi kaup on niipalju väärt,kui palju saab teda turul vahetada teiste kaupade vastu Maksevahend-maksete teostamise vahend Akumulatsioonivahned-v...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

Arve esitaja: AS Ehitaja Registrikood: 11055068 Aadress: Muru 11, Tallinn 10115 KMKR nr: EE 11111111 Arveldusarve: 22 543 543 5454, Swedbank ARVE Nr.1 02. november 2012.a. Maksja : Varblane OÜ, Kaktuse 4, Tartu 55624 Artikkel Kogus Ühiku hind Käibemaks Summa 20001 Üldehitustööd 5 tundi 5 100 20 % 500,00 EUR Summa: 500,00 EUR...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
18 allalaadimist
8
docx

Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused

Tööleping (TL) Käsundusleping (KL) Töövõtuleping (TVL) Võrreldavad Reguleerib võlaõigusseaduse § Reguleerib võlaõigusseaduse § Reguleerib töölepingu seadus 635-657 omadused...

Tööõigus - Kutsekool
9 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused  Keskkonnakaitse: atmosfääri, maavarade, hüdrosfääri ratsionaalse kasutamise ja kaitse, jäätmete taaskasutamise või ladustamise, kaitse müra, ioniseeriva kiirguse ja elektriväljade eest. Keskkonnakaitse on looduskaitse olulisim valdkond.  Looduskaitse : looduse kaitsmist (mitmekesisuse sä...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
46 allalaadimist
38
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

Janeli Põder RP14 Tulumaksuseadus (TuMS) 1. Mida maksustatakse tulumaksuga? § 1 Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. 2. Kes peavad tulumaksu maksma? § 2...

Majandus -
27 allalaadimist
12
docx

Maksukorralduse seadus (MKS)

Mida reguleerib MKS? Maksukorralduse seadus reguleerib riigi maksusüsteemi ning selle põhjal teostatakse seadusliku maksu maksmise korda. §1 2. Mis on maks? Maks on seadusega või seaduse alusel avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tuli saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustus. §2 3. Millised on riiklikud maksud? Tulu-, sotsiaal-, maa-, hasartmängu-, käibe-, tolli-, aktsiisi- ja raskeveokimaks. §3 (2) 4. Kes on riiklike maksude haldur ja kes kohalike maksude maksuhaldur? Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet. Kohalike maksude maksuhaldur on valla- või linnavalitsus. §5 (1);(2) 5. Kes on maksukohustuslane?...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
19
docx

Väliskaubanduse esimene KT

10.16) 1. Maailmakaubandus = väliskaubandus + rahvusvaheline rahandus i. Väliskaubandus - kaupade ja teenuste vahetus kahe või rohkema erinevast riigist pärit partneri (importija ja eksportija) vahel ii. Rahvusvaheline rahandus - ehk kapitali vahetus riikide vahel 2. Väliskaubandus a. Mõiste ­ on kaupade ja teenuste vahetus kahe või rohkema erinevast riigist pärit p...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
1 allalaadimist
3
docx

Ettevõtte rahandus

Suhtarv mõõdab erinevate näitajate suhet. Bilansi põhivõrrand on aktiva = passiva (bilansimaht) ehk varad = võlakohustused + omakapital ehk varad = võlakohustused + ettevõtte puhasväärtus ehk varad = võlakohustused + netovara Põhiaruanded on bilanss, rahavoogude aruanne, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aru...

Majandus -
9 allalaadimist
42
docx

Kaubandusliku meresõidu õigus

Sellised on kombed. Kui lepingus Assignment of Insurance lepitakse kokku, et kindl hüvitis makstakse hüpoteegi pidajale, siis tuleb tähele panna, et maksad perioodi ette, aga laev hukub, tekib muu kindl juhtum varem, enne perioodi lõppu. Järelikult on tegu osalt ettemaksega, ehk prepaid premium - see ei kuulu tagastamisele mitte hüpoteegipidajale pangale, vaid selle maksjale e laeva omanikule. 2. Protection and Indemnity - kaitse ja hüvitamine kompenseerimine. See on vedaja või laevaomaniku vastutuskindlustusega, pm, et kaitseb eri juhtumite eest laeva omanikku, kas reostusega põhj kahju, reisija sai surma vms kahju, mis tekib kolmandatele kas lepingusuhtest või kolmandale isikule, lepinguvälise kahju - tort. P&I klubi liikmed on laevaomanikud, maksavad sellele mingi regulaarse tasu nagu liikluskindlust...

Mere- ja transpordiõigus -
19 allalaadimist
12
pptx

Raskeveokimaksu seadus

Doris Järv AK14 Raskeveokimaksu seadus Maksu objekt · 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto · veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris Maksustatakse vastavalt: · veoauto registrimassile, telgede arvule ja...

Õigusaktid - Kutsekool
1 allalaadimist
5
docx

MIS ON RAAMATUPIDAMINE

MIS ON RAAMATUPIDAMINE? RAAMATUPIDAMINE on käesoleval ajal ja ka tulevikus igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatuks koostisosaks. Raamatupidamise areng on käinud kaasas kogu üldise majanduse arenguga. Ettevõtete raamatupidamisaruanded peavad kajastama õigesti raamatupidamiskohustuslase vara, kohustusi ja omakapitali. MAJANDUSARVESTUS on majandusinfo i...

Raamatupidamine - Keskkool
2 allalaadimist
24
docx

Eesti maksusüsteem, maksumaksja õigused ja kohustused

Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne ehk maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast. Eesti maksusüsteem koosneb riiklikest ja kohalikest maksudest. Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalituse avalik-õiguslike ülesannetega täimiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline kohustus. Maksude kehtestamise peamine eesmärk on tagada riigi toimimiseks vajalike rahaliste vahendite olemasolu. Kui maksumaksjad ei täidaks oma kohustusi, siis muutuksid paljud hüved (nt. koolid, lasteaiad, ülikoolid, haiglad, tervisekindlustus, julgeolek jne) inimestele kättesaamatuks. Käesolev töö annab ülevaate Eesti maksusüsteemidest, erinevatest maksudest ja maksumaksja õigustest ning kohustus...

Maksud -
7 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Selleks, et kõikidele transpordiliikidele kehtes- tada õiglased maksustamise reeglid, peab maksustamine toimuma kõikide transpordiliikide suhtes võrdsetel alustel ning tagama õiglasema transpordikulude katmise, mis siiani on jäänud kogu ühis- konna ja kõikide maksumaksjate, mitte transpordikasutajate õlgadele. Eesmärk on asendada transpordile kehtivad maksud tõhusamate majanduspoliitiliste instrumenidega, mis tagaks infrastruktuuri- ja keskkonnakulude arvestamise veotariiide koosta- misel. Nende instrumentidega on eelkõige infrastruktuuri kasutustasu kui eriti...

Logistika alused - Kutsekool
104 allalaadimist
28
docx

TÖÖÕIGUS

KATSEAJA EESMÄRK JA TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE KATSEAJAGA MITTETOIMETULEKU TÕTTU Katseaja eesmärgiks on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. § 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal (1) Tööandja ja töötaja võib tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul töö...

Tööõigus -
3 allalaadimist
76
pdf

Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses

Mida maksustatakse tulumaksuga? Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. (TuMS § 1 lg 1) 2. Kes peavad tulumaksu maksma? Füüsiline isik (TuMS § 48), residendist juriidiline isik (TuMS §-d 49-52), mitteresident (TuMS § 53) 3. Kui pikk on tulumaksuga maksustamise periood? TuMS § 1 lg-s 1 nimetatud tulumaksu maksustamisperiood on kalendriaasta, kui TuMS-s ei ole sätestatud teisiti. (TuMS § 3 lg 1) TuMS § 1 lg-tes 2-4 nimetatud tu...

Majandus - Kutsekool
8 allalaadimist
50
pdf

Küsimuste vastused maksukorralduse seaduse (MKS) kohta maksuarvestuses

(MKS § 1 lg 1). 2. Mis on maks? Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks. (MKS § 2) 3. Millised on riiklikud maksud? Tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks. (MKS § 3 lg 2) 4. Kes on riiklike maksude haldur ja kes k...

Majandus - Kutsekool
3 allalaadimist
12
pdf

RAHANDUSE ALUSED EKSAMI KONSPEKT

Maksja palvel ja juhisel ostja panga poolt võetud kohustus tasuda müüjale lähetatud kauba eest eeldusel, et kõik akreditiivi...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
28
docx

RAHANDUSE ALUSED - Aines käsitletud teemad ja põhiküsimused

Pankade poolt pakutavad välismaksete tüübid. Viisid:  Ettemakse  Kohene makse pärast kauba lähetamist või teenuse osutamist  Järelmaks 28. Akreditiivarvelduse eripära ja liigid. Akreditiiv – on maksja palvel ja juhisel maksja panga poolt võetud kohustus tasuda raha saajale lähetatud kaupade eest eeldusel, et kõik akreditiivi tingimused on müüja poolt teatud aja jooksul täidetud Akreditiiv lõppeb akreditiivi täitmisega või tähtaja möödumisega või akreditiivi tühistamisega. Liigid:  Tagasivõtmatu – ostja ei tohi ekreditiivi tingimusi muuta või enneaegselt ühepoolselt tühistada  Tagasivõetav – ostj...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
26
docx

2. seminar majandusteaduste alused

0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Kui raha pakkumine kasvab, kuid reaalne kogutoodang ja raha käibekiirus ei muutu, siis vahetusvõrrandist tulenevalt üldine hinnatase ei muutu. Valige üks: Tõene Väär Tagasiside Õige vastus on ,,Väär". Küsimus 2 Õige Hindepunkte 1.0/1.0 Märgi küsimus lipuga Küsimuse tekst Üh...

Majandusteaduse alused - Akadeemia Nord
4 allalaadimist
26
pdf

Avaliku sektortori ökonoomika ja finantsjuhtimine

27. Kuidas liigitatakse maksusid maksuobjekti alusel? Maksuobjekti omaduste alusel jaotuvad maksud: • Tulumaksud – maksud sissetulekutelt (jur ja füüs isiku tm, sotsiaalmaks) • Tarbimismaksud – maksud kulutustelt (km, aktsiisimaks, tollimaks) • Omandimaksud – maamaks, pärandimaks 28. Otsesed ja kaudsed maksud. Maksukoormuse ülekandumise mõiste. Otsesed maksud – maksukohuslane on ühtlasi ka maksumaksja. (Tm, sotsmaks) Kaudsed maksud – seotud kaupadeteenustega hindadega ning nende puhul ei pruugi maksumaksja (maksustatavat kaupa müüv ettevõte) ning maksu tegelik maksja (kauba lõpptarbija) kokku langeda. (aktsiis) Maksukoormuse ülekandumine – maksu siire maksukohuslastelt teistele majandussubjektidele Maks võib olla täielikult siirdatud tarbijale või siis on osa maksukoormusest ka müüjal. Nt aktsiisimäärad maksab kinni täie...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun